Szolgáltatások - 3831-2022

04/01/2022    S2

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2022/S 002-003831

Tervpályázati kiírás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 25416316241
Postai cím: Horvát Utca 14-26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sirály Katalin
E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu
Telefon: +36 17990140
Fax: +36 17990141
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://bfk.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.varosmajortervpalyazat.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001695122021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_50073483
Postai cím: Dió u. 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sebők Zoltán
E-mail: sebok@ceh.hu
Telefon: +36 18800188
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://bfk.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.varosmajortervpalyazat.hu/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001695122021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_50073483
Postai cím: Dió u. 3-5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sebők Zoltán
Telefon: +36 18800188
E-mail: sebok@ceh.hu
NUTS-kód: HU Magyarország
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://bfk.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.varosmajortervpalyazat.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Városmajor megújítása - nyílt tájép. tervpályázat

Hivatkozási szám: EKR001695122021
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71222000 Szabadtéri területekkel kapcsolatos építészeti szolgáltatások
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Figyelemfelhívás:

Ajánlatkérő (AK) elsődlegesen és az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy az I.3) kommunikáció rovatban megadott adatok részben technikai jellegűek.

A tervpályázati eljárás (Tervpályázat vagy Tervpályázati Eljárás) lebonyolítója a CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt. Az EKR útján történik a hirdetmény feladása, de az eljárás lebonyolítása során a http://www.varosmajortervpalyazat.hu/ weboldalt kell használnia a pályázóknak mind a további információk beszerzésére, mind a pályázat benyújtására vonatkozóan.

A http://www.varosmajortervpalyazat.hu/ oldalon rögzített dokumentációban (Dokumentáció) megadott követelmények az irányadók.

A tárgyi rovat tartalma:

Beszerzés megnevezése: A Városmajor megújítására vonatkozó nyílt tájépítészeti tervpályázat

Az eljárás fajtája: közösségi értékhatárt meghaladó értékű nyílt tervpályázat.

Feladatleírás:

Kiíró a tervpályázat (Tervpályázat) keretében olyan modern, a kor és az élhető, fenntartható városok szellemiségének megfelelő közpark kialakítására vonatkozóan vár tájépítészeti javaslatokat, amely a lehető legmagasabb színvonalon képes kiszolgálni az előírt funkciókat és teljesíteni a tervpályázati kiírásban (Kiírás) és a tervpályázati Kiírás dokumentációjában (Dokumentáció) meghatározott értékelési szempontokat.

A Tervpályázat eredményeként kiválasztott nyertes tervezővel Kiíró tervezési szerződést kíván kötni, a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet (Tervpályázati Rendelet) 9. § (2) bekezdése szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatásának eredményeként.

A Kormány a fővárosi zöldterületek megújításához és a városmajori közparkfejlesztés megvalósításához szükséges egyes kormányzati intézkedésekről szóló 1690/2019. (XII. 10.) Korm. határozatban (Kormányhatározat) foglaltak alapján elkötelezettségét fejezte ki a városmajori közpark fejlesztése iránt (Projekt). Ezzel összefüggésben a Kormány támogatási szerződést kötött a BFK Nonprofit Zrt.-vel a Kormányhatározatban foglaltak, azaz a Városmajor megújítására vonatkozó tervpályázat lefolytatása és az ehhez szükséges tervdokumentáció elkészítése végrehajtására.

A Projekt keretében megtervezésre kerül a városmajori közpark rekonstrukciója, mely során a zöldterület megújítása mellett a közpark közhasználat elől elzárt területei arányának csökkentése és zöldfelületének növelése kifejezett cél. Mivel jelen Beruházás Budapest egyik legrégibb, történeti jelentőségű, magas tájépítészeti és kerttörténeti értékeket hordozó közparkját érinti, az Európai Uniós közbeszerzési irányelvekkel és a hazai vonatkozó szabályozással összhangban Kiíró nyílt tájépítészeti tervpályázat lebonyolításával kívánja a tájépítész tervezőt kiválasztani.

A Pályázó elsődleges feladata a Városmajor közparkjának tájépítészeti tervezése a stratégiai célkitűzések mentén:

- A közpark zöldfelületének növelése;

- A közpark tehermentesítése a gépjárműforgalom és a parkolás alól;

- A meglévő zöldfelület értékmegőrző megújítása;

- A közpark ökológiai viszonyainak javítása érdekében vízfelület létrehozása;

- A közpark belépési pontjainak és kapuinak fejlesztése;

- A 21. század tájépítészeti színvonalának megfelelő minőségű parkinfrastruktúra és arculat kialakítása.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve: igen
nevezze meg az adott szakmát:

266/2013 (VII.11.) kormány rendelet szerinti táj-és kertépítészeti jogosultság

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.2)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.7)A már kiválasztott résztvevők neve:
IV.1.9)A pályaművek értékelésének szempontjai:

A Bírálóbizottság a beérkező pályaműveket az alábbi szempontok szerint értékeli.

1. Környezeti kialakítás

- Tájépítészeti összhatás, városképi megjelenés;

- Önálló identitás, egységes arculat;

- Kialakult városkép színvonalas gazdagítása;

- Egyszerű, áttekinthető megközelítés gyalogosan a közösségi közlekedés megállói felől, valamint kerékpárral;

- Belépési pontok és kaputérségek a parkhoz méltó, színvonalas kialakítása.

2. Tájépítészet

- Tájépítészeti összhatás, magas tájépítészeti színvonal;

- Zöldfelület értékvédő kezelése, megújítása;

- A zöldfelület-növelésre adott javaslatok;

- Színvonalas rekreációs és sport funkciók, közösségi terek;

- Egyedi, innovatív és smart megoldások alkalmazása;

- Könnyen azonosítható, identitást adó, egységes arculat kialakítása;

- Sokrétű, ugyanakkor tisztán és könnyen értelmezhető térkapcsolatok;

- Innovatív, fenntartható anyaghasználat, alacsony környezetterheléssel és energiafelhasználással előállított építőanyagok alkalmazása;

- Költséghatékony és egyszerű üzemeltetést támogató tájépítészeti megoldások;

- Ökológiai szempontokat érvényesítő, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást elősegítő tájépítészeti megoldások;

- Innovatív technológiákat alkalmazása a park történeti értékeinek tiszteletben tartásával;

- Szakaszolás, önállóan működőképes fejlesztési ütemek.

3. Tervezési program és funkció

- Tervezési program követelményeinek való megfelelőség;

- Beépítési paraméterek és javasolt funkcionális programozás, az előírt létesítmények elhelyezésének bemutatása (Iskolai tornaterem és nyílt használatú sportpályák)

- Funkcionális kapcsolatok színvonalas megoldása;

- Gyalogos és kerékpáros megoldások, belső úthálózat kialakítása;

- Parkhasználók közötti konfliktusokra adott válaszok;

- A városi zöldhálózatba illeszkedő zöldfelület kialakítása;

- Fenntarthatóság követelményeinek érvényesülése.

4- Gazdasági szempontok (beruházási és üzemeltetési költségek)

- Innovatív, ötletgazdag megfogalmazás mellett, takarékos költségű megoldások és anyagok választása;

- Gazdaságos területhasználat;

- Kedvező várható fenntartási költség;

- Környezetének ingatlanpiaci felértékelése;

- Energia- és erőforrás-hatékony üzemeltetés és karbantartás;

- Kivitelezés ár-érték aránya;

- Karbonsemlegesség és a klímavédelmi szempontok figyelembe vétele.

A fenti gazdasági szempontoknak (ezek között pl. kedvező fenntartási költség, energia, és erőforrás-hatékony üzemeltetés és karbantartás, kivitelezés ár-érték aránya stb.) történő megfelelés alátámasztása érdekében minden részszempontra kiterjedő szöveges bemutatást, javaslatot kell tartalmaznia a pályaműnek.

Értékelési szempontrendszer részletezése

1. Környezeti kialakítás

A Bírálóbizottság pozitívan értékeli a következőket:

- Ha a javasolt koncepció előremutató, innovatív, kreatív környezetet képes megjeleníteni, miközben figyelembe veszi a városi környezetet, illeszkedik a kialakult városi struktúra rendszeréhez is;

- Ha igazodik a környezeti adottságokhoz, ugyanakkor tartalmaz olyan sajátságos tájépítészeti elemeket, melytől felismerhetővé, jellegzetessé válik (egyediség, identitás);

- Ha a közpark közterületi kapcsolatait a környezet figyelembevételével, a gyalogos és kerékpáros közlekedés határozott előnyben részesítésével oldja meg;

- Ha a tájépítészeti koncepció a jelenleginél nagyobb összefüggő zöldfelület kialakítását teszi lehetővé, és az abból következő paraméterek mentén javaslatot ad a szabályozási előírások a koncepcióhoz illeszkedő módosítására;

- Ha a tájépítészeti koncepció megoldási javaslatai kezelni tudják a közpark ökológiai szempontú megújítását, városi szintű zöldhálózati kapcsolatainak javítását;

Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.3) rovatban.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 28/02/2022
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek:
Magyar
IV.3)Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1)Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére: igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke:

Pályázatok díjazása: Díjazásra rendelkezésre álló keret összesen (bruttó): 73 000 000,- Ft A díj legnagyobb összege (bruttó): 18 000 000,- Ft A megvétel legkisebb összege (bruttó): 6 000 000,- Ft

IV.3.2)Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:

Karakterkorlátozás miatt a VI.3 rovatban került feltüntetésre.

IV.3.3)A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg: igen
IV.3.4)A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára: igen
IV.3.5)A bírálóbizottság tagjainak neve:
dr. Fürjes Balázs (ME Budapest és a főváros agglomeráció fejlesztéséért felelős ÁT) (elnök)
dr. Jámbor Imre (Mőcsényi-díjas tájépítész) (társelnök)
Vitézy Dávid (BFK vezérigazgató)
Barcza Dániel (MOME, stratégiai és innovációs rektorhelyettes)
Szentkirályi Alexandra (kormányszóvivő)
dr. Schneller Domonkos (ME Budapest és a főváros agglomeráció fejlesztéséért felelős HÁT)
Erő Zoltán (Budapest Főváros főépítész, műemléki szakértő)
Bardóczi Sándor (Budapest Főváros főtájépítész)
Hapszné Tarcsafalvi Eszter (Budapest XII. kerület főépítész)
Nagy Dénes (BFK Zöldfejlesztés)
Tóth Csaba (BFK Magasépítés)
dr. M. Szilágyi Kinga (MÉK delegált, tájépítész)
Lukács Zoltán (Magyar Faápolók Egyesülete)
Baraczka Katalin (kertészmérnök)
dr. Orlóci László (Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének elnöke)
Puskás-Dallos Péter (Woodapest Egyesület elnöke)
Unger Zsuzsa (Városmajori Parkbarátok egyesülete)
Rab Judit (BFK Városépítészet) (póttag)
Molnár Beáta (BFK Zöldfejlesztés) (póttag)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: dr. Sirály Katalin (FAKSZ lajstromszáma: 00365).

A Kiíró felhívja a Pályázók figyelmét, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást követő tervezési szerződés teljesítésébe várhatóan továbbá (alkalmassági vagy szerződéskötési feltételként előírtan) legalább az alábbi szakági tervezők bevonásával és munkájuk koordinálásával kell számolni:

Szakterület/részszakterület megnevezése - Jogosultság jelölése

Táj- és kertépítészeti tervezési terület: K

Építészeti tervezési terület: É

Településtervezési szakterület: TT

Közlekedési építmények tervezési szakterület közúti építmények tervezési részszakterület: KÉ-K

Közlekedési építmények tervezési szakterület, közúti építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterület: KÉ-KK

Településtervezési vízközmű szakterület: TV

Településtervezési energia-közmű szakterület: TE

Építmények gépészeti tervezési szakterület: G

Építményvillamossági tervezési szakterület: V

Környezetvédelmi szakértő: SZKV

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy a hatályos magyar jogszabályok (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet) alapján, a Tervpályázatot követő hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyomán kötendő tervezési szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő rendelkezzen tervezői területre vonatkozó jogosultsággal. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként megkötött tervezési szerződés szerinti tervezési feladatot kizárólag olyan szaktervező végezheti, aki rendelkezik az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet által rögzített szakmagyakorláshoz szükséges jogosultságokkal. Kiíró felhívja a figyelmet az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 32. § (1) és (11) bekezdéseire, amelyek alapján a tervpályázati terv készítése is építészeti-műszaki dokumentációnak minősül, így az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013 (VII.11) Korm. rendelet értelmében a tervpályázati terv készítése is szakmagyakorlási jogosultsághoz kötött. Jelen Tervpályázat vonatkozásában ezen jogosultság a táj-és kertépítészeti tervezési területre (K) vonatkozó szakmagyakorlási jogosultság megléte. Ezen szakembert a Tervpályázat során elkülönítetten benyújtandó nyilatkozatban, jogosultságának bemutatásával meg kell nevezni. A szakembernek a táj-és kertépítész szakember tekintetében meg kell egyeznie a tervpályázati tervet készítő Pályázó által bevont szakemberrel vagy a tervezési szerződés teljesítésébe azzal egyenértékű szakember bevonása szükséges.

Karakterkorlátozás miatt a IV.3.2 rovat tartalma:

A Bírálóbizottság a beérkezett pályaműveket a Dokumentáció 3.5. pontban meghatározott szempontok alapján értékeli. Csak a díjazott, illetve a megvételben részesített pályaművek kerülnek meghatározásra, a többi pályaművet a Bírálóbizottság nem rangsorolja.

A díjak bruttó összegek, melyek mind ÁFÁ-t mind az egyéb fizetendő adókat tartalmazzák és adóköteles bevételek. Külföldi résztvevő esetén az ÁFA nem kerül kifizetésre, annak összegét az Ajánlatkérő közvetlen módon fizeti be a magyar adóhatósághoz, így mellőzhető a külföldi partner bejelentkezése ÁFA alanyként a magyar adóhatóságnál.

A díjakkal és megvételi összegek minden esetben megfelelően kiállított számla vagy egyéb számviteli bizonylat ellenében kerül kifizetésre.

A Bírálóbizottság a teljes díjazásra szánt összeg kiosztására tesz javaslatot, kivéve, ha eredménytelennek minősíti a Tervpályázatot. Abban az esetben, ha a Tervpályázatra benyújtott pályaművek hasznosíthatóságát a Bírálóbizottság nem tartja megfelelőnek, a díjazásra és megvételre fordított összeg csökkentését javasolhatja.

Ajánlatkérő a Pályázóknak a pályaművek elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeiket nem téríti meg.

Karakterkorlátozás miatt folytatás a IV.1.9 rovatból:

2. Tájépítészet

A Bírálóbizottság pozitívan értékeli a következőket:

- A terv tájépítészeti értékei úgy felelnek meg a kor esztétikai és funkcionális elvárásainak, hogy közben megfelelő módon illeszkednek a közpark történeti múltjához és hagyományaihoz;

- A terv figyelembe veszi a projekt stratégiai célkitűzéseit, valamennyi célkitűzésre megfelelő léptékű, színvonalas megoldásokat nyújt.

- A közpark tájépítészeti megoldásai, kialakítása, térburkolatai, utcabútorai, közvilágítása a közpark léptékének megfelelő, időtálló, színvonalas esztétikai megjelenéssel bírjanak;

- A terv figyelembe veszi a közpark látogatóinak igényeit, a közösségi terek, rekreációs és sport funkciók megfelelő elhelyezésével és kialakításával biztosítja a konfliktusmentes parkhasználatot;

- A tervek egésze és tájépítészeti, műszaki színvonala biztosítja a megvalósíthatóságot;

- A tervlapok grafikai megjelenése könnyen érthető, látványos, műszaki szempontból követhető, a szükséges információmennyiséget tartalmazza.

3. Tervezési program és funkció

A Bírálóbizottság pozitívan értékeli a következőket:

- A tervezési programban és a pályázati kiírásban megadott új funkcionális igényeknek a pályamű teljeskörűen megfelel a tájépítészeti megoldásaival;

- A terv bizonyítja az Ajánlatkérő számára, hogy a tervezett közpark megfelelő teret biztosít az aktív és passzív parkhasználatra egyaránt;

- A terv minél teljesebb körben biztosítja a fogyatékkal élők akadálymentes mozgását és a terek használatát;

- Az ötletgazdag koncepció lehetőséget ad a funkcionális igények magas szintű kiszolgálásra;

- Az alkalmazott anyagok, szerkezetek és berendezések megfelelnek a minőségi és tartóssági követelményeknek.

4. Gazdasági szempontok (beruházási és üzemeltetési költségek)

A Bírálóbizottság pozitívan értékeli a következőket:

- Az innovatív, ötletgazdag tájépítészeti megfogalmazás mellett, a közparkot takarékos költségű szerkezeti megoldásokkal és anyagokkal tervezték és a közelítő mennyiségkimutatás űrlapon szereplő költségszámításhoz szükséges kimutatás ellenőrizhetően valós adatokat tartalmaz;

- A pályamű hosszabb felújítási ciklusú anyagokat és berendezéseket alkalmaz;

- A pályamű az energiafelhasználásra nézve újszerű, üzembiztos javaslatokra törekszik;

- A pályázat kitér arra, hogyan biztosíthatók a berendezések és a környezet ésszerű üzemeltetési költségei.

Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.4.3) rovatból:

Az Ajánlatkérő a pályaművek benyújtásának határidejét a kérdésekre vonatkozó válaszadás alkalmával is meghosszabbíthatja.

