Építési beruházás - 382214-2022

15/07/2022    S135

Magyarország-Budapest: Kikötőépítés

2022/S 135-382214

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Mahart-Szabadkikötő Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 13541734243
Postai cím: Weiss Manfréd Út 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sztilkovics Szávó
E-mail: sztilkovics.szavo@mahart.hu
Telefon: +36 12783550
Fax: +36 12783505
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.mahartfreeport.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: ingatlankezelés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Budapesti Szabadkikötő fejlesztése

Hivatkozási szám: EKR000975412021
II.1.2)Fő CPV-kód
45241000 Kikötőépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződések támogatásból megvalósuló projekt keretében a Budapesti Szabadkikötő területén különböző infrastrukturális fejlesztést (1. rész), A13 üzemeltetési raktár megépítését (2. rész), K2-K3 raktárak felújítását (3. rész) célzó kiviteli tervezési és kivitelezési feladatok ellátására.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 9 387 372 130.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Különböző infrastrukturális fejlesztés

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45233223 Úttest újraburkolása
45234100 Vasútépítés
45316100 Kültéri világítóberendezések szerelése
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapesti Szabadkikötő területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során az alábbiakban részletezett feladatokat kell elvégeznie:

Vállalkozási szerződés keretében a Budapesti Szabadkikötő területén különböző infrastrukturális fejlesztést célzó kiviteli tervezési és kivitelezési feladatok elvégzése képezi a nyertes ajánlattevő feladatát.

Az alábbiakban felsorolt mennyiségek tájékoztató jellegűek, kizárólag a munka nagyságrendjének ismertetése céljából kerültek kiadásra. A pontos mennyiségeket a tervek, illetve költségvetési kiírások tartalmazzák.

1. Konténerterminál új térburkolat

Főbb mennyiségek:

- Burkolatbontások: 626 m2

- Bozót és cserjeírtás: 163 m2

- Bevágásból felesleges föld elszállítása: 15 581 m3

- 41 cm CP 4/2,7 vasalt betonburkolat 7 185 m3

- Zsalukőlábazatos kerítés építése: 108 m

- Résfolyóka építése: 347 m

2. Konténerterminál Tranzitvágány építése

Főbb mennyiségek:

- Meglévő vágány bontása: 338 vm

- Meglévő kitérő bontása: 1 db

- Zúzottkő ágyazat bontása: 1 138 m3

- Térburkolat bontása: 1 360 m3

- Cementes stabilizáció: 1 396 m3

- Kerítés építése: 68 fm

- Zúzottköves vágány építése: 691 vm

- Kitérők építése: 5 csp

- Vasúti térvilágítási lámpatestek telepítése: 3 torony

3. Cölöpsor:

Főbb mennyiségek:

- Medermegtámasztó szádfal készítése: 2 800 m2

- Mederkotrás: 6 000 m3

- Ütközővel ellátandó eltámasztó acélszerkezet: 14 668 kg

- Bejáróhíd készítése és beépítése: 4 368 kg

- Burkolt parti rézsü helyreállítása: 1 544 m2

- Kiviteli terv készítése: 1 db

4. A7 déli parkoló építése:

Főbb mennyiségek:

- Kerítés építése: 162 m

- Úszókapu telepítése: 2 db

- Kiemelt szegély építése: 330 m

- Burkolat készítése 10 cm vtg.térkő komplett rétegrenndel: 3 500 m2

- Csapadékvíz elvezető csatorna építése: 200 m

- Térvilágítás létesítése: 14 db

- Bevágásból kiszoruló föld elszállítás és lerakása: 6 200 t

5. K1 parkoló építése:

Főbb mennyiségek:

- Kerítés építése: 252 m

- Úszókapu telepítése: 2 db

- Kiemelt szegély építése: 152 m

- Burkolat készítése 10 cm vtg.térkő komplett rétegrenndel: 3 117 m2

- Csapadékvíz elvezető csatorna építése: 170 m

- Térvilágítás létesítése: 9 db

- Bevágásból kiszoruló föld elszállítás és lerakása: 6 100 t

6. Nyílt rakodó térburkolat építése:

Főbb mennyiségek:

- Kiemelt vagy süllyesztett szegély építése: 580 m

- Burkolat készítése 10 cm vtg.térkő komplett rétegrenndel: 5 290 m2

- Csapadékvíz elvezető csatorna építése: 260 m

- Bevágásból kiszoruló föld elszállítás és lerakása: 6 300 t

7. K3 és Répaút közötti parkoló építése:

Főbb mennyiségek:

- Kiemelt vagy süllyesztett szegély építése: 150 m

- Burkolat készítése 10 cm vtg.térkő komplett rétegrenndel: 3 680 m2

- Csapadékvíz elvezető csatorna építése: 120 m

- Térvilágítás létesítése: 6 db

- Bevágásból kiszoruló föld elszállítás és lerakása: 5 040 t

8. C2-C3 épületek közötti parkoló építése:

Főbb mennyiségek:

- Kiemelt szegély építése: 220 m

- Burkolat készítése 10 cm vtg.térkő komplett rétegrenndel: 2 110 m2

- Csapadékvíz elvezető csatorna építése: 110 m

- Térvilágítás létesítése: 7 db

- Bevágásból kiszoruló föld elszállítás és lerakása: 2 450 t

9. Szigetcsúcson hulladék elszállítás:

Főbb mennyiségek:

- Bozó, cserje és tuskóirtás: 6 900 m2

- Zöldhulladék elszállítása és lerakása lerakóhelyen: 1 035 t

- Kimaradó építési törmelék elszállítás és lerakása lerakóhelyen: 7 696 t

- Tereprendezés: 1 500 m2

10. Vegyes építési törmelék elszállítása:

Főbb mennyiségek:

- Bozó, cserje és tuskóirtás: 20 000 m2

- Rostálás 80 mm alatti és feletti frakcióra:55 250 m3

- Zöldhulladék szállítása és lerakása lerakóhelyen: 300 t

- Kommunális hulladék szállítása és lerakása lerakóhelyen: 700 t

- Kimaradó föld és építési törmelék szállítása és lerakása lerakóhelyen: 46 000 t

- Tereprendezés: 69 500 m2

11. Magas oszlopos térvilágítás korszerűsítése:

Főbb mennyiségek:

- 25 m magas acél rácsos tartós térvilágítási oszlopok festése: 17 db

- Meglévő lámpatestek bontása: 170 db

- LED-es térvilágítási lámpatestek felszerelése: 170 db

12. Kerítés építések:

Főbb mennyiségek:

- Bozót és cserjeirtás, tuskóirtás: 6 705 m2

- Meglévő betonkerítés felújítása: 1 241 m

- Meglévő betonkerítés pótlása: 100 m

- Meglévő vasoszlopos drótkerítés bontása: 634 m

- Új táblás kerítés építése: 216 m

- Zöldhulladék elszállítás, lerakása lerakóhelyen: 1 150 t

13. Szikratávíró út melletti járda építése:

Főbb mennnyiségek:

- Földkiemelés: 116 m3

- Földtükör készítés: 405 m2

- Kerti szegély építése: 176 m

- Járda építése ÖA-4 kopó réteggel, komplett rétegrend: 352 m2

14. Déli parkoló építése:

Főbb mennyiségek:

- Meglévő betonkerítés felújítása: 306 m

- Burkolat készítése 10 cm vtg.térkő komplett rétegrenndel: 7 181 m2

- Bevágásból kiszoruló föld elszállítás és lerakása: 6 460 t

15. A5 épület melletti parkoló építése:

Főbb mennyiségek:

- Kiemelt szegély építése: 75 m

- Burkolat készítése 10 cm vtg.térkő komplett rétegrenndel: 410 m2

- Csapadékvíz elvezető csatorna építése: 25 m

- Térvilágítás létesítése: 2 db

- Bevágásból kiszoruló föld elszállítás és lerakása: 600 t

16. A11 épület mögötti parkoló építése

Főbb mennyiségek:

- Kiemelt szegély építése: 94 m

- Burkolat készítése 10 cm vtg.térkő komplett rétegrenndel: 580 m2

- Csapadékvíz elvezető csatorna építése: 60 m

- Térvilágítás létesítése: 2 db

- Bevágásból kiszoruló föld elszállítás és lerakása: 1000 t

17. A7 épület keleti parkoló építése

Főbb mennyiségek:

- Kiemelt szegély építése: 240 m

- Burkolat készítése 10 cm vtg.térkő komplett rétegrenndel: 1 737 m2

- Csapadékvíz elvezető csatorna építése: 110 m

- Térvilágítás létesítése: 6 db

- Bevágásból kiszoruló föld elszállítás és lerakása: 3 260 t

18. B13 épület melletti parkoló építése

Főbb mennyiségek:

- Kiemelt és süllyesztett szegély építése: 105 m

- Burkolat készítése 10 cm vtg.térkő komplett rétegrenndel: 650 m2

- Csapadékvíz elvezető csatorna építése: 15 m

- Bevágásból kiszoruló föld elszállítás és lerakása: 1 630 t

19. II.porta melletti parkoló építése

Főbb mennyiségek:

- Kiemelt és süllyesztett szegély építése: 145 m

- Burkolat készítése 10 cm vtg.térkő komplett rétegrenndel: 960 m2

- Csapadékvíz elvezető csatorna építése: 55 m

- Bevágásból kiszoruló föld elszállítás és lerakása: 1 630 t

20. Volt K1 épülettel szembeni parkoló építése

Főbb mennyiségek:

- Kiemelt szegély építése: 235 m

- Burkolat készítése 10 cm vtg.térkő komplett rétegrenndel: 1 290 m2

- Csapadékvíz elvezető csatorna építése: 85 m

- Bevágásból kiszoruló föld elszállítás és lerakása: 2 160 t

21. Konténerterminál térburkolat felújítása:

Főbb mennyiségek:

- 1.terület

o Aszfalt pályaszerkezet bontása: 2 292 m2

o Betonburkolat bontása: 2 073 m3

o Vasúti vágány bontása: 52 m

o Bevágásból felesleges föld elszállítása: 3 809 m3

o 41 cm CP 4/2,7 vasalt betonburkolat készítése: 3 294 m3

o rácsos folyóka építése: 35 m

- 2.terület

o Aszfalt pályaszerkezet bontása: 655 m2

o Betonburkolat bontása: 1 448 m3

o Bevágásból felesleges föld elszállítása: 2 248 m3

o 41 cm CP 4/2,7 vasalt betonburkolat készítése: 2 013 m3

Folytatás: II.2.14) pontban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A felhívás III.1.3) M2) 1.1) szakembernek az alkalmassági követelményként meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata (legkedvezőtlenebb 0 hónap / legkedvezőbb 36 hónap) / Súlyszám: 7,5
Minőségi kritérium - Név: 3. A felhívás III.1.3) M2) 1.2) szakembernek az alkalmassági követelményként meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata (legkedvezőtlenebb 0 hónap / legkedvezőbb 36 hónap) / Súlyszám: 7,5
Minőségi kritérium - Név: 4. A felhívás III.1.3) M2) 1.3) szakembernek az alkalmassági követelményként meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata (legkedvezőtlenebb 0 hónap / legkedvezőbb 36 hónap) / Súlyszám: 7,5
Minőségi kritérium - Név: 5. A felhívás III.1.3) M2) 1.4) szakembernek az alkalmassági követelményként meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata (legkedvezőtlenebb 0 hónap / legkedvezőbb 36 hónap) / Súlyszám: 7,5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Az alábbiakban felsorolt mennyiségek tájékoztató jellegűek, kizárólag a munka nagyságrendjének ismertetése céljából kerültek kiadásra. A pontos mennyiségeket a tervek, illetve költségvetési kiírások tartalmazzák.

