Services - 376190-2017

23/09/2017    S183    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Zielonki: Architectural design services

2017/S 183-376190

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Gmina Zielonki
ul. Krakowskie Przedmieście 116
Contact point(s): Urząd Gminy Zielonki
For the attention of: Piotr Zięcina
32-087 Zielonki
Poland
Telephone: +48 122850850
E-mail: ug@zielonki.pl
Fax: +48 122850950

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://zielonki.pl

Address of the buyer profile: https://bip.malopolska.pl/gzielonki

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
„Projekty dróg gminnych w gminie Zielonki” obejmujące wykonanie mapy do celów projektowych; opracowanie projektu koncepcyjnego; opracowanie projektu budowlanego; uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i zezwoleń, w tym zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; opracowanie projektu budowlano-wykonawczego; przygotowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego; projektu organizacji ruchu; świadczenie nadzoru autorskiego dla trzech zadań obejmujących rozbudowę i budowę 13 odcinków drogowych dróg gminnych.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Gmina Zielonki.

NUTS code PL214

II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Przedmiot zamówienia obejmuje– w ramach zadania pn. „Projekty dróg gminnych w gminie Zielonki” – wykonanie mapy do celów projektowych; opracowanie projektu koncepcyjnego; opracowanie projektu budowlanego; uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i zezwoleń,
w tym zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; opracowanie projektu budowlano-wykonawczego; przygotowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego; projektu organizacji ruchu; świadczenie nadzoru autorskiego dla trzech zadań obejmujących rozbudowę i budowę 13 odcinków drogowych dróg gminnych. Każde z zadań odpowiada jednej części zamówienia.
Część 1:
a) rozbudowa drogi gminnej nr K601539 na odcinku od skrzyżowania drogą gminną
nr K601534 (ul. Na Czekaj) do skrzyżowania z ul. Jagodową w Bibicach – długość odcinka drogi ok. 0,6 km – planowany przebieg drogi zgodnie z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.1A.
b) budowa drogi gminnej od drogi gminnej nr K601539 (skrzyżowanie ul. Jagodowej
i ul. Zagaje) do drogi gminnej nr K601539 (skrzyżowanie ul. Leśnej i ul. Zagaje)
w Bibicach – długość odcinka drogi ok. 1,2 km – planowany przebieg drogi zgodnie
z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.1B
c) rozbudowa drogi gminnej nr K601556 na odcinku Zielonki – Pękowice od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 794 (ul. Krakowskie Przedmieście
w Zielonkach) do skrzyżowania z ul. Na Błonie w Pękowicach – długość odcinka drogi ok. 1,7 km – planowany przebieg drogi zgodnie z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.1C;
d) rozbudowa drogi gminnej nr K601524 w Bibicach od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2158K (ul. Kasztanowa) do planowanej północnej obwodnicy Krakowa – długość odcinka drogi ok. 1,7 km – planowany przebieg drogi zgodnie z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.1D;
Część 2:
a) rozbudowa i budowa drogi gminnej nr K601506 na odcinku Węgrzce – Bosutów od skrzyżowania z drogą gminną nr K601512 (ul. C1 w Węgrzcach) do skrzyżowania
z droga gminną nr K601505 (ul. Leśna w Bosutowie) – długość odcinka drogi ok. 1,6 km – planowany przebieg drogi zgodnie z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.2A;
b) rozbudowa drogi gminnej nr K601497 na odcinku Dziekanowice – Batowice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2156K w Dziekanowicach do skrzyżowania
z drogą powiatową nr 2293K w Batowicach – długość odcinka drogi ok. 2,1 km – planowany przebieg drogi zgodnie z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.2B;
c) rozbudowa drogi gminnej nr K601501 w Bosutowie od skrzyżowania z drogą gminną nr K601508 (ul. Kościuszki) do tzw. serpentyn – długość odcinka drogi ok. 1,0 km- planowany przebieg drogi zgodnie z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.2C;
Część 3:
a) rozbudowa drogi gminnej nr K601533 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2158K (ul. Kasztanowa) w Bibicach w kierunku Woli Zachariaszowskiej – długość odcinka drogi ok. 1,6 km – planowany przebieg drogi zgodnie z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.3A;
b) rozbudowa drogi gminnej nr K601567 od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2151K w Garlicy Murowanej w kierunku Bibic – długość odcinka drogi ok. 0,2 km – planowany przebieg drogi zgodnie z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.3B;
c) budowa drogi gminnej od drogi gminnej K601567 w Garlicy Murowanej do drogi gminnej nr K601532 (ul. Lipowa w Bibicach) – długość odcinka drogi ok. 1,6 km – planowany przebieg drogi zgodnie z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.3C;
d) budowa i rozbudowa drogi gminnej nr K601532 od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2158k (ul. Rynek) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2153K (ul. Graniczna w Bibicach) – długość odcinka drogi ok. 3,1 km – planowany przebieg drogi zgodnie z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.3D;
e) rozbudowa drogi gminnej nr K601555 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 794 (ul. Krakowskie Przedmieście w Zielonkach) do skrzyżowania z drogą gminną nr K601554 (ul. Na Ogrody w Zielonkach) – długość odcinka drogi ok. 0,1 km – planowany przebieg drogi zgodnie z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.3E;
f) rozbudowa i budowa drogi gminnej nr K601554 na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr K601555 (ul. Szlak Bursztynowy w Zielonkach) do skrzyżowania z drogą gminną nr K601532 (ul. Królewska w Bibicach) – długość odcinka drogi ok. 1,7 km – planowany przebieg drogi zgodnie z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.3F;
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71220000, 71240000, 71320000, 71248000