A Tervpályázat eredményeként Kiíró a tervezési szerződés megkötésére irányuló, hirdetmény nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytat le a Tervpályázati Rendelet 28. §-ában foglaltakra tekintettel, amelyre Ajánlatkérő tervezetten a BB zárójelentésében szereplő ajánlás alapján hívja meg a kizáró ok alá nem eső és alkalmas (1 db) nyertes Pályázót (figyelembe véve a Tervpályázati Rendelet 25. § (5) bekezdését).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

Kar.korl. miatt további információk e rovatban:

Pályázó vagy közös pályázó (Pályázó) - azaz a pályamű (valamennyi) szerzője - az a természetes vagy jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet lehet:

a) Akivel szemben a Tervpályázati Rendelet 17. § (3) és 18. § szerinti kizáró és összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn és erről nyilatkozik,

b) aki a Tervpályázat titkosságát megőrzi,

c) aki a Tervpályázatban meghirdetett tervezési feladat tekintetében a Tervpályázati Eljárást követő tervezési szolgáltatás teljesítésére a Kiírásban és Dokumentációban meghatározott feltételek szerint vállalkozik továbbá ehhez megfelelő szakértelemmel és a tervezési feladat ellátáshoz szükséges, külön jogszabály szerinti - jelen Kiírásban és Dokumentációban meghatározott - jogosultsággal fog rendelkezni és erről nyilatkozik (Tervpályázati Rendelet 23. § (3) bek. b.) pont),

d) aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a Kiírás és Dokumentáció feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta (Tervpályázati Rendelet 17. § (2) bek).

e) aki felhatalmazza az AK-t, hogy a pályaművét és az abban szereplő megoldásokat a Dokumentációban foglaltak szerint részben vagy egészben felhasználhatja

A Tervpályázaton a Pályázó csak egy pályaművel vehet részt. Az alvállalkozók, eseti szakértők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó, a Magyar Építész Kamara által az Etikai-fegyelmi Szabályzatban valamint a vonatkozó, szakmagyakorlás tekintetében irányadó jogszabályokban meghatározott etikai normák és a Kbt. 36. §- ának betartásával) több pályamű elkészítésében is közreműködhetnek.

A Bírálóbizottság (BB) a Pályázót a Tervpályázatból kizárja a köv. esetekben:

- ha beadási határidő után érkezik be a pályaműve,

- ha a benyújtott pályamű sérti a titkosságot,

- ha a Kiírásban és Dokumentációban meghat. tartalmi követelményeket - figyelembe véve a Dokumentáció 3.3 pontját - nem teljesíti a Pályázó pályaműve,

- ha a Pályázó hamis adatot szolgáltat,

- ha a pályamű szerzőivel szemben a Tervpályázati Rendelet 17. § (3) bek. és a 18. § értelmében kizáró ok áll fenn.

AK felhívja a Pályázók figyelmét, hogy a Tervpályázat során hiánypótlásra nincs lehetőség.

Ugyanakkor a Tervpályázati Rendelet 24. § (10) bek. alapján a BB tisztázó kérdéseket tehet fel a Pályázóknak a bírálat során.

A BB kizárhatja a bírálatból a formai köv-eket nem teljesítő pályaművet, ha a formai hiba a pályamű értékelését ellehetetleníti. Ha az elektronikusan és papír alapon benyújtott pályaművek között eltérés van, Kiíró formai hibának tekinti és az elektronikusan beadott pályaművet tekinti a bírálat és értékelés során irányadónak.

Az AK helyszíni szemlét tart a Tervpályázat megkezdését követően. A helyszíni szemle pontos időpontja, helyszíne és további részletei később, a Tervpályázat honlapján kerülnek kihirdetésre.

A szemlén az AK képviselője a helyszínnel kapcs. tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik.

A helyszínen a tervezést érintő kérdések feltevésére nincs lehetőség. Kérdésekkel csak a tervpályázati honlapon fordulhatnak a Pályázók az AK felé.

A tervpályázati honlapon történő regisztrációt követően a Pályázók a Kiírással, a Dokumentációval és a Tervpályázattal kapcsolatban felmerülő kérdésekkel a Dokumentáció 2.5. fejezetben megjelölt időpontig, a tervpályázati honlapon fordulhatnak az AK-hoz magyar nyelven.

A határidőben feltett kérdéseket az AK a 2.5. fejezetben megjelölt időpontig megválaszolja, és az összes kérdést, és az azokra adott válaszokat a honlapon megjelenteti. Ezt követően a kérdésekre adott válaszok a Dokumentáció részét képezik.

Az AK legfeljebb a kérdésekre adott válaszok időpontjáig - az értékelési szempontok és az alkalmassági követelmények kivételével - a Dokumentáció részletes programjának tartalmát módosíthatja, az adatokat kiegészítheti, illetve a Tervpályázati Eljárás lefolytatásától visszaléphet (ebben az esetben az AK kártérítéssel nem tartozik).

Kar.korl. miatt folyt. a VI.3)-ban.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/12/2021