1. Csapadékvíz elvezetésének felújítása:

Főbb mennyiségek:

- csapadékvíz gyűjtő tartályok (50 m3): 4 db

- olajfogó létesítése: 1 db

- Csapadékvíz átemelő akna létesítése: 5 db

- Csapadékvíz elvezető vezetékfektetés: 400 m

2. Plusz út a fejlesztési területen:

Főbb mennyiségek:

- kiemelt szegély építése: 1 910 m

- út burkolat készítése: 7 710 m2

- járda burkolat készítése: 1 416 m2

- csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése: 960 m

- térvilágítás létesítése: 31 db

- Föld és egyéb bontási hulladék elszállítása és lerakása lerakóhelyen: 14 600 t

3. Elektromos autó töltőoszlop telepítése:

Főbb mennyiségek:

- 40 db töltőoszlop/ 80 db töltőállás telepítése

- elektromos autótöltők kapacitása: minimum 3 kW, maximum 22 kW

- a töltőoszlopoknak távvezérlési lehetőséggel kell rendelkezniük, hiteles fogyasztásmérő órával felszereltnek kell lenniük, melyek távleolvasási lehetősége biztosított

- a töltőberendezések javítását szolgáló specifikus szoftverek és eszközök rendelkezésre bocsátása

- nyertes ajánlattevő köteles az alábbi szolgáltatásokat biztosítani: töltőoszlop beüzemelése, próbaüzemeltetés, szükséges engedélyek beszerzése, átadása; részletes - , legalább 2 x 8 órás - elméleti és gyakorlati oktatás, képzés az ajánlatkérő, vagy az általa kijelölt harmadik személy (üzemeltető) szakemberei részére;

Ajánlatkérő az 1. és 2. pont szerinti opcionális részeket a szerződés hatálybalépésétől számított 12 hónapon belül, a 3. pont szerinti opcionális részt a szerződés hatálybalépésétől számított 20 hónapon belül rendelheti meg a nyertes ajánlattevőhöz intézett egyoldalú írásos nyilatkozatával.

Nyertes ajánlattevő kötbérterhes teljesítési határidejei az 1. és 2. pont szerinti opcionális részek tekintetében:

- a kiviteli tervek vonatkozásában: a megrendeléstől számított 2 hónap

- a műszaki tartalom 50 %-ának teljesítése vonatkozásában: a megrendeléstől számított 6 hónap

- a műszaki tartalom 75%-ának teljesítése vonatkozásában: a megrendeléstől számított 8 hónap

- teljesítési véghatáridő: a hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása vonatkozásában a megrendeléstől számított 12 hónap

Nyertes ajánlattevő kötbérterhes teljesítési határideje a 3. pont szerinti opcionális rész tekintetében: a megrendeléstől számított 4 hónap.

II.2.14) folytatása:

1) Nyertes ajánlattevő kötbérterhes teljesítési határidejei a nem opcionális rész tekintetében:

- az 1. mérföldkő - Kiviteli tervdokumentáció Megrendelő által jóváhagyott, javított változatának szállítása tekintetében a szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónap

- a 2. mérföldkő - a Vegyes építési törmelék- és földdepóniák szétválogatása és elszállítása tekintetében a szerződés hatálybalépésétől számított 6 hónap

- a 3. mérföldkő - a műszaki tartalom 50%-os készültsége tekintetében a szerződés hatálybalépésétől számított 12 hónap

- a 4. mérföldkő - a műszaki tartalom 75%-os készültsége tekintetében a szerződés hatálybalépésétől számított 18 hónap

- az 5. mérföldkő - a lezárt, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás tekintetében a szerződés hatálybalépésétől számított 21 hónap

- a 6. mérföldkő - teljesítési véghatáridő - a végleges használatbavételi engedélyek átadása tekintetében a szerződés hatálybalépésétől számított 24 hónap.

Ajánlatkérő előteljesítést csak előzetes egyeztetés alapján fogad el.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő a közbeszerzés megvalósítása érdekében támogatásra irányuló igényt (pályázatot) fog benyújtani, a projekt konkrét azonosító száma jelenleg nem ismert.

II.2.14)További információk

II.2.4) folytatása:

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a kiviteli tervek elkészítése, a projekt-specifikus minőségbiztosítási terv elkészítése, továbbá a tárgyi közbeszerzési eljárás keretében megvalósuló munkák befejezése alkalmával a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása és sikeres lezárása.

A kiviteli terveket a közbeszerzési dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott közbeszerzési műszaki dokumentáció alapján szükséges elkészíteni. A fentiekben részletezett információk figyelembe vételével a tervezési feladat nem elválasztható a kivitelezési tevékenységtől.

