Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 373969-2021

23/07/2021    S141

Slovakia-Trnava: Medical equipments

2021/S 141-373969

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 124-327811)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Fakultná nemocnica Trnava
National registration number: 00610381
Postal address: A. Žarnova
Town: Trnava
NUTS code: SK021 Trnavský kraj
Postal code: 917 75
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Jana Mesárošová
E-mail: jana.mesarosova@fntt.sk
Telephone: +421 335938149
Internet address(es):
Main address: https://fntt.sk/
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1353

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Ostatné zdravotnícke vybavenie

Reference number: E4/2021/NZ
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zákazka je rozdelená na časti:

Názov častiKlasifikácia podľa hlavného slovníka CPV

Časť 1 Transnazálny gastroskop33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 33168100-6 Endoskopy

Časť 2 Germicídne žiariče33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 33191000-5 Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje

Časť 3 Infúzna pumpa 6 kusov33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 33194100-7 Prístroje a nástroje na infúziu

Časť 4 Novorodenecký inkubátor vyššej triedy 3 kusy33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 33152000-0 Inkubátory

Časť 5 Novorodenecký ventilátor vyššej triedy 1 kus33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 33157400-9 Lekárske dýchacie prístroje

Časť 6 Nástenná rampa 6 kusov33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 33190000-8 Rôzne lekárske zariadenie a výrobky

Časť 7 Vysokoprietoková kyslíková terapia nazálnou kanylou 2 kusy33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 33157000-5 Prístroje na liečbu plynmi a dýchacie prístroje

Časť 8 Elektrická chirurgická odsávačka mobilná 3 kusy33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 33190000-8 Rôzne lekárske zariadenie a výrobky

Časť 9 Mobilná odsávačka 3 kusy33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 33190000-8 Rôzne lekárske zariadenie a výrobky

Časť 10 Mobilná odsávačka KVL (Klinka vnútorného lekárstva) 5 kusov33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 33190000-8 Rôzne lekárske zariadenie a výrobky

Časť 11 Stretcher 1 kus33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 33192100-3 Lôžka na zdravotníckej účely

Časť 12 Pôrodná posteľ s príslušenstvom 2 kusy33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 33192130-2 Motorizované lôžka

Časť 13 Elektricky polohovateľné pacientské lôžko 4 kusy33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 33192120-9 Nemocničné lôžka

Ponuky je možné predložiť na jednu časť, niekoľko častí alebo všetky časti v zmysle § 28 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet častí, ktoré možno zadať jednému uchádzačovi v zmysle § 28 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Podrobné technicko medicínske parametre a vlastnosti jednotlivých častí zákazky sú uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/07/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 124-327811

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Instead of:
Date: 27/07/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 20/08/2021
Local time: 09:00
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Podmienky na otváranie ponúk
Instead of:
Date: 27/07/2021
Local time: 13:00
Read:
Date: 20/08/2021
Local time: 13:00
VII.2)Other additional information: