Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 380393-2017

28/09/2017    S186

Magyarország-Budapest: Egyetemi épületek kivitelezése

2017/S 186-380393

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nemzeti azonosító szám: AK10772
Postai cím: Ludovika tér 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1083
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Endrédi Gábor
E-mail: endredi.gabor@uni-nke.hu
Telefon: +36 14329000
Fax: +36 14329165
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.uni-nke.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.uni-nke.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Speciális oktatási épület és kapcsolódó létesítmények megvalósítása generálkivitelezői szerződés keretén belül.

II.1.2)Fő CPV-kód
45214400 Egyetemi épületek kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Speciális oktatási épület és kapcsolódó létesítmények megvalósítása generálkivitelezői szerződés keretén belül

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45214700 Kollégiumok építése
45300000 Épületszerelési munka
45310000 Villamos szerelési munka
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45350000 Gépészeti szerelések
45000000 Építési munkák
45262300 Betonozás
45262522 Kőművesmunka
45430000 Padló- és falburkolás
45450000 Egyéb épületbefejezési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

36009 hrsz. 1089 Budapest, Diószegi Sámuel u. 38-42. szám alatt található ingatlan.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Generálkivitelezői szerződés új speciális képzési intézmény és kapcsolódó létesítmények megvalósítására

A közbeszerzési eljárás tárgya a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Speciális oktatási épületének és kapcsolódó létesítményeinek megvalósítása.

A teljesítés helye: 36009 hrsz. 1089 Budapest, Diószegi Sámuel u. 38-42. szám alatt található ingatlan. Ebben az épületben kerül elhelyezésre a Rendőrtiszti kar képzéséhez a speciális oktatási funkció és a 600 fős kollégium kialakítása 12 vendégszobával, büfével mindösszesen mintegy 17 000 m2 nettó alapterületen.

A speciális oktatási épületrész egy meglévő épület felújításával, átalakításával mintegy 6000m2-en kerül megvalósításra, míg a kollégium egy új építésű épületrész lesz az oktatási részhez kapcsolva mintegy 11 000 m2-es alapterülettel. A tervezett épületet a kollégium 1. emeletéről egy híd köti össze az utca túloldalán létesülő lövészklub emeletével, mely közvetlen kapcsolatot biztosít a hallgatók számára a két ingatlan között.

A létesítmény az alábbi részekből áll:

— Speciális Oktatási épületrész,

— Szállás épületrész,

— Gyalogos híd.

Létesítmények műszaki adatai:

Helyrajzi szám: 36009.

Övezet jele:L1-VIII-1.

Beépítés módja: Zártsorú.

Hátsókert mérete: 3,0m.

Tervezett beépítettség:(68,1 %): 4 836m2.

Tervezett szintterületi mutató: (2,67) 18 965 m2.

Tervezett zöldfelület mértéke:(15 %) 1 065m2.

Tervezett építménymagasság: 18,91m.

Tervezett legnagyobb párkánymagasság:23,0m.

A munkaterület egy ütemben kerül munkavégzésre átadásra.

A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket az ajánlati dokumentáció műszaki leírása, illetve a tervek és engedélyek tartalmazzák.

A szerződés időtartama 500 nap, befejezési idő 470 nap.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 03/03/2016
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 061-103054

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Generálkivitelezői szerződés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
29/02/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Magyar Építő Zrt.
Postai cím: Pillangó u. 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 5 996 990 530.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/09/2017

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45214400 Egyetemi épületek kivitelezése
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45214700 Kollégiumok építése
45300000 Épületszerelési munka
45310000 Villamos szerelési munka
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45350000 Gépészeti szerelések
45000000 Építési munkák
45262300 Betonozás
45262522 Kőművesmunka
45430000 Padló- és falburkolás
45450000 Egyéb épületbefejezési munka
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

36009 hrsz. 1089 Budapest, Diószegi Sámuel u. 38-42. szám alatt található ingatlan.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Generálkivitelezői szerződés új speciális képzési intézmény és kapcsolódó létesítmények megvalósítására.

A közbeszerzési eljárás tárgya a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Speciális oktatási épületének és kapcsolódó létesítményeinek megvalósítása.

A teljesítés helye: 36009 hrsz. 1089 Budapest, Diószegi Sámuel u. 38-42. szám alatt található ingatlan. Ebben az épületben kerül elhelyezésre a Rendőrtiszti kar képzéséhez a speciális oktatási funkció és a 600 fős kollégium kialakítása 12 vendégszobával, büfével mindösszesen mintegy 17 000 m2 nettó alapterületen.

A speciális oktatási épületrész egy meglévő épület felújításával, átalakításával mintegy 6 000 m2-en kerül megvalósításra, míg a kollégium egy új építésű épületrész lesz az oktatási részhez kapcsolva mintegy 11 000 m2-es alapterülettel. A tervezett épületet a kollégium 1. emeletéről egy híd köti össze az utca túloldalán létesülő lövészklub emeletével, mely közvetlen kapcsolatot biztosít a hallgatók számára a két ingatlan között.

A létesítmény az alábbi részekből áll:

— Speciális Oktatási épületrész.

— Szállás épületrész.

— Gyalogos híd.

Létesítmények műszaki adatai:

Helyrajzi szám: 36009.

Övezet jele:L1-VIII-1.

Beépítés módja: Zártsorú.

Hátsókert mérete: 3,0m.

Tervezett beépítettség:(68,1 %): 4 836m2.

Tervezett szintterületi mutató: (2,67) 18 965 m2.

Tervezett zöldfelület mértéke:(15 %) 1 065m2.

Tervezett építménymagasság: 18,91m.

Tervezett legnagyobb párkánymagasság:23,0m.

A munkaterület egy ütemben kerül munkavégzésre átadásra.

A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket az ajánlati dokumentáció műszaki leírása, illetve a tervek és engedélyek tartalmazzák.

A szerződés időtartama 500 nap, befejezési idő 470 nap.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 03/03/2016
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 5 996 990 530.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Magyar Építő Zrt.
Postai cím: Pillangó u. 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

1. sz. módosítás:

A Szerződés szerinti munkák elvégzése miatt a műszaki tartalom változtatása és mindezek megrendelése vált szükségessé, amelyet oly módon kell elvégezni, hogy az üzemeltetési feltételek figyelembe vételével a hasznosítási lehetőségek bővülését is eredményezze. Ezek a módosítások az ütemtervek összehangolását is szükségessé tették.

VII.2.2)A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (2) -(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően történt tekintettel arra, hogy a módosítás értéke nem haladja meg az eredeti szerződéses érték 15 %-át, valamint nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, az alábbiak szerint módosítják.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 5 996 990 530.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 6 025 507 811.00 HUF