Amennyiben a kivitelezés fázisában az engedélyek módosítása szükségessé válik, a vonatkozó engedélyes terv elkészítése, az engedélyezési eljárás lebonyolítása, az eljárási díj megfizetése, valamint az engedély megszerzése nyertes ajánlattevő feladatát képezi.

A nyertes ajánlattevő köteles a beruházásra vonatkozó, az annak használatba vételéhez szükséges dokumentációkat teljeskörűen összeállítani és a szükséges használatba vételi engedély megszerzése iránt intézkedni. Valamennyi, a szabályos használatba vételhez szükséges engedélyt a nyertes ajánlattevő kéri meg ajánlatkérő javára.

Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírás a felhívást kiegészítő további közbeszerzési dokumentumokban kerül részletezésre.

Tekintettel arra, hogy a kiviteli tervek elkészítése a Vállalkozó feladata, a dokumentációban foglalt adatok a kiviteli tervekben eltérhetnek, az attól való bármely eltérés a szerződés átalánydíjas jellegének megfelelően teljeskörűen Vállalkozó kockázati körébe tartozik. A megvalósításhoz szükséges kiviteli tervek elkészítése a nyertes Ajánlattevő feladatát képezi, Vállalkozó kivitelezési munkát kizárólag a Műszaki Ellenőr és a Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervek alapján végezhet.

Az Ajánlattevők feladata az ajánlat elkészítése során ellenőrizni a közbeszerzési dokumentumokban rendelkezésre bocsátott tervek, adatok, számítások és egyéb műszaki dokumentumok tartalmának helyességét, melyek vonatkozásában Ajánlatkérő biztosítja a kivitelezéssel érintett területeken a helyszíni bejárást, és azon túl feltárások, illetve geodéziai, vagy talajmechanikai vizsgálatok Ajánlattevők általi elvégzésének lehetőségét, Ajánlattevők költségére, Ajánlatkérővel történt előzetes egyeztetés alapján.

Az ajánlat összeállításakor Ajánlattevő különösen köteles a komplett közbeszerzési dokumentációban és annak a közbeszerzési eljárás során történt esetleges kiegészítéseiben foglaltak mellett figyelembe venni valamennyi vonatkozó törvényi és egyéb szabályozási előírást, hatósági észrevételt, rendelkezést, illetve a közműszolgáltatók elvi engedélyeiben rögzítetteket, továbbá, a Kerületi Szabályozási Tervben és a Duna-menti Építési Szabályzatban foglaltakat.

A közbeszerzési dokumentációban megadottak szerint, amennyiben bármely munkarészre nem áll rendelkezésre információ, úgy annak vizsgálata és a szükséges feladatok, munkák teljeskörű elvégzése a Vállalkozó feladata, melynek költségeit a szerződéses ár tartalmazza. Amennyiben az ajánlat elkészítése során az érdeklődő gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatás kérdés keretében nem tesz észrevételt (jelez hibát) a dokumentációban rendelkezésre bocsátott bármely adattal illetőleg tartalommal kapcsolatban, akkor később nem hivatkozhat Ajánlattevő (nyertes Ajánlattevő) azzal kapcsolatban, így az adatokban, számításokban, illetve a műszaki dokumentációban lévő nem egyértelmű kijelentésekre, esetleges ellentmondásokra, amely alapján többletköltség igényét érvényesítené.

A bontási és építési munkálatok után a munkaterületet és a környezetét egyaránt rendezetten kell hátrahagyni. Az esetlegesen keletkező építési törmelékek, hulladék megfelelő lerakóhelyre történő elszállításáról a kivitelezőnek kell gondoskodnia. „A környezet védelmének általános szabályairól” szóló 1995. évi LIII. törvényben, valamint „A hulladékról” szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. A tervezett fejlesztés és az ahhoz kapcsolódó - a nyertes Ajánlattevő által elvégzendő - bármely feladat, munka, illetve tevékenység nem járhat a környezet -a talaj, a talajvíz szennyeződésével, azt műszaki, technológiai és környezetvédelmi előírások betartásával kell megakadályozni.

Nyertes Ajánlattevő a fejlesztési munkák során a közművek tulajdonosainak, üzemeltetőinek szakfelügyeletét biztosítani köteles.

A meglévő és jelen projekt részét nem képező kikötői műtárgyakat a kivitelezési munka lezárásakor (sikeres műszaki átadás - átvételkor) változatlanul kell a Megrendelő részére átadni.

A mértékadó mennyiségeket tervezői költségvetési kiírás tartalmazza, melyet Ajánlattevőnek az ajánlatban beárazva csatolni szükséges. Az Ajánlattevők feladata ellenőrizni a költségvetési kiírás helyességét. Amennyiben helyesnek ítélik meg, akkor később nem hivatkozhatnak az abban lévő hibákra, hiányosságokra esetleges többlet költség, vagy egyéb, a kivitelezést érintő körülmény felmerülésekor.

A kiépítés során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásait és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg ne szennyeződjön.

A tervezett létesítmények nem okozhatják a térség talajvíz viszonyainak (áramlás, talajvízszint, talajvíz-minőség) káros megváltozását, valamint nem okozhat káros mértékű visszaduzzasztást sem.

A kivitelezés során földmunkákat adott esetben csak régészeti megfigyelés mellett lehet végezni a vonatkozó engedélyek előírásainak megfelelően.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A13 üzemeltetési raktár megépítése

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45213220 Raktárépítési munka
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45233220 Közút burkolása
45247130 Vízvezeték építése
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7., 210028/3 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során az alábbiakban részletezett feladatokat kell elvégeznie:

Vállalkozási szerződés keretében a Budapesti Szabadkikötő területén A13 üzemeltetési raktár megépítését célzó kiviteli tervezési és kivitelezési feladatok elvégzése képezi a nyertes ajánlattevő feladatát.

Az alábbiakban felsorolt mennyiségek tájékoztató jellegűek, kizárólag a munka nagyságrendjének ismertetése céljából kerültek kiadásra. A pontos mennyiségeket a tervek, illetve költségvetési kiírások tartalmazzák.

1. A13 épület kivitelezése:

Főbb mennyiségek:

- Szerkezetépítési munkák:

o Talajkiemelés: 1 853 m2

o Fugamentes ipari padló: 352 m3

o Előregyártott vasbeton szerkezetek: 363,6 m3

o Előregyártott vb. födémpanelek: 333 m2

- Építészeti munkák:

o PIR habos szendvicspanel 100 mm vtg.: 1 138 m2

o gipszkarton vázszerkezetű falak építése: 1 065 m2

o Látszóbordás szerelt álmennyezet építése: 564,25 m2

o Padlóburkolat készítése gres lappal: 625,5 m2

o PVC burkolat fektetése: 93,55 m2

o Szőneyegpadló fektetése: 155,66 m2

o Szekcionált ipari kapu: 4 db

o Diszperziós festés: 455,08 m2

o Csapadékvíz elleni szigetelés lapostetőn: 2138 m2

o Extenzív zöldtető építése: 962 m2

- Gépészeti munkák:

o Lefolyóvíz vezeték építése: 392 fm

o Központ fűtés, légkondicionálás:

- Kondenzációs falikazán: 2 db

- Split klima: 17 db

o Légtechnika:

- hővisszanyerős szellőztető gép: 2 db

o Gázellátás

- Gázüzemű termoventillátor: 4 db

- Lekeverőventiláttor: 6 db

- Elektromos szerelési munkák:

o Elosztó berendezések: 8 db

o Világítási lámpatestek: 226 db

o Napelemes rendszer: 1 kts

- Útépítési munkák:

o Védőréteg készítés: 1 452,4 m3

o CKt-4: 692,4 m3

o 8 cm térkőburkolat építése: 912 m2

o 10 cm térkőburkolat építése: 2 560 m2

o Kiemelt,süllyesztett, kerti szegély építése: 765 m

- Közműépítés

o Gázellátás: 95 fm

o Vízellátás: 269 fm

o Csapadékvíz elvezetés: 431 fm

o Szennyvíz elvezetés: 235 fm

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a kiviteli tervek elkészítése, a projekt-specifikus minőségbiztosítási terv elkészítése, továbbá a tárgyi közbeszerzési eljárás keretében megvalósuló munkák befejezése alkalmával a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása és sikeres lezárása.

A kiviteli terveket a közbeszerzési dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott közbeszerzési műszaki dokumentáció alapján szükséges elkészíteni. A fentiekben részletezett információk figyelembe vételével a tervezési feladat nem elválasztható a kivitelezési tevékenységtől.

Amennyiben a kivitelezés fázisában az engedélyek módosítása szükségessé válik, a vonatkozó engedélyes terv elkészítése, az engedélyezési eljárás lebonyolítása, az eljárási díj megfizetése, valamint az engedély megszerzése nyertes ajánlattevő feladatát képezi.

A nyertes ajánlattevő köteles a beruházásra vonatkozó, az annak használatba vételéhez szükséges dokumentációkat teljeskörűen összeállítani és a használatba vételi engedély megszerzése iránt intézkedni. Valamennyi, a szabályos használatbavételhez szükséges engedélyt a nyertes ajánlattevő kéri meg ajánlatkérő javára.

Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírás a felhívást kiegészítő további közbeszerzési dokumentumokban kerül részletezésre.

Tekintettel arra, hogy a kiviteli tervek elkészítése a Vállalkozó feladata, a dokumentációban foglalt adatok a kiviteli tervekben eltérhetnek, az attól való bármely eltérés a szerződés átalánydíjas jellegének megfelelően teljeskörűen Vállalkozó kockázati körébe tartozik. A megvalósításhoz szükséges kiviteli tervek elkészítése a nyertes Ajánlattevő feladatát képezi, Vállalkozó kivitelezési munkát kizárólag a Műszaki Ellenőr és a Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervek alapján végezhet.

Az Ajánlattevők feladata az ajánlat elkészítése során ellenőrizni a közbeszerzési dokumentumokban rendelkezésre bocsátott tervek, adatok, számítások és egyéb műszaki dokumentumok tartalmának helyességét, melyek vonatkozásában Ajánlatkérő biztosítja a kivitelezéssel érintett területeken a helyszíni bejárást, és azon túl feltárások, illetve geodéziai, vagy talajmechanikai vizsgálatok Ajánlattevők általi elvégzésének lehetőségét, Ajánlattevők költségére, Ajánlatkérővel történt előzetes egyeztetés alapján.

Az ajánlat összeállításakor Ajánlattevő különösen köteles a komplett közbeszerzési dokumentációban és annak a közbeszerzési eljárás során történt esetleges kiegészítéseiben foglaltak mellett figyelembe venni valamennyi vonatkozó törvényi és egyéb szabályozási előírást, hatósági észrevételt, rendelkezést, illetve a közműszolgáltatók elvi engedélyeiben rögzítetteket, továbbá, a Kerületi Szabályozási Tervben és a Duna-menti Építési Szabályzatban foglaltakat.

