Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 381613-2020

14/08/2020    S157

România-Brașov: Echipament de reacţie în lanţ a polimerazei (RLP) în timp real

2020/S 157-381613

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Brașov
Număr naţional de înregistrare: 4523126
Adresă: Str. Feldioarei nr. 20A
Localitate: Brașov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500450
Țară: România
Persoană de contact: Marinescu Adriana
E-mail: office-bv@ansvsa.ro
Telefon: +40 268-440257
Fax: +40 268-441722
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.brasov.dsvsa.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100101403
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

„Achiziție sistem complet de analiză în timp real PCR la DSVSA Brașov”

Număr de referinţă: 4523126/2/2020
II.1.2)Cod CPV principal
38951000 Echipament de reacţie în lanţ a polimerazei (RLP) în timp real
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul general al proiectului este acela de a imbunatati metodele de realizare a analizelor in cadrul DSVSA Brașov prin achizitionarea de

echipamente noi: sistem complet Real Time P.C.R., omogenizator 48 probe simultan, centrifugă de laborator, autoclav automat vertical, extractor automat acizi nucleici, fierăstrău autopsie electric, vortex, lampă UV pentru sterilizare incinte, trusă de autopsie, pipete monocanal.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 454 667.19 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 10
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

VORTEX AUTOMAT VERTICAL

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38436600 Omogenizatoare prin imersie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

DSVSA BRASOV

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

1 BUC

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: RCF mai mic de 2350 xg,dispozitiv multi spin incorporat / Pondere: 30
Criteriu privind calitatea - Nume: VViteza reglabilă mai mare de 1000 rpm, / Pondere: 30
Criteriu privind calitatea - Nume: Vortexul timpului: interval mai mare de 0-20 s (increment 1 s) / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 10
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 204.60 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

PNDR

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LAMPĂ UV PENTRU STERILIZARE INCINTE

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
31515000 Lămpi cu ultraviolete
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

DSVSA BRASOV

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

1 BUC

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Sursă de radiație UV:1 lampă mai mare de 25 W bactericidă / Pondere: 30
Criteriu privind calitatea - Nume: Productivitatea fluxului de aer mai are de 14 m3 / oră; / Pondere: 30
Criteriu privind calitatea - Nume: Nivelul radiațiilor UV:mai mare de 18 mW / cm2 / sec; / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 10
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 487.16 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

PNDR

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

CENTRIFUGĂ DE LABORATOR

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42931100 Centrifuge de laborator şi accesorii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

DSVSA BRASOV

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

1 BUC

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Volum maxim mai mare de 4 x 100 ml / Pondere: 30
Criteriu privind calitatea - Nume: RCF maxim mai mare de 18626 xg / Pondere: 30
Criteriu privind calitatea - Nume: Viteza maxima mai mare de 14000 rpm / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 10
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 27 502.25 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLATARE RURALA 2014-2020 SUBMASURA 5.1''Sprijin pentru investiţiile în actiuni preventive menite să reducă efectele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse şi evenimentelor catastofale ''

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

AUTOCLAV VERTICAL AUTOMAT

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33191110 Autoclave
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

DSVSA BRASOV

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

1 BUC

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Senzori de temperatura: mai multi de 2 senzori / Pondere: 30
Criteriu privind calitatea - Nume: Cicluri de lucru mai multe de 6 / Pondere: 30
Criteriu privind calitatea - Nume: Capacitate mai mare de 160 litri / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 10
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 73 562.54 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLATARE RURALA 2014-2020 SUBMASURA 5.1''Sprijin pentru investiţiile în actiuni preventive menite să reducă efectele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse şi evenimentelor catastofale ''

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

OMOGENIZATOR 48 PROBE SIMULTAN

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38436600 Omogenizatoare prin imersie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

DSVSA BRASOV

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

1 BUC

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Viteză reglabilă până la mai putin de 30 Hz / Pondere: 45
Criteriu privind calitatea - Nume: Posibilitatea de adaptare a răcitoarelor la mai putin de -80 ° C pentru a proteja împotriva degradării biomoleculelor / Pondere: 45
Prețul - Pondere: 10
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 44 481.90 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLATARE RURALA 2014-2020 SUBMASURA 5.1''Sprijin pentru investiţiile în actiuni preventive menite să reducă efectele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse şi evenimentelor catastofale ''

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

EXTRACTOR AUTOMAT ACIZI NUCLEICI

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

DSVSA BRASOV

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

1 BUC

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Software inclus: mai mult de 2 protocoale predefinite / Pondere: 30
Criteriu privind calitatea - Nume: Kit-uri de lucru incluse: mai mult de 2 kit-uri / Pondere: 30
Criteriu privind calitatea - Nume: automat cu filtru de prevenire a contaminării si lampa UV sterlizare incintă / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 10
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 133 924.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLATARE RURALA 2014-2020 SUBMASURA 5.1''Sprijin pentru investiţiile în actiuni preventive menite să reducă efectele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse şi evenimentelor catastofale ''

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

FIERASTRĂU ELECTRIC AUTOPSIE

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33916100 Ferăstraie pentru autopsie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

DSVSA BRASOV

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

1 BUC

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Insonorizare mai mică de 77dB(A) / Pondere: 30
Criteriu privind calitatea - Nume: Marja oscilatii mai mare de intervalul: 6500 - 24000 / Pondere: 30
Criteriu privind calitatea - Nume: Putere mai mare de 500 Watt / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 10
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 5 950.06 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLATARE RURALA 2014-2020 SUBMASURA 5.1''Sprijin pentru investiţiile în actiuni preventive menite să reducă efectele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse şi evenimentelor catastrofale ''

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

SISTEM COMPLET REAL TIME P.C.R

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38951000 Echipament de reacţie în lanţ a polimerazei (RLP) în timp real
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

DSVSA BRASOV

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

1 BUC SISTEM COMPLET REAL TIME P.C.R.-1 buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Rata de răcire mai mare de 20ºC / s / Pondere: 15
Criteriu privind calitatea - Nume: Rata de încălzire mai mare de 15ºC/ s / Pondere: 15
Criteriu privind calitatea - Nume: - Nr. de probe per ciclu de lucru mai mare de 72(reactii simultane) / Pondere: 15
Criteriu privind calitatea - Nume: - Canale de lucru care acoperă lungimile de undă UV până la infraroșu mai multe de 6 / Pondere: 15
Criteriu privind calitatea - Nume: - Detector fotomultiplicator mai mare de 1 / Pondere: 15
Criteriu privind calitatea - Nume: - Aplicații softwear pentru PCR în timp real mai mare de 2 / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 10
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 119 575.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLATARE RURALA 2014-2020 SUBMASURA 5.1''Sprijin pentru investiţiile în actiuni preventive menite să reducă efectele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse şi evenimentelor catastrofale ''

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

TRUSĂ DE AUTOPSIE

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33912000 Truse de disecţie pentru autopsie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

DSVSA BRASOV

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

1 BUC

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Mai mult de 1 Rahiotom, 220mm (spine wrench) / Pondere: 30
Criteriu privind calitatea - Nume: Mai mult de 1 Cleste ciupitor os / Pondere: 30
Criteriu privind calitatea - Nume: Mai mult de 1 Cutit autopsie (necropsie) mic cu maner metalic / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 10
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 13 899.39 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

PNDR

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

PIPETE MONOCANAL

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38437000 Pipete de laborator şi accesorii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

DSVSA BRASOV

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

15 BUC

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Capacitate mai mare de 50μl / Pondere: 45
Criteriu privind calitatea - Nume: Esaloane de creștere: 1,00 μl cu certificat de etalonare inclus / Pondere: 45
Prețul - Pondere: 10
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 30 080.29 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

PNDR

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertanții, terții susținători sau subcontractorii nu trebuie să se regasească în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea 98/20016 privind achizițiile publice.Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:Corespondent DUAE- Partea III – Motive de exludere –A, B, C.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertant/ofertant

Asociat/subcontractant/terț susținător) cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea

Celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat

Pe locul 1 în clasamentul intermediar al ofertelor declarate admisibile.

Odata cu DUAE, operatorii economici (ofertant / ofertant asociat / subcontractant / terț susținător) vor depune și Formularul nr. 15 –

Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Odată cu încărcarea DUAE în SEAP, operatorul economic va prezenta și angajamentul ferm al terțului susținător (Angajament

Privind susţinerea tehnică şi profesională a ofertantului/ grupului de operatori economici din cadrul Secțiunii B – Formularul nr.2)

Din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, sau după caz, acordul de subcontractare și/sau acordul

De asociere.

În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele și formularele menționate

Mai jos.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții trebuie să respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevăzute la art. 59 și

Art. 60 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice in acest sens Declarația conform art. 60 din Legea 98/ 2016 va fi prezentată

De toți participanții odată cu depunerea DUAE.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE ce urmează a fi prezentate sunt:

1.Certificate fiscale privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general

Consolidat (buget local, buget de stat, etc) valabile la momentul prezentării;

2.Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al

Respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum

Rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabile la momentul prezentării;

3.După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166

Alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 177 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

4.Alte documente edificatoare, dupa caz.

Autoritatea contractantă va solicita documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE doar

Ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar al ofertelor declarate admisibile.

În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu

Vizează toate situațiile, atunci se vor prezenta documente edificatoare eliberate de autorități competente din țara de rezidență.

Funcțiile de decizie la nivelul Autorității Contractante sunt reprezentate de către:

Enache Dorin Valter -Director executiv

Marincas Liliana-Sef serviciu economic si administrativ

Toate documentele solicitate de autoritatea contractantă vor fi depuse de ofertant prin mijloace electronice în SEAP, semnate cu

Semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001, republicată, privind semnatura

Electronică;

Documentele emise în altă limbă decât limba română vor fi prezentate în limba în care au fost emise, însoțite de o traducere

Autorizată a acestora în limba română.

În cadrul procedurii de atribuire, conform prevederilor art. 47 din HG nr. 395/2016 şi fără a afecta posibilitatea operatorilor

Economici de a depune ofertă alternativă, ofertantul/candidatul nu are dreptul ca în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire:

a) să depună două sau mai multe candidaturi /oferte individuale şi / sau comune, sub sancţiunea excluderii din competiţie a

Tuturor candidaturilor/ofertelor în cauză;

b) să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat.

Notă:

1.Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător/ subcontractant) atrage respingerea acesteia ca

Inacceptabilă.

2. Se vor depune, odata cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv

În care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz.

3. Terțul susținător va include prin completarea DUAE toate informațiile privind situațiile de excludere menționate la art. 164, 165 și

167 din Legea nr. 98/2016, criteriile privind capacitatea, astfel cum sunt acestea stabilite în prezenta procedură, care prezintă

Relevanță pentru susținerea acordată în cadrul procedurii de atribuire.

4. Subcontractanții vor include prin completarea DUAE informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual

Subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe ale căror capacităţi se bazează ofertantul vor

Include toate informaţiile privind situațiile de excludere menționate la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, criteriile privind

Capacitatea care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii

De atribuire respective.

În cazul subcontractanţilor pe a căror capacităţi ofertantul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile cu privire la situațiile

De excludere menționate la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016.

Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale

Informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest

Lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

Operatorii economici care depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență din

Care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în nici una dintre situațiile de anulare a constituirii, precum

Și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activități care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la

Procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor, conform art. 193-200 din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate sunt:

Certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul operatorilor economici străini, documente echivalente emise în țara de rezidență,

Care să cuprindă informații reale și actuale la data prezentării documentului.

Se va permite dovedirea capacității de exercitare a activității profesionale și prin prezentarea certificatului constatator emis de către

ONRC în forma electronică, prin intermediul serviciului online InfoCert, având încorporată, atașată sau logic asociată semnatura

Electronică extinsă.

Autoritatea contractanta va solicita documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE doar

De către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar al ofertelor declarate admisibile.

În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/ subcontractanților pentru a îndeplini contractul sau invoca

Susținerea unui terț susținător, certificatele constatatoare trebuie să ateste că obiectul contractului are corespondență în activitatea

Ofertantului/ ofertantului asociat/ subcontractantului / terțului susținător, pentru partea din contract pe care o realizează.

Notă: Documentele emise în altă limbă, trebuie să fie însoțite de traducerea autorizată în limba română.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,10,2,3,4,5,6,7,8,9 Cifra de afaceri anuala generala Media cifrei de afaceri anuală a ofertantului (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici împreună/ terț susținător) pentru ultimii 3 ani financiari încheiați (2017, 2018, 2019), trebuie să fie cel puțin egală cu: 454667.19 RON fără TVA. Autoritatea contractantă are dreptul să solicite documente edificatoare pentru a verifica cifra de afaceri cu cea declarată în DUAE. Valorile vor fi exprimate atât în euro cât si în lei, la cursul lei/ euro mediu comunicat de Banca Centrală Europeană pentru anul 2017,2018,2019. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decât Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de către BCE. În situația în care operatorul economic a fost înființat sau si-a început activitatea economică în mai putin de 3 ani, cifra de afaceri va fi prezentată corespunzător perioadei efective de activitate.Dacă o asociere de operatori economici depune oferta comună, fiecare asociat este obligat să prezinte documente justificative, iar situația economică și financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. În cazul în care ofertantul își demonstrează capacitatea economică și financiară invocând susținerea acordată de o altă persoană, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului resursele financiare invocate. Persoanele juridice straine vor prezenta documente relevante înregistrate la autoritatile competente din țara de origine sau proveniență, sau documentele echivalente însotite de traducerea autorizată în limba româna din care să rezulte situatia economicofinanciară, inclusiv îndeplinirea cerinței privind valoarea solicitată pentru media cifrei de afaceri globală.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Demonstrarea situației economico-financiare se realizează prin completarea cerinței corespunzatoare în formularul DUAE din documentația de atribuire de catre ofertant /ofertant asociat/tert sustinator. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (ofertant/ofertant asociat/terț susținător) urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, numai de ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar al ofertelor declarate admisibile. Ca și documente suport în vederea îndeplinirii cerinței minime de calificare se pot prezenta: bilanțuri contabile / audituri financiare /raportul cenzorilor/orice alte documente relevante care demonstrează îndeplinirea acesteia. Prezenta enumerare nu este limitativă. Notă: În cazul în care ofertantul reprezinta un grup de operatori economici, cerința minimă privind situația economică și financiară poate fi îndeplinită prin cumul. De asemenea in cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară bazânduse pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător (i) pe a căror capacitate se bazează ofertantul/candidatul. DUAE prezentat de terţul/terţii susţinător (i) va include toate informaţiile menţionate la situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 si 167, precum şi informaţiile privind capacitatea economica şi financiară care prezintă relevanţă pentru susţinerea acordată.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,10,2,3,4,5,6,7,8,9 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat 1.LISTA PRINCIPALELOR LIVRARI DE PRODUSE EFECTUATE IN ULTIMII 3 ANI. Se accepta experiență de până la trei ani sau experiența acumulată în urmă cu peste trei ani .Ultimii 3 ani vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertei. Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună/ terț susținător) a furnizat, în ultimii 3 ani împliniți la data termenului limită pentru depunerea ofertei, produse similare celor solicitate prin caietul de sarcini, la nivelul valorii estimate a lotului care face obiectul contractului. În vederea îndeplinirii și demonstrării cerinței se vor prezenta documente care vor susține îndeplinirea cerinței de calificare conform prevederilor art. 179, lit. b) din Legea nr. 98/2016. Sunt acceptate unul sau mai multe contracte. Notă: 1. Contractele pot fi și în curs de derulare, fiind luată în considerare doar partea deja executată din contract (confirmată prin facturi emise, procese verbale de recepție semnate de ambele părți, alte documente justificative). 2. Produse similare acceptate: Experiența similară solicitată se referă la categorii/tipuri de produse de complexitate comparabilă cu a celor care fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, fiind utilizată o descriere generală raportată la domeniul în care se încadrează, care să garanteze că ofertantul are capacitate de a înțelege cerințele autorității contractante. Valorile vor fi exprimate atât în lei cât și în euro, la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Centrală Europeană pentru anul respectiv: ANUL CURS EURO/ LEI 2017 4,5688 2018 4,6540 2019 4.7793 2.Declaratie privind Lista cu subcontractantii si specializarea acestora 3.Declaratie privind lista asociatilor si partea/ partile din contract care sunt indeplinite de acestia.

Loturile: 1,10,2,3,4,5,6,7,8,9 Proportia de subcontractare Informaţii privind subcontractarea – Precizarea părţii / părţilor din contract pe care operatorul economic intenţionează să le subcontracteze, dacă este cazul;

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Modalitatea de indeplinire: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat/terț susținător/subcontractant) cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente justificative sunt: - părți relevante din contracte / proces verbal de recepție / recomandare beneficiar / fișă de experiență similară / alte documente relevante,etc. Se vor lua în calcul contractele executate în calitate de contractant unic, asociat sau subcontractant. Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform Notificării ANAP nr. 240/2016. Odată cu depunerea DUAE, atât de către ofertant cât și de către subcontractant, se va prezenta şi acordul de subcontractare. Autoritatea contractanta va solicita documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE doar de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar al ofertelor declarate admisibile.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 22/09/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 22/12/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 22/09/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic. Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul unic de achizitie european) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. Ofertantii vor completa cu informatiile aferente situatiei lor DUAE care va fi configurat direct în SEAP de către autoritatea contractantă la definirea documentației de atribuire. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate după autentificare în SEAP în mod direct. Se vor depune, odată cu DUAE, angajamentul ferm al terțului susținător dacă este cazul, din care rezultă modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia, acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertente de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 500450
Țară: România
E-mail: cnsc@yahoo.com
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele limită de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 Legea nr. 101 din 19 mai 2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Compartiment juridic
Adresă: Calea Feldioarei nr. 20 A
Localitate: Brașov
Cod poștal: 500450
Țară: România
E-mail: dsvsabv.achizitii@gmail.com
Adresă internet: www.brasov.dsvsa.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
11/08/2020