Építési beruházás - 376028-2016

27/10/2016    S208

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2016/S 208-376028

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Gabriella
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.org
Telefon: +36 709024241
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ligetbudapest.org/
A felhasználói oldal címe: http://ligetbudapest.org/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.okfon.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Okfon Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt.
Postai cím: Gömb u. 33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kerekes Anita
E-mail: kerekes.anita@okfon.hu
Telefon: +36 14122461
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ligetbudapest.org
A felhasználói oldal címe: http://www.okfon.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Okfon Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt.
Postai cím: Gömb u. 33.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kerekes Anita
Telefon: +36 14122461
E-mail: kerekes.anita@okfon.hu
Fax: +36 14122469
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ligetbudapest.org
A felhasználói oldal címe: http://www.okfon.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://srv.e-szigno.hu/e-Szigno.exe
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: épületépítési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ generál kivitelezési munkáinak elvégzésére.

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ generál kivitelezési munkái.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

A 1135 Budapest, Szabolcs utca 33. cím alatti 28056. helyrajzi számú teleknek az Ajánlatkérő vagyonkezelésében lévő telekrésze.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ generál kivitelezési munkái a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A Liget Budapest projekt keretein belül megvalósuló Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) fő elemei:

„A” épület – központi épület (új építésű épület):

— fő funkció: műtárgyraktározás és restaurálás,

— a hűtött műtárgy raktárakban az előírt általános légállapot téli, nyári esetben egyaránt: (t=18°C±2°C; f=50 %±5 %), az általános műtárgyzsilipekben és a földszinti, ill. az emeleti műtárgyakkal kapcsolatos komfort helyiségekben az előírt légállapot téli, nyári esetben egyaránt: (t=22°C±2°C; f=50 %±5 %),

— a helyiségekbe befújt és elszívott friss levegő mennyiségét az MSZ EN 1752 szabvány szerint, ill. a technológia által megkövetelt légcsereszám alapján határoztuk meg,

— épület raktározási helyiségeiben műtárgyak védelmére beépített automatikus oltásvezérlő- és gázzaloltó rendszer kiépítése valósul meg. Az automatikus oltórendszer teljes elárasztás elvén működő szárazoltó rendszer (Wagner nitrogén (IG-100) oltógázzal működő 300 bar névleges nyomású),

— terepszint alatt: 4 szintes mélységben jellemzően műtárgyraktározási használat,

— terepszint felett: Földszint + 2 emelet + tetőfelépítmény szinten jellemzően restaurálási használat,

— homlokzat látszóbeton felülettel: ~ 3 300 m²,

— alapterület: cca. 29 460 m²,

— a Liget Budapest projektbenmegvalósítandó létesítmények egységesen zöld minősítést kapnak, de a létesítmények külön is kell, rendelkezzenek minősítéssel. Az épületek nemzetközi zöldminősítésének elérése a cél BREEAM minimum „very good” szinten.

„B” épület – mélygarázs (új építésű épület):

— fő funkció: parkolás,

— terepszint alatti kialakítása: 1 szintes mélységben jellemzően parkolóhelyek biztosítása,

— terepszint feletti kialakítása: 3 db földszintes felépítmény, a gyalogos forgalom számára,

— alapterület: cca. 3 060 m².

„C” épület – látogatóközpont (történelmi felújított, átalakított épület):

— fő funkciója: közönségforgalmi reprezentáció és információ szolgáltatás,

— terepszint alatti kialakítása: terepszint alatti használati tér nincs,

— terepszint feletti kialakítása: Földszint + 1 emelet + tetőfelépítmény szinten közönségforgalmi használat,

— alapterület: cca. 1 010 m².

„D” épület – kutatóközpont (történelmi felújított, átalakított épület):

— fő funkció: művészettörténeti kutatás,

— terepszint alatti kialakítása: 1 Alagsor szinten jellemzően raktározás,

— terepszint feletti kialakítása: Földszint + 1 emelet + tetőtérbeépítés szinten jellemzően művészettörténeti kutatás,

— alapterület: cca. 3 020 m².

„E” épület – kerti tároló és trafóház (felújított, átalakított épület):

— fő funkció: kerti tároló és trafóház,

— terepszint alatti kialakítás: terepszint alatti használati tér nincs,

— terepszint feletti kialakítás: Földszint,

— hasznos alapterülete: 60 m².

Park, zöld terület:

— 7 910 m²,

— rekreációs funkciót biztosító ősfás, sűrű növényzet mellett sűrű infrastruktúrának és talajszonda-rendszernek ad helyet.

Park és burkolt területek egy része alatt 200 db 150 m mélyre fúrt Geotermikus (talajszondás) hőszivattyús rendszer létesül. A mélyépítési generál kivitelezési munkák folyamatban vannak.

A „B” épület tartószerkezetének elkészítése 25.1.2017. napjára várható.

Az „A” épület terepszint alatti tartó- és külső térelhatároló szerkezeteinek elkészítése (a 0,00 szinti födém nélkül) 17.4.2017. napjára várható.

Az „A” épület felúszási állékonyságát biztosító víztelenítés 11.10.2017. napjáig folyik – ezt követően a magasépítés keretében továbbépített szerkezetekkel kell biztosítani az állékonyságot.

A projekt magasépítésének generál kivitelezési munkáit a projekt mélyépítésének generál kivitelezési munkáival párhuzamosan kell megkezdeni az organizáció megosztásával, kölcsönös együttműködéssel. A mélyépítés befejezését követően a magasépítés keretében kell biztosítani az építtető, a gyengeáramú munkák és a raktártechnikai munkák organizációs követelményeit.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Ütemezés: A tervezett teljesítés ütemtervi alátámasztása kapacitásigényekkel / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Organizáció: Kivitelezés térbeli organizációja / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Szakmai leírás az egyes meghatározott technológiák technológiai leírásával / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Minőségbiztosítás: Technológiai Utasítások és Mintavételi és Minősítési Terv / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 313
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.

Megkövetelt igazolási mód:

A 321/2015. (X.30.) KR. 1–16. § szerint.

A 321/2015. (X.30.) KR. 15. § (1) bek. alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

Szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód:

A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) KR. 21. § (1) bek. alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő szerepeljen az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezzen a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal

Igazolási mód: Az ajánlattevőnek csatolnia kell a kamarai tagságról szóló igazolás másolati példányát.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:

P1) a 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (1) bek. b) pontja alapján az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából az eredmény kimutatást (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.

A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (2) bek.-nek alkalmazása esetén csatolni kell a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (3) bek.-ben foglaltakra;

P2) a 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az előző három lezárt üzleti év – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgya szerinti (új épületek építése, épületek átalakítása) árbevételéről szóló – adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt – nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (3) bek.-ben foglaltakra.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) KR. 2. § (5) bek. alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

P1) saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredmény kimutatása alapján az utolsó 3 lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménye valamelyik évben negatív volt.

A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (2) bek. szerinti esetben – azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését – az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó – árbevétele nem éri el a 6 000 000 000 HUF-ot;

P2) az előző 3 lezárt üzleti év – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgya szerinti (új épületek építése, épületek átalakítása) árbevétele mindösszesen nem éri el a 10 000 000 000 HUF-ot.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg: a P1) feltétel.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:

M1) a 321/2015. (X.30.) KR. 21. § (2) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 évben végzett új épület építésére valamint épület átalakítására vonatkozó, sikeres műszaki átadással lezárt, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített kivitelezési referenciák ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:

— a teljesítés idejét (befejezés napja év/hó/nap) és helyét,

— a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,

— az ellenszolgáltatás nettó összegét (HUF),

— az elvégzett munka nagyságrendjének rövid bemutatását, megadva az alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározott adatokat az egyes referenciák vonatkozásában.

A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) KR. 22. § (3) bek. szerinti referenciaigazolást.

A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 22. § (5) bek.-re;

M2) a 321/2015. (X.30.) KR. 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk és tapasztalatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakembernek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.

