Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 378963-2021

26/07/2021    S142

Hungary-Budapest: Professional services for the gas industry

2021/S 142-378963

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: 12543317244
Postal address: Váci út 144–150.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1138
Country: Hungary
Contact person: Nagy László Gábor
E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu
Telephone: +36 307794151
Fax: +36 13547045
Internet address(es):
Main address: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
Address of the buyer profile: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000629652021/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000629652021/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Other activity: Földgáz tárolása

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Felszín feletti karbantartás 3 évre-2021

Reference number: EKR000629652021
II.1.2)Main CPV code
76100000 Professional services for the gas industry
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók felszín feletti technológiai rendszereinek RB-s és nem RB-s környezetbeni karbantartásához szükséges beszerzések a szerződéskötéstől számított 3 éves időtartamra - 2021

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 8 500 000 000.00 HUF
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45000000 Construction work
50000000 Repair and maintenance services
51000000 Installation services (except software)
51900000 Installation services of guidance and control systems
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
76110000 Services incidental to gas extraction
76200000 Professional services for the oil industry
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU Magyarország
Main site or place of performance:

A Magyar Földgáztároló Zrt. székhelye és az általa üzemeltetett földalatti gáztárolók területe

II.2.4)Description of the procurement:

Keretmegállapodás a Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók felszín feletti technológiai rendszereinek RB-s és nem RB-s környezetbeni karbantartásához szükséges beszerzések a szerződéskötéstől számított 3 éves időtartamra a feladat ellátásához szükséges alkatrész és anyagbiztosítással:

a) Primer műszerekhez kapcsolódó napi és speciális szolgáltatások, karbantartások, javítások, egyéb átalakítások és készenlét biztosítása:

Technológiai primer műszereken végzett ellenőrzési, kalibrálási, pontosítási, felügyeleti, üzemviteli, karbantartási, javítási tevékenység, szükség szerinti átalakítási feladatok elvégzése a mindenkori jogszabályi előírásoknak való megfelelés céljából.

b) Gépész napi és speciális szolgáltatások, karbantartások, javítások, egyéb átalakítások és készenlét biztosítása:

Forgógépek (motorok, kompresszorok, szivattyúk, ventillátorok), technológiai edények, nyomástartó edények és atmoszferikus tartályok, szelepek, szeparátorok, szerelvények, technológiai csővezetékek és alkotórészeik, tartozékaik, valamint emelő berendezések üzemviteli, karbantartási, javítási tevékenysége, szükség szerinti átalakítási munkák, minősítő mérések, nyomástartó edény felülvizsgálatok elvégzése, RTG, UH, repedés, szigetelés vizsgálatok elvégzése.

c) Villamos napi és speciális szolgáltatások, karbantartások, javítások, villamos rendszerüzemeltetés, egyéb átalakítások és készenlét biztosítása:

RB-s területen belüli és kívüli munkavégzéssel a robbanás és nem robbanásbiztos berendezések, a katódvédelem, az erősáramú berendezések, hálózat, kapcsolókészülékek, elosztók, álló villamos gépek (transzformátorok) és forgógépek (motorok, generátorok) kompresszorok, tartaléküzemi villamos energia ellátó berendezések (diesel generátorok, szünetmentes berendezések), segédüzemi akkumulátorok, világítási rendszerek karbantartási, javítási, szükség szerinti átalakítási tevékenysége a mindenkori jogszabályi előírásoknak való megfelelés céljából.

A technológiai célú villamos fogyasztó berendezések és azok villamos-energia ellátását biztosító erősáramú villamos berendezések (fogadó, kapcsoló, elosztó), hálózatok (légvezetékek, kábelek) és ezeket szabályozó-, működtető- és vezérlő berendezések mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelő üzemeltetése, karbantartása, javítása, szükséges átalakítása, felügyelete, villamosmű üzemeltetése és felügyeletének ellátása.

d) Szakipari feladatok ellátása, átalakítása:

Épületeken, építményeken, technológiai rendszeren végzett festés, hőszigetelés, burkolás, tetőépítési, tetőjavítási, szigetelési, csatornázási, építési, épületgépészeti, útkarbantartási, teherszállítási és teheremelési feladatok ellátása a szükséges eszközök biztosításával.

e) Katódvédelem / Katódos korrózióvédelmi rendszer üzemállapot ellenőrzése, mérése, karbantartása, javítása, átalakítása:

Az egységes katódvédelmi rendszer elemeit képező berendezések állagmegóvása, folyamatos működőképességük, környezetük rendezettségének, a katódos korrózióvédelmi rendszer hatásosságának folyamatos fenntartása és minősítése, a minősítő mérések elvégzése és dokumentálása a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően.

f) Terület karbantartási feladatok ellátása, átalakítása:

Fakitermelés, bozót és cserjeirtás, kaszálás, vegyszeres gyomirtás, hóeltakarítás és csúszásmentesítés, kerítésjavítás, útburkolati jelek festése, útburkolati karbantartás, -javítás, teraszok, hidak tisztítása, jelzőtáblák cseréje, -karbantartása, állati kártevők permetezése, kommunális víz és szennyvízrendszerek karbantartása.

g) konszignációs raktár fenntartása a keretmegállapodás hatálya alatt

A keretmegállapodás becsült értéke és keretösszege: nettó 8 500 000 000 HUF

A keretmegállapodás alapján az annak időbeli hatálya alatt az Ajánlatkérő valamennyi karbantartási, javítási és revíziós munkáját a jelen keretmegállapodásból kívánja megvalósítani.

A keretmegállapodás időbeli hatálya alatt tervezetten az egyes egyedi szerződések között tervezetten lesz olyan:

a) amely a lekötött karbantartók által végzett 3 éves tevékenységre vonatkozik és értéke a nettó 3 000 000 000 Ft-ot meghaladja,

b) a műszaki tartalomban szereplő főberendezéseken végrehajtott időszakos és állapotfüggő karbantartási, revíziós (A, B, C, D, E) munkákkal egyenként min 750 000, Ft értékben az alábbi berendezéseken.

Ba) Thomassen C-45-6 típusú kompresszor;

Bb) Cooper Bessemer LSVB12 típusú gázmotor;

Bc) NEA 1SVL 320 típusú kompresszor;

Bd) HALBERSTADT 2HB6K-400/220 típusú kompresszor;

Be) Waukesha L7042GL típusú gázmotor;

Bf) Siemens STC-SV (06-2-A) típusú turbokompresszor;

Bg) Siemens 1DX1749-8BS02-Z főmotor;

Bh) GANZ FDDZe 1126 v16 főmotor;

Bi) HAUG OTOGX 125/75/50/35 LML típusú gázkompresszor;

Bj) HAUG VTEGX 60 LML típusú gázkompresszor.

A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Biztosított készenlét műszaki színvonala / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Biztosított reagálási idő / Weighting: 25
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 8 500 000 000.00 HUF
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged minimum number: 1
Maximum number: 99
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Nincs ilyen szempont, a pont kitöltése a közzététel érdekében történt.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Ajánlatok értékelése: Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerint legjobb ár-érték arány.

Minőségi kritériumok: objektív, sávos értékeléssel való pontozás. A maximum sáv feletti ajánlati elemet tartalmazó ajánlat érvényes, de a maximum pontszámhoz képest többlet pontot nem kap.

Ár kritérium: relatív értékelés, fordított arányosítással való pontozás.

Ponttartomány: 0-100 pont minden részszempontban, részletek közbeszerzési dokumentumban.

Ajánlatkérő a Kbt. 87. § (1) bekezdése alapján az 1. és 2. minőségi kritérium 0 pontos sávjában határozta meg a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban elvárt minimális szakmai színvonalat, mint a műszaki leírás azon feltételeit, amelyeknél számára kedvezőtlenebbekről nem fog tárgyalni.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1.§-16. § szerint kell igazolni.

A részvételre jelentkezőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy vele szemben és a kapacitást biztosító szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok.

A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy

— a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján] A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését,

— van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a jelentkezésben csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. [321/2015. (X. 30.) Kr. 13. § alapján]

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

A részvételre jelentkezőnek a részvételi szakaszban az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Az EEKD-ban ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott részvételre jelentkezőnek csatolnia kell

P1) nyilatkozatát az elmúlt három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (földgáz és CH gázok bányászat - tárolás - szállítás - finomítás (továbbiakban: CH ipar) területén min. 100 bar nyomásfokozatú elemeket is tartalmazó felszíni technológiai rendszerhez kapcsolódó javítási, karbantartási munkálatok) tekintetében elért nettó árbevételéről, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

[321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) pont és (3) bekezdés]

P2) a személyi sérülést, dologi kárt és/vagy pénzügyi veszteséget fedező hatályos felelősségbiztosításának szerződését, vagy kötvényét.

[307/2015. (X. 27.) Kr. 4. § (4) bekezdés]

A nyilatkozatoknak olyan részletezettségűnek kell lenniük, mely alapján az alkalmassági feltételeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.

Közös részvételre jelentkezés esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Részvételre jelentkezők a Kbt. 65. § (7)-(12) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt.

Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha

P1) nem rendelkezik az elmúlt három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgyából (CH ipar területén min. 100 bar nyomásfokozatú elemeket is tartalmazó felszíni technológiai rendszerhez kapcsolódó javítási, karbantartási munkálatok elvégzéséből) származó min. nettó 3 000 000 000 Ft árbevétellel. Amennyiben a részvételre jelentkező azért nem rendelkezik az e pont szerinti árbevétellel, mert az Ajánlatkérő által előírt időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmatlannak minősül, ha működésének ideje alatt nem rendelkezik legalább a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből származó nettó 3 000 000 000 Ft nettó árbevétellel.

P2) nem rendelkezik a személyi sérülést, dologi kárt és/vagy pénzügyi veszteséget fedező hatályos felelősségbiztosítással, melynek a minimális biztosítási összegének eseményenkénti alsó határa 500 000 000 Ft, az éves limit 1 000 000 000 Ft.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

A részvételre jelentkezőnek a részvételi szakaszban az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Az EEKD-ban ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott részvételre jelentkezőnek csatolnia kell

M1) a felhívás feladásától visszafelé számított hat év legjelentősebb a CH ipar területén min. 100 bar nyomásfokozatú elemeket is tartalmazó felszíni technológiai rendszerhez kapcsolódó javítási, karbantartási munkálatok végzésére vonatkozó szolgáltatásainak ismertetését.

Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

[321/2015. (X. 30.) Kr. 21.§ (1) bek. a) pont, 21.§ (1a) bek. b) pont és 22.§ (1) -(2) bek. szerint.]

M2) a szakembereknek a megnevezését, végzettségük, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket a szerződés teljesítésébe be kíván vonni. A nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a szakemberek végzettségét igazoló okiratainak, a szükség szerinti hatályos minősítő okiratainak száma, valamint szakmai gyakorlatuk megállapíthatóságához adatok a szakmai gyakorlatukról, valamint nyilatkozni kell arról, hogy mely szakembert mely pozícióra kívánja bevonni. Csatolandó a szakemberek végzettségét igazoló okiratok egyszerű másolati példánya, a szükség szerinti hatályos minősítő okiratok, valamint aláírt szakmai önéletrajzuk. A szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az alkalmasság igazolására megjelölt szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a rendelkezésre állásuk tekintetében.

[321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. b) pont]

M3) bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított minőségbiztosítási vagy minőségirányítási rendszer (min. ISO 9001, vagy azzal egyenértékű) tanúsítványát, illetve az ezekkel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedés részletes ismertetését; az ISO 14001 környezetirányítási rendszer tanúsítványát, illetve az ezzel egyenértékű környezetirányítási intézkedés részletes ismertetését; az OHSAS 18001:2007 foglalkozási egészségügyi és biztonsági irányítási rendszer tanúsítványát, illetve az ezzel egyenértékű foglalkozási egészségügyi és biztonsági irányítási intézkedés részletes ismertetését; az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány előírásainak megfelelő vizsgáló laboratórium tanúsítványát illetve az ezzel egyenértékű laboratórium részletes ismertetését.

