Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 384843-2021

30/07/2021    S146

Magyarország-Budapest: Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása

2021/S 146-384843

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 25775341241
Postai cím: Honvéd utca 13–15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hamar Zoltán
E-mail: apz@apz.hu
Telefon: +36 17849913
Fax: +36 17840069
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.apz.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Magyar Állam tulajdonában álló gazdasági társaság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Járműipari tesztpálya létrehozása és üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Konzultáció II.2

Hivatkozási szám: EKR000663782021
II.1.2)Fő CPV-kód
45233000 Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok ellátására (II/2. ütem).

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 501 266 454.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233000 Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása
45111220 Aljnövényzet/bozót eltávolítási munka
45111230 Talajstabilizálási munka
45111240 Talajvíz-elvezetési munka
45111290 Közmű-előkészítési munka
45112000 Földkitermelési és talajmozgatási munka
45112210 Termőföld-felszedési munka
45112300 Feltöltési és talaj-visszanyerési munka
45112400 Földkiemelési munka
45112450 Földkiemelési munka régészeti lelőhelyeken
45112700 Tereprendezési munkák
45221110 Hidak építési munkái
45221200 Alagutak, aknák és aluljárók építése
45223000 Szerkezetek építése
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
45231220 Gázvezetékek építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45231400 Erősáramú vezeték építése
45232120 Öntözőrendszerek építése
45232330 Antenna felállítása
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45233128 Körforgalom építése
45233144 Felüljáró építése
45233200 Különféle útburkolatok
45233300 Autópályák, közutak, utcák és gyalogutak alapozása
45234111 Városi vasút építése
45234140 Szintbeli keresztezés építése
45247270 Víztároló építése
45315300 Villamos hálózati szerelés
45315700 Kapcsolóállomás szerelése
45316000 Megvilágító- és jelzőrendszerek szerelése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

Zalaegerszeg, 0779/19. helyrajzi számon nyilvántartott terület.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A beszerzés tárgyát az alábbi pályaelemekkel kapcsolatos építési munkák elvégzése képezi:

— Gépkocsi mosó létesítése a benzinkút északi oldalán,

— A Technikai épület bővítéséhez kapcsolódóan az épület körüli parkoló bővítése,

— Tereprendezési feladatok a pályanedvesítő rendszer vezérlőkonténerek térségében a kis sebességű kezelhetőségi pályánál (HC-LS), a domboknál (SL DOMBOK), és a fékfelületnél (BP tereprendezés), továbbá a Fogadóépület környezetében,

— Közműellátások kiépítése, vízellátás a Dombok modul pályanedvesítéséhez (SL Víz betáp), a kissebességű kezelhetőségi pálya pályanedvesítéséhez (HCLS víz betáp),

— Vállalkozó feladatát képezi továbbá térvilágítás építése a Fogadóépület, a Technikai épület, a Fékfelület, Dinamikus Felület parkolójában és az ADAS felületeken (Térvilágítás),

— Az autópálya modulhoz kapcsolódóan szükséges kiépíteni egy hírközlési alépítmény rendszert (MWY autópálya hírközlés alépítmény),

— A belső középfeszültségű elektromos hálózat bővítése során kiépítésre kerül a TRF-09 sz. transzformátor (TRF-09 transzformátor),

— Vállalkozó feladata továbbá egyes modulok keresztezéséhez kapcsolódóan védőcsövek építése (CAV_ADAS_MWY _ fogadó)

— A zajmérő felületet építése (NS_zajmérő_út_és_forgalomtechnika, NS_zajmérő_védőcsövek)

— A fékfelülethez (BP) kapcsolódóan a vízelvezető rendszer fejlesztése (BP északi kihajtó víztelenítés),

— Az egyetemi létesítmények és a tesztpálya közé kerítés létesítendő (Egyetemi létesítmények kerítés) vagyon és pályabiztonsági szempontok miatt.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy a konzultáció tárgyát képező szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege: nettó 501 269 728,- forint.

A beszerzés tárgya az egyéb közbeszerzési dokumentumokban részletesebben meghatározásra kerül.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A keretmegáll. megköt. irányuló közbesz. elj. megindító felhívás III.1.3) M.2. pontja sz. alk. követelménynek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tap. mértéke / Súlyszám: 40
Minőségi kritérium - Név: 2.1 A keretmegáll. megköt. irányuló közbesz. elj. megindító felhívás III.1.3) M.2.1 pontja sz. alk. követelménynek való megfelelés ig. érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tap. mértéke / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2 A keretmegáll. megköt. irányuló közbesz. elj. megindító felhívás III.1.3) M.2.2 pontja sz. alk. követelménynek való megfelelés ig. érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tap. mértéke / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2.2.1 A keretmegáll. megköt. irányuló közbesz. elj. megindító felhívás III.1.3) M.2.2 pontja sz. alk. köv. való megfelelés ig. érd. bemutatott SZE - útépítéssel kapcs. - többlet szakmai tap. mértéke / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2.2 A keretmegáll. megköt. irányuló közbesz. elj. megind. felhívás III.1.3) M.2.2 pontja sz. alk. köv. való megfel. ig. érd. bemut. SZE - speciális útépítéssel kapcs. - többlet szakmai tap. mértéke / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3 A keretmegáll. megköt. irányuló közbesz. elj. megindító felhívás III.1.3) M.2.3 pontja sz. alk. követelménynek való megfelelés ig. érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tap. mértéke / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 051-119996
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Konzultáció II.2

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
19/07/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 28733232403
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu
Telefon: +36 19201204
Fax: +36 19201404
Internetcím: http://www.dunaaszfalt.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 501 266 454.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezési és tervezői művezetési feladatok egyes részfeladatai szakfelügyeletek egyes részfeladatai geodéziai pontokhoz

Kapcsolódó egyes részfeladatok fémmentesítési munkák egyes részfeladatai régészethez kapcsolódó munkák egyes részfeladatai

Zajmérési munka egyes részfeladatai lőszermentesítés egyes részfeladatai természeti területek védelmének egyes részfeladatai

Védőcsövek elhelyezésének egyes részfeladati optikai hálózat építésének egyes részfeladatai elektromos hálózat építésének,

Bontásának, bevédésének, szabványosításának egyes részfeladatai út- közvilágítás, térvilágítás építésének, bontásának, bevédésének, szabványosításának egyes részfeladatai

Víz-, és csatornavezeték építésének bontásának, bevédésének, sajtolásának, irányított fúrásának egyes részfeladatai gázvezeték

Építésének egyes részfeladatai pályairányítási rendszer (alépítmény, berendezés, jelző lámpák és jelző táblák) építésének, bontásának, bevédésének, sajtolásának, irányított fúrásának egyes részfeladatai

Hírközlő hálózat építésének, bontásának, bevédésének, szabványosításának egyes részfeladatai, irtási terület előkészítési

Munkák egyes részfeladatai beléptető rendszer építésének (alépítmény, berendezés), bontásának, bevédésének, sajtolásának,

Irányított fúrásának egyes részfeladatai földmunkák egyes részfeladatai

Bontási munkák egyes részfeladatai útépítési munkák egyes részfeladatai ideiglenes-, végleges forgalomtechnikai munkák egyes

Részfeladatai vízépítési létesítmények bontási, építési munkák egyes részfeladatai tisztító műtárgyak építésének egyes

Részfeladatai

Átereszek építési munkák egyes részfeladatai árok, folyóka építés egyes részfeladatai kútlétesítés egyes részfeladatai

Vízelvezetési szegélyekhez kapcsolatos munkák egyes részfeladatai szivárgók, kereszt- és hosszcsatornák építési munkáihoz

Kapcsolódó egyes részfeladatok burkolt elválasztó sáv építés egyes részfeladati

Kereszt-, hossz csatornák egyes részfeladatai speciális aknák építés egyes részfeladatai burkolt és földmedrű árok építés

Részfeladatai tározó építés egyes részfeladatai híd és műtárgyépítés egyes részfeladatai síkalapozás egyes részfeladatai

Mélyalapozás egyes részfeladatai pillérek, oszlopok, hídfők, szárnyfalak, gerendák egyes részfeladatai

Monolit és előregyártott vasbeton szerkezetek egyes részfeladatai acélszerkezetek gyártása, szerelése, beépítése

Korrózióvédeleme egyes részfeladatai szigetelési munkák egyes részfeladatai dilatációs szerkezetek egyes részfeladatai

Rézsűburkolatok egyes részfeladatai betonfelület védelmi rendszerének egyes részfeladatai felületképzés egyes részfeladatai

Támfalépítés egyes részfeladatai városi kötöttpályás vonal kialakításának egyes részfeladatai környezetvédelmi feladatok egyes

Részfeladatai kerítésépítés egyes részfeladatai közúti vasútépítési, bontási munkák egyes részfeladatai pályanedvesítő rendszer építés egyes részfeladatai energiaellátás, irányítástechnikai munkák egyes részfeladatai növénytelepítés egyes részfeladatai kertépítészet egyes részfeladatai

Magasépítési munkálatok egyes részfeladatai

Anyagok beszállítása minőségbiztosítás egyes részfeladatai tömörségvizsgálat geodézia munkák egyes részfeladatai mobil illemhelyek bérlése információs anyagok beszerzése pénzügyi szolgáltatás igénybe vétele megvalósulási dokumentációk

Elkészítése műtárgyak építészeti, gépészeti munkái lakatosmunkák egyes részfeladatai daruzási feladatok egyes részfeladatai

Irányított fúrás, csősajtolás egyes részfeladatai kőburkolat építés egyes részfeladatai

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Szociális szempontok a tárgyi közbeszerzési eljárásban nem kerültek figyelembe vételre. Környezetvédelmi szempontok

Figyelembevételre kerültek a műszaki dokumentációban (leírásban).

Nyertes ajánlattevő adatai: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zrt. (6060 Tiszakécske, Béke utca 150.), adószáma: 28733232-4-03.

A keretmegállapodás megkötésére irányuló eljáráshoz kapcsoló, tárgyi közbeszerzési eljáráshoz kapcsoló előzmény adatok az alábbi EKR hivatkozási számon találhatóak: EKR000782142019.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/07/2021