Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 382079-2015

Normál nézet megjelenítése

30/10/2015    S211

Magyarország-Budapest: Felsővezeték építése

2015/S 211-382079

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Címzett: Közbeszerzési osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.nif.hu

További információ a következő címen szerezhető be:
Hivatalos név: NIF Zrt.
Postai cím: Váci út 45. Átrium Park Irodaház „B” ép. 325. iroda
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Címzett: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Hivatalos név: NIF Zrt.
Postai cím: Váci út 45. Átrium Park Irodaház „B” ép. 325. iroda
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Címzett: Közbeszerzési osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Hivatalos név: NIF Zrt.
Postai cím: Váci út 45. Átrium Park Irodaház „B” ép. 325. iroda
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Címzett: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: közlekedési infrastruktúra fejlesztés
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
„Budapest – Esztergom vasútvonal villamosítása és kiegészítő építési munkák elvégzése a felsővezeték építési munkákhoz kapcsolódóan”.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Építési beruházás
Tervezés és kivitelezés
A teljesítés helye: Magyarország, Budapest és Pest megye.

NUTS-kód HU101 Budapest,HU102 Pest

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Vállalkozási szerződés keretében a „Budapest – Esztergom vasútvonal villamosítása és kiegészítő építési munkák elvégzése a felsővezeték építési munkákhoz kapcsolódóan”.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

45234160 Felsővezeték építése, 45234100 Vasútépítés, 45234116 Pályaépítés, 45234170 Vontatási alállomások építése, 45234181 Vasúti szakaszolóállomás építése, 45317200 Transzformátorok villamos szerelése, 71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
Vállalkozási szerződés keretében a „Budapest – Esztergom vasútvonal villamosítása és kiegészítő építési munkák elvégzése a felsővezeték építési munkákhoz kapcsolódóan”:
1. Rákosrendező-Esztergom vasútvonal villamosítása, 50 Hz-es 25 kV-os váltakozó áramú villamos felsővezeték építés: 51 km;
2. 120/25 kV-os villamos alállomás tervezése és kivitelezése 2 helyszínen;
2.1 Dorog állomáson új vontatási alállomás építése;
2.2 Istvántelek állomáson meglévő vontatási alállomás átépítése nagy- és középfeszültségű technológia, irányítástechnika;
3. Váltófűtés tervezése és kivitelezése: 27 csoport kítérő;
4. Optikai kábel tervezése és építése (vasútvillamosítás részeként): 5 km;
5. Összevont vasúti üzemirányító rendszer telepítése (vasútvillamosítás részeként);
6. Felsővezeték energia távvezérlés (FET) állomáson és fázishatáron (vasútvillamosítás részeként): 1 egység 5 helyszínen;
7. Vágány elbontása pótlás nélkül Dorog állomáson: 3 700 vm;
8. Kitérőcsere, illetve beépítés alépítmény megerősítéssel (Angyalföld, Dorog és Esztergom állomásokon): 61 csoport;
9. Vasútépítés/vágányépítés alépítmény megerősítéssel (Angyalföld, Dorog és Esztergom állomásokon): 12,5 km;
10. Peronépítés (magasperon kiselemes peronburkolattal) Angyalföld és Esztergom állomásokon: 7 000 m2;
11. Peronaluljáró építése Angyalföld állomáson;
12. Vasúti perontető felújítása és hosszabbítása Újpest megállóhelyen;
13. Vasúti perontető építése (Angyalföld és Esztergom állomásokon);
14. Volánbusz perontető építése Esztergom állomásnál;
15. Vasúti üzemi épület építése Óbuda és Esztergom állomáson;
16. Felvételi épület átépítése Dorog és Esztergom állomáson, valamint Klotildliget megállóhelyen;
17. Autóbusz megállók építése a hozzájáró úttal együtt Dorog állomáson;
18. 12 állásos buszpályaudvar építése a tároló teleppel és hozzájáró utakkal együtt Esztergom állomásnál;
19. Körforgalom építése Esztergom állomásnál a hozzájáruló utakhoz csatlakozva: 2 db;
20. Volánbusz üzemi épület építése Esztergom állomásnál: 2 helyszínen;
21. Biztosítóberendezés átalakítása Angyalföld és Dorog állomásokon;
22. Az előzőekben felsorolt feladatok időbeli, térbeli és pénzügyi összefogása, irányítása, a projekt koordinációs feladatok teljes körű ellátása.;
23. A kivitelezéshez szükséges kiviteli tervek elkészítése.
A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 27 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Teljesítési biztosíték (a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a), jótállási és szavatossági biztosíték (a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a) a szerződésben foglaltak, illetve a Kbt. 126. § (1)–(4), (6) bekezdés a) pont szerint.
Jótállási idő: 36 hónap.
A jótállástól függetlenül a Vállalkozó alá van vetve a 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletében foglalt előírásoknak. Ennek értelmében a jelen Szerződés alapján megvalósítandó építményszerkezetekre és azok létrehozásához felhasznált egyes termékekre és anyagokra előírt kötelező alkalmassági idő (továbbiakban Kötelező Alkalmassági Idő) általában 10 vagy 5 év, ahogyan ott fel van sorolva, amely időszakra a Vállalkozót szavatossági kötelezettség terheli.
Szavatossági idő: 36 hónap.
A Jótállási időszak kezdő időpontja a Projektelem, vagy valamely Építési Szakasza, illetve Része tényleges befejezési időpontja, amelyet a Műszaki Átadás-átvételi jegyzőkönyv rögzített.
Ajánlattevőnek a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a szerződés hatálybalépésekor a szerződéstervezet/felhívás szerinti teljesítési biztosítékot, előleg igénylése esetén az előleg igénylésének időpontjában az előleg-visszafizetési biztosítékot, illetve a teljesítés időpontjában a szerződéstervezet/felhívás szerinti jótállási és szavatossági biztosítékot Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja.
Előleg-visszafizetési biztosíték:
Előleg igénylése esetén – amennyiben az előleg mértéke a Szerződés elszámolható összegének 10 %-át meghaladja – az előleg-visszafizetési biztosítékot Ajánlattevőnek az előlegbekérő benyújtásával egy időben kell rendelkezésre bocsátania. Az előleg-visszafizetési biztosítéknak az előleggel történő elszámolásig, de legkésőbb a Végszámla benyújtása napjáig érvényesnek kell lennie.
Amennyiben a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. § alapján a vállalkozóként szerződő nyertes ajánlattevő szállítói előleget igényel, úgy Előleg-visszafizetési Biztosíték nyújtására köteles, ha az igényelt, illetve a folyósítandó előleg mértéke a Szerződés elszámolható összegének 10 %-át meghaladja. Az Előleg-visszafizetési Biztosíték mértéke tekintetében a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. § (2) bekezdése alkalmazandó.
Erre tekintettel a Szerződés elszámolható összegének 10 %-át meghaladó összegű szállítói előleg igénylése, illetve folyósítása esetén a nyertes ajánlattevő az Előleg-visszafizetési Biztosítékot úgy (olyan mértékre) köteles benyújtani, hogy a szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül az Előleg-visszafizetési Biztosíték rendelkezésre bocsátásának kötelezettsége alól.
A nyertes ajánlattevő a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésére jogosult, az ajánlatkérési dokumentációban foglaltak szerint. A Szerződés elszámolható összegének 10 %-át meghaladó összegű előleg igénylése esetén a fentiek szerint nyújtandó Előleg-visszafizetési Biztosíték az Irányító Hatóság javára szóló biztosíték, amely egyfelől nyújtható a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pont szerinti formában. Másfelől az ajánlatkérő által a szállítói előleg biztosítékaként a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pont alapján megjelölt további biztosítéki forma a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése szerint a garanciavállaló nyilatkozat, ingatlan jelzálogjog, gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként (a biztosíték jogosultja ilyen biztosítéki forma esetén is az Irányító hatóság, azaz a biztosítéknak az Irányító hatóság javára kell szólnia). Így az Előleg-visszafizetési Biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető bármelyik a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. § (2) bekezdésének második mondata alapján alkalmazandó 83. § (1) bekezdése szerint megjelölt biztosítéki formában, vagy a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontban meghatározott formában, a Szerződésben foglaltak szerint.

A szállítói előleggel kapcsolatos tájékoztatók és dokumentáció elérhető www.palyazat.gov.hu weboldalon. A fenti dokumentumok a jogszabályváltozásokra figyelemmel alkalmazandóak.

Amennyiben a Vállalkozó elmulasztaná, hogy befejezze a Projektelem egészének megvalósítását a Szerződéses Megállapodásban rögzített Befejezési Határidőre, vagy az egyes Építési Szakaszok, vagy Részek befejezését a Szerződésben előírt Részhatáridőkre, akkor késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek a Projektelem, illetve a Részhatáridőkhöz tartozó Építési Szakaszok/Részek, Építmények nettó ellenértékének, mint vetítési alap – amennyiben a Szerződéses Megállapodás másként nem rendelkezik – 0,5 %-ának megfelelő arányban a késedelem minden naptári napja után, amely eltelik az előírt Részhatáridő/Befejezési Határidő és az egész Projektelemre, vagy annak vonatkozó Építési Szakaszára, Részre, Építményre kiadott Részteljesítés Igazolása vagy Befejezési Teljesítésigazolás szerinti tényleges befejezési időpont között. A késedelmi kötbér egyenkénti teljes összege nem haladhatja meg az adott késedelmi kötbérre vonatkozó vetítési alap 15 %-át, mint kötbérmaximumot. A kötbérmaximum elérése esetén a Megrendelő egyoldalú nyilatkozattal jogosult azonnali hatállyal, minden kártérítési kötelezettség nélkül elállni a Szerződéstől, vagy felmondani a Szerződést.
A hibák kijavítására, a hiányok pótlására vállalt és a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvekben, illetve a műszaki bejárási/utóellenőrzési jegyzőkönyvekben rögzített határidőkre történő elvégzésének elmulasztása esetén a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, amelynek mértéke a fenti jegyzőkönyvekben vagy utólagos költségbecslés alapján elkészített kalkulációban meghatározott, a hibakijavítás és hiánypótlás megállapított nettó értékének, mint vetítési alapnak 1 %-a a késedelem minden naptári napja után. A késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg az adott késedelmi kötbérre vonatkozó vetítési alap 15 %-át, mint kötbérmaximumot. A kötbérmaximum elérése esetén a Megrendelő egyoldalú nyilatkozattal jogosult azonnali hatállyal, minden kártérítési kötelezettség nélkül elállni a Szerződéstől, vagy felmondani a Szerződést.
Az egyes késedelmi kötbérek egyenkénti teljes összege nem haladhatja meg az adott késedelmi kötbérre vonatkozó vetítési alap 15 %-át.
Vállalkozó szerződésszegése miatti lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása (amely a teljesítés státuszától függően elállásra vagy azonnali hatályú felmondásra jogosítja a Megrendelőt) és a Vállalkozó szerződésszegése esetén a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a Megrendelőt a nettó Szerződéses Ár 20 %-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbér illeti meg. A Megrendelő jogosult meghiúsulási kötbér igényét a Vállalkozó által nyújtott biztosítékból a Szerződéses Feltételek 7.7 alcikkelyben foglaltak megfelelő alkalmazása mellett érvényesíteni.
Ha a Vállalkozó a Teljesítési Biztosíték megemelésére vonatkozó kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, úgy ez olyan szerződésszegésnek minősül, amely miatt késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, amelynek mértéke a megemelés elrendelésének időpontjában még hátralévő munkarész nettó ellenértékének 0,5 %-a, a késedelem minden naptári napja után. Ezen késedelmi kötbér teljes összege azonban nem haladhatja meg a még hátralévő munka nettó ellenértékének, mint vetítési alapnak a 7,5 %-át. 15 napot meghaladó késedelem esetén a Megrendelő egyoldalú nyilatkozattal jogosult azonnali hatállyal, minden kártérítési kötelezettség nélkül elállni a Szerződéstől, vagy felmondani a Szerződést.
A Megrendelő a Szerződés alapján számított kötbéreken felül jogosult érvényesíteni a kötbérek összegén felüli kárát is.
Megrendelő az egyes kötbérek kapcsán alkalmazza a Ptk. 6:186. § (1) bekezdését.
A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót kötelezettségei teljesítése alól. A Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettség alól akkor mentesülhet, ha szerződésszegését kimenti.
Amennyiben a Vállalkozó a szerződés hatálybalépésekor nem bocsátja Megrendelő rendelkezésére a teljesítési biztosítékot akkor Megrendelő élhet az elállás jogával.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Szerződésszerű teljesítést követően, az Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. § rendelkezéseinek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a Kbt. 130. § (1)–(6) bekezdései, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdés figyelembevételével. Az ÁFA megfizetése a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik. A szerződés szállítói finanszírozású. A Szerződéses Feltételek 17.4 alcikkelye tartalmazza a részletes fizetési feltételeket.
Alvállalkozó igénybevétele esetén Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. § rendelkezéseinek megfelelően és az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló a 306/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak szerint teljesíti.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés és az elszámolás is magyar forintban történik, az ellenszolgáltatás összege magyar forintban kerül kifizetésre.
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. § alapján a nyertes ajánlattevő előleg kifizetését kérheti. Az előleg legfeljebb a szerződés – tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű összeg lehet.
Az előleg igénylésére és kifizetésére a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. §-ában foglaltak szerint kerül sor. Ajánlatkérő – erre vonatkozó igény esetén – az előleget a 306/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet. 12. § (2) bekezdés szerint teljesíti.
Vállalkozó az Előleget az előleg kifizetését követő első rész-számlától köteles visszafizetni oly módon, hogy az egyes rész-számlák összegéből azoknak minimum az előleg mértékének megfelelő %-os értéke kerüljön levonásra mindaddig, amíg az előleg visszafizetésre nem kerül, azonban a Szerződés elszámolható összegének 10 %-át meghaladó összegű előleg igénylése esetén az az egyes rész-számlák összegéből elsőként az előlegnek azt a részét kell levonni, amely előleg-rész mentesített volt a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.

