Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 386339-2015

Normál nézet megjelenítése

31/10/2015    S212

Magyarország-Budapest: Beszerzési tanácsadó szolgáltatások

2015/S 212-386339

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Miniszterelnökség
Nemzeti azonosító szám: AK10272
Postai cím: Kossuth Lajos tér 1–3.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Nagy Anita
E-mail: anita.nagy@me.gov.hu
Telefon: +36 17953403
Fax: +36 17950768

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: Miniszterelnökség
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Megbízási keretszerződés keretében a Miniszterelnökség tevékenységét segítő, annak az uniós támogatású pénzeszközök felhasználásához rendelt feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési és jogi szakértői tanácsadás.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 11: Vezetési tanácsadó szolgáltatások [6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
A teljesítés helye: A Megbízott székhelye, a megbízás teljesítéséhez szükséges mértékben Megbízó telephelye (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), vagy Megbízó által kijelölt egyéb hely.

NUTS-kód HU101 Budapest

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Megbízási keretszerződés keretében a Miniszterelnökség tevékenységét segítő, annak az uniós támogatású pénzeszközök felhasználásához rendelt feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési és jogi szakértői tanácsadás.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79418000 Beszerzési tanácsadó szolgáltatások, 79111000 Jogi tanácsadási szolgáltatások, 80500000 Képzési szolgáltatások

