We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 380279-2022

13/07/2022    S133

Finland-Helsinki: IT services: consulting, software development, Internet and support

2022/S 133-380279

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: DigiFinland Oy
National registration number: 2859355-7
Postal address: Toinen linja 14
Town: Helsinki
NUTS code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postal code: 00530
Country: Finland
Contact person: Olli Suotunen
E-mail: hankinnat@digifinland.fi
Telephone: +358 294314000
Internet address(es):
Main address: http://digifinland.fi
I.2)Information about joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Valtion erityistehtäväyhtiö
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

DigiFinland - IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - Sovellus- ja ohjelmistokehityspalvelut - Hoidonperusteet.fi ja Päivystysavun asukkaan digikanavan kehitystiimit

Reference number: D/66/2022
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Hankintayksikkö pyysi tarjousta Hoidonperusteet.fi ja Päivystysavun asukkaan

digikanavan kehitystiimeistä tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Hankinnan kohteena ovat asiantuntijaresurssit, joista muodostuu kaksi

kehitystiimiä kehittämään DigiFinland Oy:n tuottamia Hoidonperusteet.fi- ja

Päivystysapu 116117 asukkaan digikanava -palveluita. Kehitystiimien nimetyt

roolit ovat osin yhteneväiset. Hankinta ei koske loppukäyttäjien käyttäjätukea

eikä palvelin- ja kapasiteettipalveluita.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 400 000.00 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
48000000 Software package and information systems
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Description of the procurement:

Hankintayksikkö pyytää tarjoustanne Hoidonperusteet.fi ja Päivystysavun asukkaan digikanavan kehitystiimeistä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Hankinnan kohteena ovat asiantuntijaresurssit, joista muodostuu kaksi kehitystiimiä kehittämään DigiFinland Oy:n tuottamia Hoidonperusteet.fi- ja Päivystysapu 116117 asukkaan digikanava -palveluita. Kehitystiimien nimetyt roolit ovat osin yhteneväiset. Hankinta ei koske loppukäyttäjien käyttäjätukea eikä palvelin- ja kapasiteettipalveluita.

Hoidonperusteet.fi on terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön suunnattu verkkopalvelu, jonka avulla ammattilainen voi arvioida potilaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä. Palvelun ensimmäinen versio julkaistiin loppuvuodesta 2021. Palvelun kehittyessä se mahdollistaa myös alueellisten hoitokäytäntöjen kuvaamisen sekä hoitopaikkatietojen hakemisen kansallisesta palvelutietovarannosta (PTV). Palvelua jatkokehitetään tulevien hyvinvointialueiden tarpeiden mukaisesti.

Päivystysavun asukkaan digikanava on Päivystysapu 116117 -puhelinpalvelun oheen kehitettävä digitaalinen palvelu, joka mahdollistaa hyvinvointialueiden sisällöntuottajille mahdollisuuden kuvata alueellisen Päivystysapu-palvelun sisältöä, palveluun haetaan hoitopaikkatietoja kansallisesta palvelutietovarannosta (PTV), palvelu mahdollistaa asukkaan siirtymisen Omaolo-palveluun ja siihen voidaan integroida kansallisesti valittuja tai alueiden valitsemia digitaalisia asiointikanavia (esim. chat ja/tai videovastaanottojärjestelmä). Palvelu rakennetaan verkko-osoitteeseen 116117.fi.

Hoidonperusteet.fi-kehitystiimin tehtävänä on tuoteomistajan ohjauksessa jatkokehittää vaatimuksiin perustuen Hoidonperusteet.fi-palvelusta uusia tuotantoversioita (ml. väliversiot) sekä huolehtia palvelun tuotantoon asennuksista ja sovelluksen osalta teknisestä tuesta.

Päivystysavun asukkaan digikanavan kehitystiimi vastaa tuoteomistajan ohjauksessa palvelun tarkemmasta määrittelystä, kehityksestä sekä huolehtii palvelun tuotantoon asennuksista ja sovelluksen osalta teknisestä tuesta. Palvelun pohjaksi on tehty alustava konsepti, joka tarkentuu yhteistyössä valitun toimittajan ja DigiFinland Oy:n edustajan kanssa ennen varsinaisen kehitystyönalkua.

Hankinnan kohteena olevat nimetyt asiantuntijaroolit Hoidonperusteet.fi-palvelun kehittämiseen ovat: scrum master, sovellusarkkitehti, frontend- tai full-stack-ohjelmoija (2 hlö), backend- tai full-stack-ohjelmoija (3hlö), käyttöliittymäsuunnittelija sekä kehityksen aikainen testaaja. Alustavan tarpeen mukaisesti 3 ohjelmoijista sijoittuu Hoidonperusteet.fi-palvelun kehitystiimiin ja 2 Päivystysavun asukkaan digikanavan kehitystiimiin. Muuten nimetyt asiantuntijat ovat yhteneväiset. Henkilöresursseja voidaan tarvittaessa siirrellä kulloisenkin tarpeen mukaan kehitettävien palveluiden välillä.

Kilpailutus koskee sopimuskautta. Toimeksiannoista sovitaan sopimuskauden aikana. Hankittavan palvelun arvioitu alkamisajankohta on 29.6.2022 ja jatkuu 31.5.2024 asti. Sopimuskauden kesto on arvio ja sopimuskausi päättyy hankinnan arvon tullessa täyteen. Sopimukseen sisältyy optio, katso jäljempänä ”Lisähankintamahdollisuuksien kuvaus”.

Hankinnan kohteen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset on kuvattu tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Hankinnan ennakoitu arvo ilman optiota on 1 000 000 euroa (alv 0 %). Option ennakoitu arvo on 1 400 000 euroa (alv 0 %).

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Laatu / Weighting: 60
Price - Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Sopimukseen sisältyy optiokausi. Asiakkaalla on oikeus jatkaa sopimuskautta siihen asti, kunnes option arvo tulee täyteen tai korkeintaan 31.5.2027 saakka. Option ennakoitu arvo on 1 400 000 euroa (alv 0 %). Asiakas ilmoittaa option käyttämisestä viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Asiakas pidättää oikeuden hankkia tai olla hankkimatta option mukaisia palveluita tai hankkia ne kolmannelta.

Option käyttämisestä ilmoitetaan viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 016-036587
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

DigiFinland - IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - Sovellus- ja ohjelmistokehityspalvelut - Hoidonperusteet.fi ja Päivystysavun asukkaan digikanavan kehitystiimit

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
01/07/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 7
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received by electronic means: 7
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Pinja Digital Oy
National registration number: 1002325-7
Town: Jyväskylä
NUTS code: FI193 Keski-Suomi
Country: Finland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 400 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 2 400 000.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Sörnäistenkatu 1
Town: Helsinki
Postal code: 00580
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/07/2022