Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 373913-2021

23/07/2021    S141

Poland-Łódź: Medical equipments

2021/S 141-373913

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 124-327791)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów
National registration number: Pl
Postal address: ul. Żeromskiego 113
Town: Łódź
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Postal code: 90-549
Country: Poland
Contact person: Marzena Serwach
E-mail: m.serwach@skwam.lodz.pl
Internet address(es):
Main address: http://uskwam.umed.lodz.pl/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa wyposażenia niezbędnego do uruchomienia Centralnej Sterylizatorni w Regionalnym Zintegrowanym Centrum Zabiegowym – etap II

Reference number: 108/PN/ZP/D/2021
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa wyposażenia (sprzętu i mebli) niezbędnego do uruchomienia Centralnej Sterylizatorni w Regionalnym Zintegrowanym Centrum Zabiegowym – etap II, zwanego dalej towarem, spełniającego opis i parametry graniczne sprecyzowane w załączniku „Parametry techniczne” – załącznik 1a do „Formularza Oferty” (dotyczy pakietu nr 1, 2, 3) oraz zgodnego z asortymentem i ilościami określonymi w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ (dotyczy wszystkich pakietów), a także zgodnie z załącznikiem „Warunki gwarancji i serwisu” – załącznik 1b do „Formularza Oferty” (dotyczy pakietu nr 1, 2, 3). Zamówienie jest podzielone na 11 pakietów.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/07/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 124-327791

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 27/07/2021
Local time: 09:00
Read:
Date: 30/07/2021
Local time: 09:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 24/10/2021
Read:
Date: 27/10/2021
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 27/07/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 30/07/2021
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information: