Works - 381826-2021

28/07/2021    S144

Slovenija-Bovec: Gradbena dela na večnamenskih športnih objektih

2021/S 144-381826

Obvestilo o naročilu

Gradnje

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Občina Bovec
Nacionalna identifikacijska številka: 5881498000
Poštni naslov: Trg golobarskih žrtev 8
Kraj: Bovec
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 5230
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Jožica Kavs
E-naslov: obcina.neg@bovec.si
Telefon: +386 53841900
Telefaks: +386 53841915
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.obcina.bovec.si
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://obcina.bovec.si/seznam-javnih-narocil/objavljeno/
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5044
I.4)Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Gradnja športne dvorane Bovec

Referenčna številka dokumenta: 4303-07/2021
II.1.2)Glavna koda CPV
45212220 Gradbena dela na večnamenskih športnih objektih
II.1.3)Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4)Kratek opis:

Izvedba gradbenih in obrtniških dela za postavitev Športne dvorane v Bovcu

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
45212220 Gradbena dela na večnamenskih športnih objektih
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Šifra NUTS: SI0 Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

4303-07/2021

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 20
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Kot v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 30/08/2021
Lokalni čas: 12:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 30/09/2021
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 30/08/2021
Lokalni čas: 12:15

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.8.2021 12:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Občina Bovec
Poštni naslov: Trg golobarskih žrtev 8
Kraj: Bovec
Poštna številka: 5230
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
23/07/2021