Supplies - 373766-2021

23/07/2021    S141

Slovenija-Ljubljana: Prenosni računalniki

2021/S 141-373766

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Nacionalna identifikacijska številka: 5022789000
Poštni naslov: Tavčarjeva ulica 9
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Anita Mejač
E-naslov: anita.mejac@sodisce.si
Telefon: +386 13664267
Telefaks: +386 13664300
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.sodisce.si
I.4)Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Nakup prenosnikov in priključnih zaslonov

Referenčna številka dokumenta: JN-EU-3/2021
II.1.2)Glavna koda CPV
30213100 Prenosni računalniki
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Enkratni nakup 400 kompletov okoljsko manj obremenjujočih prenosnih računalnikov in zaslonov z vgrajeno univerzalno priključno postajo.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 558 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
30213100 Prenosni računalniki
30231000 Računalniški zasloni in konzole
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Slovenija

II.2.4)Opis javnega naročila:

Nakup 400 kompletov prenosnih računalnikov in priključnih zaslonov, kar vključuje tudi:

— konfiguracijo diskov celotne količine prenosnih računalnikov po vzorcu, ki ga pripravi naročnik,

— skladiščenje opreme do razdelitve na končne lokacije,

— dostavo opreme na lokacije sodišč po vsej Sloveniji,

— 5-letno garancijo.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Naročilo se financira v okviru operacije Učinkovito pravosodje, potrjene s strani Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko z odločitvijo o podpori, št. 303-21/2016/21 z dne 21.9.2016.

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2021/S 070-177834
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
06/07/2021
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 4
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 4
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: SRC sistemske integracije d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 1447190000
Poštni naslov: Tržaška cesta 116
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 528 000.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 558 000.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Poštni naslov: Tavčarjeva ulica 9
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
19/07/2021