Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 378620-2021

26/07/2021    S142

Netherlands-The Hague: Software programming and consultancy services

2021/S 142-378620

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dtv UBR|HIS
National registration number: 50555596
Postal address: Wilhelmina van Pruisenweg 52
Town: Den Haag
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 2595 AN
Country: Netherlands
Contact person: Henna Suliman - Lalmahomed
E-mail: Henna.Suliman@rijksoverheid.nl
Telephone: +31 707585678
Internet address(es):
Main address: www.minbzk.nl
Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/398166
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Centrale Voorzieningen (leveranciersportaal en catalogusplatform)

Reference number: 201865002.001.006
II.1.2)Main CPV code
72200000 Software programming and consultancy services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Met de digitalisering van de Rijksinkoop willen we het voor leveranciers makkelijker maken om zaken met de Rijksoverheid te doen, het voor medewerkers binnen het Rijk eenvoudiger maken om in te kopen en te bestellen, en te beschikken over betere besluitvormings- en verantwoordingsinformatie. Het programma Transitie DigiInkoop is erop gericht het leveranciersportaal en het catalogusplatform binnen de Rijksdienst onder één gemeenschappelijke architectuur te brengen (muv van de wapensysteem gerelateerde inkopen van Defensie) en een aantal uniforme koppelvlakken met de buitenwereld te realiseren zodat er een stevig fundament gelegd wordt voor digitalisering. Hierdoor wordt een betere gegevensuitwisseling tussen Rijksorganisaties onderling en tussen de Rijksoverheid en haar leveranciers mogelijk gemaakt.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 913 130.00 EUR
II.2)Description
II.2.1)Title:

Leveranciersportaal

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
48000000 Software package and information systems
72200000 Software programming and consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Den Haag.

II.2.4)Description of the procurement:

Met de digitalisering van de Rijksinkoop willen we het voor leveranciers makkelijker maken om zaken met de Rijksoverheid te doen, het voor medewerkers binnen het Rijk eenvoudiger maken om in te kopen en te bestellen, en te beschikken over betere besluitvormings- en verantwoordingsinformatie. Het programma Transitie DigiInkoop vervult een belangrijke rol bij het behalen van deze ambitie. Het programma is erop gericht het leveranciersportaal en het catalogusplatform binnen de Rijksdienst onder één gemeenschappelijke architectuur te brengen (uitzondering hierop zijn de wapensysteem gerelateerde inkopen van Defensie) en een aantal uniforme koppelvlakken met de buitenwereld te realiseren zodat er een stevig fundament gelegd wordt voor digitalisering. Hierdoor wordt een betere gegevensuitwisseling tussen Rijksorganisaties onderling en tussen de Rijksoverheid en haar leveranciers mogelijk gemaakt.

Onderdeel van het programma Transitie DigiInkoop is het realiseren van gemeenschappelijke e-procurementvoorzieningen die minimaal noodzakelijk zijn om als één Rijksdienst naar buiten te kunnen treden en het structureel beleggen van het beheer van deze voorzieningen.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: K1 Wensen / Weighting: 1000
Quality criterion - Name: K2 Plan van aanpak / Weighting: 400
Quality criterion - Name: K3 Kwaliteit dienstverlening / Weighting: 400
Quality criterion - Name: K4 Aansluiting bij technologische ontwikkelingengo / Weighting: 300
Quality criterion - Name: K5 Risicodossier / Weighting: 200
Quality criterion - Name: K6 Social return / Weighting: 100
Price - Weighting: 0 (ppp toepassing)
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

De Overeenkomsten voor beide percelen gelden in elk geval voor een periode van vijf (5) jaar, van 1.4.2021 tot en met 31.3.2026. Daarna kunnen we de Overeenkomsten (eenzijdig door Opdrachtgever) verlengen onder gelijkblijvende voorwaarden. We verlengen de Overeenkomst maximaal vijf (5) keer voor telkens maximaal twaalf (12) maanden.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wat betreft de omvang wordt verwezen naar het Beschrijvend document, paragraaf 2.3 omvang van de opdracht op blz. 7.

Met referte tot de Gunningscriteria is de weging voor prijs op nul (o) gezet, dit i.v.m. toepassing van prijs per punt methodiek.

Contractduur perceel 1 is: 1.4.2021 tot en met 31.3.2026.

Contractduur perceel 2 is: 28.6.2021 tot en met 27.6.2026.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Catalogusplatform

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
72200000 Software programming and consultancy services
48000000 Software package and information systems
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Den Haag.

II.2.4)Description of the procurement:

Met de digitalisering van de Rijksinkoop willen we het voor leveranciers makkelijker maken om zaken met de Rijksoverheid te doen, het voor medewerkers binnen het Rijk eenvoudiger maken om in te kopen en te bestellen, en te beschikken over betere besluitvormings- en verantwoordingsinformatie. Het programma Transitie DigiInkoop vervult een belangrijke rol bij het behalen van deze ambitie. Het programma is erop gericht het leveranciersportaal en het catalogusplatform binnen de Rijksdienst onder één gemeenschappelijke architectuur te brengen (uitzondering hierop zijn de wapensysteem gerelateerde inkopen van Defensie) en een aantal uniforme koppelvlakken met de buitenwereld te realiseren zodat er een stevig fundament gelegd wordt voor digitalisering. Hierdoor wordt een betere gegevensuitwisseling tussen Rijksorganisaties onderling en tussen de Rijksoverheid en haar leveranciers mogelijk gemaakt.

Onderdeel van het programma Transitie DigiInkoop is het realiseren van gemeenschappelijke e-procurementvoorzieningen die minimaal noodzakelijk zijn om als één Rijksdienst naar buiten te kunnen treden en het structureel beleggen van het beheer van deze voorzieningen.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: K1 Wensen / Weighting: 1000
Quality criterion - Name: K2 Plan van aanpak / Weighting: 400
Quality criterion - Name: K3 Kwaliteit dienstverleningi / Weighting: 400
Quality criterion - Name: K4 Aansluiting bij technologische ontwikkelingen / Weighting: 300
Quality criterion - Name: K5 Risicodossier / Weighting: 200
Quality criterion - Name: K6 Social return / Weighting: 100
Price - Weighting: 0 (ppp toepassing)
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

De Overeenkomsten voor beide percelen gelden in elk geval voor een periode van vijf (5) jaar, van 1.4.2021 tot en met 31.3.2026. Daarna kunnen we de Overeenkomsten (eenzijdig door Opdrachtgever) verlengen onder gelijkblijvende voorwaarden. We verlengen de Overeenkomst maximaal vijf (5) keer voor telkens maximaal twaalf (12) maanden.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wat betreft de omvang wordt verwezen naar het Beschrijvend document, paragraaf 2.3 omvang van de opdracht op blz. 7.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 217-531919
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Perceel 1 Leveranciersportaal

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
08/04/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: TIE Nederland bv
National registration number: 34077005
Postal address: de Corridor 5D
Town: Breukelen Ut
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3621 ZA
Country: Netherlands
E-mail: arjan.sloot@tiekinetix.com
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 430 000.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Title:

Perceel 2 Catalogusplatform

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
23/06/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: EUROPEAN DYNAMICS LUXEMBOURG SA
National registration number: LU 17535424
Postal address: 12, rue Jean Engling
Town: Luxembourg
NUTS code: LU Luxembourg
Postal code: L-1466
Country: Luxembourg
E-mail: aof@eurodyn.com
Telephone: +352 20400890
Fax: +352 20400891
Internet address: http://www.eurodyn.com/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 483 130.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Arrondissementsrechtbank Den Haag
Postal address: Prins Clauslaan 60
Town: Den Haag
Postal code: 2595 AJ
Country: Netherlands
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883622200
Internet address: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Postal address: Postbus 20011
Town: Den Haag
Postal code: 2500 EA
Country: Netherlands
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Twintig kalenderdagen na bekendmaking van de gunningsbeslissing (al geweest).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Arrondissementsrechtbank Den Haag
Postal address: Prins Clauslaan 60
Town: Den Haag
Postal code: 2595 AJ
Country: Netherlands
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883622200
Internet address: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/07/2021