Supplies - 387404-2020

Submission deadline has been amended by:  432014-2020
18/08/2020    S159

Sverige-Halmstad: Engångsartiklar för catering

2020/S 159-387404

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Halmstads kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1215
Postadress: Box 153
Ort: Halmstad
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Postnummer: 301 05
Land: Sverige
Kontaktperson: Lumni Fetiu
E-post: lumni.fetiu@halmstad.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.halmstad.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afxcdgewtl&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afxcdgewtl&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Papper & Plastprodukter 2020

Referensnummer: KS 2020/00228
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
39222100 Engångsartiklar för catering
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar papper- och plastartiklar, som kommer att avropas successivt under avtalstiden.

Exempel på produkter är toalett- och hushållspapper, pappershanddukar, engångsartiklar för servering, plastpåsar, kaffefilter m.m.

Avser Halmstad kommun och medverkande förvaltningar samt bolag.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
18424300 Engångshandskar
19640000 Sopsäckar och soppåsar av polyeten
33700000 Hygienartiklar
33711430 Engångsservetter
33760000 Toalettpapper, näsdukar, handdukar och servetter
33772000 Förbrukningsvaror av papper
39220000 Köksutrustning, hushållsartiklar och materiel för catering
39222000 Produkter för catering
39222120 Engångskoppar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Halmstad

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar papper- och plastartiklar, som kommer att avropas successivt under avtalstiden.

Exempel på produkter är toalett- och hushållspapper, pappershanddukar, engångsartiklar för servering, plastpåsar, kaffefilter m.m.

Avser Halmstad kommun och medverkande förvaltningar samt bolag.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2024
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 15/09/2020
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 19/11/2020
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 16/09/2020
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Halmstads kommun
Ort: Halmstad
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
13/08/2020