Szolgáltatások - 384133-2019

14/08/2019    S156

Luxemburg-Luxembourg: Integrált esetkezelő rendszer

2019/S 156-384133

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2018/1046/EU, Euratom rendelete

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Az Európai Unió Bírósága
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU000 Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
Kapcsolattartó személy: Court of Justice of the European Union, Directorate-General for Information, Information Technology Directorate
E-mail: CJ-PROC-18-026@curia.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.curia.europa.eu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4919
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Integrált esetkezelő rendszer

Hivatkozási szám: COJ-PROC-18/026
II.1.2)Fő CPV-kód
72000000 IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Integrált adaptív esetkezelő IT-megoldás megvalósítása (a továbbiakban: integrált esetkezelő rendszer vagy „SIGA”).

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 25 000 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
48000000 Szoftvercsomag és információs rendszerek
72212311 Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212780 Rendszer-, készlet- és tartalomkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72322000 Adatfeldolgozási/adatkezelési szolgáltatások
72512000 Dokumentumkezelési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LU0 LUXEMBOURG
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szerződés célja adaptív esetkezelő eszközre épülő integrált esetkezelő IT-megoldás (azaz integrált esetkezelő rendszer vagy „SIGA”) megvalósítása.

A tevékenységek a következőket foglalják magukban: projektirányítás, részletes elemzés, konfiguráció (modellezés) a dedikált infrastruktúra kidolgozása, biztosítása és telepítése, a szükséges szoftverlicencek biztosítása és telepítése, operatív irányítási eljárások megvalósítása, képzési és bármely egyéb, az új rendszer működéséhez szükséges tevékenység.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 60
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

Az öt éves maximális időtartamot a szerződés hatókörének összetettsége és a SIGA felállításához a nyertes ajánlattevő számára szükséges hosszú időtartam indokolja. A szerződés lefedi a végrehajtást és az operatív tevékenységeket is. A nyertes ajánlattevő a szerződés által lefedett üzemeltetéshez és támogató tevékenységhez csak a SIGA gyártásának megkezdése után lát hozzá.

IV.1.5)Információ a tárgyalásról
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 30/09/2019
Helyi idő: 23:59
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 18/10/2019
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Bolgár, Dán, Német, Görög, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Lett, Litván, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Spanyol, Svéd, Cseh
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 12 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
VI.3)További információk:

A tárgyalásos versenyeljárás 2 szakaszban zajlik majd.

Az első szakaszban valamennyi gazdasági szereplő (azaz jelentkező) benyújthat részvételi kérelmet.

A második szakaszban csak a kizárási helyzetekben nem lévő és a kiválasztási kritériumoknak megfelelő jelentkezőket kérik fel pályázat benyújtására.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Európai Ombudsman
Postai cím: 1 avenue du président Robert Schuman
Város: Strasbourg
Postai irányítószám: 67001
Ország: Franciaország
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetcím: https://www.ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A fellebbezéseket a Törvényszéknek kell benyújtani, a vesztes félnek küldött értesítést követő 2 hónapon belül, vagy ennek hiányában attól a naptól számított 2 hónapon belül, amikor arról tudomást szereztek.

Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem eredményezi sem e határidő felfüggesztését, sem új határidő kitűzését.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/08/2019