Építési beruházás - 374188-2019

08/08/2019    S152    Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Épületszerelési munka

2019/S 152-374188

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bognár Nóra
E-mail: office@ligetbudapest.hu
Telefon: +36 706472268
Fax: +36 14801169

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ligetbudapest.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.ligetbudapest.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: épületépítési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási keretmegállapodás a Liget Budapest projekt integrált biztonságtechnikai, épületfelügyeleti, valamint épületgépészeti automatika rendszereinek gyártmánytervezése és kivitelezése

II.1.2)Fő CPV-kód
45300000
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Liget Budapest projekt integrált biztonságtechnikai, épületfelügyeleti, valamint épületgépészeti automatika rendszereinek gyártmánytervezése éÉs kivitelezése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 293 101 250.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45300000
45350000
45312000
71320000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest XIV. kerület, belterület 29732/11. hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az integrált felügyeleti rendszer (IFR) feladata az épületenként eltérő egyedi igénye kiszolgálása mellett az épületek egységes üzemeltetéséhez szükséges gyengeáramú alrendszerek megbízható felügyelete és a vállalatirányítási, valamint az üzemeltetési szoftverek kiszolgálása a hatékonyabb üzemeltetés, és a gyorsabb döntéshozatal céljából.

A felügyeleti rendszer az alábbi alrendszereket integrálja:

— Gépészeti automatika

— Villamos felügyelet és világításvezérlés

— Fogyasztásmérő kiolvasás, energia management

— Hő- és füstelvezető rendszer

— Tűzjelző rendszer

— Gázzal oltó rendszerek

— Beléptető rendszer

— Behatolásjelző rendszer

— Videó megfigyelő rendszer

— Vészhangosító rendszer

— Tárgyvédelmi rendszer

Az IFR lehetőséget nyújt külső rendszerekkel való összekapcsolásra is, egy jövőbe mutatórendszer megvalósítása a fenntartható és hatékony üzemeltethetőség érdekében:

— Üzemeltetési szoftver (FM)

Karbantartók értesítése, hibajegy kezelés, stb.

— Ügyfélkezelő rendszer (CRM)

Bérleti területek kiszolgálása

— Integrált vállalatirányítási rendszer (IVIR)

Dolgozói adatok átvétele, adatszolgáltatás bérszámfejtéshez, fogyasztási adatok átadása számlázáshoz, stb.

— Informatikai rendszer felügyelete

Hibák előrejelzése (pl. túlmelegedés, kapacitás problémák), hibaelemzés támogatása,

Felhasználói adatok szinkronizációja

— Energiafelügyeleti rendszer (EMS)

Költségosztás, -elemzés, környezetvédelmi és energiahatékonysági, beszerzési feladatok támogatása

A beszerzés tárgyát képezi tűzjelző rendszer, oltórendszer, beléptető rendszer, videó rendszer, behatolásjelző rendszer kiépítése tervezetten az alábbi volumenben:

— 7500 tűzjelző érzékelő pont

— 1000 beléptetési pont

— 45 helyiség gázzal oltó oltórendszeres biztosítása

— 15 központ, 15×96 partíciós és 4500 érzékelős behatolásjelző rendszer

— 1000 darabos kamera telepítés

A beszerzés tárgyát képezi épületautomatikai rendszer telepítése tervezetten az alábbi paraméterekkel:

— hűtés/fűtés szabályozás, világításrendszer vezérlés, energiamérések telepítése 65 000 adatponttal

— emelt/magas légminőségi követelményeknek megfelelő légkezelők szabályzása(hőmérséklet, nyomás, nedvesítés, szárítás)

— tisztatéri követelményeket kielégítő emelt pontosságú nyomástartások, integrált VAV Rendszerrel kombinálva

A beszerzés tárgyát képezi várhatóan 110000 végpontszámú épületautomatikai rendszer, tűzjelző rendszer, kamera rendszer, behatolásjelző rendszer, beléptető rendszer integrálását magába foglaló programozási rendszer beüzemelése, valamint 4000 db végpontszámú 10 Gigabit elméleti átviteli sebességet biztosító optikai és Cat6A/Cat7 minőségű strukturált kábelezési rendszer kiépítése, mérése, dokumentálása és telephelyre szóló min. 20 éves rendszergarancia biztosítása.

A beszerzésnek része tervezetten mintegy 4000 aktív port számú min 10/100/1000 Mbit átviteli sebességet biztosító aktív eszköz rendszer kiépítése, programozása, mérése és telephelyre szóló min. 20 éves gyártói rendszergarancia biztosítása is.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Gyártmánytervezés folyamatának szervezettsége, minőségbiztosítása / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: Vállalt jótállási idő (hónap) (legkevesebb 24 hónap vállalása kötelező, 48 hónap vagy annál több hónap vállalása esetén max. pontszámot kap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Vállalt jótállási időszak alatt hibaelhárítás megkezdésére vállalt határidő (óra) (legfeljebb 12 óra vállalása kötelező, 1 óra vállalása esetén max. pontszámot kap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 1 fő felsőfokú informatikai végzettséggel, 1 milliárd forint értékű projekt sikeres lebonyolításával, IPMA „A” vagy ezzel egyenértékű nemzetközi minősítéssel rendelkező projektmenedzser projektvezetés / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 246-513849
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozói szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
10/12/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zrt
Postai cím: Budafoki út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 293 101 250.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 8 103 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozói szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
21/01/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zrt
Postai cím: Budafoki út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 293 101 250.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 284 998 250.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Negyedéves tájékoztató

Ajánlattevők:

1. T-Systems Magyarország Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 56., Adószám: 12928099-2-44)

2. Nádor Rendszerház Kft. (1152 Budapest, Telek u. 7–9., adószáma:10507326-2-42)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/08/2019