Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 380343-2021

27/07/2021    S143

Czechia-Prague: Medical consumables

2021/S 143-380343

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 134-355638)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
National registration number: 00216208
Postal address: Kateřinská 1660/32
Town: Praha 2
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 121 08
Country: Czechia
Contact person: Iveta Stachová
E-mail: iveta.stachova@lf1.cuni.cz
Telephone: +420 224964260
Internet address(es):
Main address: https://www.lf1.cuni.cz
Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil1.LFUK

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Laboratorní materiál

Reference number: 5210022
II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky pipet a špiček, rukavic, buničin, mikroskopovacích sklíček, nůžek, pinzet, zkumavek pro homogenizaci tkáně a dalšího laboratorního materiálu dle konkrétních požadavků Zadavatele, jejichž bližší specifikace je uvedena níže v této zadávací dokumentaci a její Příloze č. 8 a v Příloze č. 1 vzorového textu Rámcové dohody vztahující se ke každé jednotlivé části veřejné zakázky. Předmět plnění veřejné zakázky pro každou část veřejné zakázky bude realizován na základě Rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem průběžně po dobu 2 let trvání Rámcové dohody.

V souladu s ustanovením § 35 ZZVZ je veřejná zakázka rozdělena na tři (3) části.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/07/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 134-355638

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Lot No: Část č.: 2
Place of text to be modified: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Instead of:
Date: 10/08/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 12/08/2021
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7)
Lot No: Část č.: 2
Place of text to be modified: Podmínky pro otevírání nabídek
Instead of:
Date: 10/08/2021
Local time: 10:05
Read:
Date: 12/08/2021
Local time: 10:05
VII.2)Other additional information:

Změna se týká lhůty pro podání nabídek a termínu otevírání jen u části 2 Rukavice a ostatní laboratorní materiál.