Supplies - 384446-2022

15/07/2022    S135

Poland-Białystok: Medical consumables

2022/S 135-384446

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 114-320660)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
National registration number: 0000003421
Postal address: ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
Town: Białystok
NUTS code: PL841 Białostocki
Postal code: 15-950
Country: Poland
Contact person: Ewa Kalita, Sabina Jakubowska
E-mail: zamowienia.wsz@gmail.com
Telephone: +48 857488531
Fax: +48 857488593
Internet address(es):
Main address: www.sniadecja.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa elementów zużywalnych oraz szafek medycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego i OIT

Reference number: DA.ZP.242.31.2022
II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Pakiety nr 1÷4, 6÷56, 58÷70: dostawa elementów zużywalnych na potrzeby Bloku Operacyjnego i OIT;

Pakiet nr 5: dostawa stymulatorów do znieczuleń nerwów obwodowych wraz z produktami jednorazowymi na potrzeby Bloku Operacyjnego i OIT;

Pakiet nr 57: dostawa szafek medycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego i OIT;

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego Białymstoku, szczegółowo wyspecyfikowanej w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularz Szczegółowy Oferty.

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach:

a) Formularz Szczegółowy Oferty-opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych pakietów (części) – Załącznik nr 1 do SWZ;

b) Projekt umowy – Zał. nr 8A do SWZ – dot. Pakietów nr 1÷4, 6÷56, 58÷70;

c) Projekt umowy – Zał. nr 8B do SWZ – dot. Pakietu nr 5.

d) Projekt umowy – Zał. nr 8C do SWZ – dotyczy Pakietu nr 57.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/07/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 114-320660

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 18/07/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 20/07/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 15/10/2022
Read:
Date: 17/10/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 18/07/2022
Local time: 10:30
Read:
Date: 20/07/2022
Local time: 10:30
VII.2)Other additional information: