Services - 382865-2019

13/08/2019    S155    Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Krakow: Refuse and waste related services

2019/S 155-382865

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
Postal address: ul. Nowohucka 1
Town: Kraków
NUTS code: PL213
Postal code: 31-580
Country: Poland
Contact person: Marcin Koper
E-mail: m.koper@spcg.pl
Telephone: +48 124272424

Internet address(es):

Main address: www.mpo.krakow.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.mpo.krakow.pl/firma/przetargi
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://www.mpo.krakow.pl/firma/przetargi
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w sektorach od I do V na terenie gminy miejskiej Kraków i ich transport do instalacji przetwarzania odpadów

Reference number: TZ/EG/12/2019
II.1.2)Main CPV code
90500000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w Sektorach od I do V na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz

— transport odpadów do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych,

— zagospodarowanie odpadów kuchennych ulegających biodegradacji,

— zagospodarowanie nie większej niż ściśle określona ilości niesegregowanych odpadów komunalnych.

A także usługi towarzyszące, tj. inne usługi niż polegające na odbieraniu lub zagospodarowaniu odpadów komunalnych.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp (do 100 % wartości zamówienia podstawowego). Zakres usług oraz warunki, na jakich zostaną one udzielone, zostały zawarte w SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w sektorach od I do V na terenie Gminy Miejskiej Kraków i ich transport do instalacji przetwarzania odpadów - Sektor I

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Sektor I wyznaczony obszarem Dzielnic I, II, III, XIV

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w Sektorze I na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz

• transport odpadów do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych,

• zagospodarowanie odpadów kuchennych ulegających biodegradacji,

• zagospodarowanie nie większej niż ściśle określona ilości niesegregowanych odpadów komunalnych,

A także usługi towarzyszące, tj. inne usługi niż polegające na odbieraniu lub zagospodarowaniu odpadów komunalnych.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w sektorach od I do V na terenie Gminy Miejskiej Kraków i ich transport do instalacji przetwarzania odpadów - Sektor II

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Sektor II wyznaczony obszarem Dzielnic IV, V, VI, VII

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w Sektorze II na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz

• transport odpadów do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych,

• zagospodarowanie odpadów kuchennych ulegających biodegradacji,

• zagospodarowanie nie większej niż ściśle określona ilości niesegregowanych odpadów komunalnych,

A także usługi towarzyszące, tj. inne usługi niż polegające na odbieraniu lub zagospodarowaniu odpadów komunalnych.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w sektorach od I do V na terenie Gminy Miejskiej Kraków i ich transport do instalacji przetwarzania odpadów - Sektor III

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Sektor III wyznaczony obszarem Dzielnic VIII, IX, X

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w Sektorze III na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz

• transport odpadów do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych,

• zagospodarowanie odpadów kuchennych ulegających biodegradacji,

• zagospodarowanie nie większej niż ściśle określona ilości niesegregowanych odpadów komunalnych,

A także usługi towarzyszące, tj. inne usługi niż polegające na odbieraniu lub zagospodarowaniu odpadów komunalnych.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w sektorach od I do V na terenie Gminy Miejskiej Kraków i ich transport do instalacji przetwarzania odpadów - Sektor IV

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Sektor IV wyznaczony obszarem Dzielnic XI, XII, XIII

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w Sektorze IV na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz

• transport odpadów do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych,

• zagospodarowanie odpadów kuchennych ulegających biodegradacji,

• zagospodarowanie nie większej niż ściśle określona ilości niesegregowanych odpadów komunalnych,

A także usługi towarzyszące, tj. inne usługi niż polegające na odbieraniu lub zagospodarowaniu odpadów komunalnych.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w sektorach od I do V na terenie Gminy Miejskiej Kraków i ich transport do instalacji przetwarzania odpadów - Sektor V

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Sektor V wyznaczony obszarem Dzielnic XV, XVI, XVII, XVIII

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w Sektorze V na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz

• transport odpadów do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych,

• zagospodarowanie odpadów kuchennych ulegających biodegradacji,

• zagospodarowanie nie większej niż ściśle określona ilości niesegregowanych odpadów komunalnych,

A także usługi towarzyszące, tj. inne usługi niż polegające na odbieraniu lub zagospodarowaniu odpadów komunalnych.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego – dla każdego z Zadań (Sektorów) - mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj.:

a) są wpisani do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Kraków, prowadzonego na podstawie art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w zakresie kodów odpadów: 20 03 01, 20 01 08, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06,

b) są wpisani jako transportujący odpady o kodach: 20 03 01, 20 01 08, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06 do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałka województwa na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Cd.5-III.1.3)

(ii). 5 szt. pojazdów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 3.950 mm do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek), 2 szt. pojazdów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 4.200 mm do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek), 5 szt. pojazdów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 4.800 mm do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek), o pojemności zabudów nie mniejszej niż 11,0 m3, do max. 18,0 m3, z zabudowami przystosowanymi do odbioru odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120 dm3, 180 dm3, 240 dm3, 660 dm3, 770 dm3, 1.100 dm3, przy czym co najmniej 4 z pojazdów muszą posiadać silnik spełniający wymagania min. EURO 4;

(iii). 4 szt. pojazdów do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek) o pojemności zabudowy nie mniejszej niż 6 m3, do max. 8 m3, z zabudową przystosowaną do odbioru odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120 dm3, 180 dm3, 240 dm3, 660 dm3, 770 dm3, 1.100 dm3, szerokość tych pojazdów nie może przekraczać 2.200 mm;

Co najmniej 3 z pojazdów określonych w pkt. 5 w pkt. (i), (ii) lub (iii) (inne niż pojazdy spełniające wymagania min. EURO 4) muszą posiadać silnik spełniający wymagania EURO 6.

(iv). 2 szt. pojazdów wyposażonych w urządzenie hakowe lub bramowe o udźwigu min. 6.500 kg przystosowanych do odbierania odpadów z kontenerów typu KP7, KP10 i KP16, przy czym co najmniej jeden z pojazdów musi posiadać silnik spełniający wymagania min. EURO 5;

(v). 2 szt. pojazdów do bezpylnej zbiórki odpadów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 4.450 mm do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarka), o pojemności zabudowy nie mniejszej niż 12,4 m3, do max. 18,0 m3 ze szczelną komorą, wyposażonych w wysokociśnieniowe urządzenie do mycia pojemników o pojemności 60 dm3, 120 dm3, 180 dm3 i 240 dm3 z zamkniętym obiegiem wody. Pojemność zbiorników na czystą wodę nie powinna być mniejsza niż 1.000 litrów, a ciśnienie wody nie powinno być mniejsze niż 100 barów. Urządzenie powinno być wyposażone w głowice myjące i pistolet do ręcznego mycia;

(vi). 1 pojazd wyposażony w skrzynię ładunkową o pojemności min. 18 m3, posiadający silnik spełniający wymagania min. EURO 4 i dopuszczalną masę całkowitą nie większą niż 12.000 kg.

Wszystkie pojazdy określone w pkt. 5 w pkt. (i), (ii), (iii), (iv), (v) oraz (vi) powyżej muszą być wyposażone w system monitoringu, zgodnie z pkt. 5.2.17 lit. g OPZ.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Cd.2-III.1.3)

(vii) 1 pojazd do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarka), dwukomorowy przeznaczony do odbioru frakcji odpadów komunalnych selektywnie zbieranych o pojemności zabudowy (obu komór łącznie) nie mniejszej niż 9 m3, do max. 18 m3, z bezwzględną możliwością opróżniania komór bez mieszania frakcji, z zabudową przystosowaną do odpadów gromadzonych w workach oraz w pojemnikach o pojemności 120 dm3, 180 dm3, 240 dm3, 660 dm3, 770 dm3, 1.100 dm3;

Wszystkie pojazdy określone w pkt. 1 pkt. (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) oraz (vii) powyżej muszą być wyposażone w system monitoringu, zgodnie z pkt. 5.2.17 lit. g OPZ. Dodatkowo pojazdy obsługujące ścisłe centrum Krakowa (w obrębie Plant) muszą być wyposażone w system monitoringu wizyjnego umożliwiający monitoring pracy wokół pojazdu i prawidłowości odbioru odpadów.

2. Dla Zadania nr 2 (Sektor nr II):

(i). 7 szt. pojazdów do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek) o pojemności zabudowy nie mniejszej niż 18,1 m3, do max. 23 m3, z zabudową przystosowaną do odbioru odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120 dm3, 180 dm3, 240 dm3, 660 dm3, 770 dm3, 1.100 dm3, w tym co najmniej 1 pojazd z możliwością opróżniania kontenerów z odpadami o pojemności od 2,5 m3 do 7 m3 (np. w kontenerach typu KP-7), pojazdy muszą posiadać rozstaw osi pierwszej i ostatniej nie przekraczający 5.300 mm, przy czym co najmniej 4 pojazdy muszą posiadać silniki spełniające wymagania EURO 6;

(ii). 2 szt. pojazdów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 4.000 mm do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek), 2 szt. pojazdów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 4.300 mm do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek), o pojemności zabudów nie mniejszej niż 10,1 m3, do max. 18,0 m3, z zabudowami przystosowanymi do odbioru odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120 dm3, 180 dm3, 240 dm3, 660 dm3, 770 dm3, 1.100 dm3, przy czym co najmniej 3 z pojazdów muszą posiadać silniki spełniające wymagania min. EURO 4;

(iii). 1 pojazd do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarka) o pojemności zabudowy nie mniejszej niż 6 m3, do max. 15,3m3, z zabudową przystosowaną do odbioru odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120 dm3, 180 dm3, 240 dm3, 660 dm3, 770 dm3, 1.100 dm3, przy czym musi posiadać silnik spełniający wymagania min. EURO 4, dopuszczalną masę całkowitą nie większą niż 8.550 kg, i szerokość nie przekraczającą 2.200 mm;

(iv). 2 szt. pojazdów do bezpylnej zbiórki odpadów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 4.450 mm do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarka), o pojemności zabudowy nie mniejszej niż 12,4 m3, do max. 18,0 m3, ze szczelną komorą, wyposażonych w wysokociśnieniowe urządzenie do mycia pojemników o pojemności 60 dm3, 120 dm3, 180 dm3 i 240 dm3 z zamkniętym obiegiem wody. Pojemność zbiorników na czystą wodę nie powinna być mniejsza niż 1.000 litrów, a ciśnienie wody nie powinno być mniejsze niż 100 barów. Urządzenie powinno być wyposażone w głowice myjące i pistolet do ręcznego mycia;

(v). 2 szt. pojazdów wyposażonych w urządzenie hakowe lub bramowe o udźwigu min. 6.500 kg przystosowanych do odbierania odpadów z kontenerów typu KP7, KP10 i KP16, posiadających silnik spełniający wymagania EURO 6;

(vi). 1 pojazd wyposażony w skrzynię ładunkową o pojemności min. 18 m3, posiadający silnik spełniający wymagania min. EURO 4 i dopuszczalną masę całkowitą nie większą niż 3.500 kg;

(vii). 1 pojazd do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarka) dwukomorowy przeznaczony do odbioru frakcji odpadów komunalnych selektywnie zbieranych o pojemności zabudowy (obu komór łącznie) nie mniejszej niż 9 m3, do max. 18 m3, z bezwzględną możliwością opróżniania komór bez mieszania frakcji, z zabudową przystosowaną do odpadów gromadzonych w workach oraz w pojemnikach o pojemności 120 dm3, 180 dm3, 240 dm3, 660 dm3, 770 dm3, 1.100 dm3.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Cd.3-III.1.3)

Wszystkie pojazdy określone w pkt. 2 w pkt. (i),(ii),(iii),(iv),(v),(vi) i (vii) powyżej muszą być wyposażone w system monitoringu, zgodnie z pkt. 5.2.17 lit. g OPZ.

3. Dla Zadania nr 3 (Sektor nr III):

(i). 5 szt. pojazdów do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek) o pojemności zabudowy nie mniejszej niż 18,1 m3, do max. 23 m3, z zabudową przystosowaną do odbioru odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120 dm3, 180 dm3, 240 dm3, 660 dm3, 770 dm3, 1.100 dm3, przy czym co najmniej 1 pojazd z możliwością opróżniania kontenerów z odpadami o pojemności od 2,5m3 do 7m3 (np. w kontenerach typu KP-7). Rozstaw osi pierwszej i ostatniej nie powinien przekraczać 5.300 mm. Co najmniej 4 z pojazdów winny być wyposażone w silnik spełniający wymagania EURO 6;

(ii). 2 szt. pojazdów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 3.950 mm do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek), 6 szt. pojazdów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 4.300 mm do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek), o pojemności zabudów nie mniejszej niż 12,7 m3, do max. 18,0 m3, z zabudowami przystosowanymi do odbioru odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120 dm3, 180 dm3, 240 dm3, 660 dm3, 770 dm3, 1.100 dm3, przy czym co najmniej 3 z pojazdów muszą posiadać silniki spełniające wymagania min. EURO 5;

(iii). 1 pojazd do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarka) o pojemności zabudowy nie mniejszej niż 6m3, do max. 8m3 z zabudową przystosowaną do odbioru odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120 dm3, 180 dm3, 240 dm3, 660 dm3, 770 dm3, 1.100 dm3, o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 8.550 kg, i szerokości nie przekraczającej 2.200 mm;

(iv). 2 szt. pojazdów wyposażonych w urządzenie hakowe lub bramowe o udźwigu min. 6.500 kg przystosowanych do odbierania odpadów z kontenerów typu KP7, KP10 i KP16, posiadających silnik spełniający wymagania EURO 6;

(v). 2 szt. pojazdów do bezpylnej zbiórki odpadów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 4.450 mm do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarka), o pojemności zabudowy nie mniejszej niż 12,4 m3, do max. 18,0 m3, ze szczelną komorą, wyposażonych w wysokociśnieniowe urządzenie do mycia pojemników o pojemności 60 dm3, 120 dm3, 180 dm3 i 240 dm3 z zamkniętym obiegiem wody. Pojemność zbiorników na czystą wodę nie powinna być mniejsza niż 1000 litrów, a ciśnienie wody nie powinno być mniejsze niż 100 barów. Urządzenie powinno być wyposażone w głowice myjące i pistolet do ręcznego mycia;

(vi). 1 pojazd wyposażony w skrzynię ładunkową o pojemności min. 18 m3, posiadający silnik spełniający wymagania min. EURO 4 i dopuszczalną masę całkowitą nie większą niż 12.000 kg;

(vii). 1 pojazd do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarka) dwukomorowy przeznaczony do odbioru frakcji odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, o pojemności zabudowy (obu komór łącznie) nie mniejszej niż 9 m3, do max. 18 m3 z bezwzględną możliwością opróżniania komór bez mieszania frakcji, z zabudową przystosowaną do odpadów gromadzonych w workach oraz w pojemnikach o pojemności 120 dm3, 180 dm3, 240 dm3, 660 dm3, 770 dm3, 1.100 dm3,

Wszystkie pojazdy określone w pkt. 3 w pkt. (i),(ii),(iii),(iv),(v),(vi) oraz (vii) powyżej muszą być wyposażone w system monitoringu, zgodnie z pkt. 5.2.17 lit. g OPZ.

4. Dla Zadania nr 4 (Sektor nr IV):

(i). 9 szt. pojazdów do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek) o pojemności zabudowy nie mniejszej niż 18,1m3, do max. 23 m3, z zabudową przystosowaną do odbioru odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120 dm3, 180 dm3, 240 dm3, 660 dm3, 770 dm3, 1.100 dm3, w tym jeden pojazd z możliwością opróżniania kontenerów z odpadami o pojemności od 2,5m3 do 7m3 (np. w kontenerach typu KP-7), o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 5.300 mm, przy czym co najmniej 6 szt. pojazdów winno posiadać silniki spełniające wymagania EURO 6;

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolność techniczną lub zawodową, obejmującą wystarczające doświadczenie, tj.:

1. Dla Zadania nr 1 (Sektor nr I):

Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w sposób ciągły przez okres co najmniej jednego roku, usługi polegające na odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta o ilości mieszkańców powyżej 150 tysięcy, w ilości łącznie co najmniej 3 000 Mg w ciągu każdego miesiąca.

2. Dla Zadania nr 2 (Sektor nr II):

Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w sposób ciągły przez okres co najmniej jednego roku, usługi polegające na odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta o ilości mieszkańców powyżej 150 tysięcy, w ilości łącznie co najmniej 3 000 Mg w ciągu każdego miesiąca.

3. Dla Zadania nr 3 (Sektor nr III):

Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w sposób ciągły przez okres co najmniej jednego roku, usługi polegające na odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta o ilości mieszkańców powyżej 95 tysięcy, w ilości łącznie co najmniej 2 000 Mg w ciągu każdego miesiąca.

4. Dla Zadania nr 4 (Sektor nr IV):

Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w sposób ciągły przez okres co najmniej jednego roku, usługi polegające na odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta o ilości mieszkańców powyżej 150 tysięcy, w ilości łącznie co najmniej 3 000 Mg w ciągu każdego miesiąca.

5. Dla Zadania nr 5 (Sektor nr V):

Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w sposób ciągły przez okres co najmniej jednego roku, usługi polegające na odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta o ilości mieszkańców powyżej 180 tysięcy, w ilości łącznie co najmniej 3 500 Mg w ciągu każdego miesiąca.

6. Dla wielu Zadań z zakresu 1 – 5 (Sektory nr I – nr V):

W przypadku Wykonawcy składającego ofertę na więcej niż jedno Zadanie spełnieniem postawionego warunku będzie wykazanie się doświadczeniem w realizacji usług dla największego (mierzonego liczbą mieszkańców) z Zadań, na które składa ofertę.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wymagania dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału technicznego (pojazdy).

O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolność techniczną lub zawodową, obejmującą odpowiedni potencjał techniczny, tj. dysponują co najmniej pojazdami wskazanymi poniżej, przy czym Zamawiający zastrzega, iż wskazana poniżej ilość pojazdów może nie być wystarczająca do wykonania Przedmiotu Zamówienia w każdym z Sektorów.

1. Dla Zadania nr 1 (Sektor nr I):

(i). 3 szt. pojazdów do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek) o pojemności zabudowy nie mniejszej niż 18,1m3, do max. 23 m3 z zabudową przystosowaną do odbierania odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120 dm3, 180 dm3, 240 dm3, 660 dm3, 770 dm3, 1.100 dm3, w tym co najmniej 1 pojazd z możliwością opróżniania kontenerów z odpadami o pojemności od 2,5 m3 do 7 m3 (np. w kontenerach typu KP-7), przy czym co najmniej 2 z tych pojazdów muszą posiadać silniki spełniające wymagania EURO 6 i co najmniej 2 z pojazdów muszą posiadać rozstaw osi pierwszej i ostatniej nie przekraczający 5.300 mm;

(ii). 2 szt. pojazdów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 3.540 mm do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek), 4 szt. pojazdów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 3.950 mm do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek), 2 szt. pojazdów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 4.200 mm do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek), 4 szt. pojazdów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 4.800 mm do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek), o pojemności zabudów nie mniejszej niż 12,0 m3, do max. 18,0 m3, z zabudowami przystosowanymi do odbioru odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120 dm3, 180 dm3, 240 dm3, 660 dm3, 770 dm3, 1.100 dm3, przy czym co najmniej 2 z pojazdów muszą posiadać silniki spełniające wymagania EURO 6;

(iii). 2 szt. pojazdów do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek) o pojemności zabudowy nie mniejszej niż 5 m3, do max. 8 m3, z zabudową przystosowaną do odbioru odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120 dm3, 180 dm3, 240 dm3, 660 dm3, 770 dm3, 1.100 dm3, w tym co najmniej 1 pojazd o masie całkowitej nie większej niż 7.500 kg; przy czym najmniej 1 z pojazdów musi posiadać silnik spełniający wymagania EURO 6 i jeden min. EURO 5,

Co najmniej w przypadku 3 z pojazdów określonych w pkt. 1 pkt i) lub ii) szerokość pojazdu nie może przekraczać 2.300 mm i co najmniej 1 z pojazdów określonych w pkt 1 pkt iii) szerokość pojazdu nie może przekraczać 2 000 mm.

(iv). 2 szt. pojazdów do bezpylnej zbiórki odpadów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym (śmieciarka), o pojemności zabudowy nie mniejszej niż 12,4 m3, do max. 18,0 m3, ze szczelną komorą, wyposażonych w wysokociśnieniowe urządzenie do mycia pojemników o pojemności 60 dm3, 120 dm3, 180 dm3 i 240 dm3 z zamkniętym obiegiem wody. Pojemność zbiorników na czystą wodę nie powinna być mniejsza niż 1.000 litrów, a ciśnienie wody nie powinno być mniejsze niż 100 barów. Urządzenie powinno być wyposażone w głowice myjące i pistolet do ręcznego mycia;

(v). 2 szt. pojazdów wyposażonych w urządzenie hakowe lub bramowe o udźwigu min. 6.500 kg, przystosowanych do odbierania odpadów z kontenerów typu KP7, KP10 i KP16 posiadających silnik spełniający wymagania min. EURO 6;

(vi). 1 pojazd wyposażony w skrzynię ładunkową o pojemności min. 14 m3, posiadający silnik spełniający wymagania min. EURO 4 i dopuszczalną masę całkowitą nie większą niż 3.500 kg;

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/09/2019
Local time: 09:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 16/12/2019
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/09/2019
Local time: 10:00
Place:

Publiczna sesja otwarcia ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 31-580 Kraków, ul. Nowohucka 1, województwo małopolskie, kraj Polska, sala konferencyjna pokój numer 1 (parter), o godz.10.00 w dniu 18 września 2019 roku.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1.Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp lub art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 8 Pzp.

2. Wykonawca, zgodnie z art. 25a ust. 2 Pzp, jako wstępne potwierdzenie, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa JEDZ, aktualny na dzień złożenia ofert.

3.Zamawiający, na zasadzie art. 24aa Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4.Z uwagi na brak miejsca nie zamieszczono pełnej inf. dot. postępowania. Pełna inf. w SIWZ.

Cd.4. - III.1.3)

(ii).4 szt. pojazdów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 3.950 mm do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek), 3 szt. pojazdów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 4.200 mm do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek), 2 szt. pojazdów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 4.600 mm do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek), o pojemności zabudów nie mniejszej niż 14,0 m3, do max. 18,0 m3, z zabudowami przystosowanymi do odbioru odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120 dm3, 180 dm3, 240 dm3, 660 dm3, 770 dm3, 1.100 dm3, przy czym co najmniej 3 z pojazdów muszą posiadać silnik spełniający wymagania min. EURO 5;

(iii).1 pojazd do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarka) o pojemności zabudowy nie mniejszej niż 6 m3, do max. 8 m3, z zabudową przystosowaną do odbioru odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120 dm3, 180 dm3, 240 dm3, 660 dm3, 770 dm3, 1.100 dm3, przy czym szerokość tego pojazdu nie może przekraczać 2.200 mm;

(iv).2 szt. pojazdów wyposażonych w urządzenie hakowe lub bramowe o udźwigu min. 6.500 kg przystosowanych do odbierania odpadów z kontenerów typu KP7, KP10 i KP16, przy czym co najmniej jeden z pojazdów musi posiadać silnik spełniający wymagania EURO 6;

(v).2 szt. pojazdów do bezpylnej zbiórki odpadów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 5.300 mm do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarki), o pojemności zabudów nie mniejszej niż 12,4 m3, do max. 22,0 m3, ze szczelną komorą, wyposażonych w wysokociśnieniowe urządzenie do mycia pojemników o pojemności 60 dm3, 120 dm3, 180 dm3 i 240 dm3 z zamkniętym obiegiem wody. Pojemność zbiorników na czystą wodę nie powinna być mniejsza niż 1.000 litrów, a ciśnienie wody nie powinno być mniejsze niż 100 barów. Urządzenie powinno być wyposażone w głowice myjące i pistolet do ręcznego mycia;

(vi).1 pojazd wyposażony w skrzynię ładunkową o pojemności min. 18 m3, posiadający silnik spełniający wymagania min. EURO 4 i dopuszczalną masę całkowitą nie większą niż 12.000 kg;

(vii).1 pojazd do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarka) dwu komorowy przeznaczony do odbioru frakcji odpadów komunalnych selektywnie zbieranych o pojemności zabudowy (obu komór łącznie) nie mniejszej niż 9 m3, do max. 18 m3, z bezwzględną możliwością opróżniania komór bez mieszania frakcji, z zabudową przystosowaną do odpadów gromadzonych w workach oraz w pojemnikach o pojemności 120 dm3, 180 dm3, 240 dm3, 660 dm3, 770 dm3, 1.100 dm3.

Wszystkie pojazdy określone w pkt. 4 w pkt. (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) oraz (vii) powyżej muszą być wyposażone w system monitoringu, zgodnie z pkt. 5.2.17 lit. g OPZ.

5.Dla Zadania nr 5 (Sektor nr V):

(i).4 szt. pojazdów do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek) o pojemności zabudowy nie mniejszej niż 18,1 m3, do max. 23 m3, z zabudową przystosowaną do odbioru odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120 dm3, 180 dm3, 240 dm3, 660 dm3, 770 dm3, 1.100 dm3, w tym jeden pojazd z możliwością opróżniania kontenerów z odpadami o pojemności od 2,5 m3 do 7 m3 (np. w kontenerach typu KP7), o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 5.300 mm;

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1) Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów tej ustawy.

2) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z ustawą Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie tej ustawy.

3) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp.

4) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

5) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i ust. 2 Pzp wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/08/2019