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: igen
Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
1. rész:
A Miniszterelnökség, illetőleg a mindenkor hatályos jogszabályok által az uniós támogatású pénzeszközök felhasználásával lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárások felügyeletének ellátására kijelölt szerv tevékenységét segítő, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési és jogi szakértői tanácsadás az alábbi főbb területeken:
1. a Miniszterelnökség tevékenységét képező közbeszerzési szempontú minőségellenőrzéshez kapcsolódóan a Miniszterelnökség rendelkezésére bocsátott dokumentumok tartalmára vonatkozó jogi, közbeszerzési szaktudást igénylő kérdésekben történő tanácsadás a Miniszterelnökség utasításai (egyedi megrendelése) alapján, ennek keretében minőségellenőrzési jelentés és tanúsítvány elkészítése (min. évente 600 db);
2. a Miniszterelnökség tevékenységét képező közbeszerzési szempontú szabályossági ellenőrzés során felmerülő, jogi, közbeszerzési szaktudást igénylő kérdésekben történő tanácsadás a Miniszterelnökség utasításai (egyedi megrendelése) alapján, ennek keretében szabályossági döntés és tanúsítvány elkészítése, esetleges jogorvoslati, szabálytalansági eljárás indításakor tanácsadás, jogorvoslati képviselet (min. évente 300 db);
3. a Miniszterelnökség tevékenységét képező közbeszerzési szempontú szabályossági utólagos ellenőrzés során felmerülő, jogi, közbeszerzési szaktudást igénylő kérdésekben történő tanácsadás a Miniszterelnökség utasításai (egyedi megrendelése) alapján, ennek keretében utólagos ellenőrzési jelentés elkészítése, esetleges jogorvoslati, szabálytalansági eljárás indításakor tanácsadás, jogorvoslati képviselet (min. évente 40 db);
4. a Miniszterelnökség tevékenységét képező szerződésmódosítások közbeszerzési, jogi szempontú véleményezése során felmerülő közbeszerzési, jogi szaktudást igénylő kérdésekben történő tanácsadás a Miniszterelnökség utasításai (egyedi megrendelése) alapján, ennek keretében közbeszerzési-jogi vélemények elkészítése (min. évente 250 db);
5. a Miniszterelnökség tevékenységét képező közbeszerzési eljárások auditálása során közbeszerzés, jogi szaktudást igénylő kérdésekben történő tanácsadás, ennek keretében közbeszerzési audit elvégzése (min. évente 10 db);
6. a Miniszterelnökség által készítendő képzési anyagok, iratok tartalmának összeállítása során nyújtandó jogi/közbeszerzési szempontú szakmai tanácsadás a Miniszterelnökség utasításai (egyedi megrendelése) alapján, ennek keretében kézikönyv, útmutató, közlemény, tanulmány, képzési anyagok készítése, képzés tartása, közbeszerzési és/vagy támogatási jogalkotási tanácsadás;(min. évente 5 db)
7. a Miniszterelnökség utasításai (egyedi megrendelés) alapján, a Miniszterelnökség, illetőleg a mindenkor hatályos jogszabályok által az uniós támogatású pénzeszközök felhasználásával lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárások felügyeletének ellátására kijelölt szerv tevékenységi körébe tartozó egyéb feladat ellátásában történő közreműködés; a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti, a közbeszerzési eljárások felügyeletét ellátó szerv részére, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ellenőrzési feladatok (minőségellenőrzési, szabályossági kérdésekben előzetes, folyamatba épített utó-, vagy utólagos ellenőrzés) kapcsán, továbbá a Miniszterelnökség egyéb szervezeti egységének, illetőleg a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti, uniós támogatású közbeszerzési eljárások felügyeletét ellátó szerv felkérésére jogi, közbeszerzési szakértői tanácsadás és rendelkezésre állás. (min. évente 20 alkalom)
A fenti feladatokat részletesen a jelenleg hatályban lévő alábbi jogszabályok tartalmazzák:
4/2011. (I.28.) Korm. rendelet III. fejezet 23. pontja szerinti a központi koordinációs szerv hatáskörébe utalt tevékenységek, továbbá a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 36. pontja szerint az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter hatáskörébe utalt tevékenységek.
Nyertes ajánlattevő a mindenkor érvényben lévő jogszabályok szerint köteles feladatait ellátni.
A fenti mennyiségek tájékoztató jellegűek, a szerződés keretösszege nettó 2 Mrd Ft – 30 % mennyiségi eltérés.
2. rész:
A Miniszterelnökség, illetőleg a mindenkor hatályos jogszabályok által az uniós támogatású pénzeszközök felhasználásával lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárások felügyeletének ellátására kijelölt szerv tevékenységét segítő, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési és jogi szakértői tanácsadás az alábbi főbb területeken:
1. a Miniszterelnökség tevékenységét képező közbeszerzési szempontú minőségellenőrzéshez kapcsolódóan a Miniszterelnökség rendelkezésére bocsátott dokumentumok tartalmára vonatkozó jogi, közbeszerzési szaktudást igénylő kérdésekben történő tanácsadás a Miniszterelnökség utasításai (egyedi megrendelése) alapján, ennek keretében minőségellenőrzési jelentés és tanúsítvány elkészítése (min. évente 600 db);
2. a Miniszterelnökség tevékenységét képező közbeszerzési szempontú szabályossági ellenőrzés során felmerülő, jogi, közbeszerzési szaktudást igénylő kérdésekben történő tanácsadás a Miniszterelnökség utasításai (egyedi megrendelése) alapján, ennek keretében szabályossági döntés és tanúsítvány elkészítése, esetleges jogorvoslati, szabálytalansági eljárás indításakor tanácsadás, jogorvoslati képviselet (min. évente 300 db);
3. a Miniszterelnökség tevékenységét képező közbeszerzési szempontú szabályossági utólagos ellenőrzés során felmerülő, jogi, közbeszerzési szaktudást igénylő kérdésekben történő tanácsadás a Miniszterelnökség utasításai (egyedi megrendelése) alapján, ennek keretében utólagos ellenőrzési jelentés elkészítése, esetleges jogorvoslati, szabálytalansági eljárás indításakor tanácsadás, jogorvoslati képviselet (min. évente 40 db);
4. a Miniszterelnökség tevékenységét képező szerződésmódosítások közbeszerzési, jogi szempontú véleményezése során felmerülő közbeszerzési, jogi szaktudást igénylő kérdésekben történő tanácsadás a Miniszterelnökség utasításai (egyedi megrendelése) alapján, ennek keretében közbeszerzési-jogi vélemények elkészítése (min. évente 250 db);
5. a Miniszterelnökség tevékenységét képező közbeszerzési eljárások auditálása során közbeszerzés, jogi szaktudást igénylő kérdésekben történő tanácsadás, ennek keretében közbeszerzési audit elvégzése (min. évente 10 db);
6. a Miniszterelnökség által készítendő képzési anyagok, iratok tartalmának összeállítása során nyújtandó jogi/közbeszerzési szempontú szakmai tanácsadás a Miniszterelnökség utasításai (egyedi megrendelése) alapján, ennek keretében kézikönyv, útmutató, közlemény, tanulmány, képzési anyagok készítése, képzés tartása, közbeszerzési és/vagy támogatási jogalkotási tanácsadás; (min. évente 5 db)
7. a Miniszterelnökség utasításai (egyedi megrendelés) alapján, a Miniszterelnökség, illetőleg a mindenkor hatályos jogszabályok által az uniós támogatású pénzeszközök felhasználásával lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárások felügyeletének ellátására kijelölt szerv tevékenységi körébe tartozó egyéb feladat ellátásában történő közreműködés; a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti, a közbeszerzési eljárások felügyeletét ellátó szerv részére, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ellenőrzési feladatok (minőségellenőrzési, szabályossági kérdésekben előzetes, folyamatba épített utó-, vagy utólagos ellenőrzés) kapcsán, továbbá a Miniszterelnökség egyéb szervezeti egységének, illetőleg a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti, uniós támogatású közbeszerzési eljárások felügyeletét ellátó szerv felkérésére jogi, közbeszerzési szakértői tanácsadás és rendelkezésre állás. (min. évente 20 alkalom)
A fenti feladatokat részletesen a jelenleg hatályban lévő alábbi jogszabályok tartalmazzák:
4/2011. (I.28.) Korm. rendelet III. fejezet 23. pontja szerinti a központi koordinációs szerv hatáskörébe utalt tevékenységek, továbbá a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 36. pontja szerint az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter hatáskörébe utalt tevékenységek.
Nyertes ajánlattevő a mindenkor érvényben lévő jogszabályok szerint köteles feladatait ellátni.
A fenti mennyiségek tájékoztató jellegűek, a szerződés keretösszege nettó 2 Mrd Ft – 30 % mennyiségi eltérés.
3. rész:
A Miniszterelnökség, illetőleg a mindenkor hatályos jogszabályok által az uniós támogatású pénzeszközök felhasználásával lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárások felügyeletének ellátására kijelölt szerv tevékenységét segítő, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési és jogi szakértői tanácsadás az alábbi főbb területeken:
1. a Miniszterelnökség tevékenységét képező közbeszerzési szempontú minőségellenőrzéshez kapcsolódóan a Miniszterelnökség rendelkezésére bocsátott dokumentumok tartalmára vonatkozó jogi, közbeszerzési szaktudást igénylő kérdésekben történő tanácsadás a Miniszterelnökség utasításai (egyedi megrendelése) alapján, ennek keretében minőségellenőrzési jelentés és tanúsítvány elkészítése (min. évente 300 db);
2. a Miniszterelnökség tevékenységét képező közbeszerzési szempontú szabályossági ellenőrzés során felmerülő, jogi, közbeszerzési szaktudást igénylő kérdésekben történő tanácsadás a Miniszterelnökség utasításai (egyedi megrendelése) alapján, ennek keretében szabályossági döntés és tanúsítvány elkészítése, esetleges jogorvoslati, szabálytalansági eljárás indításakor tanácsadás, jogorvoslati képviselet (min. évente 150 db);
3. a Miniszterelnökség tevékenységét képező közbeszerzési szempontú szabályossági utólagos ellenőrzés során felmerülő, jogi, közbeszerzési szaktudást igénylő kérdésekben történő tanácsadás a Miniszterelnökség utasításai (egyedi megrendelése) alapján, ennek keretében utólagos ellenőrzési jelentés elkészítése, esetleges jogorvoslati, szabálytalansági eljárás indításakor tanácsadás, jogorvoslati képviselet (min. évente 20 db);
4. a Miniszterelnökség tevékenységét képező szerződésmódosítások közbeszerzési, jogi szempontú véleményezése során felmerülő közbeszerzési, jogi szaktudást igénylő kérdésekben történő tanácsadás a Miniszterelnökség utasításai (egyedi megrendelése) alapján, ennek keretében közbeszerzési-jogi vélemények elkészítése (min. évente 120 db);
5. a Miniszterelnökség tevékenységét képező közbeszerzési eljárások auditálása során közbeszerzés, jogi szaktudást igénylő kérdésekben történő tanácsadás, ennek keretében közbeszerzési audit elvégzése (min. évente 5 db);
6. a Miniszterelnökség által készítendő képzési anyagok, iratok tartalmának összeállítása során nyújtandó jogi/közbeszerzési szempontú szakmai tanácsadás a Miniszterelnökség utasításai (egyedi megrendelése) alapján, ennek keretében kézikönyv, útmutató, közlemény, tanulmány, képzési anyagok készítése, képzés tartása, közbeszerzési és/vagy támogatási jogalkotási tanácsadás; (min. évente 5 db)
7. a Miniszterelnökség utasításai (egyedi megrendelés) alapján, a Miniszterelnökség, illetőleg a mindenkor hatályos jogszabályok által az uniós támogatású pénzeszközök felhasználásával lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárások felügyeletének ellátására kijelölt szerv tevékenységi körébe tartozó egyéb feladat ellátásában történő közreműködés; a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti, a közbeszerzési eljárások felügyeletét ellátó szerv részére, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ellenőrzési feladatok (minőségellenőrzési, szabályossági kérdésekben előzetes, folyamatba épített utó-, vagy utólagos ellenőrzés) kapcsán, továbbá a Miniszterelnökség egyéb szervezeti egységének, illetőleg a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti, uniós támogatású közbeszerzési eljárások felügyeletét ellátó szerv felkérésére jogi, közbeszerzési szakértői tanácsadás és rendelkezésre állás. (minimum évente 10 alkalom)
A fenti feladatokat részletesen a jelenleg hatályban lévő alábbi jogszabályok tartalmazzák:
4/2011. (I.28.) Korm. rendelet III. fejezet 23. pontja szerinti a központi koordinációs szerv hatáskörébe utalt tevékenységek, továbbá a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 36. pontja szerint az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter hatáskörébe utalt tevékenységek.
Nyertes ajánlattevő a mindenkor érvényben lévő jogszabályok szerint köteles feladatait ellátni.
A fenti mennyiségek tájékoztató jellegűek, a szerződés keretösszege nettó 1 Mrd Ft – 30 % mennyiségi eltérés.
A részletes feladatleírást valamennyi rész tekintetébe a dokumentáció tartalmazza.
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: igen
A lehetséges meghosszabbítások száma: 1
Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Kezdés 15.12.2015. Befejezés 31.12.2020

Részekre vonatkozó információk

Rész száma: 1 Elnevezés: Megbízási keretszerződés keretében a Miniszterelnökség tevékenységét segítő, annak az uniós támogatású pénzeszközök felhasználásához rendelt feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési és jogi szakértői tanácsadás
1)Rövid meghatározás
Megbízási keretszerződés keretében a Miniszterelnökség tevékenységét segítő, annak az uniós támogatású pénzeszközök felhasználásához rendelt feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési és jogi szakértői tanácsadás.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79418000 Beszerzési tanácsadó szolgáltatások, 79111000 Jogi tanácsadási szolgáltatások, 80500000 Képzési szolgáltatások

3)Mennyiség
1. rész:
A Miniszterelnökség, illetőleg a mindenkor hatályos jogszabályok által az uniós támogatású pénzeszközök felhasználásával lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárások felügyeletének ellátására kijelölt szerv tevékenységét segítő, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési és jogi szakértői tanácsadás az alábbi főbb területeken:
1. a Miniszterelnökség tevékenységét képező közbeszerzési szempontú minőségellenőrzéshez kapcsolódóan a Miniszterelnökség rendelkezésére bocsátott dokumentumok tartalmára vonatkozó jogi, közbeszerzési szaktudást igénylő kérdésekben történő tanácsadás a Miniszterelnökség utasításai (egyedi megrendelése) alapján, ennek keretében minőségellenőrzési jelentés és tanúsítvány elkészítése (min. évente 600 db);
2. a Miniszterelnökség tevékenységét képező közbeszerzési szempontú szabályossági ellenőrzés során felmerülő, jogi, közbeszerzési szaktudást igénylő kérdésekben történő tanácsadás a Miniszterelnökség utasításai (egyedi megrendelése) alapján, ennek keretében szabályossági döntés és tanúsítvány elkészítése, esetleges jogorvoslati, szabálytalansági eljárás indításakor tanácsadás, jogorvoslati képviselet (min. évente 300 db);
3. a Miniszterelnökség tevékenységét képező közbeszerzési szempontú szabályossági utólagos ellenőrzés során felmerülő, jogi, közbeszerzési szaktudást igénylő kérdésekben történő tanácsadás a Miniszterelnökség utasításai (egyedi megrendelése) alapján, ennek keretében utólagos ellenőrzési jelentés elkészítése, esetleges jogorvoslati, szabálytalansági eljárás indításakor tanácsadás, jogorvoslati képviselet (min. évente 40 db);
4. a Miniszterelnökség tevékenységét képező szerződésmódosítások közbeszerzési, jogi szempontú véleményezése során felmerülő közbeszerzési, jogi szaktudást igénylő kérdésekben történő tanácsadás a Miniszterelnökség utasításai (egyedi megrendelése) alapján, ennek keretében közbeszerzési-jogi vélemények elkészítése (min. évente 250 db);
5. a Miniszterelnökség tevékenységét képező közbeszerzési eljárások auditálása során közbeszerzés, jogi szaktudást igénylő kérdésekben történő tanácsadás, ennek keretében közbeszerzési audit elvégzése (min. évente 10 db);
6. a Miniszterelnökség által készítendő képzési anyagok, iratok tartalmának összeállítása során nyújtandó jogi/közbeszerzési szempontú szakmai tanácsadás a Miniszterelnökség utasításai (egyedi megrendelése) alapján, ennek keretében kézikönyv, útmutató, közlemény, tanulmány, képzési anyagok készítése, képzés tartása, közbeszerzési és/vagy támogatási jogalkotási tanácsadás;(min. évente 5 db)
7. a Miniszterelnökség utasításai (egyedi megrendelés) alapján, a Miniszterelnökség, illetőleg a mindenkor hatályos jogszabályok által az uniós támogatású pénzeszközök felhasználásával lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárások felügyeletének ellátására kijelölt szerv tevékenységi körébe tartozó egyéb feladat ellátásában történő közreműködés; a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti, a közbeszerzési eljárások felügyeletét ellátó szerv részére, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ellenőrzési feladatok (minőségellenőrzési, szabályossági kérdésekben előzetes, folyamatba épített utó-, vagy utólagos ellenőrzés) kapcsán, továbbá a Miniszterelnökség egyéb szervezeti egységének, illetőleg a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti, uniós támogatású közbeszerzési eljárások felügyeletét ellátó szerv felkérésére jogi, közbeszerzési szakértői tanácsadás és rendelkezésre állás. (min. évente 20 alkalom)
A fenti feladatokat részletesen a jelenleg hatályban lévő alábbi jogszabályok tartalmazzák:
4/2011. (I.28.) Korm. rendelet III. fejezet 23. pontja szerinti a központi koordinációs szerv hatáskörébe utalt tevékenységek, továbbá a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 36. pontja szerint az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter hatáskörébe utalt tevékenységek.
Nyertes ajánlattevő a mindenkor érvényben lévő jogszabályok szerint köteles feladatait ellátni.
A fenti mennyiségek tájékoztató jellegűek, a szerződés keretösszege nettó 2 Mrd Ft – 30 % mennyiségi eltérés.
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Kezdés 15.12.2015. Befejezés 31.12.2020
5)További információk a részekről
Rész száma: 2 Elnevezés: Megbízási keretszerződés keretében a Miniszterelnökség tevékenységét segítő, annak az uniós támogatású pénzeszközök felhasználásához rendelt feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési és jogi szakértői tanácsadás
1)Rövid meghatározás
Megbízási keretszerződés keretében a Miniszterelnökség tevékenységét segítő, annak az uniós támogatású pénzeszközök felhasználásához rendelt feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési és jogi szakértői tanácsadás.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79418000 Beszerzési tanácsadó szolgáltatások, 79111000 Jogi tanácsadási szolgáltatások, 80500000 Képzési szolgáltatások

3)Mennyiség
2. rész:
A Miniszterelnökség, illetőleg a mindenkor hatályos jogszabályok által az uniós támogatású pénzeszközök felhasználásával lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárások felügyeletének ellátására kijelölt szerv tevékenységét segítő, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési és jogi szakértői tanácsadás az alábbi főbb területeken:
1. a Miniszterelnökség tevékenységét képező közbeszerzési szempontú minőségellenőrzéshez kapcsolódóan a Miniszterelnökség rendelkezésére bocsátott dokumentumok tartalmára vonatkozó jogi, közbeszerzési szaktudást igénylő kérdésekben történő tanácsadás a Miniszterelnökség utasításai (egyedi megrendelése) alapján, ennek keretében minőségellenőrzési jelentés és tanúsítvány elkészítése (min. évente 600 db);
2. a Miniszterelnökség tevékenységét képező közbeszerzési szempontú szabályossági ellenőrzés során felmerülő, jogi, közbeszerzési szaktudást igénylő kérdésekben történő tanácsadás a Miniszterelnökség utasításai (egyedi megrendelése) alapján, ennek keretében szabályossági döntés és tanúsítvány elkészítése, esetleges jogorvoslati, szabálytalansági eljárás indításakor tanácsadás, jogorvoslati képviselet (min. évente 300 db);
3. a Miniszterelnökség tevékenységét képező közbeszerzési szempontú szabályossági utólagos ellenőrzés során felmerülő, jogi, közbeszerzési szaktudást igénylő kérdésekben történő tanácsadás a Miniszterelnökség utasításai (egyedi megrendelése) alapján, ennek keretében utólagos ellenőrzési jelentés elkészítése, esetleges jogorvoslati, szabálytalansági eljárás indításakor tanácsadás, jogorvoslati képviselet (min. évente 40 db);
4. a Miniszterelnökség tevékenységét képező szerződésmódosítások közbeszerzési, jogi szempontú véleményezése során felmerülő közbeszerzési, jogi szaktudást igénylő kérdésekben történő tanácsadás a Miniszterelnökség utasításai (egyedi megrendelése) alapján, ennek keretében közbeszerzési-jogi vélemények elkészítése (min. évente 250 db);
5. a Miniszterelnökség tevékenységét képező közbeszerzési eljárások auditálása során közbeszerzés, jogi szaktudást igénylő kérdésekben történő tanácsadás, ennek keretében közbeszerzési audit elvégzése (min. évente 10 db);
6. a Miniszterelnökség által készítendő képzési anyagok, iratok tartalmának összeállítása során nyújtandó jogi/közbeszerzési szempontú szakmai tanácsadás a Miniszterelnökség utasításai (egyedi megrendelése) alapján, ennek keretében kézikönyv, útmutató, közlemény, tanulmány, képzési anyagok készítése, képzés tartása, közbeszerzési és/vagy támogatási jogalkotási tanácsadás;(min. évente 5 db)
7. a Miniszterelnökség utasításai (egyedi megrendelés) alapján, a Miniszterelnökség, illetőleg a mindenkor hatályos jogszabályok által az uniós támogatású pénzeszközök felhasználásával lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárások felügyeletének ellátására kijelölt szerv tevékenységi körébe tartozó egyéb feladat ellátásában történő közreműködés; a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti, a közbeszerzési eljárások felügyeletét ellátó szerv részére, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ellenőrzési feladatok (minőségellenőrzési, szabályossági kérdésekben előzetes, folyamatba épített utó-, vagy utólagos ellenőrzés) kapcsán, továbbá a Miniszterelnökség egyéb szervezeti egységének, illetőleg a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti, uniós támogatású közbeszerzési eljárások felügyeletét ellátó szerv felkérésére jogi, közbeszerzési szakértői tanácsadás és rendelkezésre állás. (min. évente 20 alkalom)
A fenti feladatokat részletesen a jelenleg hatályban lévő alábbi jogszabályok tartalmazzák:
4/2011. (I.28.) Korm. rendelet III. fejezet 23. pontja szerinti a központi koordinációs szerv hatáskörébe utalt tevékenységek, továbbá a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 36. pontja szerint az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter hatáskörébe utalt tevékenységek.
Nyertes ajánlattevő a mindenkor érvényben lévő jogszabályok szerint köteles feladatait ellátni.
A fenti mennyiségek tájékoztató jellegűek, a szerződés keretösszege nettó 2 Mrd Ft – 30 % mennyiségi eltérés.
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Kezdés 15.12.2015. Befejezés 31.12.2020
5)További információk a részekről
Rész száma: 3 Elnevezés: Megbízási keretszerződés keretében a Miniszterelnökség tevékenységét segítő, annak az uniós támogatású pénzeszközök felhasználásához rendelt feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési és jogi szakértői tanácsadás
1)Rövid meghatározás
Megbízási keretszerződés keretében a Miniszterelnökség tevékenységét segítő, annak az uniós támogatású pénzeszközök felhasználásához rendelt feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési és jogi szakértői tanácsadás.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79418000 Beszerzési tanácsadó szolgáltatások, 79111000 Jogi tanácsadási szolgáltatások, 80500000 Képzési szolgáltatások

3)Mennyiség
3. rész:
A Miniszterelnökség, illetőleg a mindenkor hatályos jogszabályok által az uniós támogatású pénzeszközök felhasználásával lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárások felügyeletének ellátására kijelölt szerv tevékenységét segítő, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési és jogi szakértői tanácsadás az alábbi főbb területeken:
1. a Miniszterelnökség tevékenységét képező közbeszerzési szempontú minőségellenőrzéshez kapcsolódóan a Miniszterelnökség rendelkezésére bocsátott dokumentumok tartalmára vonatkozó jogi, közbeszerzési szaktudást igénylő kérdésekben történő tanácsadás a Miniszterelnökség utasításai (egyedi megrendelése) alapján, ennek keretében minőségellenőrzési jelentés és tanúsítvány elkészítése (min. évente 300 db);
2. a Miniszterelnökség tevékenységét képező közbeszerzési szempontú szabályossági ellenőrzés során felmerülő, jogi, közbeszerzési szaktudást igénylő kérdésekben történő tanácsadás a Miniszterelnökség utasításai (egyedi megrendelése) alapján, ennek keretében szabályossági döntés és tanúsítvány elkészítése, esetleges jogorvoslati, szabálytalansági eljárás indításakor tanácsadás, jogorvoslati képviselet (min. évente 150 db);
3. a Miniszterelnökség tevékenységét képező közbeszerzési szempontú szabályossági utólagos ellenőrzés során felmerülő, jogi, közbeszerzési szaktudást igénylő kérdésekben történő tanácsadás a Miniszterelnökség utasításai (egyedi megrendelése) alapján, ennek keretében utólagos ellenőrzési jelentés elkészítése, esetleges jogorvoslati, szabálytalansági eljárás indításakor tanácsadás, jogorvoslati képviselet (min. évente 20 db);
4. a Miniszterelnökség tevékenységét képező szerződésmódosítások közbeszerzési, jogi szempontú véleményezése során felmerülő közbeszerzési, jogi szaktudást igénylő kérdésekben történő tanácsadás a Miniszterelnökség utasításai (egyedi megrendelése) alapján, ennek keretében közbeszerzési-jogi vélemények elkészítése (min. évente 120 db);
5. a Miniszterelnökség tevékenységét képező közbeszerzési eljárások auditálása során közbeszerzés, jogi szaktudást igénylő kérdésekben történő tanácsadás, ennek keretében közbeszerzési audit elvégzése (min. évente 5 db);
6. a Miniszterelnökség által készítendő képzési anyagok, iratok tartalmának összeállítása során nyújtandó jogi/közbeszerzési szempontú szakmai tanácsadás a Miniszterelnökség utasításai (egyedi megrendelése) alapján, ennek keretében kézikönyv, útmutató, közlemény, tanulmány, képzési anyagok készítése, képzés tartása, közbeszerzési és/vagy támogatási jogalkotási tanácsadás; (min. évente 5 db)
7. a Miniszterelnökség utasításai (egyedi megrendelés) alapján, a Miniszterelnökség, illetőleg a mindenkor hatályos jogszabályok által az uniós támogatású pénzeszközök felhasználásával lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárások felügyeletének ellátására kijelölt szerv tevékenységi körébe tartozó egyéb feladat ellátásában történő közreműködés; a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti, a közbeszerzési eljárások felügyeletét ellátó szerv részére, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ellenőrzési feladatok (minőségellenőrzési, szabályossági kérdésekben előzetes, folyamatba épített utó-, vagy utólagos ellenőrzés) kapcsán, továbbá a Miniszterelnökség egyéb szervezeti egységének, illetőleg a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti, uniós támogatású közbeszerzési eljárások felügyeletét ellátó szerv felkérésére jogi, közbeszerzési szakértői tanácsadás és rendelkezésre állás. (minimum évente 10 alkalom)
A fenti feladatokat részletesen a jelenleg hatályban lévő alábbi jogszabályok tartalmazzák:
4/2011. (I.28.) Korm. rendelet III. fejezet 23. pontja szerinti a központi koordinációs szerv hatáskörébe utalt tevékenységek, továbbá a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 36. pontja szerint az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter hatáskörébe utalt tevékenységek.
Nyertes ajánlattevő a mindenkor érvényben lévő jogszabályok szerint köteles feladatait ellátni.
A fenti mennyiségek tájékoztató jellegűek, a szerződés keretösszege nettó 1 Mrd Ft – 30 % mennyiségi eltérés.
A részletes feladatleírást valamennyi rész tekintetében a dokumentáció tartalmazza.
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Kezdés 15.12.2015. Befejezés 31.12.2020
5)További információk a részekről

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Az egyes szerződést biztosító mellékkötelezettségek valamennyi rész tekintetében egységesen kerülnek előírásra az alábbiak szerint:
Ajánlattevő kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
Késedelmi kötbér: Bármely a felhívás II.2.1. pontjában meghatározott eseti megbízásban rögzített feladat esetében, amennyiben a nyertes ajánlattevő olyan okból, melyért felelős, késedelmesen teljesít (azaz az eseti megbízás szerinti teljesítési határidőt 1 órát meghaladóan, de 24 órát meg nem haladóan elmulasztja, vagy 24 órát meghaladóan elmulasztja) késedelmi kötbért köteles fizetni. Alapja a késedelemmel érintett egyes eseti megbízás nettó ellenértéke, mértéke 1 órát meghaladó, de 24 órát nem meghaladó késedelem esetén a 2 %/naptári nap, 24 órát meghaladó késedelem esetén 10 %/naptári nap, de legfeljebb a kötbéralap 20 %-a.
A kötbéralap 20 %-ának elérése esetén megbízó jogosult a megbízástól elállni és meghiúsulási kötbért követelni.
Hibás teljesítési kötbér: Bármely a felhívás II.2.1. pontjában meghatározott eseti megbízásban rögzített feladat esetében hibás teljesítési kötbér akkor fizetendő, ha ajánlattevő a szerződést, vagy annak részfeladatát olyan okból kifolyólag teljesíti hibásan, melyért ajánlattevő felelős.
Hibás teljesítés esetén a megbízó az eseti megbízás 20 %/alkalom mértékű hibás teljesítési köteles fizetni.
Alapja a hibás teljesítéssel érintett egyes eseti megbízás nettó ellenértéke.
Megbízó azonnal élhet a hibás teljesítési kötbér alkalmazásával, amennyiben az eseti megbízás során megbízott hibásan teljesít.
Amennyiben megbízott a hibás teljesítést követően ugyanazon eseti megbízás esetében ismételten hibásan teljesít, vagy ha a megbízott a hibát – amennyiben a hiba kijavítására a Megbízó esetileg lehetőséget biztosít – az előírt határidőn belül nem vagy nem megfelelően javítja ki, akkor Megbízó jogosult ismételten a fent meghatározott mértékű hibás teljesítési kötbért alkalmazni.
A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke: a kötbéralap 30 %-a.
Amennyiben az eseti megbízás esetében a hibás teljesítési kötbér eléri a maximumát, akkor megbízó jogosult az eseti megrendeléstől elállni és meghiúsulási kötbért követelni.
A meghiúsulási kötbér mértéke: az eseti megbízás nettó ellenértékének a 25 %-a.
Ajánlatkérő jogosult a teljes keretszerződés felmondására, amennyiben a késedelemmel, vagy a hibás teljesítéssel vagy a meghiúsulással érintett eseti megbízások összértéke eléri a teljes keretösszeg 25 %-át.
Ajánlatkérőként szerződő fél jogosult a kötbért beszámítani az ajánlattevőként szerződő fél által kiállított számlába a Kbt. 130. § (6) bekezdése szerint.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az egyes finanszírozási és fizetési feltételek valamennyi rész esetében egységesen kerülnek előírásra az alábbiak szerint:
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás tárgyát képező feladatok szerződésszerű ellátásáért az ellenszolgáltatást havonta utólag, az adott hónapban teljesített eseti megrendelések alapján, a teljesítésről szóló igazolás kiállítását követően a Kbt. 130. § (1), (5)-(6) bekezdésében, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-a szerint teljesíti.
Arra az esetre, ha a fizetés napja az Államkincstár év végi zárása vagy az előirányzatok év eleji nyitása miatt a 8.6. pontban meghatározott határidőn túlnyúlik, a felek az ellenszolgáltatás legfeljebb 60 napos halasztott teljesítésében állapodnak meg tekintettel a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésére. Ebben az esetben a Megbízott késedelmi kamatot nem érvényesít Megbízóval szemben a Kincstári zárás és az előirányzatok ismételt megnyitása közötti időre.
Amennyiben a Támogatói okirat alapján a finanszírozás módja szállítói finanszírozás ajánlatkérő a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § (1) bekezdés a) pontja alapján a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja.
Ajánlatkérő az eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10 (tíz) %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét írja elő. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50 (ötven) %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50 (ötven) %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként.
Vonatkozó további jogszabályi rendelkezések:
— 2007. évi CXXVII. törvény;
— 2014. évi C. törvény;
— 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről;
— 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
— 2013. évi V. törvény
— 2011. évi CXCV. törvény
A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A kifizetés, az elszámolás és az ajánlattétel pénzneme: a HUF.
Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra.
Tekintettel arra, hogy a KÖFOP pályázat kiírására a jelen felhívás feladásáig nem került sor, így nem határozható meg előre, hogy a finanszírozás módja utó vagy szállítói finanszírozás alapján történik.
Amennyiben utófinanszírozás alapján kerül sor szerződéskötésre, úgy ajánlatkérő nem biztosít előleget.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes(ek) által gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság) létrehozását.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Valamennyi rész esetében egységesen az alábbi kizáró okok előírására kerül sor:
Kizáró okok:
1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében, az 57.§ (1) bekezdésének a)-d) és f) pontja szerinti meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), akivel szemben az 56.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
3) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szerelőt, akivel szemben az 1) és 2) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolás módja:
1. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2-8 és 10-11.§-ai szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
2. Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe Kbt. 56.§ (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt. A Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)-d) és f) pontjában meghatározott kizáró okok vonatkozásában az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő maga is nyilatkozhat.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A 310/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet 7.§-ára tekintettel. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erről Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
Gazdasági szereplő az ajánlati felhívás feladásánál nem régebbi nyilatkozatot köteles csatolni a kizáró okok fenn nem állásáról.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 172.§ (2) bekezdés k) pontja, valamint a 310/2011 Korm. rendelet 13.§ (1) bekezdés szerinti alábbi útmutatókra, melyek a www.kozbeszerzes.hu honlapon elérhetőek:

— A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám, 2012.06.01.)
— A Közbeszerzési Hatóság 2014. május 16-án kiadott „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57.§-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-3.§-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában”.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: GP.1) Az ajánlathoz csatolni kell a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolót az ajánlattételi határidő lejártának napjáig lezárt, utolsó három üzleti évre vonatkozóan, amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét; amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő közzétételét, akkor nyilatkozat az utolsó három lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről.
Amennyiben ajánlattevő, GP.1. pont igazolásait azért nem tudja csatolni, mert az ajánlatkérő által kért teljes időszak kezdete után kezdte meg működését, elegendő nyilatkoznia a közbeszerzés tárgya szerinti (közbeszerzési szakértői tanácsadási tevékenység) nettó árbevételéről.
Amennyiben a beszámoló a közhiteles elektronikus nyilvántartásban elérhető, azt az ajánlathoz nem szükséges csatolni.
GP.2) Az ajánlathoz a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének c) pontja alapján csatolni kell az ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző három üzleti évben elért, általános forgalmi adó nélkül számított, a közbeszerzés tárgyából (közbeszerzési szakértői tanácsadási tevékenység) származó árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát Ft-ban kifejezve, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a GP.1) és a GP.2) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A GP.2. pont szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó követelményeknek (GP.1.), amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint támaszkodhat.
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – az a) pontban foglalt esetektől eltérően – akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Azokban az esetekben, amelyekben a 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja – figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (5) bek.).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): GP.1.) Valamennyi rész esetében:
Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző három lezárt üzleti év során a mérleg szerinti eredménye egynél több lezárt üzleti évben negatív volt.
Amennyiben ajánlattevő, GP.1. pont igazolásait azért nem tudja csatolni, mert az ajánlatkérő által kért teljes időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti (közbeszerzési szakértői tanácsadási tevékenység) nettó árbevételének el kell érnie:
1. rész: 950 000 000,- Ft – ot;
2. rész:950 000 000,- Ft – ot;
3. rész: 525 000 000,- Ft – ot.
GP.2) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző három üzleti évben elért közbeszerzési szakértői tanácsadási tevékenységből származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem éri el:
1. rész: 950 000 000,- Ft – ot;
2. rész: 950 000 000,- Ft – ot;
3. rész: 525 000 000,- Ft – ot.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
MSZ/1) Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (3) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített, közbeszerzés tárgya szerinti referencia-nyilatkozatokat/igazolásokat a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16.§ (1) bek. a-b) pontjában foglaltak szerint. A nyilatkozatnak/igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: a teljesítés ideje (év/hó/nap), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás nettó összege, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (Ajánlatkérő szerződésszerű teljesítésnek tekinti a szerződésszerű részteljesítést is.)
Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben közös ajánlattevők vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 129. § (7) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést – közös ajánlattevői, vagy projekttársasági korábbi teljesítés esetén egyaránt.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot.
MSZ/2) Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 310/2011 Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, saját kezű aláírással ellátott szakmai önéletrajz, végzettséget és képzettséget igazoló egyszerű másolati okirat, dokumentum csatolásával. Az önéletrajzból az alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalatnak egyértelműen ki kell derülnie, így különösen az alábbi adatokat kell feltüntetni:
— a szakmai gyakorlatként megjelölt beruházás/projekt ismertetését,
— az adott szakember által a hivatkozott beruházáson/projektben ellátott feladat, munkakör,
tevékenység ismertetését,
— a tevékenység kezdő és befejező idejét (legalább év, hónap),
— valamint annak feltüntetését, hogy az ajánlattevővel állnak munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban, vagy kapacitást biztosító szervezet által, vagy kapacitást biztosító személyként kerülnek bevonásra.
Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét – amely szakember esetében ez követelmény – az önéletrajz
alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati
idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Csatolni kell a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlat keretében való bemutatásáról tudomása van, ehhez kifejezetten hozzájárul és kész a teljesítés során történő személyes közreműködésre.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint támaszkodhat.
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.
Azokban az esetekben, amelyekben a 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja – figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 15. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1) bek.).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
MSZ/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben (36 hónapban) az alábbi tárgyú referenciákkal:
MSZ/1.1.
1. és 2. rész esetén:
árubeszerzés, illetve szolgáltatás megrendelés esetén uniós (közösségi) értékhatárt elérő, építési beruházás esetén 300 millió forintot elérő vagy meghaladó egybeszámított becsült értékű és/vagy uniós (közösségi) eljárásrendben lefolytatott összesen legalább 450 db építési beruházás, és/vagy szolgáltatás megrendelés, és/vagy árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás jogszabály által feljogosított szerv részére történt minőségellenőrzése, és/vagy szabályossági tanúsítvány kiállítása, és/vagy utó- és/vagy utólagos ellenőrzése, és/vagy közbeszerzési eljárás auditálása;és/vagy
közbeszerzési eljárás lebonyolítása.
Ajánlatkérő a teljesített lebonyolítási referenciaként azon közbeszerzési eljárás lebonyolítását fogadja el, amelyben a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékozató feladására sor került és amely eljárásban jogorvoslati eljárás kezdeményezésére nem került sor.
3. rész esetén:
árubeszerzés, illetve szolgáltatás megrendelés esetén uniós (közösségi) értékhatárt elérő, építési beruházás esetén 300 millió forintot elérő vagy meghaladó egybeszámított becsült értékű és/vagy uniós (közösségi) eljárásrendben lefolytatott összesen legalább 225 db építési beruházás, és/vagy szolgáltatás megrendelés, és/vagy árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás jogszabály által feljogosított szerv részére történt minőségellenőrzése, és/vagy szabályossági tanúsítvány kiállítása, és/vagy utó- vagy utólagos ellenőrzése, és/vagy közbeszerzési eljárás auditálása;
és/vagy
közbeszerzési eljárás lebonyolítása.
Ajánlatkérő a teljesített lebonyolítási referenciaként azon közbeszerzési eljárás lebonyolítását fogadja el, amelyben a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékozató feladására sor került és amely eljárásban jogorvoslati eljárás kezdeményezésére nem került sor.
MSZ/1.2.
Valamennyi rész esetén:
Legalább 1 db, közbeszerzési szempontú szakmai tanácsadás keretében közbeszerzési szakmai tanulmány készítésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referencia, amelynek ellenértéke legalább nettó 5000000 Ft.
Egy szerződésre vonatkozó referencia a fenti követelményeket egyszerre is teljesítheti, amennyiben az adott referenciamunka valamennyi előírt feltételnek megfelel. A referencia akkor minősül az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 36 hónapban teljesítettnek, ha a teljesítés igazolás kiadásának időpontja erre az időszakra esik.
MSZ/2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket:
MSZ/2.1. Közbeszerzési szakemberek
Legalább 6 fő közbeszerzési szakember, akik a Közbeszerzési Hatóság által vezetett, 93/2011. (XII.30) NFM rendelet szerinti hivatalos közbeszerzési tanácsadói névjegyzékbe történő bejegyzéshez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkeznek, és akik közül
— legalább 2 fő jogi szakvizsgával rendelkezik,
— legalább 2 fő legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik uniós támogatásból megvalósuló projektek közbeszerzéseinek lebonyolításában és/vagy jogszabály szerinti minőségellenőrzésében és/vagy utó és/vagy utólagos ellenőrzésben és/vagy közbeszerzési szabályossági tanúsítvány készítésében.
— legalább 2 fő szakmai gyakorlattal rendelkezik közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött uniós támogatásból finanszírozott szerződés módosításának közbeszerzési-jogi megfelelőségi vizsgálatában vagy közbeszerzési-jogi előkészítésében.
A szakemberek között az átfedés nem megengedhető.
Ajánlatkérő a felhívás III.2.3) pontja tekintetében rögzített fogalmak alatt a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet III. fejezet 23. pontja szerinti a központi koordinációs szerv hatáskörébe utalt és / vagy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 36. pontja szerint az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter hatáskörébe utalt tevékenységeket érti, illetve utó és/vagy utólagos ellenőrzés alatt a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet III. fejezet 23. pontja szerint a közreműködő szervezet hatáskörébe utalt, és/vagy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 35. pontja szerint az irányító hatóság hatáskörébe utalt tevékenységeket érti.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: igen
A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 93/2011. (XII.30.) NFM rendelet a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységről az MSZ2/1. pontban előírt szakemberek tekintetében.
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: igen

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 14.12.2015 - 10:30
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
14.12.2015 - 10:30
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 14.12.2015 - 10:30

Hely:

Miniszterelnökség, Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya, 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22., VII. emelet 717.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62 § (2) bekezdésben meghatározott személyek jogosultak jelen lenni.
Az ajánlatok felbontásakor ismertetetésre kerül az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.
Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet és a becsült érték összegét.
Ha az ajánlatok bontásán egy – ott jelen lévő – személy kéri, az ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé teszi Ajánlatkérő, hogy betekinthessen a Kbt. 60. § (6) bekezdése szerinti felolvasólapba.
Az ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: KÖFOP 3.2.2.1. program, a Kbt. 40 §. (3)-(4) szerint indított eljárás.
VI.3)További információk
Ajánlatkérő az ajánlatkérési dokumentációt térítésmentesen és teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az ajánlattevők számára úgy, hogy közzéteszi az ajánlatkérő honlapján. Elérési útvonal:

http://www.kormany.hu; oldalon belül miniszterelnökség/dokumentumok/közbeszerzések „Megbízási keretszerződés keretében a Miniszterelnökség tevékenységét segítő, annak az uniós támogatású pénzeszközök felhasználásához rendelt feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési és jogi szakértői tanácsadás” menüpont.

Az eljárásban való részvétel feltétele az ajánlatkérési dokumentáció letöltésének visszaigazolása. (Közös ajánlattétel esetén elegendő egy ajánlattevőnek visszaigazolni a dokumentáció letöltését). A dokumentáció letöltését az ajánlattevőnek a letöltött dokumentáció mellékletét képező kitöltött és cégszerűen aláírt visszaigazoló adatlap ajánlatkérőnek történő megküldésével (faxon vagy e-mailen – anita.nagy@me.gov.hu) kell igazolnia. A dokumentáció letöltése és annak visszaigazolása az érvényes ajánlattétel feltétele. Ennek hiányában az ajánlat a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősül.

A dokumentáció letöltéséről szóló nyilatkozatot legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, de javasoljuk annak korábbi időpontban történő megküldését annak érdekében, hogy az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a dokumentációt letöltő ajánlattevőnek faxon megküldhesse!
Ajánlattevő felelőssége és kockázata az, hogy amennyiben haladéktalanul nem küldi meg ajánlatkérő részére a letöltésről szóló visszaigazolást, úgy ajánlatkérő nem tudja részére közvetlenül megküldeni a kiegészítő tájékoztatás(oka)t és ez esetben ajánlattevőnek kell tájékozódnia ajánlatkérő honlapjáról a kiegészítő tájékoztatáskérés(ek)re adott válasz(ok)ról.
VI.3.2). Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napja és a szerződéskötés tervezett időpontja:
a) Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdés szerint, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül, az ajánlati kötöttség lejárta előtt, az írásbeli összegezés egyidejű megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket.
b) A szerződés megkötésére a Kbt. 124. § rendelkezései szerint kerül sor. Ajánlatkérőként szerződő fél a Támogatási Szerződés véghatáridejének meghosszabbítása esetén a keretszerződés véghatáridejének II.2.3. pont szerinti meghosszabbítására jogosult.
VI.3.3) Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 67.§-a alapján hiánypótlási lehetőséget biztosít.
VI.3.4) Formai előírások:
Az ajánlatot írásban, 1 eredeti példányban, zárt csomagolásban, a jelen felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
Az ajánlatot zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
A csomagoláson az eljárás tárgyát, valamint az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem bontható fel! előírást fel kell tüntetni.
Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a mintafeladat kidolgozását.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
Ajánlattevő köteles csatolni továbbá az ajánlat papír alapú példányával mindenben megegyező elektronikus másolati példányt teljes terjedelmében, írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban egy elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) zárt csomagolásban elhelyezve.
A papír alapú és az elektronikus ajánlati példány eltérése esetén, Ajánlatkérő a papír alapú példányt veszi figyelembe.
VI.3.5) A Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti összes adatot.
VI.3.6) Ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás mintájának eredeti vagy másolati példányát. Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás eredeti vagy másolati példányát csatolni kell a dokumentációban foglaltak szerint.
VI.3.7) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát aláírt formában a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan eredeti példányban a Kbt. 36. § (3) bekezdésének megfelelően.
VI.3.8) Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
VI.3.9) A Kbt. 40. § (1) bekezdése szerint ajánlattevő köteles ajánlatában megjelölni a közbeszerzésének azt a részét, amelynek teljesítéséhez ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. A Kbt. 40. § (1) bekezdése tekintetében a nemleges nyilatkozatot is kérjük csatolni.
VI.3.10) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
VI.3.11) Ajánlatkérő a 310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 20. § (4) bek. szerint felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.2.2. GP.1., GP.2. valamint a III.2.3. MSZ.1., MSZ.2. pontok vonatkozásában a 310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdéséhez képest szigorúbban állapítja meg.
VI.3.12) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek árbevétel tekintetében az érintett üzleti év, referenciák tekintetétében pedig a teljesítéssel érintett naptári év fordulónapján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. A bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.
VI.3.13) Ajánlattevő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
VI.3.14) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben ajánlatkérő nem kíván más szervezet kapacitására támaszkodni a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint, erről nemleges tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges.
VI.3.15) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
VI.3.16) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös ajánlattevői megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek:
— az ajánlattevők adatait (név, székhely),
— a közös ajánlattevőket vezető ajánlattevő megnevezését, aki jogosult a közös ajánlattevők képviseletére (a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését)
— az ajánlattevők közötti együttműködés szabályait, a feladatmegosztást, a feladatok teljesítésének százalékos megoszlását,
— nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
VI.3.17) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.
VI.3.18) A jelen ajánlati felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény az irányadó.
VI.3.19) Az ajánlatkérő Kbt. 124. § (4) bek. alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás nyertesének visszalépése esetén – amennyiben második legkedvezőbb ajánlattevőt is megjelöli az összegezésben ajánlatkérő – a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik.
VI.3.20) Az értékelés szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
VI.3.21) Valamennyi rész valamennyi feladata tekintetében abban az esetben, amennyiben az ajánlattevő vállalási árát alulprognosztizálja, az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át az ajánlatkérőre, és ez nem mentesíti a szerződésszerű teljesítési kötelezettség alól. A teljesítésre rendelkezésre álló órák száma nem haladhatja meg tanúsítványok/jelentések/szerződésmódosításról kiadott vélemények esetében normál eljárás esetén a 36 órát, sürgősségi eljárás esetén a 18 órát, mely magában foglalja a feladat elvégzésével kapcsolatos valamennyi kiadást (alapszakértő, négyszemes szakértő, asszisztencia stb), azonban a teljesítésre nyitva álló időtartam nem azonos az egyedi megrendelésenként kiadott elszámolható órák számával.
A teljesítésre rendelkezésre álló időbe nem számít bele a Vállalkozó által elrendelni javasolt hiánypótlás kiírása esetén a Kedvezményezett hiánypótlásának teljesítéséig eltelt időtartam.
VI.3.22) Ajánlattevőknek szakmai ajánlatként a dokumentáció szerinti mintafeladatot kell benyújtaniuk. A mintafeladat minimum 80 %-os megoldása és kidolgozása az érvényes ajánlattétel feltétele.
VI.3.23) Ajánlattevőnek szerződés megkötése feltételeként részletes humán erőforrás tervet kell benyújtania, amely tartalmazza legalább 25 fő bemutatását, aki a teljesítéshez rendelkezésre áll, amely legalább jogi szakvizsgával rendelkezik, vagy legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik uniós támogatásból megvalósuló projektek közbeszerzéseinek lebonyolításában és/vagy jogszabály szerinti minőségellenőrzésében és/vagy utó és/vagy utólagos ellenőrzésben és/vagy közbeszerzési szabályossági tanúsítvány készítésében, vagy legalább szakmai gyakorlattal rendelkezik közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött uniós támogatásból finanszírozott szerződés módosításának közbeszerzési-jogi megfelelőségi vizsgálatában vagy közbeszerzési-jogi elkészítésében. A humán erőforrás terv benyújtásának elmaradását Ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, mely esetben a Kbt. 124. § (9) bekezdése alapján mentesül a közbeszerzési szerződés megkötésének kötelezettsége alól.
VI.3.24) Ajánlatkérő adott esetben élni kíván a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontjában biztosított lehetőségével. Az eljárás becsült értékének meghatározásakor Ajánlatkérő figyelembe vette az újabb szolgáltatás becsült értékét (az uniós értékhatár meghatározása szempontjából).
VI.3.25) A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson az ajánlatkérőként szerződő fél területi és időbeni korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás átdolgozására.
VI.3.26) Az eljárás irányadó ideje: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
VI.3.27) Ajánlatkérő ajánlattétel esetén az 1. és 2. rész esetén részenként 10 000 000,- Ft összegű; a 3. részre történő ajánlattételi esetén 5 000 000,- Ft ajánlati biztosíték vállalását írja elő, melyet az ajánlattételi határidő lejártáig kell teljesíteni a Kbt. 59. §-ban foglaltaknak megfelelően. Átutalás esetén az Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00294889-00000000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos kamatot az ajánlatkérő nem fizet. A biztosíték teljesítésének igazolását az
ajánlatba csatolni kell. A biztosíték formája a Kbt. 59.§ (2) bekezdésének megfelelően ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték érvényességének időtartama az ajánlattételi határidőtől az ajánlati kötöttség lejártának napján 24:00 óráig kell érvényben maradnia, amennyiben az kötöttség lejártának napja munkaszüneti nap, úgy az azt követő munkanapon legyen, kedvezményezettként a Miniszterelnökséget kell megnevezni, a bankgarancia szövegezésének a Kbt. 59. § (4) bekezdése szerinti mindkét fordulatot tartalmaznia kell. Az ajánlati biztosítékot közös ajánlattétel esetén elegendő egyszer rendelkezésre bocsátani (Kbt. 25. § (5) bek.) Az ajánlati biztosíték nem válhat szerződést biztosító mellékkötelezettséggé. A Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pont alapján érvénytelen az ajánlat ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.
VI.3.25) Ajánlattevőknek az ajánlatukhoz csatolniuk kell valamennyi rész tekintetében, részenként legalább 200 millió Ft/év és 100 millió Ft/káresemény összegű, a beszerzés tárgyára (közbeszerzési szakértői tanácsadás) vonatkozó felelősségbiztosításról nyertesség esetére szóló biztosítói szándéknyilatkozatot. A szerződéskötés feltétele az érvényes felelősségbiztosításról szóló kötvény bemutatása. Amennyiben a szerződéskötés időpontjában nem áll rendelkezésre a érvényes felelősségbiztosításról szóló kötvény, abban az esetben Ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti és a Kbt. 124. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettek köti meg a szerződést (amennyiben az összegezésben megjelölésre került).
VI.3.26) A felhívásban megjelölt szerződés kezdőidőpontja változhat, a szerződés teljesítésének kezdőidőpontja a szerződés hatálybalépésének a napja.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. § szerint.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: kapcsolat@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
29.10.2015