TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 380294-2021

27/07/2021    S143

Sverige-Västerås: Skyddskläder

2021/S 143-380294

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2021/S 132-350163)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: VafabMiljö Kommunalförbund
Nationellt registreringsnummer: 222000-3129
Postadress: Returvägen 20
Ort: Västerås
Nuts-kod: SE125 Västmanlands län
Postnummer: 721 37
Land: Sverige
Kontaktperson: Casper Tham
E-post: casper.tham@vafabmiljo.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://vafabmiljo.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Skyddskläder

Referensnummer: 2021/0153-VKF
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
18143000 Skyddskläder
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Skyddskläder.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
22/07/2021
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 132-350163

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: II.2.7)
Plats där texten ska ändras: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid, Startdatum
I stället för:
Datum: 01/09/2021
Ska det stå:
Datum: 01/10/2021
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 11/08/2021
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 25/08/2021
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 12/08/2021
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 26/08/2021
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: