There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Supplies - 380294-2021

27/07/2021    S143

Sverige-Västerås: Skyddskläder

2021/S 143-380294

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2021/S 132-350163)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: VafabMiljö Kommunalförbund
Nationellt registreringsnummer: 222000-3129
Postadress: Returvägen 20
Ort: Västerås
Nuts-kod: SE125 Västmanlands län
Postnummer: 721 37
Land: Sverige
Kontaktperson: Casper Tham
E-post: casper.tham@vafabmiljo.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://vafabmiljo.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Skyddskläder

Referensnummer: 2021/0153-VKF
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
18143000 Skyddskläder
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Skyddskläder.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
22/07/2021
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 132-350163

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: II.2.7)
Plats där texten ska ändras: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid, Startdatum
I stället för:
Datum: 01/09/2021
Ska det stå:
Datum: 01/10/2021
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 11/08/2021
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 25/08/2021
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 12/08/2021
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 26/08/2021
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: