We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Szolgáltatások - 372948-2014

Normál nézet megjelenítése

01/11/2014    S211    Európai Bizottság - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Luxemburg-Luxembourg: Építészeti, műszaki és pénzügyi segítségnyújtási és tanácsadási megbízások

2014/S 211-372948

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Európai Bizottság
Postai cím: Jean Monnet épület, A1/029-es iroda
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2920
Ország: Luxemburg
Címzett: Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal – Luxembourg, OIL.06-os Egység, 002. Szektor – Közbeszerzési eljárások és szerződések
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-38312
Fax: +352 4301-32109

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/oil/appels_fr.htm

Elektronikus hozzáférés az információkhoz: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=625

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.3)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen

Hivatalos név: Európai Parlament
Postai cím: Konrad Adenauer épület
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2929
Ország: Luxemburg

Hivatalos név: Az Európai Unió Bírósága
Postai cím: plateau de Kirchberg
Város: 2925
Postai irányítószám: Luxembourg
Ország: Luxemburg

Hivatalos név: Európai Számvevőszék
Postai cím: 12, rue Alcide de Gasperi
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 1615
Ország: Luxemburg

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Építészeti, műszaki és pénzügyi segítségnyújtási és tanácsadási megbízások.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 12: Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások

NUTS-kód LU0

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma : 3

A keretmegállapodás időtartama

Időtartam év(ek)ben: 4
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A szerződés célja az ajánlatkérő ingatlangazdálkodásának és -politikájának részét képező építészeti/mérnöki és segítségnyújtási/tanácsadási megbízások teljesítése Luxembourgban.
Ezek a projektjellegű építészeti/mérnöki megbízások építészeti területen tanulmányok készítését és/vagy építési beruházások ellenőrzését és felügyeletét foglalják magukban. A megbízás teljes körű vagy részprojektek végrehajtását foglalja magában, ideértve (az adott esettől függően) az alábbi szakaszokat: előzetes tanulmányok, előzetes terv készítése, terv, engedélyek, pályázatokkal kapcsolatos szakmai segítségnyújtás, a munkák ellenőrzése és felügyelete, valamint segítségnyújtás a munkák átvételi szakaszában és a garanciális időszakban.
A segítségnyújtási és tanácsadási megbízások építészeti területre irányulnak. Minden egyes intézmény a bérlői, haszonélvezeti, tulajdonosi stb. kötelezettségeinek megfelelően gazdálkodik az általa használt épületekkel.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

71000000

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
A projektek becsült száma: 11 projekt, az alábbiak szerinti bontásban: 8 db 0 EUR–500 000 EUR értékű projekt, 2 db 500 001 EUR–2 000 000 EUR értékű projekt, és 1 db 2 000 001 EUR–5 000 000 EUR értékű projekt 4 éves időtartam alatt.
A segítségnyújtás becsült óraszáma: 11 000 óra, az alábbiak szerinti bontásban: 500 óra a projektmenedzserek esetében, 5 000 óra a területi felelősök esetében, 5 000 óra a területi vezetők esetében, 500 óra műszaki támogatás.
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 48 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A feltételek a szerződéstervezetben szerepelnek.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
A feltételek az adminisztratív záradékban szerepelnek.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A feltételek az adminisztratív záradékban szerepelnek.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A feltételek az adminisztratív záradékban szerepelnek.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A feltételek az adminisztratív záradékban szerepelnek.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: igen

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
OIL/06/PO/2014/001.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
10.12.2014 - 16:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 16.12.2014 - 15:00

Hely:

Európai Bizottság, Jean Monnet épület (JMO), rue Alcide de Gasperi, A1/040A-es terem, 2920 Luxembourg, LUXEMBURG.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlattevőnként 1 fő vehet részt. Azon személyek, akik a tenderbontáson részt kívánnak venni, kötelesek írásban megerősíteni ezt a szándékukat (fax +352 4301-32109) legkésőbb 11.12.2014 (16:00) határidőig, illetve benyújtani a pályázó cég képviselőinek megfelelő felhatalmazását. Ha az ajánlattevő a tenderbontáson bejelentés nélkül vesz részt, a Bizottság megtagadhatja tőle a helyiségbe történő belépést szervezési okokra hivatkozva.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Európai Bizottság, Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal – Luxembourg, címzett: Inez Jacquemyn asszony
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2920
Ország: Luxemburg
Telefon: +352 4301-36491
Fax: +352 4301-33789

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
22.10.2014