Supplies - 385340-2020

Submission deadline has been amended by:  414727-2020
17/08/2020    S158

Poland-Warsaw: Combat uniforms

2020/S 158-385340

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Skarb Państwa – Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Postal address: Al. Jerozolimskie 94
Town: Warszawa
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 00-807
Country: Poland
Contact person: Milena Luty
E-mail: zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl
Telephone: +48 220-44-02
Fax: +48 220-48-99

Internet address(es):

Main address: www.gitd.gov.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://gitd.ezamawiajacy.pl/pn/gitd/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://gitd.ezamawiajacy.pl/pn/gitd/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa umundurowania dla inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego

Reference number: BDG.ZPB.230.21.2020
II.1.2)Main CPV code
35812000 Combat uniforms
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów ramowych, zwanych dalej „Umowami ramowymi”, na dostawę umundurowania dla inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, zgodnie ze szczegółowymi opisami przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części. Opisy przedmiotu zamówienia wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 920).

2. Termin realizacji zamówienia wynosi:

a) dla części: I, II, III, IV, IX, X maksymalnie 8 tygodni licząc od dnia podpisania umowy wykonawczej, jednak wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w terminie wskazanych w formularzu oferty w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia”;

b) dla części V, VI, VII, VIII maksymalnie 6 tygodni od dnia podpisania licząc od dnia podpisania umowy wykonawczej.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w części III SIWZ oraz IPUR wraz z załącznikami.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 720 539.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa kurtek 3/4, czapek zimowych służbowych typu sportowego, szalików

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18443320 Field caps
18223200 Jackets
18422000 Scarves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kurtek 3/4, czapek zimowych służbowych typu sportowego, szalików. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia określa część III SIWZ dla danej części.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Dot. II.2.7):

Termin obowiązywania umowy Ramowej wynosi 2 lata od dnia jej zawarcia lub do dnia wykorzystania kwoty wskazanej w umowie ramowej zależnie od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa marynarek z tropiku i gabardyny, spodni z tropiku i gabardyny, spódnic z tropiku i gabardyny, czapek gabardynowych, pokrowców na czapki gabardynowe,pochewek z dystynkcją na pagonon....

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18234000 Trousers
18232000 Skirts
18110000 Occupational clothing
18443320 Field caps
18420000 Clothing accessories
18424000 Gloves
18423000 Ties
18425000 Belts
18317000 Socks
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa marynarek z tropiku i gabardyny, spodni z tropiku i gabardyny, spódnic z tropiku i gabardyny, czapek gabardynowych, pokrowców na czapki gabardynowe, pochewek z dystynkcją na pagon, rękawic zimowych, skarpet do obuwia polowego, pasów głównych, otoków na czapkę i krawatów. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia określa część III SIWZ dla danej części.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Dot. II.2.1): .....rękawic zimowych, skarpet do obuwia polowego, pasów głównych, otoków na czapkę i krawatów;

Dot. II 2.7. Termin obowiązywania umowy Ramowej wynosi 2 lata od dnia jej zawarcia lub do dnia wykorzystania kwoty wskazanej w umowie ramowej zależnie od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa bluz polowych, spodni polowych, czapek z daszkiem typu sportowego, T-shirt, koszul polo, polarów

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
35812000 Combat uniforms
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa bluz polowych, spodni polowych, czapek z daszkiem typu sportowego, T-shirt, koszul polo, polarów. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia określa część III SIWZ dla danej części.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Dot. II.2.7):

Termin obowiązywania umowy Ramowej wynosi 2 lata od dnia jej zawarcia lub do dnia wykorzystania kwoty wskazanej w umowie ramowej zależnie od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa koszul z długimi i krótkimi rękawami

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
18332000 Shirts
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa koszul z długimi i krótkimi rękawami. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia określa część III SIWZ dla danej części.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Dot. II.2.7):

Termin obowiązywania umowy Ramowej wynosi 2 lata od dnia jej zawarcia lub do dnia wykorzystania kwoty wskazanej w umowie ramowej zależnie od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa butów polowych zimowych, butów polowych letnich

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
18800000 Footwear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa butów polowych zimowych, butów polowych letnich. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia określa część III SIWZ dla danej części.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość i estetyka wykonania / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Dot. II 2.5); Kryterium- Jakość i estetyka wykonania - ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie próbek złożonych wraz z Ofertą, zgodnie z zapisami SIWZ.

Dot. II.2.7):Termin obowiązywania umowy Ramowej wynosi 2 lata od dnia jej zawarcia lub do dnia wykorzystania kwoty wskazanej w umowie ramowej zależnie od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa półbutów męskich koloru czarnego

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
18800000 Footwear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa półbutów męskich koloru czarnego. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia określa część III SIWZ dla danej części.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość i estetyka wykonania / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Dot. II 2.5); Kryterium- Jakość i estetyka wykonania - ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie próbek złożonych wraz z Ofertą, zgodnie z zapisami SIWZ.

Dot. II.2.7):Termin obowiązywania umowy Ramowej wynosi 2 lata od dnia jej zawarcia lub do dnia wykorzystania kwoty wskazanej w umowie ramowej zależnie od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa półbutów damskich koloru czarnego – pantofli

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
18800000 Footwear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa półbutów damskich koloru czarnego – pantofli. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia określa część III SIWZ dla danej części.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość i estetyka wykonania / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Dot. II 2.5); Kryterium- Jakość i estetyka wykonania - ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie próbek złożonych wraz z Ofertą, zgodnie z zapisami SIWZ.

Dot. II.2.7):Termin obowiązywania umowy Ramowej wynosi 2 lata od dnia jej zawarcia lub do dnia wykorzystania kwoty wskazanej w umowie ramowej zależnie od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa półbutów damskich wyjściowych

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
18800000 Footwear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa półbutów damskich wyjściowych. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia określa część III SIWZ dla danej części.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość i estetyka wykonania / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Dot. II 2.5); Kryterium- Jakość i estetyka wykonania - ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie próbek złożonych wraz z Ofertą, zgodnie z zapisami SIWZ.

Dot. II.2.7):Termin obowiązywania umowy Ramowej wynosi 2 lata od dnia jej zawarcia lub do dnia wykorzystania kwoty wskazanej w umowie ramowej zależnie od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa identyfikatorów imiennych i oznak inspekcji

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
30191140 Personal identification accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa identyfikatorów imiennych i oznak inspekcji. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia określa część III SIWZ dla danej części.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Dot. II.2.7):

Termin obowiązywania umowy Ramowej wynosi 2 lata od dnia jej zawarcia lub do dnia wykorzystania kwoty wskazanej w umowie ramowej zależnie od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa kamizelek ostrzegawczych

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113440 Reflective vests
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamizelek ostrzegawczych. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia określa część III SIWZ dla danej części.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Dot. II.2.7):

Termin obowiązywania umowy Ramowej wynosi 2 lata od dnia jej zawarcia lub do dnia wykorzystania kwoty wskazanej w umowie ramowej zależnie od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Warunek dotyczący zdolności do prowadzenia działalności zawodowej - nie dotyczy.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) oraz w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, żaden z Wykonawców i żaden z tych podmiotów trzecich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

3.W celu wstępnego potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia własnego złożonego w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: „JEDZ”) stanowiącego załącznik do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

4.JEDZ należy złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podmiot na zdolnościach którego Wykonawca polega na podstawie art. 22a ustawy Pzp. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD (https://espd.uzp.gov.pl/) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym do złożenia JEDZ jest Platforma.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy w tym postępowaniu złożyli odrębne oferty, wedle wzoru zawartego w Formularzu nr DP.3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

6. Zamawiający wskazuje, że w JEDZ w Części IV „Kryteria kwalifikacji” wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa - „OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI” poprzez ogólne potwierdzenie, że spełnia wszystkie postawione warunki udziału w postępowaniu i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

— --------------

7. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

7.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

c.d. w III 1.2)

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1282 ze zm.) w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze wskazane oświadczenia i dokumenty samodzielnie;

7.2.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7.3.oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności w celu potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 15

7.4.oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne w celu potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 22

8.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 7:

8.1.W ppkt 7.1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

8.2.W ppkt 7.2 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp.

9. Dokumenty, o których mowa w ppkt. 8.1 oraz 8.2 winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 8.1 – 8.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 9 znajduje odpowiednie zastosowanie.

11.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 7.2 składa dokument, o którym mowa w pkt 8.2 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 9 znajduje odpowiednie zastosowanie.

12.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wskazane w pkt 7 składa każdy z tych Wykonawców.

13.W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach innych podmiotów dokumenty wskazane w pkt 7 winny być złożone również w odniesieniu do tych podmiotów.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 b ustawy Pzp, dotyczące:

1.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa warunków we wskazanym zakresie

1.2. Sytuacji finansowej- Zamawiający nie określa warunków we wskazanym zakresie

1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie wiedzy i doświadczenia dla

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie

1.3.1.części I: w ramach maksymalnie 5 dostaw – dostawy kurtek na łączną kwotę nie mniejszą niż 10 000 zł brutto łącznie;

1.3.2.części II: w ramach maksymalnie 5 dostaw – dostawy marynarek, spódnic oraz spodni na łączną kwotę nie mniejszą niż 24 000 zł brutto łącznie;

1.3.3.części III: w ramach maksymalnie 5 dostaw – dostawy bluz i spodni polowych na łączną kwotę nie mniejszą niż 28 000 zł brutto łącznie;

1.3.4.części IV: w ramach maksymalnie 5 dostaw – dostawy koszul na łączną kwotę nie mniejszą niż 7 000 zł brutto łącznie;

1.3.5.części V: w ramach maksymalnie 5 dostaw – dostawy obuwia polowego na łączną kwotę nie mniejszą niż 7 000 zł brutto łącznie;

1.3.6.części VI: w ramach maksymalnie 3 dostaw – dostawy obuwia typu półbuty męskie na łączną kwotę nie mniejszą niż 3 000 zł brutto łącznie;

1.3.7.części VII: w ramach maksymalnie 3 dostaw – dostawy obuwia typu półbuty damskie - pantofle na łączną kwotę nie mniejszą niż 1 000 zł brutto łącznie;

1.3.8.części VIII: w ramach maksymalnie 3 dostaw – dostawy obuwia typu półbuty damskie wyjściowe na łączną kwotę nie mniejszą niż 1 000 zł brutto łącznie;

1.3.9.części IX: w ramach maksymalnie 3 dostaw – dostawy identyfikatorów imiennych i pasów głównych na łączną kwotę nie mniejszą niż 1 500 zł brutto łącznie;

1.3.10.części X: w ramach maksymalnie 3 dostaw – dostawy kamizelek ostrzegawczych na łączną kwotę nie mniejszą niż 1 000 zł brutto łącznie;

Jako jedną dostawę Zamawiający uznaje jedną czynność dostawy lub jedną zrealizowaną umowę. Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 powyżej, zostaną spełnione jeżeli Wykonawcy wykażą, że łącznie spełniają te warunki.

3.W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca może powoływać się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez wykonawców wspólnie wykonujących zamówienie (konsorcjum), jeżeli faktycznie i konkretnie uczestniczył w realizacji zamówienia w powoływanym zakresie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie zrealizowanego zakresu czynności oraz wykazania zakresu obowiązków np. poprzez złożenie umowy konsorcjum czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania opisanych w SIWZ w Części II, lit. A, pkt 1 warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych;

4.1.W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokumenty w tym zakresie Wykonawca składa wraz z ofertą.

c.d. III.1.3)

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia dokumentów określających w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

d) czy inny podmiot, w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia oraz potencjału kadrowego, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Wskazane informacje mogą być zawarte w zobowiązaniu, podmiotów udostępniających zasoby.

4.2.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

4.3.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotów, o których mowa w pkt. 4.1., nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1)zastąpił te podmioty lub podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 1.

4.4.W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4.5.Warunkiem polegania na zdolnościach innych podmiotów jest brak zaistnienia w stosunku do tych podmiotów podstaw wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

5. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w części II SIWZ, lit. A, pkt 1, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

5.1. na potwierdzenie spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie w zakresie wiedzy i doświadczenia

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnego ze wzorem określonym formularzem nr DP.1 „Wykaz wykonanych zamówień”;

Dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

c.d. poniżej

Minimum level(s) of standards possibly required:

6.W przypadku, gdy warunki udziału w postępowaniu określone w Części II SIWZ odnoszą się do kwot podanych w złotych polskich (PLN), a Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu wskaże kwoty w innej walucie niż złoty polski, dla potrzeb oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu kwoty te zostaną przez Zamawiającego przeliczone na złoty polski po średnim kursie NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli w dniu publikacji tego ogłoszenia o zamówieniu nie zostanie opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

7. Dokumenty i oświadczenia składane w celu potwierdzenia zgodnie z art. 25. ust. 1. pkt 2) że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego

7.1. Składane na wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w terminie nie krótszym niż 10 dni:

7.1.1.dotyczy części I, II, III zamówienia - próbki tkanin z których wykonane będą poszczególne składniki umundurowania, opisane w części III SIWZ.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy złożyli na wezwanie jednolitą próbkę materiału w rozmiarze 20 x 20 cm w celu potwierdzenia, że ofertowany przedmiot zamówienia jest maksymalnie zbliżony kolorystycznie z użytkowanym (w większości) sortem mundurowym przez inspektorów ITD. W tym celu:

a.Zmawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty pobrał od Zamawiającego próbkę tkaniny o wymiarach 10 x 10 cm w celu ustalenia właściwego odcienia koloru (ciemna zieleń);

b.Wykonawca jest zobowiązany złożyć na wezwanie próbkę tkanin (w kolorze zbliżonym maksymalnie do próbki udostępnionej od Zamawiającego), z których wykonane będą poszczególne składniki umundurowania opisane w części III SIWZ.

c.Próbki tkanin, z których wykonany będzie przedmiot zamówienia mają być w rozmiarze co najmniej 20 x 20 cm, w przypadku materiałów odblaskowych w rozmiarze co najmniej 5 x 5 cm.

d.Do próbek tkanin Wykonawca dołączy opis techniczny tkaniny (parametry użytkowe lub instrukcja użytkowania) z podaniem nazwy tkaniny i jej składu surowcowego i gramatury.

e.Próbki te będą badane pod względem zgodności kolorystycznej z próbką udostępnianą przez Zamawiającego o której mowa w pkt. 15.1.1. a.

f.UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest zaznaczyć, którego składnika umundurowania z danej części zamówienia dotyczą próbki zaoferowanych wyrobów oraz załączone dokumenty (opisy techniczne tkaniny).

g.Zamawiający nie wymaga dołączenia dodatków krawieckich w szczególności takich jak: guziki, suwaki, napy, stopery itp.

W celu umówienia się na pobranie właściwych próbek materiału, Wykonawca obowiązany jest do kontaktu e-mailowego na adres: zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl.

Odbiór próbki tkaniny będzie potwierdzony protokołem odbioru-przekazania, podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1.Warunki realizacji Umowy Ramowej szczegółowo określa cześć IV SIWZ IPUR (Istotne Warunki Realizacji Umowy Ramowej) wraz z załącznikami.

2.Zamawiający będzie udzielał Wykonawcy zamówień wykonawczych, których przedmiot objęty jest Umową Ramową, w miarę istniejących potrzeb w danej części zamówienia.

3.Fakt zawarcia Umowy Ramowej nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku kontraktowania.

4.Zawarcie Umowy Ramowej nie pozbawia Zamawiającego prawa do zamawiania przedmiotowych dostaw w drodze odrębnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 4
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/09/2020
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/09/2020
Local time: 12:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej w siedzibie Zamawiającego: GITD, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, pokój 6.19.

Information about authorised persons and opening procedure:

Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia otwarcia ofert poprzez transmisję online w związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego, jeżeli zagrożenie nadal występuje.

https://bip.gitd.gov.pl/zamowienia-publiczne/publiczne-sesje-otwarcia-ofert-on-line/.

Otwarcie ofert jest jawne.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. Ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta” (Formularz OF.0.) wraz z formularzem asortymentowo-cenowym (Formularz OF.1.) oraz dokumenty i próbki (w zakresie Części II SIWZ B ust. 8 pkt 8.3.) wymienione w Warunkach szczególnych SIWZ.

2. Wraz z ofertą powinny być złożone:

2.1. oświadczenia wstępnie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, złożone w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia;

2.2. pisemne zobowiązanie innego podmiotu, w przypadku, w którym Wykonawca polega na jego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej wraz z dokumentami potwierdzającymi okoliczności, o których mowa w Części II SIWZ;

2.3. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;

2.4. pełnomocnictwo do podpisania oferty - o ile uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą;

2.5.dowód wniesienia wadium, jeżeli wadium jest wymagane zgodnie z postanowieniami Warunków szczególnych SIWZ;

2.6.uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca zastrzega określone informacje składane wraz z ofertą jako tajemnica przedsiębiorstwa, stosownie do zapisów zawartych w punkcie 5.8.1.SIWZ.

2.7.próbki, o których mowa w Części II SIWZ B ust. 8 pkt 8.3. Szczegółowe informacje zawarte są w Części III SIWZ, pkt 9.

3. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: a) część I - 2 000 zł; b) część II - 4 800 zł; c) część III - 5 700 zł; d)część IV - 1 400 zł; e)część V - 1 500 zł; f)część VI - 700 zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 1.4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna musi być sporządzone i złożone w oryginale, w przypadku składania dokumentu w formie dokumentu elektronicznego, musi on zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę (gwaranta). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

4. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust.5 ustawy Pzp).

5. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp, zgodnie z którym może w pierwszej kolejności dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia zebrania przedofertowego z Wykonawcami.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

9.Zamawiający nie określa wymagań w zakresie społecznych warunków realizacji zamówienia.

10.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp

11.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

12. Wartością Umowy Ramowej jest łączna wartość zamówień, których Zamawiający zamierza udzielić w okresie obowiązywania Umowy Ramowej jednak nie większa niż 1 720 539 zł netto (2 116 262,97 zł brutto), w tym w podziale dla części:

a. I – 206 880 zł netto (254 462,40 zł brutto);

b. II – 491 153 zł netto (604 118,19 zł brutto);

c. III – 578 304 zł netto (711 313,92 zł brutto);

d. IV – 143 640 zł netto (176 677,20 zł brutto);

e. V – 156 770 zł netto (192 827,10 zł brutto);

f. VI – 73 800 zł netto (90 774 zł brutto);

g. VII – 9 000 zł netto (11 070 zł brutto);

h. VIII – 7 250 zł netto (8 917,50 zł brutto);

i. IX – 31 640 zł netto (38 917,20 zł brutto);

j. X – 22 102 zł netto (27 185,46 zł brutto).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Środki ochrony prawnej (ŚOP) przysługują Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli oni interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp (PZP).2.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.3.ŚOP przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia ŚOP, prowadzoną przez Prezesa UZP pod warunkiem, że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ.4.Z uwagi na wartość zamówienia równą lub przekraczającą kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 PZP:1)odwołanie przysługuje od wszystkich niezgodnych z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętych w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawiePZP;2)odwołanie wnosi się w terminie 10dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia-jeśli została przesłana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15dni,jeśli została przesłana w inny sposób;3)odwołanie dotyczące treści ogłoszenia wnosi się w terminie 10dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE),a postanowień SIWZ-w terminie 10dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej, a w przypadku, gdy SIWZ jest przekazywana Wykonawcom–od dnia jej przekazania;4)odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2) i 3) wnosi się w terminie 10dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jegowniesienia;5)jeżeli Zamawiający-mimo takiego obowiązku–nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż: w terminie 30dni od dnia publikacji w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.5.Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.6.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami PZP, określać żądanie odwołującego, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.7.Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych z zastrzeżeniem art.187 ust.3 i 4 PZP, uiszczono wpis.8.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.9.Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3dni od dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Wykonawcy stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeśli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.10.Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego Wykonawca doręcza Prezesowi KIO w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/08/2020