Szolgáltatások - 372990-2019

07/08/2019    S151

Magyarország-Debrecen: Repülőgépekkel, rakétákkal és űrhajókkal kapcsolatos képzés és szimulációs gyakorlat

2019/S 151-372990

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nagy-Stieber Elek
E-mail: nagy.stieber.elek@fin.unideb.hu
Telefon: +36 5251270074490
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://unideb.hu/
A felhasználói oldal címe: https://kancellaria.unideb.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

DEK-778 légijármű-üzemeltető szakmérnök képzés DE

Hivatkozási szám: EKR000361442019
II.1.2)Fő CPV-kód
80650000 Repülőgépekkel, rakétákkal és űrhajókkal kapcsolatos képzés és szimulációs gyakorlat
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

DEK-778 Debreceni Egyetem Műszaki Karán megvalósuló elméleti és gyakorlati oktatási szolgáltatás beszerzése légijármű-üzemeltető szakmérnök szakirányú továbbképzési szakon

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 054 712 500.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
80650000 Repülőgépekkel, rakétákkal és űrhajókkal kapcsolatos képzés és szimulációs gyakorlat
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debrecen közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Légijármű-üzemeltető szakmérnök szakirányú továbbképzési szakon elméleti és gyakorlati képzési szolgáltatás biztosítása évfolyamonként 3 képzési féléven keresztül.

A képzési szolgáltatást évfolyamonként max. 15 fő részére szükséges biztosítani megbízási keretszerződés keretében.

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Légijármű-üzemeltető szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Légijármű-üzemeltető szakmérnök

A képzés célja legalább alapképzésben már mérnöki oklevéllel rendelkező mérnökök továbbképzése légijármű vezetőkké, akik rendelkeznek a légiközlekedés alapvető ismereteivel és teljesítik a Bizottság 1178/2011/EU rendeletében és annak módosításaiban szereplő PPL(A) és PPL(H) képzés kimeneti követelményeit. Tekintettel arra, hogy a képzés minden hatósági előírásnak megfelel, az EU rendeletben előírt tantárgyakra és gyakorlatra vonatkozóan azt meg is haladva tartalmaz 146 elméleti és 140 gyakorlati órát (45 órát merevszárnyú repülőgépen, 95 órát helikopteren), így további képzés nélkül a PPL(A) és PPL(H) képzés elméleti és gyakorlati hatósági vizsgáit a hallgatók sikeresen teljesíthetik a légiközlekedési hatóság kötelező vizsgáin

A képzési idő 3 félév, az oklevél megszerzéséhez 90 kredit szükséges.

A képzés egyedisége, hogy a teljes 140 órás repülési gyakorlaton belül 50 óra kötelező repülési gyakorlatot tartalmaz 2 vagy minimum 4 személyes kivitelű helikopteren is a PPL(H) szakszolgálati engedély megszerzése után (attól függően, hogy a PPL(H) képzést milyen típuson teljesítették). Ennek megfelelően a képzés célja elsősorban helikopter pilóták képzése, akik a megfelelő műszaki alapképzettséget kiegészítve a szakma specifikus ismeretekkel egy olyan tudás kapnak, mely jobban hozzájárul a biztonságos és hatékony (gazdasági, műszaki és egyéb tekintetben) légijármű üzemeltetéshez.

A hallgatók a képzés sikeres teljesítésével az egyetemi diplomán túl PPL(A) és PPL(H) szakszolgálati engedélyt szereznek.

A képzés nyelve magyar.

A képzés során a követelményeknek megfelelően biztosítani kell mind az összes hallgató egyidejű oktatását, mind a repülési gyakorlatok hatékonysága miatt kialakítandó kis csoportok oktatását is.

Nyertes Ajánlattevő feladata speciális élettani vizsgálatok elvégzése a képzésbe építve, a dokumentációban megadottak szerint.

A speciális élettani vizsgálatokat évfolyamonként minimum 27 alkalommal kell elvégzi a képzés során és minden mérést követően egyéni fejlesztési programot kell összeállítani.

A képzés során a Debrecenben töltött oktatási napokon alvásanalizáló vizsgálatokat kell végezni

A vizsgálatok ideje alatt a hallgatóknak ellátást kell biztosítani.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1.)M2.) pont szerinti szakemberek közül az első értékelésre bemutatott szakember helikopteres repülésoktatási többlet tapasztalata a kötelezően előírt min. 200 órát meghaladóan (min 0óra max 500óra) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.)M2.) pont szerinti szakemberek közül a második értékelésre bemutatott szakember helikopteres repülésoktatási többlet tapaszt-a a kötelezően előírt min. 200 órát meghaladóan (min 0óra max 500óra) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3.)M2.) pont szerinti szakemberek közül a harmadik értékelésre bemutatott szakember helikopteres repülésoktatási többlet tapaszt-a a kötelezően előírt min. 200 órát meghaladóan (min 0óra max 500óra) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4)M3.) pont szerinti szakember repülésoktatási tevékenységből származó többlet tapaszt-a a kötelezően előírt min. 200 órát meghaladóan (min. 0 óra max 500 óra) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0-10.Módszerek:ár fordított arányosítás; a 1-4 minőségi krit. egyenes arányosítás.Az árat brutóban egy félévre és egy főre vetítve kell megadni.Ajánlati ár megadásához szükséges referencia érték:bruttó 11 300 000,-Ft.Ajánlati ár=referencia érték x ajánlattevő által megajánlott %-os érték/100.Részletek a vonatkozó nyilatkozatmintában.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

A Debreceni Egyetem a légijármű-üzemeltető szakmérnök szakirányú továbbképzési szakot 2018/2019. tanév második félévében keresztféléves képzés keretében indítja. A képzés megvalósításához nélkülözhetetlen külső szolgáltató bevonása, már az I. félévben. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződést olyan időpontban szükséges megkötni, hogy lehetőség legyen az I. féléves tantárgyak tömbösített oktatására.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 110-269058
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

DEK-778 légijármű-üzemeltető szakmérnök képzés DE

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
25/07/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PHARMAFLIGHT Nemzetközi Tudományos és Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_44308904
Postai cím: Szatke Ferenc utca 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: info@pharmaflight.hu
Telefon: +36 52870270
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3 394 125 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 054 712 500.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Gyakorlati oktatási feladatok.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő:

Név: PHARMAFLIGHT Nemzetközi Tudományos és Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 4030 Debrecen, Szatke Ferenc utca 1.

Adószám: 26092797-2-09

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/08/2019