Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 379469-2019

12/08/2019    S154

Lithuania-Vilnius: Parts and accessories for vehicles and their engines

2019/S 154-379469

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos
National registration number: 304740061
Postal address: Šv. Ignoto g. 6
Town: Vilnius
NUTS code: LT0 LIETUVA
Postal code: LT-01144
Country: Lithuania
Contact person: Nerijus Skirka
E-mail: nerijus.skirka@kam.lt
Telephone: +370 52785230
Internet address(es):
Main address: http://www.kam.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66779
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=472499
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=472499&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sausumos transporto priemonių atsarginių dalių (sunkvežimių DAF) pirkimas

II.1.2)Main CPV code
34300000 Parts and accessories for vehicles and their engines
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Sausumos transporto priemonių (sunkvežimių DAF) atsarginių dalių pirkimas taikant dinaminę pirkimo sistemą.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 265 785.12 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
34300000 Parts and accessories for vehicles and their engines
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT0 LIETUVA
II.2.4)Description of the procurement:

Pirkimo objektas į atskiras pirkimo dalis nėra skaidomas. Vertinant tiekėjų pasiūlymus bus vertinamas kiekvienas pirkimo objektas atskirai (atskiros eilutės).

DPS galiojimo terminas – 4 metai.

Perkančioji organizacija turi teisę nutraukti DPS galiojimą nesibaigus DPS galiojimo terminui.

Maksimali numatyta šiam pirkimui skirta suma per visą DPS galiojimo laikotarpį – 321 600,00 EUR (trys šimtai dvidešimt vienas tūkstantis šeši šimtai eurų ir 00 ct) su PVM.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Garantinis laikotarpis / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 265 785.12 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

4.2. Tiekėjas, teikdamas paraišką, kartu privalo pateikti užpildytą EBVPD pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir patvirtinantį, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo dėl pirkimo dokumentų A dalies „Informacija tiekėjams“ 1 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“ nurodytų pašalinimo pagrindų. EBVPD forma pateikiama pirkimo dokumentų A dalies „Informacija tiekėjams“ 2 priede (EBVPD pildomas jį įkėlus į Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainę https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/filter?lang=lt ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su paraiška). EBVPD forma pateikiama pdf formatu.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1) su DPS tiekėju, kurio konkretus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, perkančioji organizacija sudarys pirkimo sutartį pagal prie pirkimo dokumentų C dalyje pridedamas pirkimo sutarties pagrindines sąlygas;

2) mokėtojas su pardavėju atsiskaito sutarties bendrosios dalies 4.1 punkte nustatyta tvarka;

3) banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo raštu užtikrinama suma – ne mažesnė kaip 7 (septyni) proc. nuo sutarties vertės be PVM.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the setting up of a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/09/2023
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Pirmų paraiškų pateikimo terminas – 9.9.2019 10:00.

Paraiškos gali būti teikiamos visą DPS galiojimo laikotarpį.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Postal address: Gedimino pr. 40/1
Town: Vilnius
Postal code: LT-01501
Country: Lithuania
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/08/2019