Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 380805-2021

27/07/2021    S143

Netherlands-Maasdam: Planting and maintenance services of green areas

2021/S 143-380805

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Hoeksche Waard
National registration number: 34652379
Postal address: Sportlaan 22
Town: Maasdam
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3299 XG
Country: Netherlands
Contact person: Ed Bartels
E-mail: inkoop@gemeentehw.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.gemeentehw.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/838d89ce495b9244fe9b9b781a4ce8a8
Additional information can be obtained from another address:
Official name: vragen voor de Nota van Inlichtingen kunt u stellen via www.tenderned.nl
Town: Maasdam
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
E-mail: inkoop@gemeentehw.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.tenderned.nl
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/838d89ce495b9244fe9b9b781a4ce8a8
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: uw inschrijving kunt u indienen via www.tenderned.nl
Town: Maasdam
Country: Netherlands
E-mail: inkoop@gemeentehw.nl
NUTS code: NL Nederland
Internet address(es):
Main address: http://www.tenderned.nl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Raamovereenkomst cultuurtechnische werkzaamheden 2021 t/m 2024

Reference number: Z.21.101932
II.1.2)Main CPV code
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De dienst bestaat in hoofdzaak uit het ter beschikking stellen van materieel, werknemers en leveranties ten behoeve van de volgende werkzaamheden in het openbaar groen:

a) rooien van beplanting zoals bosplantsoen, heesters, bodembedekkers, hagen en vaste planten;

b) grondverbetering voor aanbrengen beplantingen en inzaaien gras;

c) vakken voor aanbrengen beplantingen en gras uitvullen en egaliseren met grond;

d) herstellen (van schade aan) gazons;

e) aan-/ afvoeren van (kleine) hoeveelheden grond;

f) het watergeven aan beplantingen;

g) het uitvoeren van klein onderhoud aan drainage;

h) het transporteren van kleine hoeveelheden groenafval;

i) het leveren van (kleine hoeveelheden) zand, grond, graszaad en diverse kleine materialen.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 1
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
NUTS code: NL33C Groot-Rijnmond
II.2.4)Description of the procurement:

Zie inschrijfstaten per perceel.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 38
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Een optie tot verlenging van twee keer één jaar, te weten de jaren 2023 en 2024. Bij een eventuele verlenging start het werk op 1 januari en eindigt op 31 december.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Het doel is om te komen tot een overeenkomst voor de vaste periode vanaf 1.11.2021 tot en met 31.12.2022. (één jaar en twee maanden).

De overeenkomst bevat een optie tot verlenging van twee maal één jaar, te weten de jaren 2023 en 2024. Bij een eventuele verlenging start de overeenkomst op 1 januari en eindigt op 31 december.

Verwezen wordt naar paragraaf 3.1.1. — Duur van de overeenkomst — van het Programma van Eisen 'Raamovereenkomst cultuurtechnische werkzaamheden 2021 t/m 2024'.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
NUTS code: NL33C Groot-Rijnmond
II.2.4)Description of the procurement:

Zie inschrijfstaten per perceel.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 38
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Een optie tot verlenging van twee keer één jaar, te weten de jaren 2023 en 2024. Bij een eventuele verlenging start het werk op 1 januari en eindigt op 31 december.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Het doel is om te komen tot een overeenkomst voor de vaste periode vanaf 1.11.2021 tot en met 31.12.2022. (één jaar en twee maanden).

De overeenkomst bevat een optie tot verlenging van twee maal één jaar, te weten de jaren 2023 en 2024. Bij een eventuele verlenging start de overeenkomst op 1 januari en eindigt op 31 december.

Verwezen wordt naar paragraaf 3.1.1. — Duur van de overeenkomst — van het Programma van Eisen 'Raamovereenkomst cultuurtechnische werkzaamheden 2021 t/m 2024'.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
NUTS code: NL33C Groot-Rijnmond
II.2.4)Description of the procurement:

Zie inschrijfstaten per perceel.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 38
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Een optie tot verlenging van twee keer één jaar, te weten de jaren 2023 en 2024. Bij een eventuele verlenging start het werk op 1 januari en eindigt op 31 december.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Het doel is om te komen tot een overeenkomst voor de vaste periode vanaf 1.11.2021 tot en met 31.12.2022. (één jaar en twee maanden).

De overeenkomst bevat een optie tot verlenging van twee maal één jaar, te weten de jaren 2023 en 2024. Bij een eventuele verlenging start de overeenkomst op 1 januari en eindigt op 31 december.

Verwezen wordt naar paragraaf 3.1.1. — Duur van de overeenkomst — van het Programma van Eisen 'Raamovereenkomst cultuurtechnische werkzaamheden 2021 t/m 2024'.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 4

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
NUTS code: NL33C Groot-Rijnmond
II.2.4)Description of the procurement:

Zie inschrijfstaten per perceel.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 38
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Een optie tot verlenging van twee keer één jaar, te weten de jaren 2023 en 2024. Bij een eventuele verlenging start het werk op 1 januari en eindigt op 31 december.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Het doel is om te komen tot een overeenkomst voor de vaste periode vanaf 1.11.2021 tot en met 31.12.2022. (één jaar en twee maanden).

De overeenkomst bevat een optie tot verlenging van twee maal één jaar, te weten de jaren 2023 en 2024. Bij een eventuele verlenging start de overeenkomst op 1 januari en eindigt op 31 december.

Verwezen wordt naar paragraaf 3.1.1. — Duur van de overeenkomst — van het Programma van Eisen 'Raamovereenkomst cultuurtechnische werkzaamheden 2021 t/m 2024'.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

— Deelneming aan een criminele organisatie,

— Corruptie,

— Fraude,

— Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten,

— Witwassen van geld of financiering van terrorisme,

— Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel,

— Betalingen belastingen en premies,

— Beroepsbevoegdheid,

— Faillissement, insolventie of gelijksoortig.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

— Economisch en financiële draagkracht.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

— Technische bekwaamheid — referenties (leveringen/diensten),

— Beroepen op de technische bekwaamheid van andere natuurlijke of rechtspersonen,

— Technische-/beroepsbekwaamheid — certificeringen.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

Overeenkomst: vaste looptijd per 1 november 2021 t/m 31 december 2022 en 2 maal 1 jaar optionele verlenging 2023 en 2024.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/09/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 28/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 29/09/2021
Local time: 11:05

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Nota van inlichtingen

Inschrijvers hebben de mogelijkheid om aan de Aanbestedende dienst vragen te stellen over de aanbestedingsdocumenten en de aanbestedingsprocedure:

— vragen ten behoeve van de Nota van Inlichtingen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 6.9.2021 tot 11:00 via TenderNed. Alle gestelde vragen met de bijbehorende antwoorden, evenals aanvullingen of wijzigingen van de aanbestedende dienst worden geanonimiseerd op schrift gesteld in een Nota van Inlichtingen. De Nota’s van Inlichtingen maken onlosmakelijk onderdeel uit van de aanbestedingsdocumenten,

— De Nota van Inlichtingen wordt uiterlijk op 15.9.2021 (streefdatum) digitaal beschikbaar gesteld via TenderNed.

Op deze wijze beschikt iedere houder van de aanbestedingsdocumenten over dezelfde informatie.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Arrondissementsrechtbank Rotterdam — Dordrecht
Postal address: Wilhelminaplein 100-125
Town: Rotterdam
Postal code: 3072 AK
Country: Netherlands
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883626000
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Na beoordeling per perceel van de inschrijvingen worden de Inschrijvers geïnformeerd over de gunningsbeslissing. Vanaf dit moment start een opschortende termijn van twintig kalenderdagen waarin belanghebbenden bij de rechtbank Rotterdam/Dordrecht te Rotterdam een kort geding kunnen aanspannen tegen de gunningsbeslissing. In het belang van een snelle en goede voortgang wordt iedere belanghebbende dringend verzocht om de Aanbestedende dienst tijdig op de hoogte te stellen van het aanwenden van een rechtsmiddel, bij voorkeur door het opsturen van de kopie dagvaarding.

Indien binnen de opschortende termijn van twintig kalenderdagen geen geding is aangespannen, veronderstelt de Aanbestedende dienst dat er geen bezwaren zijn en zal zij over gaan tot definitieve gunning.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Arrondissementsrechtbank Rotterdam — Dordrecht
Postal address: Wilhelminaplein 100-125
Town: Rotterdam
Postal code: 3072 AK
Country: Netherlands
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883626000
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/07/2021