Építési beruházás - 370321-2016

22/10/2016    S205    Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Tárgyalásos eljárás hirdetmény közzététele nélkül 

Magyarország-Budapest: Közút építése

2016/S 205-370321

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK15623
Postai cím: Városház utca 9–11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sárádi Kálmánné, főjegyző
E-mail: ehr@budapest.hu
Telefon: +361 3271656
Fax: +361 3271863

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budapest.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.budapest.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: általános közigazgatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A 2017. évi Budapesten rendezendő vizes világbajnoksághoz kapcsolódóan a pesti rakpart északi irányba történő rendezése, gyalogos és kerékpáros út kialakítása kivitelezési munkái.

II.1.2)Fő CPV-kód
45233120 Közút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A 2017. évi Budapesten rendezendő vizes világbajnoksághoz kapcsolódóan a pesti rakpart északi irányba történő rendezése, gyalogos és kerékpáros út kialakítása kivitelezési munkái.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 186 500 234.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45241100 Rakpart építése
45233161 Gyalogút építése
45233162 Kerékpárút építése
45247110 Csatornaépítés
45220000 Mérnöki és építési munkák
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45232451 Vízelvezetés és felszíni munka
45233121 Főútvonal építése
45233320 Közút alapozása
45233330 Utca alapozása
45233340 Gyalogút alapozása
45233293 Köztéri bútorok szerelése
45233220 Közút burkolása
34928510 Közvilágítási oszlopok
45242110 Sólya építése
45262620 Támfalak
45340000 Kerítés, korlát és biztonsági berendezések szerelése
45341000 Korlát felállítása
45342000 Kerítés felállítása
34928500 Közvilágítási berendezések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozó hiba és hiánymentesen, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint vállalja el a kivitelezési munkát, mely kiterjed az alábbi feladatok elvégzésére: a Dráva utca – Árpád híd közötti szakaszon a rakpart köztéri megújítása, gyalogos sétány valamint kerékpár út kialakítása a kiegészítő beruházásokkal a megrendelő által szolgáltatott tervek, engedélyek, a megfogalmazott követelmények alapján. Szükség szerint kiviteli tervek és kivitelezési dokumentáció elkészítése. Kiviteli tervek módosítása esetén engedélyek beszerzése, kivitelezési, helyreállítási, közműkiváltási, régészeti munkák elvégzése. Tervezői művezetés. Forgalomba helyezési eljárás megindításának kérelmezése. Jótállási/szavatossági időszakon belüli hibák kijavítása.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Magyarázat:

Jelen közbeszerzési eljárás tárgya olyan tervezés és kivitelezés megrendelése, mely a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény 1. § (1) bekezdés tárgyi hatálya alá tartozik, figyelemmel arra, hogy a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges, illetve azzal összefüggő, azt kiszolgáló beruházással összefüggő beszerzés.

A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény 3. § (1) bekezdése szerint: „A beruházással összefüggésben lebonyolítandó közbeszerzési eljárások tekintetében az ajánlatkérő minden esetben jogosult a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti, rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására. ”A Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eljárás esetén:

a) az ajánlatkérő minden esetben köteles legalább három ajánlattevőt ajánlattételre felhívni és

b) az ajánlatok értékelési szempontja a legalacsonyabb ár vagy legalacsonyabb költség is lehet.”.

A Kbt.) 98. § (2) bekezdés e) pontja szerint:

”(2) Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha

e) az feltétlenül szükséges, mivel az ajánlatkérő előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt a nyílt, a meghívásos vagy a tárgyalásos eljárásra előírt határidők nem lennének betarthatóak; a rendkívüli sürgősséget indokoló körülmények azonban nem eredhetnek az ajánlatkérő mulasztásából, vagy az ajánlatkérő által előidézett okból.”.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: FKLM/135-134/2016.
Elnevezés:

Vállalkozási szerz. mekynek tárgya: A 2017. évi Budapesten rend. vizes világb.-hoz kapcs. a pesti rakpart északi irányba történő rendezése, gyalogos és kerékpáros út kialakítása kiv. munkái

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
07/10/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Colas Alterra Zrt.
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: alterra@colas.hu
Telefon: +361 8831373
Fax: +361 8831599

Internetcím: http://www.colas.hu

A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 813 764 952.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 186 500 234.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. ajánlattevő Colas Alterra Zrt. (1113 Bp., Bocskai út 73.), adósz.: 13961149-2-44.

2. aj.tev: Duna Aszfalt Kft. (6600 Tiszakécske, Béke u. 150.), adósz.: 11426628-4-03.

3. ajánlattevő: Penta Általános Építőipari Kft. (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.), adósz.: 10452556-2-44.

4. közös ajánlattevők:

— STR Építő Kft. (1117 Bp., Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület), adósz.: 12961555-4-43,

— Strabag Általános Építő Kft. (1117 Bp., Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület), adósz.: 11705053-44.

Közös ajánlattevő visszavonta ajánlatát.

Alvállalkozó bevonásával érintett főbb munkarészek:

bontás és előkészítő munkák, földmunkák, dúcolás, közmű világítás és egyéb vezetékép. munkák, minőség bizt.,műtárgy ép., forg.techn.munkák, út-és burkolat ép. munkák, csatorna ép., kármentesítés, esetleges víztelenítés, őrzés, geodéziai munkák, tájépítészeti munkák, elektromos munkák, tervezési munkák, felvonulási munkák, gép. szer. munkák, min. ell. vizsg., keresztezések. Alváll. fent felsorolt munkák egyes részfeladatait végzi el.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +361 8828594
Fax: +361 8828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +361 8828594
Fax: +361 8828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +361 8828594
Fax: +361 8828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/10/2016