Services - 383925-2019

13/08/2019    S155    - - Services - Contract award notice - Negotiated procedure 

Bulgaria-Kozloduy: Radioactive waste treatment services

2019/S 155-383925

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
„AETs Kozloduy“ EAD
106513772
gr. Kozloduy, ploshtadka AETs „Kozloduy“
Kozloduy
3321
Bulgaria
Contact person: Aneliya Momchilova
Telephone: +359 973-72584
E-mail: ANMomchilova@npp.bg
Fax: +359 973-76007
NUTS code: BG313

Internet address(es):

Main address: www.kznpp.org

Address of the buyer profile: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&psub=com_procedures&id=4042

I.2)Information about joint procurement
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Радиологично охарактеризиране на твърди радиоактивни отпадъци, които са кандидати за освобождаване от регулиране

II.1.2)Main CPV code
90521000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Радиологично охарактеризиране на твърди радиоактивни отпадъци, които са кандидати за освобождаване от регулиране. Предметът на поръчката обхваща следните етапи:

Етап 1: Разработване на план за пробоотбиране;

Етап 1-а: Проучване;

Етап 1-b: Изготвяне на програма за пробоотбиране;

Етап 2: Извършване на пробоотбиране и предварителен анализ;

Етап 3: Извършване на радиохимични анализи;

Етап 4: Оценка на приложимостта на методите „скалиращ фактор“ и „радионуклиден вектор“;

Етап 5: Определяне на скалиращи фактори и радионуклидни вектори и изготвяне на методика за тяхната проверка във времето.

Подробно описание на дейностите, които трябва да бъдат извършени, е представено в техническо задание № 18.РЗ.ТЗ.364.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 480 000.00 BGN
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
90521000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG313
Main site or place of performance:

Територията на гр. Козлодуй и Община Враца

II.2.4)Description of the procurement:

Радиологично охарактеризиране на твърди радиоактивни отпадъци, които са кандидати за освобождаване от регулиране. Предметът на поръчката обхваща следните етапи:

Етап 1: Разработване на план за пробоотбиране;

Етап 1-а: Проучване;

Етап 1-b: Изготвяне на програма за пробоотбиране;

Етап 2: Извършване на пробоотбиране и предварителен анализ;

Етап 3: Извършване на радиохимични анализи;

Етап 4: Оценка на приложимостта на методите „скалиращ фактор“ и „радионуклиден вектор“;

Етап 5: Определяне на скалиращи фактори и радионуклидни вектори и изготвяне на методика за тяхната проверка във времето.

Подробно описание на дейностите, които трябва да бъдат извършени, е представено в техническо задание № 18.РЗ.ТЗ.364.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Наличие на персонал с определен професионален опит за изпълнение на поръчката / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Наличие на персонал със специфична професионална компетентност за изпълнение на поръчката / Weighting: 40
Price - Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 240-549144
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 896000023
Title:

Радиологично охарактеризиране на твърди радиоактивни отпадъци, които са кандидати за освобождаване от регулиране

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
06/08/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
„Диал“ ООД
000713270
ул. „Мини Бухово“ № 111
Бухово
1830
Bulgaria
Telephone: +359 29942240
E-mail: office@dial-ltd.com
Fax: +359 29942240
NUTS code: BG411
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 492 000.00 BGN
Total value of the contract/lot: 480 000.00 BGN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Окръжен съд — Враца
ул. „Христо Ботев“ № 23
Враца
3000
Bulgaria
Telephone: +359 92682100
E-mail: os.vraca@abv.bg
Fax: +359 92626097

Internet address: www.vratza.court-bg.org

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно приложимите разпоредби на законодателството на Република България.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, управление „Търговско“, отдел „Обществени поръчки“
гр. Козлодуй
Козлодуй
3321
Bulgaria
Telephone: +359 973-73230
E-mail: SBreshkova@npp.bg
Fax: +359 973-76007

Internet address: www.kznpp.org

VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/08/2019