[321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. c) pont és 307/2015. (X. 27.) Kr. 4. § (4) bek.]

M4) a rendelkezésére álló eszközök, berendezések részletes felsorolását, ismertetését (műszaki paraméterek megadásával) és a rendelkezésre állás jogcímét igazoló iratokat (szerződés, előszerződés, számla, eszköznyilvántartás, stb.), az ismertetésnek tartalmaznia kell valamennyi olyan adatot, melyből az előírt követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható, valamint nyilatkozatot arról, hogy az eszközök a szerződés teljes futamideje alatt rendelkezésre fognak állni.

[321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. i) pont]

A nyilatkozatoknak olyan részletezettségűnek kell lenniük, mely alapján az alkalmassági feltételeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.

Közös részvételre jelentkezés esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Részvételre jelentkezők a Kbt. 65. § (7)-(12) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt.

Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik min.

M1) a felhívás feladásától visszafelé számított hat évben CH ipar területén min. 100 bar nyomásfokozatú elemeket is tartalmazó felszíni technológiai rendszerhez kapcsolódó javítási, karbantartási munkálatok végzése szerinti szolgáltatás nyújtására vonatkozó összesen min. nettó 2 000 000 000 Ft értékű referenciával, mely tartalmaz min. szerződésszerűen teljesített alábbi referenciákat:

a) 1 db min. 1 éves időtartamú min. részben RB-s területen gépészeti, villamos, technológiai primer műszerezési munkarészeket együttesen tartalmazó karbantartást, javítást min. nettó 300 000 000 Ft értékben;

b) 1-1 db egyenként min. 1,5 MW alábbi (vagy műszakilag egyenértékű) forgógépek gépészeti és technológiai primer műszeres rendszereinek min. 500 000 Ft-ot elérő karbantartását, javítását, revízióját:

Ba) Thomassen C-45-6 típusú kompresszor;

Bb) Cooper Bessemer LSVB12 típusú gázmotor;

Bc) NEA 1SVL 320 típusú kompresszor;

Bd) HALBERSTADT 2HB6K-400/220 típusú kompresszor;

Be) Waukesha L7042GL típusú gázmotor;

Bf) Siemens STC-SV (06-2-A) típusú turbokompresszor;

Bg) Siemens 1DX1749-8BS02-Z főmotor;

Bh) GANZ FDDZe 1126 v16 főmotor;

Bi) HAUG OTOGX 125/75/50/35 LML típusú gázkompresszor;

Bj) HAUG VTEGX 60 LML típusú gázkompresszor.

Műszaki egyenértékűség:

Kompresszor: teljesítmény, nyomásfokozat (szívó és nyomó oldal), működési elv (dugattyús/turbó), sűrítési arány azonos vagy max. +/-10 % eltérés);

Motor: teljesítmény, hatásfok, működési elv (villamos/gázmotor), hajtás (direkt/szabályozott), RB-s védelme, névleges feszültség azonos vagy max. +/-10 % eltérés. Részletek a közbeszerzési dokumentumban.

M2) szakemberekkel, akik CH ipari területen karbantartásra, technológiai rendszerek karbantartására is kiterjedő szakmai gyakorlattal rendelkeznek:

a) min. 4 éves szakmai gyakorlattal és a 266/2013 (VII.11.) Kr. szerinti névjegyzékben szereplő, illetve ezekkel egyenértékű jogosultsággal rendelkező:

Aa) 1 fő MV-B vagy MV-GO felelős műszaki vezető;

Ab) 1 fő MV-ÉG felelős műszaki vezető;

Ac) 1 fő MV-É felelős műszaki vezető;

Ad) 1 fő MV-ÉV felelős műszaki vezető;

Ae) 1 fő MV-M felelős műszaki vezető;

Af) 1 fő GO tervező;

Ag) 1 fő ME-BA vagy ME-GO műszaki ellenőr;

Egy szakember csak egy minőségben vehet részt.

M3) bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított, illetve ezekkel egyenértékű intézkedéssel, tanúsítvánnyal:

a) minőségbiztosítási vagy minőségirányítási rendszer (min. ISO 9001, vagy egyenértékű);

b) ISO 14001 környezetirányítási rendszer;

c) OHSAS 18001:2007 foglalkozási egészségügyi és biztonsági irányítási rendszer;

d) MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 előírásainak megfelelő vizsgáló laboratórium tanúsítvány.

M4) szerződés teljes futamidejére alábbiakkal:

a) aa) 1 db min. 50 tonna; ab) 1 db min. 25 tonna teheremelő képességű autódaru;

b) ba) 5 db AWI -; bb) 5 db inverteres hegesztő berendezés;

c) 5 db acetilén-oxigén vágókészlet;

d) 4 db min. 12,5 tonna megengedett össztömegű, min. 4 tonna teherbírású daruval szerelt tehergépjármű;

e) 8 db mobil gázkoncentráció mérő berendezés;

f) 4 db RB-s mobiltelefon;

g) 10 db min. 1 kg-os porral oltó készülék;

h) 1 db automata menetvágó;

i) 1 db kalibrált/hitelesített biztonsági szelep beállító pad;

j) 1 db akkreditált anyagvizsgáló állomás;

k) 1 db mobil Rtg vizsgálat kiértékelő eszköz;

l) 1 db kazánkocsi;

m) 1 db min. 300 bar nyomásteljesítményű aggregátor;

n) 1 db mobil biztonsági szelep állító berendezés;

o) oa) 1 db ~7000 Nm-es; ob) 1 db ~15000 Nm-es hidraulikus csavarkulcs (hytorqe).

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Késedelmi kötbér: olyan okból, amelyért felelős, a Vállalkozó a szolgáltatás teljesítésével késedelembe esik. Mértéke: a késedelemmel érintett szerződéses mennyiségre eső nettó szerződéses ár 1 %-a/nap, max. 20 %.

Meghiúsulási kötbér: olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, a teljesítés meghiúsul. Mértéke: a meghiúsulással érintett szolgáltatásra jutó nettó szerződéses ár 25 %-a.

Hibás teljesítési kötbér: a Vállalkozó a szolgáltatás teljesítését nem szerződésszerűen végzi. Mértéke: SLA szerint.

Jótállás: a szolgáltatás átadás-átvételétől számított 24 hónap.

Teljesítési biztosíték a Kbt. 105. § (1) bek. b) pont szerinti lehívások alapján megkötött egyedi szerződések nettó értékének 5 %-a, az egyedi szerződés teljesítésének biztosítására. Az egyedi szerződés hatálybalépésétől annak lejártát követő 90. napig kell érvényesnek lennie. A teljesítési biztosíték nyújtásáról a Kbt. 134. § (5) bek. szerint az ajánlatban kell nyilatkozni. Irányadók a Kbt. 134.§ előírásai.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek a közbeszerzési dokumentumban találhatók.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlában szereplő ellenértéket ajánlatkérő átutalással egyenlíti ki, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre.

A Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a Felek erről nem, vagy eltérően állapodtak meg. A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét képezi. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF.

A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítésére projekttársaság (gazdálkodó szervezet) létrehozatalát.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/08/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 17/09/2021
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

2022.III. negyedév

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1) Ajánlatkérő a III.1.2) és III.1.3) pont szerinti alkalmassági feltételeket és igazolási módot a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

2) Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem biztosít a szolgáltatás jellegére, a keretmegállapodás során történő egyedi lehívásokra, írásbeli konzultációkra és a szolgáltatással érintett objektív felelősségű alaptevékenységre tekintettel.

3) Közös részvételi jelentkezés esetében a Kbt. 35. § szerinti előírások az irányadók. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás egy példányát, amely tartalmazza a részvételi jelentkezők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon részvételi jelentkezőt, aki közös részvételi jelentkezőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös részvételi jelentkezők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös részvételi jelentkezők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá a dokumentumban rögzített egyéb minimum tartalmi követelményeket.

4) A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben cégszerűen nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (4) és 66. § (6) szerint a dokumentumban megadott mintának a kitöltésével.

5) Kiegészítő tájékoztatás Kbt. 56. § alapján. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot és a kiegészítő tájékoztatásokat a gazdasági szereplők részére az EKR-ben, a https://ekr.gov.hu elérhetőségen teszi hozzáférhetővé.

6) Hiánypótlás, felvilágosítás a Kbt. 71. § szerint, új gazdasági szereplő bevonása esetén nincs új hiánypótlás. Ajánlatkérő az ajánlattételi szakban helyszíni bejárást és konzultációt tart.

7) A tárgyalásos eljárástípus jogalapja: a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015.(X.27.) Kr. 2.§ (2) bekezdés alapján.

8) Részvételi jelentkezés benyújtásának és felbontásának helye: I.3) pontban megadott címen, kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszer (ekr.gov.hu) keretében, az eljárás erre megadott felületén. Információ: 424/2017. (XII.19.) Korm.rend. 15. §. és a Kbt. 68.§ (1b) és (1c) bekezdései.

9) A részvételi jelentkezésben csatolni kell a részvételi jelentkezést aláíró aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha a jelentkezést nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, a jelentkezésben csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak a jelentkezés aláírására feljogosító meghatalmazását.

10) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenné nyilvánítási lehetőséget nem alkalmazza.

11) A keretmegállapodás 307/2015. (X.27.) Kr. 18. § (1) bek. szerinti megkötését követően a keretmegállapodás alapján beszerzések megvalósítására a Kbt. 105. § (1) bek. a)-c) pontjai szerint kerül sor. A keretmegállapodás megkötésének tervezett időpontja: 2021.11.30. Ajánlatkérő a keretmegállapodás alapján lefolytatandó beszerzések során más értékelési szempontot alkalmazhat.

12) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A § – 41/C §. rendelkezései és a 424/2017. (XII. 19.) Kr. (e-Kr.) 11-12. §-ai tartalmazzák. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

13) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Nagy László Gábor, lajstromszám: 00099

14) A jelentkezés benyújtásával kapcsolatos további információ a közbeszerzési dokumentumban található. Ha a felhívás és a közbeszerzési dokumentum között eltérés van, a felhívás az irányadó.

14) A IV.2.6) pont kitöltése a feladás és a közzététel érdekében történt: 1 hónap = 30 naptári nap.

15) Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a tárgyalást elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján tartsa meg az ajánlattevők erről szóló egyidejű, előzetes értesítése mellett.

16) A szerződés teljesítése során Vállalkozónak a helyszíni munkavégzés megkezdése előtt, de legkésőbb a szerződéskötést követő 30 napon belül biztosítania kell, hogy a szerződés helyszíni teljesítésében személyesen közreműködő III.2.3. M2) pont szerinti szakemberek mindegyike vegyen részt az Ajánlatkérő által a munkavégzés feltételeként a szerződésben meghatározott és térítés nélkül nyújtott oktatáson. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a technológiai területre való belépést és munkavégzést az előző feltételeknek megfelelő szakembereknek a munkaterület besorolásának megfelelő védőruházat és munkavédelmi felszerelések viselése és használata esetén engedélyezi.

17) Vállalkozó köteles a III.1.2. P2) pont szerinti feltételeknek megfelelő felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezni a szerződés teljes futamidejére. A biztosítás megléte a szerződéskötés feltétele, az a szerződés melléklete. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részéről szerződéskötéstől való elállásnak, visszalépésnek tekinti, ha nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés hatálybalépésének időpontjáig az e pont szerinti biztosítás kötvényét, illetve annak másolatát nem bocsátja a rendelkezésre. Az Ajánlatban a biztosítás nyújtásáról nyilatkozni kell.

A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2021.8.23. 12:00

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt. 148.§ rendelkezési szerint

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/07/2021