A szállítói előleggel kapcsolatos tájékoztatók és dokumentáció elérhető www.palyazat.gov.hu weboldalon. A fenti dokumentumok a jogszabályváltozásokra figyelemmel alkalmazandóak.

A Felek szerződéses ár 5 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet kötnek ki. A tartalékkeret felhasználási részlet-szabályait a Szerződéses Feltételek 18. cikkelye tartalmazza. A 18. cikkely alapján felhasznált tartalékkeret a szerződéses ár részévé válik külön szerződésmódosítás nélkül.
A szerződés – amennyiben a Szerződő Felek aláírásukkal már ellátták – a tárgyi projekt pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés hatályba lépésének napját követő 15. napon lép hatályba, rendelkezései attól a naptól fogva kötelezően alkalmazandók.
Ajánlatkérő jelen eljárását a Kbt. 40. § (3)–(4) bekezdése alapján indítja meg.
A finanszírozás tervezett forrása: EU forrás, intenzítása 85 % + költségvetési forrás 15 %, IKOP forrás felhasználása mellett.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő egyáltalán nem biztosít lehetőséget gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozására (közös ajánlattevő, valamint nem közös ajánlattevő nyertes esetén sem).
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok:
a) ha ajánlattevő vagy alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)–k) pontjában vagy a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)–b) és d) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll;
b) ha ajánlattevő a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll;
c) a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek – a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja alapján – szerepelniük kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezői tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés követelményét (amennyiben azt a letelepedés szerinti ország joga azt előírja).
A kizáró okokról a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok fenn nem állását – magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében – a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2014. évi 57. szám; 16.5.2014.) közzétett „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56–57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2–3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató alapján szükséges igazolni.
A kizáró okok fenn nem állását – a nem magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében – a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012.) közzétett Útmutató alapján szükséges igazolni.
A magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek, az ajánlatban a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2–3. § és 5–6. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik Kbt. 56. § (1)–(2) bekezdésének, és az 57. § (1) bekezdés a)–b) és d) pontjai hatálya alá.
A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek, az ajánlatban a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. § és 6. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik Kbt. 56. § (1)–(2) bekezdésének, és az 57. § (1) bekezdés a)–b) és d) pontjai hatálya alá.
Az alvállalkozók és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplők vonatkozásában ajánlattevőnek az ajánlatban a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. §-a szerint kell igazolnia, hogy alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)–b) és d) pontjai hatálya alá vagy az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)–b) és d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdése vonatkozásában nyilatkozni köteles.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
A kizáró okokkal kapcsolatos igazolás a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2–8. és 10–11. §-aiban foglaltak szerint történik.
Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2–6. §-aiban illetve a Közbeszerzési Hatóság a Kormányrendelet 13. §-a alapján kiadott útmutatóban meghatározott kizáró okokat maga ellenőrzi magyar nyelven elérhető hatósági elektronikus nyilvántartásokból.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. §-a alapján Ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevő csatolja az ajánlathoz – az erről szóló nyilatkozattal együtt – a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi részét képező melléklettel) és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy az erre vonatkozó nemleges nyilatkozatot is kérjük csatolni!
A kizáró okok igazolása tekintetében benyújtott nyilatkozatok a felhívás feladásának dátumánál korábbi keltezésűek nem lehetnek.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő:
P.1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző 3 üzleti évből származó általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevételről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya (vasúti felsővezeték építése és/vagy vasúti felsővezeték felújítása és/vagy vasútépítés) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát eredeti vagy másolati példányban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) és (5) bekezdésében foglaltak megfelelően irányadók.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (4a) bekezdés alapján amennyiben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az P.1. pontban meghatározott követelményeknek, úgy Ajánlatkérő elfogadja a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő(k) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került; vagy
b) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – az a) pontban foglalt esetektől eltérően – akkor is, ha az alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:
P1.
1.1 a felhívás feladását megelőző 3 üzleti évben a teljes nettó árbevétele összesen nem éri el 21 000 000 000 HUF-ot.
1.2 a felhívás feladását megelőző 3 üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (vasúti felsővezeték építése és/vagy vasúti felsővezeték felújítása és/vagy vasútépítés) származó – általános forgalmi érték nélkül számított – árbevétele nem éri el mindösszesen a nettó 10 000 000 000 HUF-ot, melyből a vasúti felsővezeték építése és/vagy vasúti felsővezeték felújításával kapcsolatos nettó árbevételt külön fel kell tüntetni, melynek meg kell haladnia a 4 500 000 000 HUF összeget.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőre vonatkozóan.
M1.) A felhívás feladásától visszafelé számított 8 év (96 hónap) legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését, és a referenciák igazolását a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés alapján a referenciákat a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.
A referenciaigazolásnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:
— a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
— az elvégzett munkák nevesítését és szükség esetében mennyiségét (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal),
— az ellenszolgáltatás összegét,
— a szerződés teljesítésének helyét,
— a szerződés teljesítésének, azaz a műszaki átadás-átvétel, az M.1) a.), d.), e.), és f.) pont szerinti alkalmassági követelmény esetében az üzembe helyezés időpontját /év, hónap, nap/,
— szerződést kötő másik fél nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referenciát Ajánlattevő konzorciumban teljesítette, Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az Ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe, erre tekintettel a közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az Ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen.
Amennyiben a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy Ajánlatkérő a szerződés tárgyát képező építési beruházás egészét minden egyes közös ajánlattevő saját teljesítésének tekinti minden olyan esetben, amikor a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot, erre tekintettel a referenciaigazolásban a konzorciumi tagok egyetemleges felelősségvállalására hivatkozni kell megjelölve, hogy hány százalékos volt a teljesítésben az ajánlattevő részvételi aránya. [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése]
A projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig – akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
A Kbt. 129. § (7) bekezdése alapján a referenciamunka projekttársaság tagjaként történt teljesítése esetén a referenciaigazolásnak tartalmaznia kell a szerződést kötő másik fél nyilatkozatát arról, hogy a projekttársaság tagjai által elvégzett munka a projekttársaság tagjai általi teljesítés szerint elkülöníthetőek-e. Amennyiben elkülöníthetőek, akkor a referenciaigazolásnak külön az ajánlatot benyújtó ajánlattevőre vonatkozóan kell tartalmaznia a fentiekben megadott kötelező tartalmi elemeket.
Amennyiben nem különíthetőek el, akkor a referenciaigazolásnak a projekttársaság tagjai által elvégzett munkák egészére kell kiterjednie, és külön meg kell adni az ajánlatot adó tag teljesítésének arányát.
A referenciákat a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése szerinti tartalommal, továbbá az alkalmassági minimum-követelménynek megfelelő részletezettséggel kell igazolni.
M2.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezése, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházás ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra, úgy e dokumentum hiteles magyar nyelvű vagy szakfordító vagy szakfordító lektor által készített fordítását is csatolni kell. Ajánlatkérő elfogadja a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerinti ajánlattevői felelős fordítást is.
Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Az alkalmassági minimum-követelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (4)–(6) bekezdésében foglaltakra.
3. a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírását, bemutatását (darabszám, műszaki paraméterek megjelölésével), a 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés b) pontja szerint. Ajánlattevő az adott eszköz rendelkezésre állásának igazolására cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatot köteles csatolni ajánlatában.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdése alapján amennyiben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az 1., 2. vagy 3. pontban meghatározott követelményeknek, úgy Ajánlatkérő elfogadja a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerint:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került; vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szolgáltatások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozzon arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.
Ajánlatkérő figyelemmel van 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésére is az igazolási módok tekintetében.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha
M1.) A felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben (96 hónapban) nem rendelkezik az alábbi, befejezett, szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés szerint igazolt referenciával/referenciákkal:
a.) legalább 1 db 120/25 kV-os, vagy azt meghaladó feszültségű, transzformátor alállomás építésére, vagy bővítésére, vagy komplett átépítésére vonatkozó minimum nettó 600 millió HUF értékhatárt elérő referencia, amely foglalja magában a nagy- és középfeszültségű technológia, irányítástechnika, védelem szerelését;
b.) legalább 8 km egybefüggő normál nyomtávolságú országos közforgalmú vasúti pálya átépítése al- és felépítménnyel együtt;
c.) legalább 28 csoport kitérő cseréje, vagy beépítése, amely közül legalább 5 csoport kitérő cseréje 1 db állomás építése, vagy átépítése keretében valósult meg;
d.) legalább 3 km új egybefüggő, vagy egy szerződésből származó új vonali vasúti célú optikai kábel telepítése;
e.) legalább két állomás, állomásonként minimum 1 darab számítógép vezérelt villamos váltófűtő rendszer kiépítése távvezérelten;
f.) Legalább 35 km egyvágányú, országos közforgalmú vasúti pályán végzett, váltakozó áramú villamos felső vezeték építése oszlopsoron történő alállomási kitápláló vezeték kiépítésével, vagy átépítése (oszlopok, tartósodronyok, munkavezeték, szigetelők cseréje, illetve kiépítése).
A b.) és c.) pontjai szerinti alkalmassági követelmény esetében a referencia(k) akkor tekinthető(k) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben (96 hónapban) megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel időpontja erre az időszakra esik.
Az ajánlati felhívás a.), d.), e.), és f.) pont szerinti alkalmassági követelmény esetében a referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 év (96 hónap) megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz az üzembe helyezés időpontja erre az időszakra esik.
Az M1.) pontban felsorolt egyes referencia követelmények a szerződés teljesítésének azon részére vonatkozik, amelyre konkrétan alkalmasságot igazol. (306/2011. (XII.23) Kormányrendelet 10. § (2) bekezdés)
Ajánlatkérő az Országos Vasúti Pálya fogalma alatt a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 2. § (4) bekezdésének 11. pontjában meghatározott fogalmat érti.
A nem magyarországi referencia esetén az adott referencia követelmény szerinti jogszabály által előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolnia Ajánlattevőknek.
Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző utolsó 8 évet (96 hónapot) ajánlatkérő a Kbt. 37. §-ban rögzített határidő-számítási módszer alkalmazásával vizsgálja.
M2 Nem állnak rendelkezésre legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek:
1.1 egy (1) fő szakember projektvezetői pozícióra, aki:
— rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ vagy MV-VV (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azal egyenértékű végzetséggel, valamint,
— legalább 5 év vasútépítés és/vagy villamos felsővezeték építés irányítási tapasztalattal legalább építésvezetői beosztásban, amelyeken belül legalább egy olyan projekt található, amelyben legalább 30 km hosszúságú vasúti vonalszakasz váltakozó áramú villamos felsővezetéke átépítése, vagy építése projektvezetőjeként vett részt, országos közforgalmú vasúti pálya részét képező vasútvonalon.
1.2. egy (1) fő szakember felelős műszaki vezető pozícióra biztosítóberendezés átalakítás kivitelezéshez, aki:
— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-VV (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezik valamint,
— legalább 5 év vasúti biztosítóberendezés építésen, vagy átalakításon szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik legalább építésvezetői beosztásban, amelyen belül összesen legalább 1 állomási vasúti biztosítóberendezés építésében, vagy átalakításában részt vett.
1.3. egy (1) fő szakember felelős műszaki vezető pozícióra vasúti pálya átépítése kivitelezéséhez, aki:
— rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel valamint,
— legalább 5 év vasúti pályaépítésen, vagy átépítésen szerzett szakmai tapasztalattal legalább építésvezetői beosztásban, amelyen belül legalább összesen 7000 m hosszú vasúti pálya építésében, vagy átépítésében részt vett.
1.4. egy (1) fő szakember felelős műszaki vezető pozícióra felsővezeték hálózat kivitelezéséhez, aki:
— rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-VV (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel valamint,
— legalább 5 év váltakozó áramú vasúti villamos felsővezeték építésen, vagy átépítésen szerzett szakmai tapasztalattal legalább építésvezetői beosztásban, amelyen belül legalább 1 olyan projekt található, amelyen legalább 30 km hosszúságú vasúti vonalszakasz váltakozó áramú villamos felsővezeték átépítése, vagy építése legalább építésvezetőjeként vett részt, országos közforgalmú vasúti pálya részét képező vasútvonalon.
A 266/2013. (VII.11.) Korm rendelet szerintivel egyenértékű végzettségnek tekinti ajánlatkérő a tevékenységet szabályozó, korábban hatályban levő rendelet(ek) szerinti végzettséget is, amennyiben az alkalmasság igazolására bemutatott személy a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint a kamara által a szakmagyakorlás folytatására kiadott igazolással rendelkezik.
Egy (1) szakember csak egy pozícióra jelölhető a fentiek közül.
3. nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt gépek:
— 2 db önjáró felsővezetéki szerelő vasúti jármű,
— 1 db betonozó vasúti szerelvény,
— 2 db gombolyító vasúti kocsi,
— 1 db univerzális közúti-vasúti földmunkagép,
— 1 db vágányszabályozó vasúti géplánc (vágányszabályozógép, ágyazatrendezőgép, vágánystabilizátor),
— 1 db kitérő szabályozógép,
— 1 db mobil ellenállás hegesztésre alkalmas sínhegesztő gép.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 14.1.2016 - 10:30
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 63 500 HUF
A fizetés feltételei és módja: A Kbt. 124. § (4) bekezdés szerinti szervezetnek a bruttó 63 500 HUF-ot (illetve Magyarországon kívül, egyéb EU tagállamból történő utalás esetén a nettó 50000 HUF-ot) ajánlatkérő 10300002-20609931-00003285 (IBAN kód: HU11 10300002-20609931-00003285, Swift kód: MKKBHUHB) számú számlájára kell átutalni, a jogcím (közbeszerzés tárgya, felhívás TED azonosítója) feltüntetésével. A dokumentáció ellenértékét az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától számított 15 napon belül kell befizetnie és az átutalást igazoló okmányt Ajánlatkérő számára benyújtania.
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
14.1.2016 - 10:30
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 14.1.2016 - 10:30

Hely:

NIF Zrt., 1134 Budapest, Váci út 45. „Átrium Park Irodaház” III. emeleti tárgyaló.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen.
Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásakor a Kbt. 62. § (1)–(4) bekezdése szerint jár el, azaz ismerteti az ott meghatározottakat. Ajánlatkérő – adott esetben – a Kbt. 62. § (6) bekezdésben foglaltak betartásával jár el az ajánlatok felbontásakor, az ajánlatok felbontásáról készített jegyzőkönyvet pedig a Kbt. 62. § (7) bekezdése szerint küldi meg az ajánlattevőknek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: IKOP program része.
VI.3)További információk
VI.3.1. Az ajánlat benyújtásának feltétele, a felhívás ajánlatkérési dokumentációjának – ajánlatonként legalább egy ajánlattevő vagy ajánlatban megnevezett alvállalkozója általi – átvétele. A dokumentáció személyesen átvehető munkanapokon 9:00–12:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejárata napján 9:00-től az ajánlattételi határidő lejártáig az A mellékletben meghatározott címen. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. A Kbt. 50. § (3) bekezdése megfelelően irányadó.
VI.3.2. Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.
Amennyiben az ajánlatkérő az előző bekezdés szerint felkéri az ajánlattevőket ajánlataik további fenntartására, és valamely vagy az összes ajánlattevő nem tartja fenn ajánlatát, a biztosítékot – a Kbt. 59. § (6) bekezdés alkalmazása nélkül – vissza kell fizetni az ajánlattevő nyilatkozatának kézhezvételét, illetve az eljárás eredményéről az ajánlattevőknek megküldött értesítést követő tíz napon belül. Az ajánlatukat fenntartó ajánlattevőket az ajánlatkérő a 65. § (2) bekezdése szerinti felkérésben felhívja az ajánlati kötöttség meghosszabbított idejére az addig érvényes biztosítékkal megegyező biztosíték fenntartására.
Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és – a Kbt. 124. § (4) bekezdés szerinti esetben – a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan nappal meghosszabbodik.
VI.3.3. Az ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek mértéke 200 000 000 HUF.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető – az ajánlattevő választása szerint – átutalással az Ajánlatkérőnek 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB) számú bankszámlájára, vagy az azzal azonos összegű bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. A bankgaranciának, kötelezvénynek minimális tartalmi elemként a következő adatokat kell tartalmaznia:
— Megbízó (Ajánlattevő) neve, székhelye,
— garanciát/kötelezvényt adó pénzintézet/biztosító neve, székhelye,
— garancia/kötelezvény kedvezményezettjeként a NIF Zrt-t kell megnevezni,
— közbeszerzési eljárás megnevezése, mellyel kapcsolatban a biztosítékot adják,
— kifizetési határidő (garancia esetén nem lehet több mint 15 banki nap, kötelezvény esetén nem lehet több mint 15 munkanap),
— ajánlati biztosíték összege (felhívásban meghatározott összegben),
— ajánlati biztosíték kezdő napja (legkésőbb ajánlattételi határidő lejártakor),
— ajánlati biztosíték lejárata (legalább ajánlati kötöttség utolsó napja),
— bank vagy biztosító által vállalt garancia esetén: a pénzintézet/biztosító azon kijelentése, mely szerint kifizetést teljesít Ajánlatkérő (NIF Zrt.) első írásbeli felszólítására, melyben kijelenti, hogy Megbízó (Ajánlattevő) az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződéskötés Megbízó (Ajánlattevő) érdekkörében felmerülő okból hiúsult meg, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, tekintet nélkül a Megbízó (Ajánlattevő), a bank/ biztosító vagy bármely más fél, harmadik személy ellenvetéseire, amennyiben felszólításában kijelentik, hogy a Megbízó teljesítési kötelezettsége beállt,
— kötelezvény esetén: Kezes azon kijelentése, mely szerint visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Kedvezményezettnek – tekintettel arra, hogy a Szerződő ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy a szerződés megkötése érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg – a Szerződővel szemben követelése keletkezik, akkor a Kezes a Szerződő helyett a Kedvezményezett számára a Kedvezményezett első eredeti példányú, a fenti kötelezvényszámra hivatkozó, a lehívás benyújtására előírt címre megküldött írásbeli felszólítására (Lehívás) a benyújtandó okmányok kézhezvételét követően maximum a kötelezvényben megjelölt összeg erejéig fizetést teljesít készfizető kezesként a felszólításban szereplő bankszámla javára,
— bank vagy biztosító által vállalt garancia, illetve kötelezvény esetén: a pénzintézet/biztosító / Kezes kijelentése, mely szerint az ajánlati garancia/kötelezvény érvényességi ideje (lejárata) 60 nappal meghosszabbodik, amennyiben a biztosíték lejárta előtt Ajánlatkérő Megbízót (Ajánlattevőt) az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésében nyertes Ajánlattevőként vagy második legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevőként megnevezte.
A garancia vagy a kötelezvény maga testesíti meg az ajánlati biztosítékot, azaz csak az eredeti példány birtokában biztosított ajánlatkérő számára az, hogy az ajánlati kötöttség ideje alatt élhessen lehívási jogaival. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján és fentiekre tekintettel a garanciaokmányt illetve a kötelezvényt Eredeti példányban kérjük az ajánlathoz csatolni.
A biztosítéknak az ajánlat beadásakor az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számítva az ajánlati felhívásban megjelölt ajánlati kötöttség lejártáig kell érvényesnek lennie. Amennyiben az Ajánlatkérő a Kbt. 59. § (7) bekezdése alapján felkéri ajánlattevőket a meghosszabbított ajánlati kötöttség idejére a biztosíték fenntartására, azt ajánlattevőnek ajánlata fenntartása esetén az eredetileg benyújtott biztosítékkal megegyező (fenti tartalmi elemeket tartalmazó) ajánlati biztosítékot kell nyújtania.
A közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Közös ajánlatétel esetén a garanciának vagy a kötelezvénynek egyértelműen tartalmaznia kell azt a feltételt, hogy az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [59. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pontjára.
VI.3.4. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja, a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésében foglaltak, továbbá a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint. A Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja tekintetében a nemleges nyilatkozatot is kérjük csatolni.
VI.3.5. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során alkalmazandó kötelezettségekről.
VI.3.6. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttműködési megállapodást kell kötni a dokumentációban foglaltak szerint, melyben a közös ajánlattevőket képviselő tagot meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
VI.3.7. Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbiak szerint:
III.2.2.) 1. és 2., illetve a III.2.3.) 1., 2. és 3. alpontjai.
VI.3.8. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, illetve az ajánlatban nyilatkozatot tett alvállalkozó nevében aláíró és szignáló személy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 9. § (3) bekezdése előírásainak megfelelően elkészített, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta eredeti vagy másolati példányát. Nem cégformában működő ajánlattevő, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, illetve az ajánlatban nyilatkozatot tett alvállalkozó esetében az ajánlathoz csatolni kell közjegyző által hitelesített aláírási minta eredeti vagy egyszerű másolati példányát. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
VI.3.9. Amennyiben az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
VI.3.10. A jelen közbeszerzési eljárás hivatalos nyelve a magyar. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés teljesítése során a hivatalos nyelv a magyar. Az Ajánlatkérési dokumentáció és annak kötetei magyar nyelven lettek elkészítve és az ajánlattevők részére biztosítva. Az eljárás során minden iratot, levelet és tájékoztatást magyar nyelven kell kérni, illetve megadni.
Az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles magyar nyelvű vagy szakfordító vagy szakfordító lektor által készített fordítással kérjük benyújtani. Ajánlatkérő elfogadja a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerinti ajánlattevői felelős fordítást is. Amennyiben Ajánlattevő által készített felelős fordításban kerül az eredetileg idegen nyelven készült dokumentum benyújtásra, Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát arról, hogy a magyar fordítás megfelel az idegen nyelven csatolt dokumentumnak.
Amennyiben Ajánlattevő az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles magyar nyelvű fordításban kívánja benyújtani, az 1991. évi XLI. tv és végrehajtására kiadott 13/1991. (XI.26.) IM rendelet, valamint 24/1986. (VI.26.) MT rendelet és a végrehajtására kiadott 7/1986. (VI.26.) számú IM rendeletek az irányadóak.
VI.3.11. Az ajánlathoz az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében összefoglaló táblázatot kell csatolnia, mely alkalmassági feltételenként bemutatja, hogy az ajánlathoz csatolt referenciaigazolás(ok) melyik alkalmassági feltétel igazolására szolgálnak. A táblázatnak minimálisan tartalmaznia kell az alkalmassági feltételre való hivatkozást vagy megnevezést, a teljesítés időpontját, és helyét, a szerződést kötő másik fél megnevezését, székhelyét, a referenciamunka ismertetését, az ellenszolgáltatás összegét, közös ajánlattevői teljesítés esetén nyilatkozatot arról, hogy a közös ajánlattevő tagok által egyetemleges felelősségvállalás mellett elvégzett munka közös ajánlattevői tagonként elkülöníthető-e, továbbá az adott alkalmassági követelmény igazolására vonatkozó referenciaigazolás ajánlat szerinti oldalszámát. (A dokumentáció tartalmaz erre vonatkozó javasolt mintát).
VI.3.12. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során a Kbt. 67. § rendelkezései szerint biztosít lehetőséget hiánypótlásra, a következő korlátozással. Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. Amennyiben Ajánlattevő a hiánypótlás keretében – akár önkéntes hiánypótlás teljesítésével, akár ajánlatkérői hiánypótlási felhívásnak eleget téve – új gazdasági szereplőt von be a közbeszerzési eljárásba, úgy köteles az új gazdasági szereplő vonatkozásában a gazdasági szereplővel igazolni kívánt alkalmassági követelmény igazolására jelen felhívásban előírt valamennyi dokumentumot a felhívásban előírt tartalommal csatolni.
Ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal biztosít újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az Ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. Ez utóbbi hiánypótlás során újabb gazdasági szereplő bevonása az eljárásban nem lehetséges.
VI.3.13. Az ajánlatot 1 db eredeti papír alapú és 3 db a papír alapú ajánlattal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban kell benyújtani. Az elektronikus példányokat CD-n, DVD-n, vagy pendrive-on is be lehet nyújtani. Az elektronikus adathordozónak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető képformátumban (.tif, vagy .jpeg, vagy .pdf) kell tartalmaznia egy vagy több file-ban. Ajánlatkérő az ajánlatok nyomtatott formáját ellenőrzi, amennyiben az eredeti illetve az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott példány szerint kerül értékelésre, Ajánlatkérő azt tekinti irányadónak. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az ajánlat 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
Az ajánlat részeként az ajánlati felhívás VI.3.22. pontja szerinti beárazott mennyiség-kimutatást (költségvetést) nyomtatott formában és digitális (pdf és xls) adathordozón is be kell nyújtani.
VI.3.14. Forintról devizára, illetve devizáról forintra történő átváltás esetén az adott év fordulónapján érvényes hivatalos (MNB) árfolyamot kell alapul venni azzal, hogy az árbevételre vonatkozó adatok esetében a tárgyév utolsó napján érvényes árfolyamot, míg a referenciák tekintetében azok teljesítésének napján érvényes árfolyamot kell alapul venni. Átszámítás esetén az Ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot.
VI.3.15. A nyertes Ajánlattevőnek a szerződés hatálybalépésekor rendelkezésre kell bocsátania jelen felhívás III.1.1) pontja szerinti teljesítési biztosítékot, illetve előleg igénylése esetén (amennyiben az előleg mértéke a Szerződés elszámolható összegének 10 %-át meghaladja) az előleg-visszafizetési biztosítékot az előleg igénylésével egyidejűleg a dokumentációban szereplő feltételek szerint. Amennyiben az előleg igénybevételéhez Előleg-visszafizetési Biztosíték nyújtása szükséges, úgy az előleg-visszafizetési biztosíték határidőre történő benyújtása az előleg igénybevételének és kifizetésének feltétele.
VI.3.16. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja szerint – amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak – hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le.
VI.3.17. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők (ideértve azon gazdasági szereplőt is, aki érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte) között minden nyilatkozattétel – ha e törvényből más nem következik – írásban, fax útján (ajánlatkérő faxszáma: +36 14368560) történik. Amennyiben az Ajánlatkérő által a kiegészítő tájékoztatás során átadandó dokumentum nagy terjedelmére vagy speciális méretére (A3 vagy annál nagyobb) tekintettel a faxon továbbítás nehézkes vagy nem lehetséges Ajánlatkérő postai úton megküldi a kiegészítő tájékoztatás során átadandó dokumentumokat és ezzel egyidejűleg a személyes átvételre is lehetőséget biztosít Ajánlatkérő székhelyén, a felhívásban megjelölt címen.
VI.3.18. A nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását a szerződés tárgyára kiterjeszteni. A felelősségbiztosítás minimális mértéke 5 000 000 000 HUF/év és 2 500 000 000 HUF/káresemény.
A felelősségbiztosítás terjedelmére vonatkozó előírásokat a szerződéses feltételek tartalmazzák Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Vállalkozó köteles a Szerződéses Feltételek 8. cikkelyében előírt további felelősségbiztosításokat is kötni, az ott rögzített módon és az ott meghatározott károkra és kockázatokra kiterjedő mértékben, a Megrendelőként szerződő Ajánlatkérő által jóváhagyott feltételekkel.
VI.3.19. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a beszerzés becsült értékét ajánlatkérő a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése alapján határozta meg, illetve a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló fedezet mértéke a Kbt. 62. § (4) alapján is akként kerül majd ismertetésre, hogy az tartalmazza a tartalékkeret összegét is. Ezzel összefüggésben felhívja a figyelmet a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontjára.
VI.3.20. Az ajánlatban Ajánlattevőnek a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában összefoglaló táblázat benyújtásával kell nyilatkoznia arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani (nyertesség esetén melyik alkalmassági feltétel teljesítésére vonja be), a pozíció (alkalmassági feltétel) pontos megjelölése, a szakemberek nevének, annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattétel időpontjában (egyéni vállalkozó esetén az igazolvány- vagy nyilvántartási-, vagy adószám megadásával). Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges továbbá arról, hogy nyertessége esetén az általa megajánlott szakemberek az adott pozíciónak (alkalmassági feltételnek) megfelelő érvényes jogosultsággal, az adott pozícióhoz elvárt érvényes kamarai nyilvántartásba-vétellel a szerződés megkötéséig, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak. (A dokumentáció tartalmaz erre vonatkozó javasolt mintát).
Szerződéskötés feltétele, hogy az ajánlati felhívás III.2.3.) pont M2. 1–4. alpontjában felsorolt szakemberek rendelkezzenek a következő (az adott pozícióhoz elvárt) érvényes jogosultságokkal:
— a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M2) pont 1.1 alpontban projektvezető pozícióra jelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ vagy MV-VV felelős műszaki vezetői jogosultsággal (vagy azzal egyenértékű), továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal felelős műszaki vezetőként szerepeljen;
— a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M2) pont 1.2. alpontban megadott pozíciókra jelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-VV felelős műszaki vezetői jogosultsággal (vagy azzal egyenértékű) továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal felelős műszaki vezetőként szerepeljen;
— a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M2) pont 1.3. alpontban megadott pozícióra jelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal felelős műszaki vezetőként szerepeljen;
— a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M2) pont 1.4. alpontban megadott pozícióra jelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-VV, (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljen.
Az Ajánlattevőnek nyilatkozattétellel kell tudomásul vennie ajánlatában, hogy ha a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M2.) pontjában előírt alkalmassági feltételek igazolására bemutatott szakemberek bármelyike esetében megállapítható, hogy az adott pozícióhoz előírt érvényes jogosultsággal nem rendelkezik legkésőbb a szerződés megkötéséig, úgy a nyilvántartásba-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó Ajánlattevővel köti meg Ajánlatkérő a szerződést, feltéve, hogy azt az Összegezésben megjelölte.
A felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M2) pontjában előírt alkalmassági feltételeknek – a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megküldött Összegezés szerint – megfelelt szakemberek vonatkozásában az előírt jogosultság meglétét és érvényességét a szerződéskötés időpontjában Ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 36. § (5)–(6) bekezdése alapján. Az ellenőrzés eredménye dokumentum alapon a Szerződés függelékét fogja képezni. Ajánlattevő felelőssége, hogy a megajánlott szakember a Szerződés megkötéséig az előírt jogosultsággal rendelkezzen, és jogosultsága a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében is megjelenjen a valóságnak megfelelő, valódi adatokkal.
A jogosultság megszerzésére az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak.
VI.3.21. Ajánlatkérő jelen eljárását a Kbt. 40. § (3)–(4) bekezdése alapján indítja meg. Jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés – amennyiben a Szerződő Felek aláírásukkal már ellátták – a tárgyi projekt pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés hatálybalépését követő 15. napon lép hatályba, rendelkezései attól a naptól fogva kötelezően alkalmazandók.
Amennyiben a tárgyi projekt pénzügyi fedezetét biztosító Támogatási Szerződés hatályba lépésének napját követő 15. nap korábbi dátumra esik, mint a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés létrejöttének napja, úgy a szerződés a létrejötte napján (az utolsóként aláíró Szerződő Fél általi aláírás napján) hatályba lép.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a megkötendő szerződés teljesítésének időtartama a szerződés hatálybalépésének napjától számítódik.
VI.3.22. Az ajánlat része a Kbt. 67. § (7) bekezdés b) pontja szerinti szakmai ajánlat, mely a beárazott költségvetésből áll. Ezen szakmai ajánlat részeként benyújtott árazott költségvetés tételei és egységárai a Kbt. 67. § (8) bekezdése alapján pótolhatóak, módosíthatóak, kiegészíthetőek vagy törölhetőek, feltéve hogy a javítás a teljes ajánlati ár vagy annak értékelés alá eső összege változását nem eredményezi. Az ily módon javított árazott költségvetés tekintetében a 68. § nem alkalmazható.
VI.3.23. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdésében foglaltakra, mely szerint aránytalanul alacsony árajánlatnak minősül, ha a vállalkozó kivitelező által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértékénél.
VI.3.24. Építőipari kivitelezési tevékenységet – az Étv. 39/A. § (5) bekezdésében foglaltakon túlmenően – a vállalkozó kivitelező akkor vállalhat, ha a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglaltaknak eleget tesz.
VI.3.25. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 60. § (6) bekezdése szerinti felolvasólapot, melynek tartalmaznia kell a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti adatokat.
VI.3.26. Ajánlattevő feladata a kivitelezési munka helyszínének és környékének a megtekintése és megvizsgálása, a nyilvánosan hozzáférhető kapcsolódó dokumentumok beszerzése és felülvizsgálata. Szintén Ajánlattevői feladat, hogy saját maga szerezzen be, saját felelősségére minden olyan információt, amely ajánlata elkészítéséhez és a szerződéses kötelezettségének elvállalásához és teljesítéséhez szükséges. Mindez az Ajánlattevő saját költségére történik.
VI.3.27. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ha a közbeszerzési műszaki leírásban a tárgy valamely gyártmányra, típusra, eljárásra, stb. utal, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és minden azzal egyenértékű gyártmány, típus, eljárás, stb. elfogadható (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése)
VI.3.28. Az ajánlattételkor illetve a szerződés teljesítése során a MÁV Zrt. által kiadott előírásokat, utasításokat is figyelembe kell venni, melyek a MÁV Zrt.-től szerezhetőek meg.
VI.3.29. Ajánlatkérő a Szerződéses Ár fogalma alatt az alábbiakat érti:
„Szerződéses Ár” jelenti a Szerződéses Megállapodásban meghatározott összeget, amely a Vállalkozót megilleti a Projektelem megvalósításáért, a Szerződéses Megállapodásban leírtak szerint. A Szerződéses Árnak nem része a Tartalékkeret és az ÁFA.
VI.3.30. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2014. (VI.27.) számú állásfoglalására, amely szerint ha az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és tulajdonosai között nincs a Pmtv. 3. § ra)–rb) alpontokban meghatározott természetes személy, akkor az ajánlattevő tulajdonosa vezető tisztségviselőjének a nevét és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizáró ok igazolására.
VI.3.31. Az ajánlati felhívásban megjelölt határidők közép-európai idő, azaz UTC+1:00 szerint értendők.
VI.3.32. Az ajánlati felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a kapcsolódó végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai az irányadók.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. § szerint.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
27.10.2015