A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 3731-2022

04/01/2022    S2

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2022/S 002-003731

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosító szám: 15329808242
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsné Veres Valéria
E-mail: kovacsne_veres.valeria@semmelweis-univ.hu
Telefon: +36 206632580
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.semmelweis.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Egészségipari és Biotechnológiai Science Park

Hivatkozási szám: EKR000318572021
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Egészségipari és Biotechnológiai Science Park létrehozásához kapcsolódó tervezési feladatok

Egészségipari és Biotechnológiai Science Park részét képező Innovációs Központ és Inkubátorház, Egyetemi

kutatás-fejlesztési egységek, Ipari kutatás-fejlesztési egységek, IMedTech központ létesítményeinek

megvalósításához szükséges komplex tervezési feladatok épületinformációs (BIM) környezetben legalább

LOD300 szintű részletezettséggel, ISO-14644 szabvány szerinti (vagy azzal egyenértékű) „tisztatér”

tervezéssel, valamint nettó 200 m2 alapterületenként 1 db személygépjármű, összesen min. 190 db gépjármű

parkolását biztosító épületrész/megoldás tervezéssel együtt.

Funkcionális igények:

Innovációs Központ és Inkubátorház: 5550 m2

Egyetemi kutatás-fejlesztési egységek: 16100 m2

Ipari kutatás-fejlesztési egységek: 9300 m2

IMedTech központ: 7320 m2

A Science Park részét képező létesítmények egy része meglévő épületek átalakításával, bővítésével, más

részük új épületek kialakításával kerül elhelyezésre.

Mindkét esetben a tervező feladatai különösen az alábbiak:

- részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése;

- helyszínvizsgálat lefolytatása, építési helyek kijelölése;

- végleges tervezési program elkészítése, mely tartalmazza az építménnyel szemben előírt alapvető

követelmények meghatározását, valamint az elvárások mennyiségi és minőségi részletezését;

- organizációs javaslat kidolgozása a különböző műszaki rendszerek szakaszolhatóságára, a munkaterületek

lehatárolására;

- építési engedélyezési tervdokumentáció készítése az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint

a vonatkozó kamarai előírások figyelembe vételével, engedélyeztetésben való közreműködés, jogszabályokban

előírt engedélyek, hozzájárulások és/vagy nyilatkozatok beszerzése, tervek feltöltése és menedzselése az

ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján;

- kivitelezési dokumentáció elkészítése az építőipari kivitelezésről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet,

az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, továbbá a vonatkozó kamarai

szabályzatokban meghatározottak szerint, melynek részét képezi a berendezési tervek elkészítése is.

A tervezést épületinformációs (BIM) környezetben kell megvalósítani, melynek használatával egy modellben

dolgozik együtt az összes szakági tervező, ily módon optimalizálva a tervezési folyamat a vázlatoktól, a

tervdokumentáció elkészítésén át, egészen az épület üzemeltetéséig. A programmal létrehozott modellekbe, az

alkotóelemek/részek bevitele mellett, legyen rögzíthető valamennyi olyan információ, követelmény, technológiai

és szakmai funkció, elvárás stb., amely ahhoz kell, hogy jobb döntéseket lehessen hozni a kivitelezés

és később az üzemeltetés során, továbbá vizsgálhatók a fenntarthatóság szempontjai. Az automatikus

frissítéseknek köszönhetően a tervek, a modellek és az egész dokumentáció jól koordinált, megbízható és

egységes maradjon.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 196 454 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1083 Budapest, 145-ös tömb

(Kőris u. 7, Kőris u. 11., Kálvária u. 18., Kálvária u. 20., Kálvária u. 22., Dugonics u. 14., Dugonics u. 16.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen közbeszerzési eljárás tárgya az alábbi középület-együttes, kutatás-fejlesztési központ tervezési feladatainak elvégzése:

Egészségipari és Biotechnológiai Science Park részét képező Innovációs Központ és Inkubátorház, Egyetemi kutatás-fejlesztési egységek, Ipari kutatás-fejlesztési egységek, IMedTech központ létesítményeinek megvalósításához szükséges komplex tervezési feladatok épületinformációs (BIM) környezetben legalább LOD300 szintű részletezettséggel, ISO-14644 szabvány szerinti (vagy azzal egyenértékű) „tisztatér” tervezéssel, valamint nettó 200 m2 alapterületenként 1 db személygépjármű, összesen min. 190 db gépjármű parkolását biztosító épületrész/megoldás tervezéssel együtt.

Funkcionális igények:

Innovációs Központ és Inkubátorház: 5550 m2

Egyetemi kutatás-fejlesztési egységek: 16100 m2

Ipari kutatás-fejlesztési egységek: 9300 m2

IMedTech központ: 7320 m2

A Science Park részét képező létesítmények egy része meglévő épületek átalakításával, bővítésével, más részük új épületek kialakításával kerül elhelyezésre.

