Supplies - 373327-2018

25/08/2018    S163

Poland-Katowice: Pipes and fittings

2018/S 163-373327

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Joanna Palt
E-mail: j.palt@pgg.pl
Telephone: +48 327572944
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A., Centrum Logistyki Materiałowej
Postal address: ul. Lompy 14
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-040
Country: Poland
Contact person: Joanna Palt
E-mail: j.palt@pgg.pl
Telephone: +48 327572944
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rur stalowych przewodowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 w ramach składów konsygnacyjnych (nr grupy 272-2).

Reference number: 701801637
II.1.2)Main CPV code
44163000 Pipes and fittings
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Zamówienie obejmuje dostawę rur stalowych przewodowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 w ramach składów konsygnacyjnych.

Przedmiot zamówienia podzielono na 31 części zamówienia (zadań), w których szacunkowa ilość dostaw wynosi ogółem 36 064 m rur stalowych przewodowych.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 1 - Rura bez szwu grubościenna

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - Rura bez szwu grubościenna 168,3X22,2 32HA PN-H-74248 na cylindry hydrauliczne - szacunkowa wielkość dostaw – 200 m

Pozycja 2 - Rura bez szwu grubościenna 159,0X16,0 32HA PN-H-74248 na cylindry hydrauliczne - szacunkowa wielkość dostaw – 50 m

Pozycja 3 - Rura bez szwu grubościenna 146,0X16,0 32HA PN-H-74248 na cylindry hydrauliczne - szacunkowa wielkość dostaw – 150 m

Pozycja 4 - Rura bez szwu grubościenna 139,7X16,0 32HA PN-H-74248 na cylindry hydrauliczne - szacunkowa wielkość dostaw – 25 m

Pozycja 5 - Rura bez szwu grubościenna 108,0X12,5 32HA PN-H-74248 na cylindry hydrauliczne - szacunkowa wielkość dostaw – 250 m

Pozycja 6 - Rura bez szwu grubościenna 88,9X11,0 32HA PN-H-74248 na cylindry hydrauliczne - szacunkowa wielkość dostaw – 410 m

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2018
End: 31/08/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 2 - RURA BEZ SZWU GRUBOŚCIENNA

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU GRUBOŚCIENNA 133,0X36,0 18G2A=ST52.3=S355J2H PN-H-74248 NA CYLINDRY HYDRAULICZNE - szacunkowa wielkość dostaw – 70 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU GRUBOŚCIENNA 108,0X12,5 18G2A=ST52.3=S355J2H PN-H-74248 NA CYLINDRY HYDRAULICZNE - szacunkowa wielkość dostaw – 200 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU GRUBOŚCIENNA 88,9X11,0 18G2A=ST52.3=S355J2H PN-H-74248 NA CYLINDRY HYDRAULICZNE - szacunkowa wielkość dostaw – 300 m

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2018
End: 31/08/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 60,3X3,6 OC R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 230 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 48,3X3,2 OC R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 158 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 42,4X3,2 OC R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 270 m

Pozycja 4 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 33,7X3,2 OC R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 650 m

Pozycja 5 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 26,9X2,6 OC R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 2 760 m

Pozycja 6 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 21,3X2,6 OC R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 960 m

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2018
End: 31/08/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 4 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 813,0X12,5 R35=ST37,0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 29 m

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2018
End: 31/08/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 5 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 610,0X12,5 R35=ST37,0=P235TR1 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 80 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 610X20 R35=ST37,0=P235TR1 6,3MPA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 12 m

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2018
End: 31/08/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 6 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 508,0X14,2 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 48 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 508,0X12,5 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 126 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 508,0X11,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 26 m

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2018
End: 31/08/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 7 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 406,4X12,5 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 190 m

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2018
End: 31/08/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 8 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 323,9X16,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 72 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 323,9X12,5 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 206 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 323,9X10,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 68 m

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2018
End: 31/08/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 9 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 273,0X12,5 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 174 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 273,0X11,0 R35=ST37.0=P235TR1 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 72 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 273,0X10,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 68 m

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2018
End: 31/08/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 10 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 219,1X16,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 187 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 219,1X14,2 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 12 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 219,1X12,5 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 402 m

Pozycja 4 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 219,1X10,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 150 m

Pozycja 5 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 219,1X8,8 R35=ST37,0=P235TR1 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 48 m

Pozycja 6 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 219,1X6,3 R35=ST37,0=P235TR1 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 42 m

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2018
End: 31/08/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 11 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 168,3X12,5 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 150 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 168,3X10,0 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 102 m

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2018
End: 31/08/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 12 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 159,0X16,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 122 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 159,0X14,2 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 42 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 159,0X12,5 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 340 m

Pozycja 4 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 159,0X10,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 210 m

Pozycja 5 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 159,0X8,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 120 m

Pozycja 6 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 159,0X6,3 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 286 m

Pozycja 7 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 159,0X4,5 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 142 m

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2018
End: 31/08/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 13 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 139,7X25,0 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 200 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 139,7X14,2 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 100 m

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2018
End: 31/08/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 14 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 133,0X20,0 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 200 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 133,0X16,0 R35=ST37.0=P235TR1 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 11,500 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 133,0X12,5 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 310 m

Pozycja 4 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 133,0X10,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 24 m

Pozycja 5 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 133,0X4,5 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 202 m

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2018
End: 31/08/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 15 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 15
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 127,0X16,0 18G2A=ST52.3=S355J2H PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 100 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 127,0X14,2 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 1 012 m

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2018
End: 31/08/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 16 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 121X25,0 18G2A=ST52.3=S355J2H PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 100 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 121,0X11,0 2,5MPA 18G2A=ST52.3=S355J2H PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 250 m

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2018
End: 31/08/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 17 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 17
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 108,0X14,2 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 772 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 108,0X12,5 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 12 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 108,0X10,0 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 172 m

Pozycja 4 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 108,0X6,3 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 238 m

Pozycja 5 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 108,0X5,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 160 m

Pozycja 6 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 108,0X4,5 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 200 m

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2018
End: 31/08/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 18 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 18
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 101,6X16,0 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 250 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 101,6X11,0 18G2A=ST52.3=S355J2H PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 260 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 101,6X10,0 R35=ST37.0=P235TR1 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 210 m

Pozycja 4 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 101,6X8,0 18G2A=ST52.3=S355J2H PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 60 m

Pozycja 5 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 101,6X6,3 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 150 m

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2018
End: 31/08/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 19 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 19
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 88,9X12,5 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 54 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 88,9X10,0 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 250 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 88,9X6,3 18G2A=ST52.3=S355J2H PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 154 m

Pozycja 4 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 88,9X4,5 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 134 m

Pozycja 5 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 88,9X3,6 R35=ST37.0=P235TR1 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 42 m

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2018
End: 31/08/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 20 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 20
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 82,5X10,0 18G2A=ST52.3=S355J2H PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 451 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 82,5X6,3 R35=ST37.0=P235TR1 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 280 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 82,5X4,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 360 m

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2018
End: 31/08/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 21 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 21
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 76,1X10,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 18 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 76,1X10,0 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 50 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 76,1X6,3 R35=ST37.0=P235TR1 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 696 m

Pozycja 4 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 76,1X4,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 180 m

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2018
End: 31/08/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 22 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 22
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 70,0X16 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 18 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 70,0X10,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 110 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 70,0X10,0 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 178 m

Pozycja 4 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 70,0X8,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 54 m

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2018
End: 31/08/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 23 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 23
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 63,5X10,0 18G2A=ST52.3=S355J2H PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 66 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 63,5X8,0 R35=ST37.0=P235TR1 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - - szacunkowa wielkość dostaw – 30 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 63,5X6,3 R35=ST37.0=P235TR1 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 20 m

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2018
End: 31/08/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 24 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 24
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 60,3X10,0 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 1 278 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 60,3X6,3 R35=ST37.0=P235TR1 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 112 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 60,3X5,6 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 208 m

Pozycja 4 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 60,3X4,5 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 418 m

Pozycja 5 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 60,3X4,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 338 m

Pozycja 6 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 60,3X3,6 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 2 724 m

Pozycja 7 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 60,0X10,0 R35=ST37.0=P235TR1 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA- szacunkowa wielkość dostaw – 18 m

Pozycja 8 - RURA ZE SZWEM KONSTRUKCYJNA Q 60,3X5,0 S235JRH PN-EN 10210-2:2007 - szacunkowa wielkość dostaw – 8 000 m

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2018
End: 31/08/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 25 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 25
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 51,0X6,3 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 72 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 51,0X5,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 160 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 51,0X4,5 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 230 m

Pozycja 4 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 51,0X4,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 90 m

Pozycja 5 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 51,0X3,6 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 116 m

Pozycja 6 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 51,0X3,2 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 100 m

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2018
End: 31/08/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 26 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 26
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 50,0X5,0 R35=ST37.0=P235TR1 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 60 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 50,0X4,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 320 m

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2018
End: 31/08/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 27 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 27
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 48,3X4,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 140 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 48,3X3,2 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 98 m

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2018
End: 31/08/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 28 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 28
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 42,4X5,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 38 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 42,4X4,5 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 50 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 42,4X3,6 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 300 m

Pozycja 4 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 42,4X3,2 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 132 m

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2018
End: 31/08/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 29 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 29
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 33,7X4,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 562 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 33,7X3,6 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 180 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 33,7X3,2 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 124 m

Pozycja 4 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 33,7X2,9 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 100 m

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2018
End: 31/08/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 30 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 30
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 26,9X4,0 R35=ST37.0=P235TR1 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 12 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 26,9X3,2 R35=ST37.0=P235TR1 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 40,500 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 26,9X2,9 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 24 m

Pozycja 4 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 26,9X2,6 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 710 m

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2018
End: 31/08/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 31 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 31
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 21,3X4,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 132 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 21,3X3,2 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 212 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 21,3X2,6 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 190 m

Pozycja 4 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 21,3X2,3 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 428 m

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2018
End: 31/08/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli Wykonawcy uzyskali przychód netto w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 - 100 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 44 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 19 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 39 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 43 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 32 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 47 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 33 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - 71 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 - 13 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 - 53 000,00 PLN

Dla zadania nr 13 - 25 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 - 32 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 - 56 000,00 PLN

Dla zadania nr 16 - 20 000,00 PLN

Dla zadania nr 17 - 53 000,00 PLN

Dla zadania nr 18 - 34 000,00 PLN

Dla zadania nr 19 - 15 000,00 PLN

Dla zadania nr 20 - 22 000,00 PLN

Dla zadania nr 21 - 12 000,00 PLN

Dla zadania nr 22 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 23 - 2 000,00 PLN

Dla zadania nr 24 - 110 000,00 PLN

Dla zadania nr 25 - 5 000,00 PLN

Dla zadania nr 26 - 2 000,00 PLN

Dla zadania nr 27 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 28 - 3 000,00 PLN

Dla zadania nr 29 - 4 000,00 PLN

Dla zadania nr 30 - 2 000,00 PLN

Dla zadania nr 31 - 2 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 910 000,00 PLN.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych dokumentów potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość przychodu netto uzyskana w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości określonych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających uzyskane przychody w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, którego przychody dotyczą, a w przypadku przychodów uzyskanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty wg średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca roku obrotowego.

2. Dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp:

— Oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem „Rachunku zysków i strat” za jeden rok obrotowy z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – za ten okres.

W przypadku podmiotów, które na podstawie przepisów odrębnych nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający wymaga innych dokumentów określających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli Wykonawcy, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali dostawy o wartości netto nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 - 100 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 44 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 19 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 39 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 43 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 32 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 47 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 33 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - 71 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 - 13 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 - 53 000,00 PLN

Dla zadania nr 13 - 25 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 - 32 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 - 56 000,00 PLN

Dla zadania nr 16 - 20 000,00 PLN

Dla zadania nr 17 - 53 000,00 PLN

Dla zadania nr 18 - 34 000,00 PLN

Dla zadania nr 19 - 15 000,00 PLN

Dla zadania nr 20 - 22 000,00 PLN

Dla zadania nr 21 - 12 000,00 PLN

Dla zadania nr 22 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 23 - 2 000,00 PLN

Dla zadania nr 24 - 110 000,00 PLN

Dla zadania nr 25 - 5 000,00 PLN

Dla zadania nr 26 - 2 000,00 PLN

Dla zadania nr 27 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 28 - 3 000,00 PLN

Dla zadania nr 29 - 4 000,00 PLN

Dla zadania nr 30 - 2 000,00 PLN

Dla zadania nr 31 - 2 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 910 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość netto wykonanych dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości dostaw określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Za zakres dostaw potwierdzający zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający uważa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zarówno dostawy materiałów tożsamych z przedmiotem przetargu, jak również dostawy materiałów rodzajowo podobnych, tj. dostawy rur stalowych i innych wyrobów hutniczych.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych dostaw w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym dostawy wykonano, a w przypadku dostaw wykonanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert. W związku z powyższym wartości wykonanych dostaw określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

2. Dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp:

— Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania,

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) zdolności technicznej lub zawodowej,

b) sytuacji ekonomicznej,

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 24 ust 1 ustawy Pzp z uwzględnieniem art. 133 ust. 4.

3. Zamawiający wykluczy z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) z zastrzeżeniem regulacji art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.

4. Szczegółowe zasady i kryteria, oświadczenia i dokumenty, jakie należy złożyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określono w SIWZ.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 30 700,00 PLN dla całego postępowania. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań została określona w SIWZ.

2. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Wymagany termin płatności wynosi 120 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

W takim przypadku do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

3. Przepisy ustawy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

6. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia.

7. Szczegółowe wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę określono w SIWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w Załączniku nr 7 SIWZ.

2. Integralną część Istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do umowy stanowią Ogólne warunki zakupu i realizacji dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.

3. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian Umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki umowy wprowadzenia przewidziano w Istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Zamawiający zamierza przeprowadzić aukcję elektroniczną w zakresie części zamówienia nr 1–16.

Aukcja zostanie przeprowadzona, jeżeli w postępowaniu w zakresie zadania złożone zostaną co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

Adres strony internetowej na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://laip-pgg.coig.biz.

Szczegółowe informacje zawarto w SIWZ.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 034-074731
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/09/2018
Local time: 09:45
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 16/11/2018
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/09/2018
Local time: 10:00
Place:

Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A., 40-040 Katowice, ul. Lompy 14, Sala Konferencyjna – pokój nr 204, II piętro.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/08/2018