Szolgáltatások - 383275-2019

13/08/2019    S155

Magyarország-Budapest: Hirdetési kampánnyal kapcsolatos szolgáltatások

2019/S 155-383275

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_67952751
Postai cím: Városház tér 18–20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1195
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mohácsi Ildikó
E-mail: imohacsidr@gmail.com
Telefon: +36 302892331
Fax: +36 12010184
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://uj.kispest.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Médiafelület vásárlása 2019. évre

Hivatkozási szám: EKR000525712019
II.1.2)Fő CPV-kód
79341400 Hirdetési kampánnyal kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási keretszerződés Budapest XIX. Kerület közigazgatási területén elhelyezett hirdetőberendezések bérlésére, plakátok gyártására és kihelyezésére Önkormányzati tájékoztató kampány céljából.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 40 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79341200 Hirdetésszervezési szolgáltatások
79341400 Hirdetési kampánnyal kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, XIX. kerület közigazgatási területén

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő Budapest XIX. kerület közigazgatási területén elhelyezett hirdetőberendezések bérlése, plakátok gyártása és kihelyezése tárgyában a Kispesten élők és Kispestet látogatók részére tájékoztató kampányt indít egyes kiemelt intézkedésekkel kapcsolatosan vállalkozási keretszerződés keretében nettó 20 000 000 Ft keretösszeggel, továbbá a keretszerződés hatálya alatt további legfeljebb 20 000 000 Ft opciós keretösszeggel.

Vállalkozó feladata a Megrendelőtől kapott grafikai tartalom alaki megfelelőségének, annak a kampányban való eredményes felhasználhatóságának ellenőrizése; az eseti Megrendelőben szereplő egyedi összegnek megfelelően az aktuálisan elérhető legtöbb közterületi reklámfelület biztosítása; az igénybe vehető reklámfelületekről tételes helyszínlista, illetve járatlista összeállítása és jóváhagyatása; a Megrendelőtől kapott grafikai tartalomból a hirdetési felületekre megfelelő számú plakát előállítása olyan darabszámmal, hogy azok megrongálása esetén az eseti Megrendelésben szereplő időszakra elégséges javítóplakát is rendelkezésre álljon; az előállított plakátokat a Megrendelő által jóváhagyott helyszínlista – járműreklámok esetén a járatlista – szerint a kampány kezdő napjától számított 4 napon belül hirdetéssel ellássa, amelyről Vállalkozó fotódokumentációt köteles készíteni; továbbá a kampány teljes ideje alatt a sérült, rongált reklámfelületek pótlása, javítása is Vállalkozó feladata, ameddig a legyártott javítóplakátok ezt lehetővé teszik.

Az alábbi reklámfelületek képezik a beszerzés tárgyát és becsült mennyiségét – a II.2.11) pontban meghatározott opcionális részt is figyelembe véve:

1. Óriásplakát:

Becsült mennyiség: 38 db

Méret: 490 cm – 510 cm-ig × 230 cm – 250 cm-ig terjedő hasznos reklámfelület. Kültérre helyezhető Blueback papírplakát, mely egy oldalon nyomtatható. Hátoldala világoskék színű, nem átvilágítható.

2. Citylight:

Becsült mennyiség: 78 db

Méret: 110 cm – 125 cm-ig × 165 cm – 190 cm-ig terjedő hasznos reklámfelület. Anyaga: 110-130 g/m2, Kültérre helyezhető plakátpapír, mely egy oldalon nyomtatható. Hátoldala fehér színű, átvilágítás nélkül is élénk színeket biztosít.

3. Hirdetőoszlopok:

Becsült mennyiség: 16 db

Kültérre helyezhető Blueback papírplakát, mely egy oldalon nyomtatható. Hátoldala világoskék színű, nem átvilágítható.ezen belül:

— -CLP (A0), 117x171 cm látható méret, 118,5x175 cm gyártási méret, 1:6 méretarány, 300dpi felbontás, 4+0 színek, CMYK mód,

— -DCLP (Dupla A0), 117x350 cm látható méret, 118,5x350 cm gyártási méret, 1:10 méretarány, 560 dpi felbontás, 4+0 színek, CMYK mód,

— -BVL (Csík), 117x350 cm x3 db látható méret, 118,5x350 cm gyártási méret, 1:10 méretarány, 560 dpi felbontás, 4+0 színek, CMYK mód,

— RTO 168x280 cm x2 db látható méret, 175x280 cm gyártási méret, 1:10 méretarány, 560 dpi felbontás, 4+0 színek, CMYK mód.

4. Járműreklám (villamos, busz):

Becsült mennyiség: 16 db

TRAFFIC FILM 280 BLACK típusú öntapadós, vinyl matrica (visszaszedhető)

— csuklós és nem csuklós típusú autóbuszok esetében a Műszaki leírásban részletezett méretek szerint (normál fóliázáshoz és ablak alatti fóliázáshoz)

— Hannoveri típusú villamos esetén

A Műszaki leírásban részletezett méretek szerint.

A megadott becsült mennyiségek a nyertes ajánlati árak függvényében változhatnak, figyelembe véve, hogy a keretösszeg milyen tényleges mennyiséget enged meg a nyertes ajánlati árak ismeretében.

A műszaki leírásban esetlegesen előforduló, nevesített típus név, márkanév stb. a termék jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a 321/2015. Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdés alapján az azzal egyenértékű minőségű terméket ajánlatkérő elfogadja.

További részleteket a Dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A Megrendelő a Keretösszeg (20 000 000 Ft + áfa) kimerülését követően – a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal – a keretszerződés hatálya alatt további legfeljebb 20 000 000 Ft + áfa összegig egyedi megrendelésekre jogosult. A Megrendelő köteles a Keretösszeget teljes egészében kimeríteni, egyedi megrendeléseket kibocsátani kivéve, ha a keretszerződés megkötését követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a keretszerződés teljesítésére többé nem lenne képes, vagy az ilyen körülmény miatt a keretszerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye. A Megrendelő nem köteles az Opciós összeg terhére megrendelést kibocsátani.

Opcionális részben becsült mennyiségek:

1. Óriásplakát:

Becsült mennyiség: 19 db

2. Citylight:

Becsült mennyiség: 39 db

3. Hirdetőoszlopok:

Becsült mennyiség: 8 db

4. Járműreklám (villamos, busz):

Becsült mennyiség: 8 db

Az opcionális részre fentiekben megadott becsült mennyiségek a nyertes ajánlati árak függvényében változhatnak, figyelembe véve, hogy az opcionális keretösszeg milyen mennyiségeket enged meg az ajánlati árak ismeretében.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1.Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

2. A nettó ajánlati árat a Felolvasólapon az excel formátumban kiadott Ajánlati lap kitöltését követően, annak K30 számú cellájában szereplő összesen átlag ár szerint kell megadni, amely a Dokumentáció szerinti képzett érték.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 110-268821
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Médiafelület vásárlása 2019. évre

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
29/07/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Publimont Hirdetésszervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_54357282
Postai cím: Törökvész út 30/a.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1022
Ország: Magyarország
E-mail: marta.rona@publimont.hu
Telefon: +36 301946077
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 40 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 40 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Reklámfelület értékesítés - Key Price Kft. 1201 Budapest, Attila u. 37. (adószáma: 26146968-2-43)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő adószáma (V.2.3) pontban foglaltakkal megegyezően): 10253948-2-41

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/08/2019