A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 383458-2021

28/07/2021    S144

Magyarország-Budaörs: Fémtartály-javítási és -karbantartási szolgáltatások

2021/S 144-383458

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: 18680188213
Postai cím: Puskás Tivadar utca 11.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Némethné Szeghő Judit
E-mail: titkarsag@rhk.hu
Telefon: +36 75519541
Fax: +36 75519569
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.rhk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.rhk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: radioaktív hulladékkezelés, -gyűjtés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

NRHT pinceszinti tartálypark rekonstrukciója

Hivatkozási szám: EKR000144502021
II.1.2)Fő CPV-kód
50514000 Fémtartály-javítási és -karbantartási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Feltételesen radioaktív folyadékok gyűjtését szolgáló rendszer átalakítása és az öregedés kezelés feladatainak végrehajtása

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 81 766 468.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50514000 Fémtartály-javítási és -karbantartási szolgáltatások
71630000 Műszaki vizsgálati és elemzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) 7164 Bátaapáti, Mórágyi-völgy 4.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Technológiai épületének pincéjében a feltételesen radioaktív csurgalékvizek gyűjtésére szolgáló 3 db 10 m3-es korrózióálló alapanyagú rozsdamentes tartály és a kapcsolódó biztonsági osztályba sorolt csővezetékrendszer átvizsgálása és a tartályok átalakítása, korszerűsítése.

1.1 Terv és dokumentáció készítés

1.1.1 Minőségügyi és környezetvédelmi terv készítése

1.1.2 Organizációs terv készítése

1.1.3 Munkavédelemmel kapcsolatos tervek készítése

1.1.4 Megvalósulási és átadási dokumentáció összeállítása

1.1.5 Az RHK-K-043B/17 jelű „Gépész kiviteli terv” előírásaink megfelelően a tartálypark rekonstrukciójának elvégzése

1.2 Öregedés kezelés feladatainak végrehajtása

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: M.2.1. pontban bemutatott személyi állomány ellenőrzött zónában szerzett szakmai tapasztalata (min. nincs - max. 36 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A vállalt jótállás időtartama (min. 12 hó- maximum 36 hó) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1./ Részajánlat tétel kizárva, oka: Egy egységes rendszer rekonstrukcióját kell elvégezni, melyet az átalakítás után rendszerként kell üzembe helyezni, így több vállalkozó részvétele sem műszakilag, sem jogilag nem megoldható. A beépítendő berendezések egy egységes rendszert alkotnak, egymásra épülnek, külön beszerzésük és beüzemelésük indokolatlanul nagy kockázattal járna (üzembiztonság és felelősségmegosztás szempontjából is).

2./ Szerződéskötési feltételek:

a) 50 millió Ft/év és 25 millió Ft/ káresemény összegű felelősségbiztosítás,

b) akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított MSZ EN ISO 9001 és MSZ EN ISO 14001szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű minőség- és környezetirányítási rendszert működtetése,

c) a 155/2014. (VI. 30.) Korm. rend. 11. § (2) szerint rendelkeznie kell az AK által kiadott érvényes képességvizsgálati igazolással

Ha nem tesz eleget a nyertes a fentiekben írtaknak, az AK úgy tekinti, visszalépett és a soron következővel köti meg a szerződést, ha őt az összegezésben megjelölte.

3./ A szerződés hatálybalépésének a feltétele a nyertes ajánlattevő részéről:

A nettó vállalkozói díj 3 %-nak megfelelő teljesítési biztosítéknak az egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelő formában és tartalommal történő rendelkezésre bocsátása az ajánlatérő részére. Amennyiben a teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátására, a támogató okirat megérkezéséről szóló, a Megrendelő által küldött, értesítés kézhezvételét követő 45 napon belül nem kerül sor, úgy a szerződés automatikusan megszűnik, és a felek semmilyen követeléssel nem léphetnek fel egymással szemben.

4./ A Vállalkozó a teljes jótállási időszak alatt jótállási kötelezettségei teljesítésére (helyszíni kiszállás és hibajavítás megkezdése) köteles legkésőbb a hiba bejelentésétől számított második munkanap kezdetekor (7:00 óra) rendelkezésre állni, veszélyhelyzet esetén pedig a hibaelhárítást azonnal (a hiba írásbeli bejelentésétől számított legfeljebb 6 munkaórán belül) megkezdi!

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 046-115732
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

NRHT pinceszinti tartálypark rekonstrukciója

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
16/07/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Duna Center Therm Üzemi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 25070842217
Postai cím: Kurcsatov Utca 24.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
E-mail: info@dctu.hu
Telefon: +36 75510530
Fax: +36 75510530
Internetcím: http://www.dctuzemi.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 91 743 067.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 81 766 468.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Hegesztőmérnöki feladatok

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő:

Duna Center Therm Üzemi Szolgáltató Kft. (székhely: 7030 Paks Kurcsatov utca 24.; adószám: 25070842217)

A Kbt. 81. § (5) bekezdésére tekintettel el nem bírált ajánlatot tevő:

Kópis és Társa Szerelő és Karbantartó Kft. (székhely: 7030 Paks Vasút utca 10.; adószám: 11806996217)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/07/2021