A közbeszerzési dokumentációban megadottak szerint, amennyiben bármely munkarészre nem áll rendelkezésre információ, úgy annak vizsgálata és a szükséges feladatok, munkák teljeskörű elvégzése a Vállalkozó feladata, melynek költségeit a szerződéses ár tartalmazza. Amennyiben az ajánlat elkészítése során az érdeklődő gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatás kérdés keretében nem tesz észrevételt (jelez hibát) a dokumentációban rendelkezésre bocsátott bármely adattal illetőleg tartalommal kapcsolatban, akkor később nem hivatkozhat Ajánlattevő (nyertes Ajánlattevő) azzal kapcsolatban, így az adatokban, számításokban, illetve a műszaki dokumentációban lévő nem egyértelmű kijelentésekre, esetleges ellentmondásokra, amely alapján többletköltség igényét érvényesítené.

Az építési munkálatok után a munkaterületet és a környezetét egyaránt rendezetten kell hátrahagyni. Az esetlegesen keletkező építési törmelékek, hulladék megfelelő lerakóhelyre történő elszállításáról a kivitelezőnek kell gondoskodnia. „A környezet védelmének általános szabályairól” szóló 1995. évi LIII. törvényben, valamint „A hulladékról” szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. A tervezett fejlesztés és az ahhoz kapcsolódó - a nyertes Ajánlattevő által elvégzendő - bármely feladat, munka, illetve tevékenység nem járhat a környezet -a talaj, a talajvíz szennyeződésével, azt műszaki, technológiai és környezetvédelmi előírások betartásával kell megakadályozni.

Nyertes Ajánlattevő a fejlesztési munkák során a közművek tulajdonosainak, üzemeltetőinek szakfelügyeletét biztosítani köteles.

A meglévő és jelen projekt részét nem képező kikötői műtárgyakat a kivitelezési munka lezárásakor (sikeres műszaki átadás - átvételkor) változatlanul kell a Megrendelő részére átadni.

Folytatás: II.2.14)

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A felhívás III.1.3) M2) 2.1) szakembernek az alkalmassági követelményként meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata (legkedvezőtlenebb 0 hónap / legkedvezőbb 36 hónap) / Súlyszám: 7,5
Minőségi kritérium - Név: 3. A felhívás III.1.3) M2) 2.2) szakembernek az alkalmassági követelményként meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata (legkedvezőtlenebb 0 hónap / legkedvezőbb 36 hónap) / Súlyszám: 7,5
Minőségi kritérium - Név: 4. A felhívás III.1.3) M2) 2.3) szakembernek az alkalmassági követelményként meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata (legkedvezőtlenebb 0 hónap / legkedvezőbb 36 hónap) / Súlyszám: 7,5
Minőségi kritérium - Név: 5. A felhívás III.1.3) M2) 2.4) szakembernek az alkalmassági követelményként meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata (legkedvezőtlenebb 0 hónap / legkedvezőbb 36 hónap) / Súlyszám: 7,5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő a közbeszerzés megvalósítása érdekében támogatásra irányuló igényt (pályázatot) fog benyújtani, a projekt konkrét azonosító száma jelenleg nem ismert.

II.2.14)További információk

1) II.2.4) folytatása:

A mértékadó mennyiségeket tervezői költségvetési kiírás tartalmazza, melyet Ajánlattevőnek az ajánlatban beárazva csatolni szükséges. Az Ajánlattevők feladata ellenőrizni a költségvetési kiírás helyességét. Amennyiben helyesnek ítélik meg, akkor később nem hivatkozhatnak az abban lévő hibákra, hiányosságokra esetleges többlet költség, vagy egyéb, a kivitelezést érintő körülmény felmerülésekor.

A kiépítés során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásait és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg ne szennyeződjön.

A tervezett létesítmények nem okozhatják a térség talajvíz viszonyainak (áramlás, talajvízszint, talajvíz-minőség) káros megváltozását, valamint nem okozhat káros mértékű visszaduzzasztást sem.

A kivitelezés során földmunkákat adott esetben csak régészeti megfigyelés mellett lehet végezni a vonatkozó engedélyek előírásainak megfelelően..

2) Nyertes ajánlattevő kötbérterhes teljesítési határidejei:

- az 1. mérföldkő - Kiviteli tervdokumentáció Megrendelő által jóváhagyott, javított változatának szállítása tekintetében a szerződés hatálybalépésétől számított 2 hónap

- a 2. mérföldkő - a műszaki tartalom 50%-os készültsége tekintetében a szerződés hatálybalépésétől számított 6 hónap

- a 3. mérföldkő - a műszaki tartalom 75%-os készültsége tekintetében a szerződés hatálybalépésétől számított 8 hónap

- a 4. mérföldkő - a lezárt, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás tekintetében a szerződés hatálybalépésétől számított 10 hónap

- a 5. mérföldkő - teljesítési véghatáridő - a végleges használatbavételi/üzembe helyezési engedélyek átadása tekintetében a szerződés hatálybalépésétől számított 12 hónap.

Ajánlatkérő előteljesítést csak előzetes egyeztetés alapján fogad el.

3) III.2.2) Folytatása:

A nyertes ajánlattevőnek a 3. rész vonatkozásában az esetleges előlegszámla benyújtásán túlmenően - a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolást követően - a tervezés befejezését követően 1 részszámla, míg a kivitelezés megkezdésétől 3 havonta, a kivitelezés előrehaladásának mértékében, a kötbérterhes részhatáridőkre is figyelemmel van lehetősége minimum 3 db - legalább a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 20%-át elérő értékű - részszámla benyújtására.

A részszámlákat követően a végszámla benyújtása a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően lehetséges legalább a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 10%-a, de max. 20%-a értékben.