Ajánlatkérő az előírt jogosultságot a magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért a szakmai a szakember kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját fel kell tüntetni. A más tagállamban egyenértékű jogosultságot szerzett szakember esetében a jogosultság igazolásának csatolása vagy a nyilvántartás elérhetőségének megadása szükséges;

M3) a 321/2015. (X.30.) KR. 21. § (2) bek. g) pontja alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az elmúlt három év éves statisztikai állományi létszámáról;

M4) a 321/2015. (X.30.) KR. 21. § (2) bek. c) pontja alapján az ajánlattevőnek ismertetnie kell a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek leírását vagy csatolnia kell az ezzel egyenértékű, minőségirányítási rendszer meglétéről szóló tanúsítványt, vagy azzal egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékait a 321/2015. (X.30.) KR. 24. § (3) bek. megfelelően;

M5) a 321/2015. (X.30.) KR. 21. § (2) bek. f) pontja alapján az ajánlattevőnek ismertetnie kell a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírását, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud, vagy csatolnia kell az ezzel egyenértékű, környezetvédelmi rendszer meglétéről szóló tanúsítványt, vagy azzal egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékait a 321/2015. (X.30.) KR. 24. § (3) bek. megfelelően.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. §-ban foglaltak is irányadók.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) KR. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:

M1) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 évben mindösszesen 7 500 000 000 HUF értékben, új épület építésére valamint épület átalakítására vonatkozó, sikeres műszaki átadással lezárt, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi kivitelezési referenciákkal:

M1/1. legalább 1 db új épület építésére, ahol az érintett összes nettó alapterület elérte a 20 000 m²-t;

M1/2. legalább 1 db tartószerkezet megerősítéssel és homlokzatképzéssel járó épület átalakítása, ahol az érintett összes nettó alapterület elérte a 2 000 m²-t; (tartószerkezet megerősítésként értékelhető: a födém megerősítése, emelet bontása; homlokzatképzésként értékelhető: pl.: fa nyílászárók felújítása, cseréje);

M1/3. legalább 3 200 m² látszóbeton homlokzat megvalósítása;

M1/4. olyan referencia, ahol legalább 50 db szonda létesült, felette kertépítészeti munka kivitelezésével;

M1/ 5. legalább 1 db technológiailag szabályozott belső tér kialakítása ahol szabályozásra kerültek az alábbi paraméterek (hőmérséklet, páratartalom, légtisztaság, huzatmentes tér, oltórendszerrel);

M1/6. Legalább 1 db, megvalósult olyan minimum 5 000 m² összes alapterületű épület, mely nemzetközi zöldminősítéssel rendelkezik (BREEAM minimum „very good”, vagy LEED „Gold”).

1 referencia több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelőség igazolásához is felhasználható;

M2) legalább az alábbi szakemberekkel:

A) 1 fő Magasépítési munkák építéséhez jogosultsággal (MV-É) rendelkező felelős műszaki vezetővel, akinek jogosultsága legalább 8 éve folyamatos és rendelkezik legalább 1 db, egyenként legalább 15 000 m² összes alapterületű, megépült épület felelős műszaki vezetésére vonatkozó szakmai gyakorlattal;

B) 1 fő Épületgépészeti szakterület jogosultsággal (MV-ÉG) rendelkező felelős műszaki vezetővel, akinek jogosultsága legalább 8 éve folyamatos és rendelkezik legalább 1 db, egyenként legalább 15 000 m² összes alapterületű, megépült épület felelős műszaki vezetésére vonatkozó szakmai gyakorlattal;

C) 1 fő Épületvillamossági szakterület jogosultsággal (MV-ÉV) rendelkező felelős műszaki vezetővel, akinek jogosultsága legalább 8 éve folyamatos és rendelkezik legalább 1 db, egyenként legalább 15 000 m² összes alapterületű, megépült épület felelős műszaki vezetésére vonatkozó szakmai gyakorlattal;

D) 1 fő tájépítészeti szakterület jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel, akinek jogosultsága legalább 8 éve folyamatos és rendelkezik legalább 1 db, egyenként legalább 5 000 m² összes alapterületű, megépült épület felelős műszaki vezetésére vonatkozó szakmai gyakorlattal;

E) 1 fő felsőfokú végzettségű, nemzetközi környezetvédelmi épületminősítési rendszerben akkreditált minősítő (Breeam vagy Leed) szakember.

