Supplies - 38066-2022

24/01/2022    S16

Slovakia-Trnava: Psychology testing devices

2022/S 016-038066

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 250-660349)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
National registration number: 36078913
Postal address: Nám. Jána Herdu
Town: Trnava
NUTS code: SK021 Trnavský kraj
Postal code: 91701
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Eva Princová
E-mail: eva.princova@ucm.sk
Telephone: +421 904966360
Internet address(es):
Main address: www.ucm.sk
Address of the buyer profile: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3515

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Nákup zariadenia a softvéru pre potreby nezávislého výskumu a vývoja Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave“

Reference number: ASN4 NVV
II.1.2)Main CPV code
33156000 Psychology testing devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Hlavným predmetom zákazky je dodanie nových nerepasovaných zariadení a softvéru pre potreby nezávislého výskumu a vývoja Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Súčasťou dodávky sú aj služby priamo súvisiace s dodaním tovaru a to doprava na miesto dodania tovaru, zaistenie zariadení pred poškodením, test funkčnosti, vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovených platnou legislatívou EÚ a SR týkajúcich sa zariadení, uvedenie do prevádzky, pričom uchádzač (predávajúci resp. zhotoviteľ) bude povinný preukázať dosiahnutie všetkých technických parametrov, ktoré sú uvedené v jeho ponuke a na požiadanie zaškoliť obsluhujúci personál v sídle alebo pracovisku verejného obstarávateľa (kupujúceho resp. objednávateľa) a poskytnúť bezplatný záručný servis.

Vedľajším predmetom tejto zákazky sú stavebné práce súvisiace s nevyhnutnou prípravou priestorov pred inštaláciou resp. montážou niektorých zariadení.

Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 27 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu potenciálnych dodávateľov, ktorí môžu poskytnúť jednotlivé plnenia bez toho, aby sa spájali v rámci skupiny dodávateľov, resp. by bolo pre nich problematické hľadať si subdodávateľa.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 250-660349

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Instead of:
Date: 27/01/2022
Local time: 09:00
Read:
Date: 03/02/2022
Local time: 09:00
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Podmienky na otváranie ponúk
Instead of:
Date: 27/01/2022
Local time: 11:00
Read:
Date: 03/02/2022
Local time: 11:00
VII.2)Other additional information: