Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 373920-2021

23/07/2021    S141

Poland-Poznań: Medical equipments

2021/S 141-373920

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 121-318360)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów SPZOZ
Postal address: ul. Szamarzewskiego 62
Town: Poznań
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Postal code: 60-569
Country: Poland
Contact person: Marzena Michalak
E-mail: mmichalak@wcpit.org
Telephone: +48 616654255
Fax: +48 616654255
Internet address(es):
Main address: https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów bronchoskopii, tracheotomii i drenażu.

Reference number: WCPIT/EA/381-10/2021
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych do zabiegów bronchoskopii, tracheotomii i drenażu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 16 pakietów.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/07/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 121-318360

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Lot No: 1–16
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 02/08/2021
Local time: 09:00
Read:
Date: 04/08/2021
Local time: 09:00
Section number: IV.2.6
Lot No: 1–16
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:

30/10/2021

Read:

01/11/2021

Section number: IV.2.7
Lot No: 1–16
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 02/08/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 04/08/2021
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information: