Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 385233-2020

17/08/2020    S158

România-Satu Mare: Antiseptice şi dezinfectante

2020/S 158-385233

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Judeţean Satu Mare
Număr naţional de înregistrare: 3963722
Adresă: Str. Prahova nr. 1
Localitate: Satu Mare
Cod NUTS: RO115 Satu Mare
Cod poștal: 440192
Țară: România
Persoană de contact: Marcus Violeta Fabiola
E-mail: achizitiispital@yahoo.com
Telefon: +40 261727259
Fax: +40 261727259
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.sjusm.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100101478
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Spital
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Dezinfectanți și insecticide

Număr de referinţă: 3963722_2020_PAAPD1146174
II.1.2)Cod CPV principal
33631600 Antiseptice şi dezinfectante
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Avand in vedere ca s-au primit urmatoarele referate de necesitate:

Nr.686.X.116-01.07.2020, intocmit de Dr. Danciu Nicolae Danut in calitate de Sef Serviciu Medicina Legala;

Nr.76/25.06.2020 intocmit de Tic Garofita Rozalia in calitate de As. Sef Sectia Dializa;

Nr. 252/15.07.2020- intocmit de Dr. Moldovan Adriana in calitate de Medic Sef UPU-SMURD

Ca urmare,s-a intocmit un referat centralizat cuprinzand toate produsele aferente referatelor sus mentionate,inclusiv cantitati necesare pentru Spital.

Referat centralizat nr. 12262/15.06.2020, intocmit de Peres Nicoleta in calitate de Asistent Sef UPU-SMURD.

In cadrul procedurii vor fi achizitionati dezinfectanti si insecticide, necesari pentru dezinfectia sectiilor din cadrul Spitalului, UPU-SMURD SI Medicina legala, conform Anexei atasate strategiei de contractare cat si conform caietului de sarcini; Loturile 1,2,3,4,5 intra sub aplicabilitatea Ordinului 1082/2016. Pentru Lotul 6 NU se aplica ordinul 1082/2016.

Achizitionarea dezinfectantilor si insecticidelor este necesara pentru o buna functionare a Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare,care este unitate sanitara cu paturi, care participa la asigurarea starii de sanatate a populatiei,prin dezinsectie si dezinfectie.

Nu ne putem permite punerea in pericol a sanatatii si vietii pacientilor prin expunerea la riscuri asociate infectiilor.Astfel, in contextul celor sus mentionate,cu scopul asigurarii aprovizionarii cu dezinfectanti si insecticide, autoritatea contractanta organizeaza prezenta procedura de achizitie.

Pentru prodsele identificate de UPU - Spital: Aceste produse au facut obiectul Licitatiei de" DEZINFECTANTI SI ANTISEPTICE RELICITATE 2018" nefiind atribuite, motiv pentru care este necesara demararea unei proceduri care sa cuprinda aceste produse care asigura dezinfectia si dezinsectia.

Pentru produsele identificate de Sectia de dializa: Achizitionarea dezinfectantilor pentru aparatura de hemodializa necesare derularii Programului national de Dializa privind pacientii cu insuficienta renala cronica.Avand in vedere numarul mare de pacienti dializati atat cronici cat si acuti care este in crestere.In cadrul SJUSM se realizeaza aproximativ 400 de dialize /luna iar dupa fiecare sedinta de hemodializa se face dezinfectia timp de 1 ora.

Pentru produsele identificate de Serviciul Medico-Legal Satu Mare: Acest produs a facut obiectul Licitatiei de" DEZINFECTANTI SI ANTISEPTICE RELICITATE 2018" nefiind atribuit, motiv pentru care este necesara demararea unei proceduri care sa cuprinda acest produs care asigura dezinfectia chirurgicala a mainilor prin spalare cu ingrediente de protectie a pielii.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 642 420.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 6
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Dezinfectant clorigen – Biocid tip 2 si 4

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33631600 Antiseptice şi dezinfectante
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO115 Satu Mare
Locul principal de executare:

SJUSM

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

CANT MIN AC 1692000

CANT MAX AC 1944000

VALOAREA CELUI MAI MARE CS 19440

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 233 280.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Dezinfectant pe baza de hipoclorit de sodiu pentru dezinfectia aparatelor de dializa, bidon de 5 litri

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33631600 Antiseptice şi dezinfectante
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO115 Satu Mare
Locul principal de executare:

SJUSM

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

CANT MIN 720

CANT MAX 1440

VALOAREA CELUI MAI MARE CS 1920

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 23 040.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Insecticid concentrat

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33631600 Antiseptice şi dezinfectante
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO115 Satu Mare
Locul principal de executare:

SJUSM

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

CANT MIN AC 432

CANT MAX AC 756

VALOAREA CELUI MAI MARE CS 10080

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 120 960.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Dezinfectant pentru suprafete si tegumente pe baza de alcool.

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33631600 Antiseptice şi dezinfectante
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO115 Satu Mare
Locul principal de executare:

SJUSM

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

CANT MIN 360

CANT MAX 900

VALOAREA CELUI MAI MARE CS 3375

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 40 500.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Dezinfectant pe baza de acid peracetic plus pentru dezinfectia aparatelor de dializa (Puristeril 340), bidon de 10 litri

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33631600 Antiseptice şi dezinfectante
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO115 Satu Mare
Locul principal de executare:

SJUSM

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

CANT MIN AC 5400

CANT MAX AC 10800

VALOAREA CELUI MAI MARE CS 14400

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 172 800.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiseptic pt. dezinfecția chirurgicală a mâinilor prin spălare cu ingrediente de protective a pielii– Biocid tip 1

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33631600 Antiseptice şi dezinfectante
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO115 Satu Mare
Locul principal de executare:

SJUSM

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

CANT MIN AC 1620

CANT MAX AC 2160

VALOAREA CELUI MAI MARE CS 4320

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 51 840.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta 1: Ofertantii/ asociatii/tertii sustinatori/subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

a) Ofertantii vor completa cu informatiile aferente situatiei lor fisierul DUAE, document care se completeaza direct in SICAP.

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri, dupa aplicare criteriului de atribuire.

Aceste documente sunt:

— Certificat de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante referitoare platii impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (sau alte documente echivalente pentru operatorii economici straini), valabile la data depunerii – semnat cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat,

— Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC (sau alte documente echivalente pentru operatorii economici straini) – semnat cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Cerinta 2: Ofertantii/ asociatii/ tertii sustinatori/ subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante:

Marc Ioan-Adrian –Manager

Ec. Beseni Rodica Mariana-Director Financiar-Contabil,

Dr Mare Paula Lacramioara – Director Medical

Director ingrijiri – As. Tarba Raluca Mariana - membru comitetul director,

Cj. Cadar Marinela Lacramioara – Sef Serviciu Achizitii Publice Interimar

Medic Sef UPU-SMURD-Dr. Moldovan Adriana

Medic Primar Nefrolog- Chindris Adela

Medic Primar Legist Sef-Dr. Danciu Nicolae Danut

Presedinte fara de vot- Marcus Violeta Fabiola

Membru comisie evaluare Aracs Szigeti Anna Maria-Medic primar epidemiolog

Membru comisie evaluare –Tic Garofita Rozalia

Membru comisie evaluare –Filipoiu Dana Claudia

Membru de rezerva comisie de evaluare- Ola Adela Florina

Membru de rezerva comisie de evalure - Buruian Carmen Rita- Coordonator CPIAAM

Membru de rezerva comisia de evaluare –Maciuca Simona Monica

Membru de rezerva comisia de evaluare –Zaha Claudia Maria

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

a) Ofertantii vor completa cu informatiile aferente situatiei lor fisierul DUAE, publicat de autoritatea contractanta in cadrul Documentatiei de atribuire, dupa care il vor depune in SEAP – semnat cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar.

Aceste documente sunt:

— Declaratie conform Art 59-60 din Legea 98/2016.

Operatorul economic ce depune ofertă trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, este legal constituit si nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitătile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

a) Ofertantii vor completa cu informatiile aferente situatiei lor fisierul DUAE, document care se completeaza direct in SICAP.

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar.

Aceste documente sunt:

— Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului - semnat cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Nota: In cazul ofertantilor straini, se vor prezenta documente echivalente eliberate de autoritati competente din tara de resedinta - semnat cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.;

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 17/09/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 17/01/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 17/09/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Presedinte fara drept de vot: Marcus Violeta Fabiola

Membru comisia de evaluare:Tic Garofita Rozalia

Membru comisia de evaluare:Filipoiu Dana Claudia

Membru comisia de evaluare:Aracs Szigeti Anna Maria

Membru rezerva comisia de evaluare:Ola Adela Florina

Membru rezerva comisia de evaluare:Maciuca Simona Monica

Membru rezerva comisia de evaluare:Zaha Claudia Maria

Membru rezerva comisia de evaluare:Buruian Carmen Rita

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Modalitatea de departajare a ofertantilor clasati pe acelasi loc, cu preturi egale:

În cazul în care criteriul utilizat este "preţul cel mai scăzut"

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită ofertanţilor o nouă propunere financiară, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.La solicitarea Autoritatii contractante,operatorii economici vor transmite raspunsul lor online in SICAP. Iar pentru ofertantii clasati pe acelasi loc (cu referire la locurile 2-3) se va solicita reofertare a pretului online in SICAP, putand fi efectuata pana la limita ofertei clasate pe locul anterior, operatorii economici transmitand raspunsul lor in rubrica REOFERTARE din SICAP.

Termenul limita in care AC va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari /informatii suplimentare va fi a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor conform art.160 coraborat cu art.161 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 zile.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În conformitate cu prevederile Legii 101/2016 cu modificările și completările ulterioare.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
12/08/2020