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Starting 21.11.2017. Completion 29.11.2019

Information about lots

Lot No: 1 Lot title: „Projekty dróg gminnych w gminie Zielonki” obejmujące wykonanie mapy do celów projektowych; opracowanie projektu koncepcyjnego; opracowanie projektu budowlanego; uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i zezwoleń, w tym zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; opracowanie projektu budowlano-wykonawczego; przygotowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego; projektu organizacji ruchu; świadczenie nadzoru autorskiego dla trzech zadań obejmujących rozbudowę i budowę 4 odcinków drogowych dróg gminnych
1)Short description
Przedmiot zamówienia obejmuje– w ramach zadania pn. „Projekty dróg gminnych w gminie Zielonki” – wykonanie mapy do celów projektowych; opracowanie projektu koncepcyjnego; opracowanie projektu budowlanego; uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i zezwoleń,
w tym zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; opracowanie projektu budowlano-wykonawczego; przygotowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego; projektu organizacji ruchu; świadczenie nadzoru autorskiego dla
a) rozbudowa drogi gminnej nr K601539 na odcinku od skrzyżowania drogą gminną
nr K601534 (ul. Na Czekaj) do skrzyżowania z ul. Jagodową w Bibicach – długość odcinka drogi ok. 0,6 km – planowany przebieg drogi zgodnie z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.1A.
b) budowa drogi gminnej od drogi gminnej nr K601539 (skrzyżowanie ul. Jagodowej
i ul. Zagaje) do drogi gminnej nr K601539 (skrzyżowanie ul. Leśnej i ul. Zagaje)
w Bibicach – długość odcinka drogi ok. 1,2 km – planowany przebieg drogi zgodnie
z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.1B
c) rozbudowa drogi gminnej nr K601556 na odcinku Zielonki – Pękowice od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 794 (ul. Krakowskie Przedmieście
w Zielonkach) do skrzyżowania z ul. Na Błonie w Pękowicach – długość odcinka drogi ok. 1,7 km – planowany przebieg drogi zgodnie z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.1C;
d) rozbudowa drogi gminnej nr K601524 w Bibicach od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2158K (ul. Kasztanowa) do planowanej północnej obwodnicy Krakowa – długość odcinka drogi ok. 1,7 km – planowany przebieg drogi zgodnie z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.1D;
2)Common procurement vocabulary (CPV)

71220000, 71240000, 71320000, 71248000

3)Quantity or scope
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 2 Lot title: „Projekty dróg gminnych w gminie Zielonki” obejmujące wykonanie mapy do celów projektowych; opracowanie projektu koncepcyjnego; opracowanie projektu budowlanego; uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i zezwoleń, w tym zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; opracowanie projektu budowlano-wykonawczego; przygotowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego; projektu organizacji ruchu; świadczenie nadzoru autorskiego dla trzech zadań obejmujących rozbudowę i budowę 3 odcinków drogowych dróg gminnych
1)Short description
Przedmiot zamówienia obejmuje– w ramach zadania pn. „Projekty dróg gminnych w gminie Zielonki” – wykonanie mapy do celów projektowych; opracowanie projektu koncepcyjnego; opracowanie projektu budowlanego; uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i zezwoleń,
w tym zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; opracowanie projektu budowlano-wykonawczego; przygotowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego; projektu organizacji ruchu; świadczenie nadzoru autorskiego dla
a) rozbudowa i budowa drogi gminnej nr K601506 na odcinku Węgrzce – Bosutów od skrzyżowania z drogą gminną nr K601512 (ul. C1 w Węgrzcach) do skrzyżowania
z droga gminną nr K601505 (ul. Leśna w Bosutowie) – długość odcinka drogi ok. 1,6 km – planowany przebieg drogi zgodnie z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.2A;
b) rozbudowa drogi gminnej nr K601497 na odcinku Dziekanowice – Batowice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2156K w Dziekanowicach do skrzyżowania
z drogą powiatową nr 2293K w Batowicach – długość odcinka drogi ok. 2,1 km – planowany przebieg drogi zgodnie z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.2B;
c) rozbudowa drogi gminnej nr K601501 w Bosutowie od skrzyżowania z drogą gminną nr K601508 (ul. Kościuszki) do tzw. serpentyn – długość odcinka drogi ok. 1,0 km- planowany przebieg drogi zgodnie z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.2C;
2)Common procurement vocabulary (CPV)

