Services - 383925-2019

13/08/2019    S155    Services - Contract award notice - Negotiated procedure 

Bulgaria-Kozloduy: Radioactive waste treatment services

2019/S 155-383925

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: „AETs Kozloduy“ EAD
National registration number: 106513772
Postal address: gr. Kozloduy, ploshtadka AETs „Kozloduy“
Town: Kozloduy
NUTS code: BG313
Postal code: 3321
Country: Bulgaria
Contact person: Aneliya Momchilova
E-mail: ANMomchilova@npp.bg
Telephone: +359 973-72584
Fax: +359 973-76007

Internet address(es):

Main address: www.kznpp.org

Address of the buyer profile: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&psub=com_procedures&id=4042

I.2)Information about joint procurement
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Радиологично охарактеризиране на твърди радиоактивни отпадъци, които са кандидати за освобождаване от регулиране

II.1.2)Main CPV code
90521000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Радиологично охарактеризиране на твърди радиоактивни отпадъци, които са кандидати за освобождаване от регулиране. Предметът на поръчката обхваща следните етапи:

Етап 1: Разработване на план за пробоотбиране;

Етап 1-а: Проучване;

Етап 1-b: Изготвяне на програма за пробоотбиране;

Етап 2: Извършване на пробоотбиране и предварителен анализ;

Етап 3: Извършване на радиохимични анализи;

Етап 4: Оценка на приложимостта на методите „скалиращ фактор“ и „радионуклиден вектор“;

Етап 5: Определяне на скалиращи фактори и радионуклидни вектори и изготвяне на методика за тяхната проверка във времето.

Подробно описание на дейностите, които трябва да бъдат извършени, е представено в техническо задание № 18.РЗ.ТЗ.364.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 480 000.00 BGN
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
90521000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG313
Main site or place of performance:

Територията на гр. Козлодуй и Община Враца

II.2.4)Description of the procurement:

Радиологично охарактеризиране на твърди радиоактивни отпадъци, които са кандидати за освобождаване от регулиране. Предметът на поръчката обхваща следните етапи:

Етап 1: Разработване на план за пробоотбиране;

Етап 1-а: Проучване;

Етап 1-b: Изготвяне на програма за пробоотбиране;

Етап 2: Извършване на пробоотбиране и предварителен анализ;

Етап 3: Извършване на радиохимични анализи;

Етап 4: Оценка на приложимостта на методите „скалиращ фактор“ и „радионуклиден вектор“;

Етап 5: Определяне на скалиращи фактори и радионуклидни вектори и изготвяне на методика за тяхната проверка във времето.

Подробно описание на дейностите, които трябва да бъдат извършени, е представено в техническо задание № 18.РЗ.ТЗ.364.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Наличие на персонал с определен професионален опит за изпълнение на поръчката / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Наличие на персонал със специфична професионална компетентност за изпълнение на поръчката / Weighting: 40
Price - Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 240-549144
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 896000023
Title:

Радиологично охарактеризиране на твърди радиоактивни отпадъци, които са кандидати за освобождаване от регулиране

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
06/08/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: „Диал“ ООД
National registration number: 000713270
Postal address: ул. „Мини Бухово“ № 111
Town: Бухово
NUTS code: BG411
Postal code: 1830
Country: Bulgaria
E-mail: office@dial-ltd.com
Telephone: +359 29942240
Fax: +359 29942240
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 492 000.00 BGN
Total value of the contract/lot: 480 000.00 BGN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Окръжен съд — Враца
Postal address: ул. „Христо Ботев“ № 23
Town: Враца
Postal code: 3000
Country: Bulgaria
E-mail: os.vraca@abv.bg
Telephone: +359 92682100
Fax: +359 92626097

Internet address: www.vratza.court-bg.org

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно приложимите разпоредби на законодателството на Република България.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, управление „Търговско“, отдел „Обществени поръчки“
Postal address: гр. Козлодуй
Town: Козлодуй
Postal code: 3321
Country: Bulgaria
E-mail: SBreshkova@npp.bg
Telephone: +359 973-73230
Fax: +359 973-76007

Internet address: www.kznpp.org

VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/08/2019