Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 372904-2021

23/07/2021    S141

Lithuania-Vilnius: Laboratory reagents

2021/S 141-372904

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: VšĮ Centro poliklinika
National registration number: 125873515
Postal address: Pylimo g. 3
Town: Vilnius
NUTS code: LT011 Vilniaus apskritis
Postal code: LT-01117
Country: Lithuania
Contact person: Asta Kuzmickienė
E-mail: asta.kuzmickiene@pylimas.lt
Telephone: +370 52514029
Fax: +370 52610002
Internet address(es):
Main address: http://www.pylimas.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4689
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=583216
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=583216&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Laboratorijos reagentų ir pagalbinių priemonių, skirtų imunologinių tyrimų atlikimui (įskaitant analizatoriaus panaudą su jo technine priežiūra), pirkimas

II.1.2)Main CPV code
33696500 Laboratory reagents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Laboratorijos reagentai ir pagalbinės priemonės, skirti imunologinių tyrimų atlikimui, įskaitant analizatoriaus panaudą su jo technine priežiūra. Maksimalus tyrimų skaičius 60 mėn. laikotarpiui – 16 000 tyrimų.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33196000 Medical aids
33696000 Reagents and contrast media
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT011 Vilniaus apskritis
Main site or place of performance:

Viešoji įstaiga Centro poliklinika, antrinės asmens sveikatos priežiūros centras, Klinikinė laboratorija, Pylimo g. 3, Vilnius.

II.2.4)Description of the procurement:

Laboratorijos reagentai ir pagalbinės priemonės, skirti imunologinių tyrimų atlikimui, įskaitant analizatoriaus panaudą su jo technine priežiūra. Maksimalus tyrimų skaičius 60 mėn. laikotarpiui – 16 000 tyrimų.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Analitės / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Analizatoriaus ir tyrimų techninės charakteristikos / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Kompetencijos reikalavimai / Weighting: 10
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Kiekvienas pirkimo dalyvis kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad tiekėjo ir subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir nėra pasiūlymą pateikusio tiekėjo pašalinimo pagrindų. Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, EBVPD teikiamas už kiekvieną ūkio subjektų grupės narį atskirai. Kai tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subteikėjus ar subrangovus (toliau – subtiekėjas) ar kitus ūkio subjektus (ekspertus ar specialistus, kuriuos pirkimo sutarties sudarymo atveju planuojama įdarbinti tiekėjo įmonėje ir pan.), kurių pajėgumais remiasi, kartu su tiekėjo EBVPD teikiami ir šių subjektų EBVPD. Perkančioji organizacija atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų reikalaus tik iš to dalyvio, kurio pasiūlymas, sudarius pasiūlymų eilę, bus pripažintas galimu laimėtoju. Šie dokumentai turės būti pateikti per 3 (tris) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos atskiro pranešimo, pateikto CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, išsiuntimo dienos (tiekėjas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis turės pateikti prašomų dokumentų skaitmenines kopijas elektronine forma. Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti pateiktų skaitmeninių dokumentų kopijų originalų).

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Sutarties įvykdymo užtikrinimas – netesybos. Perkančiajai organizacijai nutraukus sutartį dėl tiekėjo kaltės arba tiekėjui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį, tiekėjas, perkančiajai organizacijai pareikalavus, per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pareikalavimo išsiuntimo turi sumokėti perkančiajai organizacijai baudą – 10 (dešimt) proc. nuo sutarties vertės su PVM. Baudos sumokėjimas neatleidžia tiekėjo nuo pareigos atlyginti tiesioginius perkančiosios organizacijos patirtus nuostolius, tiekėjui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį, tiek, kiek patirti nuostoliai viršija baudą.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Susipažinimas su pirkimui pateiktais tiekėjų pasiūlymais turėjo įvykti 2021 07 20, tačiau skelbimas, užpildytas ir patalpintas prie pirkimo darbų 2021 06 14, dėl techninių priežasčių viešai nebuvo paskelbtas, ir tai buvo aptikta tiktai vokų atplėšimo procedūros metu. Pasaulinei sveikatos organizacijai paskelbus 2019-nCoV/SARS-CoV-2 (COVID-19) viruso protrūkio pandemiją, daugelyje valstybių paskelbtas karantinas, ko pasekoje yra sutrikęs prekių pristatymas, o perkančiajai organizacijai, kaip viešąjį interesą užtikrinančiai institucijai, yra būtina užtikrinti nepertraukiamą tyrimų pacientams atlikimą.

Perkančioji organizacija, siekdama kaip galima operatyviau apsirūpinti prekėmis, pirkimo procedūras vykdys pagreitinta procedūra, užtikrinant tiekėjų konkurenciją, skaidrumo, nediskriminavimo, nediskriminavimo principų laikymąsi.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/08/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 04/11/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 06/08/2021
Local time: 09:45
Place:

Viešosios įstaigos Centro poliklinikos Naujamiesčio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, K. Kalinausko g. 4, Projektų ir viešųjų pirkimų skyrius, 6 a.

Information about authorised persons and opening procedure:

Tiekėjai ar jų įgalioti atstovai komisijos posėdyje, kuriame susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, nedalyvauja. Perkančiosios organizacijos komisija elektroninių vokų atplėšimo posėdžio rezultatus įformina protokolu.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

2026 m.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/07/2021