1 szakember több alkalmassági követelmény esetében is bemutatható, Ajánlattevő az alkalmasság igazolásakor köteles megjelölni, hogy melyik szakembert melyik pont vonatkozásban veszi igénybe;

M3) nem rendelkezik az elmúlt 3 évben évente legalább 50 fő statisztikai állományi létszámmal;

M4) kivitelezésre vonatkozó ISO 9001 vagy ezzel egyenértékű szabvány szerinti tanúsítvánnyal, vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéssel és annak működésének dokumentálásával;

M5) kivitelezésre vonatkozó ISO 14001 vagy ezzel egyenértékű szabvány szerinti tanúsítvánnyal, vagy azon környezetvédelmi intézkedésekkel, amelyeket a teljesítés során alkalmazni tud.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér: nettó Vállalkozói Díj 0,2 %-a/nap, maximum a Vállalkozói Díj 10 %-a.

Meghiúsulási kötbér: nettó Vállalkozói Díj 25 %-a.

Hibás teljesítési kötbér: hibás munka értékének 10 %-a. Az elvesztett BREEAM pontszám alapján a teljes nettó Vállalkozói Díj 0,5 %-a.

Jótállás: 3 év.

Jótállási, Teljesítési és Előleg visszafizetési biztosíték: nettó vállalkozói díj 5-5 %-a a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontja szerint.

Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek. szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg a Kbt. 135. § (3) bek. és a 322/2015. KR 30. és 32. § figyelembevételével. Ajánlatkérő a kifizetéseket az Art. 36/A § és az Áht. rendelkezései alapján teljesíti.

A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit, valamint a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

A kivitelezés tárgyát képező épületekbe beköltöző intézmények által kért módosítások alapján véglegesített, jelen közbeszerzés alapját képező kiviteli terv csak 2016. szeptemberében készült el. A Liget Projekt tárgyi épületegyüttes kivitelezésének az előírt 14.3.2018. időpontjáig történő teljes befejezéséhez szükséges 313 munkanapos (450 naptári nap) kivitelezési időszükséglet csak abban az esetben biztosítható, ha a kivitelezés minél hamarabb megkezdődik, emiatt a közbeszerzési eljárásra rendelkezésre álló idő nem teszi lehetővé a nyílt eljárás tekintetében biztosítandó ajánlattételi határidő alkalmazását.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 10/11/2016
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 09/01/2017
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 10/11/2016
Helyi idő: 11:00
Hely:

Okfon Zrt., 1139 Budapest, Gömb u. 33. I. emelet tárgyaló.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen.

A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő 2.11.2016-án 8:00 órától biztosítja a helyszín megtekintését. Találkozás a 1035 Budapest, Szabolcs utca 33. cím előtt.

2. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személyek aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírásmintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.

3. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő, az ajánlatban nevesített alvállalkozó szervezet és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

4. A Kbt. 66. § (2), (4), (5) és (6) bekezdése és a 134. § (5) bekezdés alapján nyilatkozni szükséges.

5. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú eredeti példánnyal megegyezik. Az elektronikus és a papír alapú ajánlat eltérése esetén a papír alapon benyújtott ajánlat az irányadó.

6. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

7. Ajánlatkérő nem határoz meg a Kbt. 132. § szerinti feltételeket.

8. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással jelzi, hogy a jelen felhívásban a szerződés teljesítésére való alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az ajánlati felhívás III.1.2) és III.1.3) valamennyi pontja esetében.

9. Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a kivitelezés nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.

10. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja: letölthető az eljárást lebonyolító Okfon Zrt. honlapjáról (www.okfon.hu) a honlapon történő előzetes regisztrációt követően.

11. Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)–(9) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)től nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

12. Az ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdés szerint nyilatkoznia kell.

13. Az ajánlathoz csatolni kell az OHSAS 18001:2007 (MSZ 28001) vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer meglétét igazoló tanúsítványa egyszerű másolatát, vagy ezen előírások maradéktalan betartására vonatkozó, ajánlattevő által működtetett munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer részletes, tartalmilag a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő leírását.

14. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési módszert alkalmazza. Az ár esetén a fordított arányosítás, a minőségi kritériumok esetén a sorba rendezés és a fordított arányosítás együttesen kerül alkalmazásra. Az értékelés során használt értékelési módszerek részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A szempontonként kiosztható pontszámtartomány 1–10 pont.

15. A 322/2015. KR. 26. § szerint nyertes ajánlattevőnek min. évi 3 000 000 000 HUF és min. 300 000 HUF/káresemény biztosítási összegű felelősségbiztosítási szerződést kell kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjeszteni a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

16. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a 2015. évi CXLIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/10/2016