Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 384470-2021

29/07/2021    S145

Netherlands-Almere: Planting and maintenance services of green areas

2021/S 145-384470

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Almere
Postal address: Stadhuisplein 1
Town: Almere
NUTS code: NL23 Flevoland
Postal code: 1315 HR
Country: Netherlands
Contact person: Burgemeester en wethouders namens hen Stadsruimte Team Projectmanagement en Contractvoorbereiding, H. van der Schans
E-mail: aanbestedingen-dsa@almere.nl
Telephone: +31 646971516
Internet address(es):
Main address: https://www.almere.nl
Address of the buyer profile: http://www.aanbestedingskalender.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

GON-50-20-049-G01 Raamovereenkomst leverantie en aanplant groen Nobelhorst

II.1.2)Main CPV code
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Het werk betreft een zgn. raamovereenkomst ("raambestek") waarbij de werkzaamheden via deelopdrachten

Worden uitgevoerd en bestaat in hoofdzaak uit:

• het verrichten van kleinschalige opruimingswerkzaamheden;

• het verrichten van kleinschalig grondwerk en grondbewerkingen;

• leverantie plantmaterialen

• plantwerk van vaste planten, hagen, heesters en bomen inclusief plantgarantie;

• zaaiwerk van gras en kruiden;

• nazorg aan beplantingen;

• het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45112000 Excavating and earthmoving work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL23 Flevoland
Main site or place of performance:

Almere

II.2.4)Description of the procurement:

Het werk betreft een zgn. raamovereenkomst ("raambestek") waarbij de werkzaamheden via

Deelopdrachten worden uitgevoerd en bestaat in hoofdzaak uit:

• het verrichten van kleinschalige opruimingswerkzaamheden;

• het verrichten van kleinschalig grondwerk en grondbewerkingen;

• leverantie plantmaterialen

• plantwerk van vaste planten, hagen, heesters en bomen inclusief plantgarantie;

• zaaiwerk van gras en kruiden;

• nazorg aan beplantingen;

• het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

2 maal een optie tot verlenging van 1 jaar

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Optioneel kan de overeenkomst na 4 jaar nogmaals 2 maal 1 jaar verlengt worden. De reden hiervoor is dat

Het werk sterk afhankelijk is van de plantseizoenen, dit seizoen loopt circa 1 oktober tot 1 april.

Tijdens deze periode kan de gemeente de raamovereenkomst eenzijdig tussentijds ontbinden met

Inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

De aanbesteder past m.b.t. de uitsluitingsgronden het Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor

Aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten toe. Door middel van onderstaande tekst worden,

Voor zover naar dit Uniform Europees Aanbestedingsdocument wordt verwezen, uitsluitingsgronden van

Toepassing op deze aanbestedingsprocedure.

Verplichte uitsluitingsgronden

De aanbesteder sluit van deelneming aan de aanbestedingsprocedure of het verkrijgen van de opdracht uit

Iedere ondernemer waarop één of meer van de verplichte uitsluitingsgronden, zoals opgenomen in het

Bijgevoegde Uniform Europees Aanbestedingsdocument, van toepassing zijn.

Facultatieve uitsluitingsgronden

De aanbesteder sluit van deelneming aan de aanbestedingsprocedure of het verkrijgen van de opdracht uit

Iedere ondernemer waarop één of meer van de facultatieve uitsluitingsgronden, zoals aangekruist in het

Bijgevoegde Uniform Europees Aanbestedingsdocument, van toepassing zijn.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

De opdrachtnemer is verplicht om 2 % van de opdrachtwaarde per deelopdracht aan te wenden aan social

Return inspanningen (werkgelegenheid te bieden aan werkloos-werkzoekenden) gedurende de looptijd van

De raamovereenkomst. Deze invulling mag ook buiten het werk plaats vinden. De Opdrachtgever verlangt

Afdeling IV: Procedure

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Van ondernemers dat deze in het kader van de te sluiten overeenkomst bijdragen aan het bewust worden,

Voorkomen en aanpakken van nadelige invloeden van de opdracht op de hieronder vermelde normen. Dit

Afdeling IV: Procedure

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Verlangen is in lijn met de huidige internationale denkbeelden over

Ketenbeheer en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (o.a. VN, OESO en SER).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

Optioneel kan de overeenkomst na 4 jaar nogmaals 2 maal 1 jaar verlengt worden. De reden hiervoor is dat het werk sterk afhankelijk is van de plantseizoenen, dit seizoen loopt circa 1 oktober tot 1 april. Tijdens deze periode kan de gemeente de raamovereenkomst eenzijdig tussentijds ontbinden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/09/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Midden-Nederland
Postal address: Postbus 16005
Town: Utrecht
Postal code: 3500 DA
Country: Netherlands
Telephone: +31 302233000
Internet address: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/07/2021