71220000, 71240000, 71320000, 71248000

3)Quantity or scope
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 3 Lot title: „Projekty dróg gminnych w gminie Zielonki” obejmujące wykonanie mapy do celów projektowych; opracowanie projektu koncepcyjnego; opracowanie projektu budowlanego; uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i zezwoleń, w tym zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; opracowanie projektu budowlano-wykonawczego; przygotowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego; projektu organizacji ruchu; świadczenie nadzoru autorskiego dla trzech zadań obejmujących rozbudowę i budowę 6 odcinków drogowych dróg gminnych
1)Short description
Przedmiot zamówienia obejmuje– w ramach zadania pn. „Projekty dróg gminnych w gminie Zielonki” – wykonanie mapy do celów projektowych; opracowanie projektu koncepcyjnego; opracowanie projektu budowlanego; uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i zezwoleń,
w tym zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; opracowanie projektu budowlano-wykonawczego; przygotowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego; projektu organizacji ruchu; świadczenie nadzoru autorskiego dla
a) rozbudowa drogi gminnej nr K601533 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2158K (ul. Kasztanowa) w Bibicach w kierunku Woli Zachariaszowskiej – długość odcinka drogi ok. 1,6 km – planowany przebieg drogi zgodnie z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.3A;
b) rozbudowa drogi gminnej nr K601567 od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2151K w Garlicy Murowanej w kierunku Bibic – długość odcinka drogi ok. 0,2 km – planowany przebieg drogi zgodnie z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.3B;
c) budowa drogi gminnej od drogi gminnej K601567 w Garlicy Murowanej do drogi gminnej nr K601532 (ul. Lipowa w Bibicach) – długość odcinka drogi ok. 1,6 km – planowany przebieg drogi zgodnie z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.3C;
d) budowa i rozbudowa drogi gminnej nr K601532 od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2158k (ul. Rynek) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2153K (ul. Graniczna w Bibicach) – długość odcinka drogi ok. 3,1 km – planowany przebieg drogi zgodnie z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.3D;
e) rozbudowa drogi gminnej nr K601555 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 794 (ul. Krakowskie Przedmieście w Zielonkach) do skrzyżowania z drogą gminną nr K601554 (ul. Na Ogrody w Zielonkach) – długość odcinka drogi ok. 0,1 km – planowany przebieg drogi zgodnie z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.3E;
f) rozbudowa i budowa drogi gminnej nr K601554 na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr K601555 (ul. Szlak Bursztynowy w Zielonkach) do skrzyżowania z drogą gminną nr K601532 (ul. Królewska w Bibicach) – długość odcinka drogi ok. 1,7 km – planowany przebieg drogi zgodnie z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.3F;
2)Common procurement vocabulary (CPV)

71220000, 71240000, 71320000, 71248000

3)Quantity or scope
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Każda oferta, musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
a. 2 500 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) – dla części nr 1 zamówienia;
b. 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych) – dla części nr 2 zamówienia;
c. 4 000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych) – dla części nr 3 zamówienia.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.13 do 23 oraz ust. 5 pkt. 1,2,4,8 Pzp.
2. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:
2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
2.5. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
2.6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
2.7. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 niniejszej sekcji
3.1. składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp;
3.2. składa informację składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3.1 i pkt 3.2 lit. b), powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 3.2 lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt. 4 stosuje się odpowiednio..
6. Jeżeli wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp., Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1,2,4,8 Pzp. W takim przypadku wykonawca będzie musiał przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty dokumentów wymienione w pkt. 2 niniejszej sekcji.
III.2.2)Economic and financial ability
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
1. wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3. oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy.
Minimum level(s) of standards possibly required:
1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia wyrażającego się wykonaniem tj. zaprojektowaniem
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert:
1.1. dokumentacji projektowej lub dokumentacji projektowych obejmującej/cych budowę lub rozbudowę drogi o łącznej długości projektowanych odcinków nie mniejszej niż 2 500 m, z zastrzeżeniem, że każdy z projektowanych odcinków uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – dla części zamówienia nr 1;
1.2. dokumentacji projektowej lub dokumentacji projektowych obejmującej/cych budowę lub rozbudowę drogi o łącznej długości projektowanych odcinków nie mniejszej niż 2 000 m, z zastrzeżeniem, że każdy z projektowanych odcinków uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – dla części zamówienia nr 2;
1.3. dokumentacji projektowej lub dokumentacji projektowych obejmującej/cych budowę lub rozbudowę drogi o łącznej długości projektowanych odcinków nie mniejszej niż 4 000 m, z zastrzeżeniem, że każdy z projektowanych odcinków uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – dla części zamówienia nr 3;
Jeżeli wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przyznana zostanie więcej niż jedna część zamówienia do realizacji w tym samym czasie, jako wykazanie spełnienia powyższych warunków będzie spełnienie sumy wymogów określonych odpowiednio dla każdej z części z przyznanych części zamówienia.
2. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – odrębnie dla każdej z części zamówienia (część nr 1, nr 2, nr 3):
kierownikiem zespołu projektowego – projektantem drogowym posiadającym:
a) uprawnienia zawodowe do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej,
b) doświadczenie zawodowe wyrażające się wykonaniem dokumentacji projektowej lub dokumentacji projektowych (obejmujących dokumentację budowlaną oraz wykonawczą) dla budowy/budów lub rozbudowy/rozbudów drogi/dróg o łącznej długości projektowanych odcinków nie mniejszej niż:
a. 2 500 m – dla części zamówienia nr 1;
b. 2 000 m – dla części zamówienia nr 2;
c. 4 000 m – dla części zamówienia nr 3;
Jeżeli wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przyznana zostanie więcej niż jedna część zamówienia do realizacji w tym samym czasie, jako wykazanie spełnienia powyższych warunków będzie spełnienie sumy wymogów określonych odpowiednio dla każdej z części z przyznanych części zamówienia (wymagane jest by wykonawca dysponował po jednym kierowniku zespołu projektowego – projektancie drogowym na każdą część zamówienia na którą uzyska zamówienie).
W odniesieniu do powyższych wymagań stawianych kierownikowi zespołu projektowego, właściwe są uprawnienia budowlane wydawane po 1994 roku (tj. zgodne z wymogami ustawy Prawo budowlane (tekst pierwotny: Dz.U. 1994 r. Nr 89 poz. 414) (tekst jednolity: Dz.U. 2000 r. Nr 106 poz. 1126) (tekst jednolity: Dz.U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016) (tekst jednolity: Dz.U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.), tekst jednolity z dnia 12.11.2010 r. (Dz.U. Nr 243, poz. 1623), tekst jednolity z dnia 2.10.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), tekst jednolity z dnia 8.3.2016 (Dz.U.2016.290 t. j. z zm).
Funkcje kierownika zespołu projektowego mogą również wykonywać osoby posiadające ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie obowiązujących przed 1.1.1995 r właściwych przepisów jeżeli uprawnienia te, z punktu widzenia pełnionej przy realizacji przedmiotu zamówienia funkcji, odpowiadają uprawnieniom wskazanym w pkt 2.
Funkcje kierownika zespołu projektowego mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Dz.U.2016 poz. 65.
Kierownik zespołu projektowego winien posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym, a Kierownikiem zespołu, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych oraz zagadnień ekonomicznych i prawnych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Cena. Weighting 60

2. Kwalifikacje osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. Weighting 24

3. Wydłużony okres gwarancji. Weighting 16

IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
DK.7021.89.2017
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
6.11.2017 - 10:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 6.11.2017

Place:

Zielonki

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wymogi dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia opisano w sekcji IV SIWZ.
3. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni.
4. Wraz z ofertą wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu w formie jednolitego dokumentu (w zakresie i zgodnie z wzorem określonym
w załączniku nr 2 do SIWZ). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
5. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp, polegających na powtórzeniu zamówień podobnych do przedmiotu zamówienia podstawowego i zgodnych z nim, których całkowita, łączna wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające mogą zostać udzielone w przypadku gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba opracowania dodatkowej dokumentacji projektowej dla tego samego projektowanego obiektu lub jego otoczenia w obszarze zakładanego jego oddziaływania lub dla innego obiektu drogowego. Zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć wyłącznie dokumentacji projektowych dla obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Zielonki.
7. Data rozpoczęcia realizacji zamówienia wskazana w pkt II.3) jest datą orientacyjną.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: 1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Pzp „Środki ochrony prawnej”.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20.9.2017