Mindkét esetben a tervező feladatai különösen az alábbiak:

- részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése;

- helyszínvizsgálat lefolytatása, építési helyek kijelölése;

- végleges tervezési program elkészítése, mely tartalmazza az építménnyel szemben előírt alapvető követelmények meghatározását, valamint az elvárások mennyiségi és minőségi részletezését;

- organizációs javaslat kidolgozása a különböző műszaki rendszerek szakaszolhatóságára, a munkaterületek lehatárolására;

- építési engedélyezési tervdokumentáció készítése az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozó kamarai előírások figyelembe vételével, engedélyeztetésben való közreműködés, jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások és/vagy nyilatkozatok beszerzése, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján;

- kivitelezési dokumentáció elkészítése az építőipari kivitelezésről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, továbbá a vonatkozó kamarai szabályzatokban meghatározottak szerint, melynek részét képezi a berendezési tervek elkészítése is.

A tervezést épületinformációs (BIM) környezetben kell megvalósítani, melynek használatával egy modellben dolgozik együtt az összes szakági tervező, ily módon optimalizálva a tervezési folyamat a vázlatoktól, a tervdokumentáció elkészítésén át, egészen az épület üzemeltetéséig. A programmal létrehozott modellekbe, az alkotóelemek/részek bevitele mellett, legyen rögzíthető valamennyi olyan információ, követelmény, technológiai és szakmai funkció, elvárás stb., amely ahhoz kell, hogy jobb döntéseket lehessen hozni a kivitelezés és később az üzemeltetés során, továbbá vizsgálhatók a fenntarthatóság szempontjai. Az automatikus frissítéseknek köszönhetően a tervek, a modellek és az egész dokumentáció jól koordinált, megbízható és egységes maradjon.

Részhatáridők:

Megrendelő által jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmány elkészítése: a szerződés hatálybalépését követő 120 naptári nap;

Végleges tervezési program elfogadása: megvalósíthatósági tanulmány elfogadásától számított 120 naptári nap;

Megrendelő által elfogadott Engedélyezési Tervdokumentáció elkészítése, ÉTDR rendszerbe való feltöltése, engedélyezési eljárásban való tervezői közreműködés, véglegessé vált engedély beszerzése: a végleges tervezési program elfogadásától számított 240 naptári nap;

Kivitelezési dokumentáció leszállítása: az építési engedély véglegessé válásától számított 180 naptári nap.

A feladatok részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A tervező feladatát képezi továbbá - jótállás keretében - a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban, valamint a használatbavételi eljárásban való közreműködés.

A terveket 6 példányban papír alapon valamint 2 példányban elektronikus adathordozón szükséges átadni minden tervfázis esetében.

Az ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok alapján értékeli.

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.

Az ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

A 2-5. minőségi részszempontok esetében ajánlatkérő a szélső értékkel korrigált arányosítással számítja ki a pontszámot. A maximum értéket, vagy azt meghaladó tapasztalatot tartalmazó ajánlat 10 pontot kap.

A szakemberek többlettapasztalatánál nem követelmény a kamarai nyilvántartásban szereplés.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a szakemberek szakmai tapasztalatának bemutatásánál a Kbt. 71. § (9)-(9a) bekezdéseiben foglaltakra.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Az M2.1) pont szerinti pozícióra bevonni kívánt szakembernek az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idő feletti szakmai többlettapasztalata (min 0 hó, max. 60 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M2.2) pont szerinti pozícióra bevonni kívánt szakembernek az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idő feletti szakmai többlettapasztalata (min 0 hó, max. 60 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Az M2.3) pont szerinti pozícióra bevonni kívánt szakembernek az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idő feletti szakmai többlettapasztalata (min 0 hó, max. 60 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 5. Az M2.4) pont szerinti pozícióra bevonni kívánt szakembernek az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idő feletti szakmai többlettapasztalata (min 0 hó, max. 60 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Beruházás Előkészítési Alap

II.2.14)További információk

A II.2.5) Ár szempont teljes szövege: Nettó tervezési díj (HUF).

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 186-483470
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Egészségipari és Biotechnológiai Science Park

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
21/12/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 12014055243
Postai cím: Dió Utca 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@ceh.hu
Telefon: +36 18800100
Fax: +36 18800189
Internetcím: http://www.ceh.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FEJÉR Tervező és Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 25895470207
Postai cím: Fő utca 221.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@fejerterv.com
Telefon: +36 308637170
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 857 621 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 196 454 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Környezetvédelem, épületfelmérés és modellezés, geodézia, geotechnika, talajradarozás, -szennyezettség, -sugárzás, belsőépítészet, tűzvédelem (oltórendszer, tűzjelző), épületautomatizálás, középfeszültség, gyengeáram, munkavédelem, épületfizika, akusztika, közlekedés, út- és forgalomtechnika, közműtervezés, kerttervezés, erősáram, orvos- és labortechnológia, akadálymentesítés, felvonótervezés.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Közös ajánlattevők:

CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság, 1112 Budapest, Dió Utca 3-5., adószám: 12014055-2-43

FEJÉR Tervező és Mérnökiroda Kft., 8086 Felcsút, Fő utca 221., adószám: 25895470-2-07

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/12/2021