Előleg igénylése esetén a folyósított előleg a benyújtásra kerülő 2. és 3. részszámlákban, egyenlő arányban kerül elszámolásra.

Az opcionális részekre vonatkozó számlázási feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő egyik rész esetében sem ír elő tartalékkeretet.

A szerződés biztosítékaira vonatkozó részletes szabályokat, valamint a részletes finanszírozási feltételeket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

K2-K3 raktárak felújítása

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45213316 Járdák kivitelezése
45261910 Tetőjavítás
45310000 Villamos szerelési munka
45312310 Villámvédelmi munkák
45432100 Padlólerakás és -burkolás
45442100 Festés
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapesti Szabadkikötő területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során az alábbiakban részletezett feladatokat kell elvégeznie:

Vállalkozási szerződés keretében a Budapesti Szabadkikötő területén K2-K3 raktárak felújítását célzó kiviteli tervezési és kivitelezési feladatok elvégzése képezi a nyertes ajánlattevő feladatát.

Az alábbiakban felsorolt mennyiségek tájékoztató jellegűek, kizárólag a munka nagyságrendjének ismertetése céljából kerültek kiadásra. A pontos mennyiségeket a tervek, illetve költségvetési kiírások tartalmazzák.

1. K2-K3 raktárak felújítása

Főbb mennyiségek

- Építészet:

o járdakészítés: 120 m

o Ipari padló készítése: 5 586 m2

o Téglahomlokzat tisztítása: 5 480 m2

o Diszperziós festés: 2 740 m2

o Acélfelületek festése: 1 500 m2

o Meglévő tető javítása: 559 m2

- Gépészet:

o Meglévő csapadékvíz rendszer javítása: 1 klt

- Erős- és gyengeáram:

o Kábeltálca építése: 300 fm

o Elosztó berendezések: 3 db

o Lámpatestek: 169 db

o Villámhárító rendszer: 400 m

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a kiviteli tervek elkészítése, a projekt-specifikus minőségbiztosítási terv elkészítése, továbbá a tárgyi közbeszerzési eljárás keretében megvalósuló munkák befejezése alkalmával a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása és sikeres lezárása.

A kiviteli terveket a közbeszerzési dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott közbeszerzési műszaki dokumentáció alapján szükséges elkészíteni. A fentiekben részletezett információk figyelembe vételével a tervezési feladat nem elválasztható a kivitelezési tevékenységtől.

Amennyiben a kivitelezés fázisában az engedélyek módosítása szükségessé válik, a vonatkozó engedélyes terv elkészítése, az engedélyezési eljárás lebonyolítása, az eljárási díj megfizetése, valamint az engedély megszerzése nyertes ajánlattevő feladatát képezi.

A nyertes ajánlattevő köteles a beruházásra vonatkozó, az annak használatba vételéhez szükséges dokumentációkat teljeskörűen összeállítani.

Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírás a felhívást kiegészítő további közbeszerzési dokumentumokban kerül részletezésre.

Tekintettel arra, hogy a kiviteli tervek elkészítése a Vállalkozó feladata, a dokumentációban foglalt adatok a kiviteli tervekben eltérhetnek, az attól való bármely eltérés a szerződés átalánydíjas jellegének megfelelően teljeskörűen Vállalkozó kockázati körébe tartozik. A megvalósításhoz szükséges kiviteli tervek elkészítése a nyertes Ajánlattevő feladatát képezi, Vállalkozó kivitelezési munkát kizárólag a Műszaki Ellenőr és a Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervek alapján végezhet.

Az Ajánlattevők feladata az ajánlat elkészítése során ellenőrizni a közbeszerzési dokumentumokban rendelkezésre bocsátott tervek, adatok, számítások és egyéb műszaki dokumentumok tartalmának helyességét, melyek vonatkozásában Ajánlatkérő biztosítja a kivitelezéssel érintett területeken a helyszíni bejárást, és azon túl feltárások, illetve geodéziai, vagy talajmechanikai vizsgálatok Ajánlattevők általi elvégzésének lehetőségét, Ajánlattevők költségére, Ajánlatkérővel történt előzetes egyeztetés alapján.

Az ajánlat összeállításakor Ajánlattevő különösen köteles a komplett közbeszerzési dokumentációban és annak a közbeszerzési eljárás során történt esetleges kiegészítéseiben foglaltak mellett figyelembe venni valamennyi vonatkozó törvényi és egyéb szabályozási előírást, hatósági észrevételt, rendelkezést, illetve a közműszolgáltatók elvi engedélyeiben rögzítetteket, továbbá, a Kerületi Szabályozási Tervben és a Duna-menti Építési Szabályzatban foglaltakat.

A közbeszerzési dokumentációban megadottak szerint, amennyiben bármely munkarészre nem áll rendelkezésre információ, úgy annak vizsgálata és a szükséges feladatok, munkák teljeskörű elvégzése a Vállalkozó feladata, melynek költségeit a szerződéses ár tartalmazza. Amennyiben az ajánlat elkészítése során az érdeklődő gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatás kérdés keretében nem tesz észrevételt (jelez hibát) a dokumentációban rendelkezésre bocsátott bármely adattal illetőleg tartalommal kapcsolatban, akkor később nem hivatkozhat Ajánlattevő (nyertes Ajánlattevő) azzal kapcsolatban, így az adatokban, számításokban, illetve a műszaki dokumentációban lévő nem egyértelmű kijelentésekre, esetleges ellentmondásokra, amely alapján többletköltség igényét érvényesítené.

A bontási és építési munkálatok után a munkaterületet és a környezetét egyaránt rendezetten kell hátrahagyni. Az esetlegesen keletkező építési törmelékek, hulladék megfelelő lerakóhelyre történő elszállításáról a kivitelezőnek kell gondoskodnia. „A környezet védelmének általános szabályairól” szóló 1995. évi LIII. törvényben, valamint „A hulladékról” szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. A tervezett fejlesztés és az ahhoz kapcsolódó - a nyertes Ajánlattevő által elvégzendő - bármely feladat, munka, illetve tevékenység nem járhat a környezet -a talaj, a talajvíz szennyeződésével, azt műszaki, technológiai és környezetvédelmi előírások betartásával kell megakadályozni.

Nyertes Ajánlattevő a fejlesztési munkák során a közművek tulajdonosainak, üzemeltetőinek szakfelügyeletét biztosítani köteles.

A meglévő és jelen projekt részét nem képező kikötői műtárgyakat a kivitelezési munka lezárásakor (sikeres műszaki átadás - átvételkor) változatlanul kell a Megrendelő részére átadni.

A mértékadó mennyiségeket tervezői költségvetési kiírás tartalmazza, melyet Ajánlattevőnek az ajánlatban beárazva csatolni szükséges. Az Ajánlattevők feladata ellenőrizni a költségvetési kiírás helyességét. Amennyiben helyesnek ítélik meg, akkor később nem hivatkozhatnak az abban lévő hibákra, hiányosságokra esetleges többlet költség, vagy egyéb, a kivitelezést érintő körülmény felmerülésekor.

A kiépítés során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásait és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg ne szennyeződjön.

A tervezett létesítmények nem okozhatják a térség talajvíz viszonyainak (áramlás, talajvízszint, talajvíz-minőség) káros megváltozását, valamint nem okozhat káros mértékű visszaduzzasztást sem.

A kivitelezés során földmunkákat adott esetben csak régészeti megfigyelés mellett lehet végezni a vonatkozó engedélyek előírásainak megfelelően.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A felhívás III.1.3) M2) 3.1) szakembernek az alkalmassági követelményként meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata (legkedvezőtlenebb 0 hónap / legkedvezőbb 36 hónap) / Súlyszám: 7,5
Minőségi kritérium - Név: 3. A felhívás III.1.3) M2) 3.2) szakembernek az alkalmassági követelményként meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata (legkedvezőtlenebb 0 hónap / legkedvezőbb 36 hónap) / Súlyszám: 7,5
Minőségi kritérium - Név: 4. A felhívás III.1.3) M2) 3.3) szakembernek az alkalmassági követelményként meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata (legkedvezőtlenebb 0 hónap / legkedvezőbb 36 hónap) / Súlyszám: 7,5
Minőségi kritérium - Név: 5. A felhívás III.1.3) M2) 3.4) szakembernek az alkalmassági követelményként meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata (legkedvezőtlenebb 0 hónap / legkedvezőbb 36 hónap) / Súlyszám: 7,5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő a közbeszerzés megvalósítása érdekében támogatásra irányuló igényt (pályázatot) fog benyújtani, a projekt konkrét azonosító száma jelenleg nem ismert.

II.2.14)További információk

1) Nyertes ajánlattevő kötbérterhes teljesítési határidejei:

- az 1. mérföldkő: Kiviteli tervdokumentáció Megrendelő által jóváhagyott, javított változatának szállítása tekintetében a szerződés hatálybalépésétől számított 2 hónap

- a 2. mérföldkő: a műszaki tartalom 25%-os készültsége tekintetében a szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónap

- a 3. mérföldkő: a műszaki tartalom 50%-os készültsége tekintetében a szerződés hatálybalépésétől számított 6 hónap

- a 4. mérföldkő: a műszaki tartalom 75%-os készültsége tekintetében a szerződés hatálybalépésétől számított 9 hónap

- a 5. mérföldkő: a teljesítési véghatáridő a műszaki tartalom 100%-os készültsége, valamint lezárt hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás tekintetében a szerződés hatálybalépésétől számított 12 hónap.

Ajánlatkérő előteljesítést csak előzetes egyeztetés alapján fogad el.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 225-588685
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 1
Elnevezés:

Különböző infrastrukturális fejlesztés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
06/07/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 27420322207
Postai cím: Fő Utca 65.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@meszaroskft.com
Telefon: +36 22594016
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6 877 835 263.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 9 387 372 130.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Előkészítő-, egyéb- és befejező munkák.

MV-ÉV jogosultságú szakember

KÉ-K jogosultságú szakember

vágányépítéssel kapcsolatos részfeladatok

fényvető torony építésével kapcsolatos részfeladatok

parkoló építéssel kapcsolatos részfeladatok

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 2
Elnevezés:

A13 üzemeltetési raktár megépítése

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 3
Elnevezés:

K2-K3 raktárak felújítása

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

2 - A13 üzemeltetési raktár megépítése számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:

● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].;

3 - K2-K3 raktárak felújítása számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:

● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].

1. rész:

Az érvényes ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1. Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., 8086 Felcsút, Fő utca 65., 27420322-2-07

2. SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1016 Budapest, Mészáros utca 13., 14300327-2-44

2. rész:

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1. Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., 8086 Felcsút, Fő utca 65., 27420322-2-07

3. rész:

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1. Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., 8086 Felcsút, Fő utca 65., 27420322-2-07

Az 1. rész vonatkozásában a szerződés végleges összértéke az opcionális részek értékét is tartalmazza.

Az eljárást megindító ajánlati felhívás száma: 2021/S 225-588685

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/07/2022