We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 382565-2022

Submission deadline has been amended by:  423588-2022
15/07/2022    S135

Czechia-Prague: Personal computers

2022/S 135-382565

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Hospodářská komora hlavního města Prahy
National registration number: 49709771
Postal address: Nám. Franze Kafky 17/7
Town: Praha 1
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 11000
Country: Czechia
Contact person: Jiří Svoboda
E-mail: svoboda@hkp.cz
Telephone: +420 736630334
Internet address(es):
Main address: http://hkp.cz/
Address of the buyer profile: https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/e7d7eb07-4594-4627-ac7b-b5598d5113ef
I.3)Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/e7d7eb07-4594-4627-ac7b-b5598d5113ef
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/e7d7eb07-4594-4627-ac7b-b5598d5113ef
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Hospodářská komora dle zákona č. 301/1992 Sb.
I.5)Main activity
Other activity: podnikatelská samospráva

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Technické vybavení pro realizaci klíčových aktivit projektu iKAP2 - KPRS_2

II.1.2)Main CPV code
30213000 Personal computers
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmětem zadávacího řízení je uzavření 12ti rámcových dohod ve smyslu ust. § 131 a násl. ZZVZ v dílčích částech B; F; G; CH a N potřebných ke zřízení učeben center interaktivní výuky a Center celoživotního vzdělávání a vybavení učebny Polytechnického hnízda v rámci realizace projektu iKAP2_KPRS. Vzor rámcové dohody tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 5 522 627.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

ČÁST B - ICT vybavení

Lot No: 001
II.2.2)Additional CPV code(s)
30213000 Personal computers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Main site or place of performance:

území Hlavního města Prahy

II.2.4)Description of the procurement:

ČÁST B ICT vybavení

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 445 835.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/09/2022
End: 30/11/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

iKAP 2 - Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství“ registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047

II.2.14)Additional information

Zakázka je vyhlášena v rámci projektu „iKAP 2 - Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství“ registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047.

II.2)Description
II.2.1)Title:

ČÁST F Nábytek

Lot No: 002
II.2.2)Additional CPV code(s)
39100000 Furniture
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Main site or place of performance:

Hl. M. Praha

II.2.4)Description of the procurement:

ČÁST F Nábytek

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 718 595.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/09/2022
End: 30/11/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

iKAP 2 - Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství“ registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

ČÁST G Nářadí

Lot No: 003
II.2.2)Additional CPV code(s)
44512000 Miscellaneous hand tools
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Main site or place of performance:

Hl.M.Praha

II.2.4)Description of the procurement:

ČÁST G Nářadí

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 253 371.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/09/2022
End: 30/11/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

iKAP 2 - Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství“ registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

ČÁST CH Měřicí technika

Lot No: 004
II.2.2)Additional CPV code(s)
38410000 Metering instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Main site or place of performance:

Hl. M. Praha

II.2.4)Description of the procurement:

ČÁST CH Měřicí technika

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 522 303.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/09/2022
End: 30/11/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

iKAP 2 - Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství“ registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

ČÁST N Třída pro multimediální PH a CŽV

Lot No: 005
II.2.2)Additional CPV code(s)
30230000 Computer-related equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Main site or place of performance:

Hl.m.Praha

II.2.4)Description of the procurement:

ČÁST N Třída pro multimediální PH a CŽV

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 582 523.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/09/2022
End: 30/11/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

iKAP 2 - Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství“ registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 5
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/08/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 12/08/2022
Local time: 10:15
Place:

sídlo zadavatele

Information about authorised persons and opening procedure:

Otevírání obálek je v souladu s § 109 ZZVZ neveřejné.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/07/2022