Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 387459-2016

04/11/2016    S213

Magyarország-Budapest: Börtönépület kivitelezése

2016/S 213-387459

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Nemzeti azonosító szám: AK01373
Postai cím: Steindl Imre utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Lukács Andrea (00163), KáBéTé Kft., 1133 Budapest, Gogol. u. 13.
E-mail: kapcsolattarto@kbt-tanacsado.hu
Telefon: +36 203975354
Fax: +36 15013430
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://bv.gov.hu
A felhasználói oldal címe: http://bv.gov.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: http://www.kbt-tanacsado.hu/index.php/hu/doksi
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Nemzeti azonosító szám: AK01373
Postai cím: Steindl I. u. 10., II. emelet 236. szoba
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bárándi Gyula, bv. ezredes
Telefon: +36 13018100
E-mail: bvop-kozbeszerzes@bv.gov.hu
Fax: +36 13022267
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://bv.gov.hu
A felhasználói oldal címe: http://bv.gov.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: központi szintű
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: büntetés-végrehajtás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés 4 db 500 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt 4 teljesítési helyszínen, 4 részajánlati körben.

II.1.2)Fő CPV-kód
45216113 Börtönépület kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés 4 db 500 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt 4 teljesítési helyszínen, 4 részajánlati körben.

Az építési beruházások a 268/2016. (VIII.31.) Korm. rendelete alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűek.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok csak egy részre nyújthatók be
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés 4 db 500 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt 4 teljesítési helyszínen, 4 részajánlati körben.

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45216113 Börtönépület kivitelezése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
35000000 Biztonsági, tűzoltó, rendőrségi és védelmi felszerelések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
NUTS-kód: HU312 Heves
A teljesítés fő helyszíne:

1.Ózd.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Elnevezés: 2 4 db 500 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt 4 teljesítési helyszínen, 4 részajánlati körben.

1. rész: 500 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt Ózd város területén.

2. rész: 500 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt Kemecse város területén.

3. rész: 500 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt Csenger város területén.

4. rész: 500 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt Heves város területén.

A hatósági engedélyezési tervdokumentációt papír alapon 5 példányban, elektronikus formában (pdf, tiff és dwg vagy dwf formátumban) pedig 10 példányban köteles nyertes ajánlattevő elkészíteni és ajánlatkérő részére átadni a szerződésben rögzítettek szerint.. Az engedélyezési eljárást – ajánlatkérő nevében és javára – a nyertes ajánlattevő folytatja le.

A kiviteli tervdokumentációt papír alapon 5 példányban, elektronikus formában (pdf, tiff és dwg vagy dwf formátumban) pedig 10 példányban köteles nyertes ajánlattevő elkészíteni és ajánlatkérő részére átadni a szerződésben rögzítettek szerint.

Teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó kerítés, tűzjelző- és biztonságtechnikai rendszer, környezetrendezési, külső közműépítési munkákkal együtt az ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottakkal összhangban.

A tervezőt megillető vagyoni értékű jogokról a szerződés részletesen rendelkezik.

A szerződés tervezet 3.1. pontja értelmében:

„A Szerződés tárgya a Létesítmény:

— engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése a kiadott mintaterv alapján és az építési engedély beszerzése,

— kivitelezési terveinek teljes körű elkészítése,

— minden szakágra kiterjedő tervezői művezetése,

— teljes körű kivitelezése,

— a használatba vételi engedélyeinek beszerzése,

— a jótállási és szavatossági kötelezettségek teljesítése, a jelen Szerződésnek megfelelően.”

A 322/2015. Korm.r. 29. § (1) bek. is alkalmazandó.

Tervezett releváns műszaki paraméterek: Típusterv alapján, melyet befolyásol a 4 terület adottsága, helyszíni paraméterek, geodéziai és geotechnikai eredmények, amelyek a tervezési és engedélyezési eljárás során kerülnek pontosításra.

Épület alapterülete: 14 600 m² 500 fős.

Épületek száma: 2-3 (tervezés során pontosításra kerül).

Szintek száma: 2-3 (tervezés során pontosításra kerül).

A 322/2015. (X.30.) Korm.r. 11. § értelmében nyertes AT köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – tervezési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 1 000 000 HUF éves kárlimit és 500 000 HUF/káreseményenkénti mértékre.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A teljesítés időtartama a szerződéskötéstől számítva naptári napokban megadva;minimum (az ajánlati elem legkedvezőbb szintje): 330 naptári nap, maximum (legfeljebb): 380 naptári nap / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Fenntarthatósági terv (környezetvédelmi vállalások) szakmai ajánlat részeként / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ár: Egyösszegű nettó váll díj (HUF, tartalékkeret nélkül) / 50 súlysz.

A II.2.6) kitöltése a feladhatósága okán történt. Ponthatár: 1–100, módszer: egyszerű matem. arányosít. 1–2. részszempont, 3. részszempont pontozás. A II.2.7)-ban az időtartam 380 naptári napban értendő.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés 4 db 500 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt 4 teljesítési helyszínen, 4 részajánlati körben

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45216113 Börtönépület kivitelezése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
35000000 Biztonsági, tűzoltó, rendőrségi és védelmi felszerelések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

2.Kemecse.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Elnevezés: 2 4 db 500 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt 4 teljesítési helyszínen, 4 részajánlati körben.

1. rész: 500 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt Ózd város területén.

2. rész: 500 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt Kemecse város területén.

3. rész: 500 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt Csenger város területén.

4. rész: 500 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt Heves város területén.

A hatósági engedélyezési tervdokumentációt papír alapon 5 példányban, elektronikus formában (pdf, tiff és dwg vagy dwf formátumban) pedig 10 példányban köteles nyertes ajánlattevő elkészíteni és ajánlatkérő részére átadni a szerződésben rögzítettek szerint.. Az engedélyezési eljárást – ajánlatkérő nevében és javára – a nyertes ajánlattevő folytatja le.

A kiviteli tervdokumentációt papír alapon 5 példányban, elektronikus formában (pdf, tiff és dwg vagy dwf formátumban) pedig 10 példányban köteles nyertes ajánlattevő elkészíteni és ajánlatkérő részére átadni a szerződésben rögzítettek szerint..

Teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó kerítés, tűzjelző- és biztonságtechnikai rendszer, környezetrendezési, külső közműépítési munkákkal együtt az ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottakkal összhangban.

A tervezőt megillető vagyoni értékű jogokról a szerződés részletesen rendelkezik.

A szerződés tervezet 3.1. pontja értelmében:

„A Szerződés tárgya a Létesítmény:

— engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése a kiadott mintaterv alapján és az építési engedély beszerzése,

— kivitelezési terveinek teljes körű elkészítése,

— minden szakágra kiterjedő tervezői művezetése,

— teljes körű kivitelezése,

— a használatba vételi engedélyeinek beszerzése,

— a jótállási és szavatossági kötelezettségek teljesítése, a jelen Szerződésnek megfelelően.”

A 322/2015. Korm.r. 29. § (1) bek. is alkalmazandó.

Tervezett releváns műszaki paraméterek: Típusterv alapján, melyet befolyásol a 4 terület adottsága, helyszíni paraméterek, geodéziai és geotechnikai eredmények, amelyek a tervezési és engedélyezési eljárás során kerülnek pontosításra.

Épület alapterülete: 14 600 m² 500 fős.

Épületek száma: 2-3 (tervezés során pontosításra kerül).

Szintek száma: 2-3 (tervezés során pontosításra kerül).

A 322/2015. (X.30.) Korm.r. 11. § értelmében nyertes AT köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – tervezési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 1 000 000 HUF éves kárlimit és 500 000 HUF/ káreseményenkénti mértékre.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A teljesítés időtartama a szerződéskötéstől számítva naptári napokban megadva;minimum (az ajánlati elem legkedvezőbb szintje): 330 naptári nap, maximum (legfeljebb): 380 naptári nap / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Fenntarthatósági terv (környezetvédelmi vállalások) szakmai ajánlat részeként / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ár: Egyösszegű nettó váll díj (HUF, tartalékkeret nélkül) / 50 súlysz.

A II.2.6) kitöltése a feladhatósága okán történt. Ponthatár: 1–100, módszer: egyszerű matem. arányosít. 1–2. részszempont, 3. részszempont pontozás. A II.2.7)-ban az időtartam 380 naptári napban értendő.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés 4 db 500 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt 4 teljesítési helyszínen, 4 részajánlati körben

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45216113 Börtönépület kivitelezése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
35000000 Biztonsági, tűzoltó, rendőrségi és védelmi felszerelések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

3.Csenger.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Elnevezés: 2 4 db 500 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt 4 teljesítési helyszínen, 4 részajánlati körben.

1. rész: 500 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt Ózd város területén.

2. rész: 500 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt Kemecse város területén.

3. rész: 500 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt Csenger város területén.

4. rész: 500 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt Heves város területén.

A hatósági engedélyezési tervdokumentációt papír alapon 5 példányban, elektronikus formában (pdf, tiff és dwg vagy dwf formátumban) pedig 10 példányban köteles nyertes ajánlattevő elkészíteni és ajánlatkérő részére átadni a szerződésben rögzítettek szerint.. Az engedélyezési eljárást – ajánlatkérő nevében és javára – a nyertes ajánlattevő folytatja le.

A kiviteli tervdokumentációt papír alapon 5 példányban, elektronikus formában (pdf, tiff és dwg vagy dwf formátumban) pedig 10 példányban köteles nyertes ajánlattevő elkészíteni és ajánlatkérő részére átadni a szerződésben rögzítettek szerint.

Teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó kerítés, tűzjelző- és biztonságtechniaki rendszer, környezetrendezési, külső közműépítési munkákkal együtt az ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottakkal összhangban.

A tervezőt megillető vagyoni értékű jogokról a szerződés részletesen rendelkezik.

A szerződés tervezet 3.1. pontja értelmében:

„A Szerződés tárgya a Létesítmény:

— engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése a kiadott mintaterv alapján és az építési engedély beszerzése,

— kivitelezési terveinek teljes körű elkészítése,

— minden szakágra kiterjedő tervezői művezetése,

— teljes körű kivitelezése,

— a használatba vételi engedélyeinek beszerzése,

— a jótállási és szavatossági kötelezettségek teljesítése, a jelen Szerződésnek megfelelően.”

A 322/2015. Korm.r. 29. § (1) bek. is alkalmazandó.

Tervezett releváns műszaki paraméterek: Típusterv alapján, melyet befolyásol a 4 terület adottsága, helyszíni paraméterek, geodéziai és geotechnikai eredmények, amelyek a tervezési és engedélyezési eljárás során kerülnek pontosításra.

Épület alapterülete: 14 600 m² 500 fős.

Épületek száma: 2-3 (tervezés során pontosításra kerül).

Szintek száma: 2-3 (tervezés során pontosításra kerül).

A 322/2015. (X.30.) Korm.r. 11. § értelmében nyertes AT köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – tervezési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 1 000 000 HUF éves kárlimit és 500 000 HUF/káreseményenkénti mértékre.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A teljesítés időtartama a szerződéskötéstől számítva naptári napokban megadva;minimum (az ajánlati elem legkedvezőbb szintje): 330 naptári nap, maximum (legfeljebb): 380 naptári nap / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Fenntarthatósági terv (környezetvédelmi vállalások) szakmai ajánlat részeként / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ár: Egyösszegű nettó váll díj (HUF, tartalékkeret nélkül) / 50 súlysz.

A II.2.6) kitöltése a feladhatósága okán történt. Ponthatár: 1–100, módszer: egyszerű matem. arányosít. 1–2. részszempont, 3. részszempont pontozás. A II.2.7)-ban az időtartam 380 naptári napban értendő.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés 4 db 500 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt 4 teljesítési helyszínen, 4 részajánlati körben.

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45216113 Börtönépület kivitelezése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
35000000 Biztonsági, tűzoltó, rendőrségi és védelmi felszerelések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312 Heves
A teljesítés fő helyszíne:

4. Heves.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Elnevezés: 2 4 db 500 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt 4 teljesítési helyszínen, 4 részajánlati körben.

1. rész: 500 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt Ózd város területén.

2. rész: 500 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt Kemecse város területén.

3. rész: 500 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt Csenger város területén.

4. rész: 500 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt Heves város területén.

A hatósági engedélyezési tervdokumentációt papír alapon 5 példányban, elektronikus formában (pdf, tiff és dwg vagy dwf formátumban) pedig 10 példányban köteles nyertes ajánlattevő elkészíteni és ajánlatkérő részére átadni a szerződésben rögzítettek szerint.. Az engedélyezési eljárást – ajánlatkérő nevében és javára – a nyertes ajánlattevő folytatja le.

A kiviteli tervdokumentációt papír alapon 5 példányban, elektronikus formában (pdf, tiff és dwg vagy dwf formátumban) pedig 10 példányban köteles nyertes ajánlattevő elkészíteni és ajánlatkérő részére átadni a szerződésben rögzítettek szerint.

Teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó kerítés, tűzjelző- és biztonságtechnikai rendszer, környezetrendezési, külső közműépítési munkákkal együtt az ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottakkal összhangban.

A tervezőt megillető vagyoni értékű jogokról a szerződés részletesen rendelkezik.

A szerződés tervezet 3.1. pontja értelmében:

„A Szerződés tárgya a Létesítmény:

— engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése a kiadott mintaterv alapján és az építési engedély beszerzése,

— kivitelezési terveinek teljes körű elkészítése,

— minden szakágra kiterjedő tervezői művezetése,

— teljes körű kivitelezése,

— a használatba vételi engedélyeinek beszerzése,

— a jótállási és szavatossági kötelezettségek teljesítése, a jelen Szerződésnek megfelelően.”

A 322/2015. Korm.r. 29. § (1) bek. is alkalmazandó.

Tervezett releváns műszaki paraméterek: Típusterv alapján, melyet befolyásol a 4 terület adottsága, helyszíni paraméterek, geodéziai és geotechnikai eredmények, amelyek a tervezési és engedélyezési eljárás során kerülnek pontosításra.

Épület alapterülete: 14 600 m² 500 fős.

Épületek száma: 2-3 (tervezés során pontosításra kerül).

Szintek száma: 2-3 (tervezés során pontosításra kerül).

A 322/2015. (X.30.) Korm.r. 11. § értelmében nyertes AT köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – tervezési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 1 000 000 HUF éves kárlimit és 500 000 HUF/káreseményenkénti mértékre.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A teljesítés időtartama a szerződéskötéstől számítva naptári napokban megadva;minimum (az ajánlati elem legkedvezőbb szintje): 330 naptári nap, maximum (legfeljebb): 380 naptári nap / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Fenntarthatósági terv (környezetvédelmi vállalások) szakmai ajánlat részeként / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ár: Egyösszegű nettó váll díj (HUF, tartalékkeret nélkül) / 50 súlysz.

A II.2.6) kitöltése a feladhatósága okán történt. Ponthatár: 1–100, módszer: egyszerű matem. arányosít. 1–2. részszempont, 3. részszempont pontozás. A II.2.7)-ban az időtartam 380 naptári napban értendő.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll. A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll. A Kbt. 74. § (1) bek. is alkalm. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. A Kbt. 69. § (6) bekezdésben rögzített feltételek fennállása esetén az Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.

Megkövetelt igazolási mód: Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn: Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. §-ában foglaltak szerint kell igazolni. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 10. §-ában foglaltak szerint kell igazolni. A kizáró okok hiányának igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12-16 § szakaszaiban foglaltak megfelelően irányadóak. A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8 §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot az adott eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja Ajánlatkérő. Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem állását, ajánlattevők, illetve adott esetben az eljárásban megjelölt alvállalkozók, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetek által a kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük. Kbt. 64. § irányadó.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelését az ajánlata benyújtásával egyidejűleg az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolja.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtásával kapcsolatban ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)bekezdés alapján jár el.

P1) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján csatolnia kell az ajánlatához az eljárást megindító felhívásfeladását (jelen felhívás VI. 5) pontja) pontja feladását megelőző 3 (három) lezárt üzleti évre vonatkozóan saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) egyszerű másolatát (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges az ajánlathoz. Ez utóbbi esetben ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a beszámolója a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az elektronikus nyilvántartás magyarországi internetes elérhetőségét.

Ha ajánlattevő a P1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ott előírt teljes időszakban, mert az időszakkezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezési tevékenység és tervezés) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének megfelelően.

Az alkalmassági előírásra irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3), (6) és (7) bekezdése.

Ajánlattevő a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása során a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerint más szervezetre is támaszkodhat az alkalmasság igazolása során.

A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az alkalmasság igazolására irányadóak továbbá a Kbt. 65. § (6)–(8) és (11) bekezdései is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan a ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, ha:

P1) az üzemi (üzleti) eredménye a felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti év bármelyikében negatív volt, valamint – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján – amennyiben a később létrejött gazdasági szereplő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési építőipari kivitelezési és tervezési tevékenységből) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen:

1–4. részek tekintetében: 3 500 000 000 HUF-ot.

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő információk részletes megadását kéri.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelését az ajánlata benyújtásával egyidejűleg az EEKD benyújtásával igazolja.

M1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pont alapján ajánlattevőnek be a Kbt. 69. §-a szerinti felhívásra kell nyújtania az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesített legjelentősebb – M.1.1 esetén tervezést is magában foglaló – magasépítési beruházásainak ismertetését a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással és tartalmi elemekkel. Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 hónapban teljesített referencia: a telj kezdőidőpontja és a műszaki átadás-átvétel időpontja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik.

Amennyiben ajánlattevő a referenciát nyertes közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette, egyebekben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bek. irányadó.

M2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b)pont alapján ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát azon szakemberekről,akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult szolgáltató(a szerződés telj-be bevonni kívánt szakember)vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. Korm. rendelet 40. § és 41. §-aiban foglaltakra.

M3) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. f) pont alapján ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához az előírt környezetvédelmi intézkedések bemutatását.

M4) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. c) pont alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlathoz a műszaki-technikai felszereltség leírását cégszerűen aláírt nyilatkozatban.

A szakmai tevékenység végzéséhez szükséges szakmai alkalmasság:

Sz.1.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bek. a) pont alapján a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelnie kel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a Magyar Építész Kamara tervezői névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek a 2014/24/EU irányelv XI. mell-ben felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást(kivonatot)vagy egyéb igazolást,vagy nyilatkozatot kell csatolnia,a nem EU tagállamban letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedése szerinti ország nyilvántartásának megfelelő igazolást kell csatolnia.

Valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. Irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bek. is, Korm.r. 24. § (1)–(2), (4).

Kapacitás szervezet esetében az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet,személy részéről a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti, EEKD-ba foglalt nyilatkozatot.

Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő információk részletes megadását kéri.

Korm.r. 24. § (4) bek.: tárgyi eljárásban a nyertes ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződéskötés időpontjában rendelkezni fog a szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi engedéllyel, jogosítvánnyal, kamarai tagsággal.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére,ha:

M.1.1.: nem rendelkezik legalább 1 db olyan magasépítési beruházás tárgyú, szerződés szerint teljesített referenciával melynek tárgya kivitelezést és tervezést is egyaránt magában foglalt. (valamennyi részajánlati kör esetében elvárás.);

M.1.2.: nem rendelkezik legalább 1 db olyan magasépítési kivitelezési beruházás tárgyú, szerződés szerint teljesített referenciával melynek szerződés szerinti ellenértéke az 1–4. részek tekintetében elérte legalább a nettó 2 900 000 000 HUF-ot.;

M.1.3. nem rendelkezik legalább 1 db olyan a magasépítési beruházás tárgyú, szerződés szerint teljesített referenciával melyben az épület(ek) bruttó alapterülete elérte legalább a 7 500 m²-t.

A fenti M.1.1–M.1.3. pontokban előírt alkalmassági minimum követelmények egy szerződéssel is igazolhatóak.

Ajánlatkérő szerződésnek megfelelő teljesítés alatt a következőt érti: a megrendelő fél általteljesítés igazolással elfogadott teljesítés, mely esetében a megrendelő a szerződő féllel szemben a szerződésből fakadó hátrányos jogkövetkezményeket nem érvényesített.

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel rendelkező szakemberrel (valamennyi rész esetében azonos feltétellel):

M2.1. legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rend. („Korm. rend”) szerinti MV-É kat. felelős műszaki vezető;

M2.2. legalább 1 fő, Korm. rendelet szerinti MV-ÉG kat. felelős műszaki vezető;

M2.3. legalább 1 fő, a Korm. rendelet szerinti MV-ÉV kat. felelős műszaki vezető;

M2.4. legalább 1 fő, a Korm. rendelet szerinti É kat. tervező;

M2.5. legalább 1 fő, a Korm. rendelet szerinti T kat. tervező;

M2.6. legalább 1 fő, a Korm. rendelet szerinti G kat. tervező;

M2.7. legalább 1 fő, a Korm. rendelet szerinti V kat. tervező;

M2.8. legalább 1 fő, a Korm. rendelet szerinti GT kat. tervező;

M2.9. legalább 1 fő, felsőfokú munkavédelmi szakmérnök végzettségű szakemberrel, aki munkavédelmi területen legalább 3 év (36 hó) szakmai tapasztalattal rendelkezik.

M3) Alkalmatlan az ajánlattevő(közös ajánlattevő)a szerződés teljesítésére,amennyiben nem rendelkezik magasépítésre vonatkozó környezetvédelmi rendszer tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű környezetvédelmi intézkedések egyéb bizonyítékaival, a Korm.r. 24. § (4) összhangban.

M4) Alkalmatlan az ajánlattevő(közös ajánlattevő)a szerződés teljesítésére,amennyiben nem rendelkezik a kivitelezési munkálatok elvégzéséhez legalább az alábbi,a telj-hez rendelkezésre álló eszközökkel, gépekkel (valamennyi rész esetében azonos feltétele):

M.4.1. 1 db toronydaru, 40 m gémkinyúlással, a gém végén minimum 1 t teherbírással;

M.4 2. 1 db, minimum 500 kg teherbírású építési teherfelvonó.

Sz.1. Alkalmatlan az ajánlattevő( közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére,amennyiben ajánlattevő vagy építőipari kivitelezési tevékenységet végző alvállalkozói nem szerepelnek az Étv. szerinti,építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a Magyar Építész Kamara tervezői névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő vagy alvállalkozó esetén nem rendelkezik a 2014/24/EU irányelv XI. mell-ben felsorolt nyilvántartások szerinti igazolással(kivonattal) vagy egyéb igazolással,vagy nyilatkozattal,a nem EU tagállamban letelepedett ajánlattevő vagy alvállalkozó esetén nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, továbbá az ajánlattevő(közös ajánlattevő) vagy valamely alvállalkozója a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig.

Közös ajánlattevők műszaki, illetve szakmai alkalmasságának vizsgálata a Kbt. 65. § (6) bek. előírtak szerint történik.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Biztosítékok:

Telj bizt. és jól telj bizt alapja: tartalék keret nélküli nettó vállalk. díj. Mértéke: Telj bizt: 5 %; Jóltelj bizt: 5 %; Likviditási bizt: legalább 150 000 000 HUF, az üzletszerű működés körében szabad felhasználású pénzeszköz vagy más likvid eszköz, vagy a 2 bármilyen összetételű kombinációja;

Késedelmi 0,02 %/nap/nettó díj, max.: 0,6 % és meghiúsulási kötbér 0,8 %/nettó díj, jótállás, a szerződés tervezet szerint, a Kbt. 134. § alkalm.-val.

Előleg: 5 % (tv-nyi min.) biztosítva, max. 75 000 000 HUF, Max. 12 részszámla és 1 végszámla, kifizetés a Kbt.135. § (1)–(3), (5)–(7) bek., a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek. szerint. A kifizetés tekint. a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 30–32. § Ptk. 6:155. §, Artv. 36/A. § is irányadó. szerződés teljesítésének részletes feltételeit a szerződés tervezet tartalmazza. További info karakterkorlát okán: IV.3)-ban és DOK-ban.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 22/12/2016
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 20/02/2017
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 22/12/2016
Helyi idő: 11:00
Hely:

AK székhelye, IV. em. Tárgyaló.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontásra jogosultakra a Kbt. 68. § (1)–(2), (4), (6) bekezdései az irányadók. Helyszín: Ajánlatkérő székhelye.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Értékelés: 1., 2. ért-i szp: arányosítás, 3. ért-i szp-t:pontozás. További infó: dokuban. Ajánlatkérő (AK) rögzíti, hogy a fenntarthatósági tervet nem lehet módosítani, HP keretében kieg-ni, ill. benyújtani (Kbt. 71. § (8) bek. b)). ponthatár: 1–100.

2) AK helyszíni bejárást tart.

14.11.2016. 14:30 óra, hely: Ózd, Városház tér 1.

15.11.2016. 14:30 óra, hely: Kemecse, Szent István u. 42.

16.11.2016. 14:30 óra hely: Csenger, Ady E. u. 14.

17.11.2016. 14:30 óra, hely: Heves, Erzsébet tér 2.

3) Ajánlatot magyar nyelven, 1 papír és megegyező 1 másolati e-pld-ban kell be nyújtani I.1. p. címen. További infó: doku-ban (DOK).

4) AK a közbesz dokumentumok részeként DOK bocsát ajánlattevők (AT) rendelkezésére a Kbt. 3. § 21. szerint, amit AK Kbt. 39. § (2) bek. c) és d) alapján biztosít: A DOK e-hordozón előzetes igénylésre AK-nál vehető át II./236. szobában. A DOK-ot igénylő e-úton a bvop-bortonepites@bv.gov.hu-n jelzi igényét, az átvétel előtt min. 2 m.nappal. AK a DOK-ot mnap-on, m.időben bocsátja rendelk.re, és átadását megelőzően AT az átvételhelyén titoktartási nyil-ot ír alá, ezért a DOK átvételkor a képviseleti jogosultságot igazolni kell. Az eljárásban való részvétel és ajánlattétel feltétele a közbesz DOK-ok igazolt átvétele.

5) Több gazdasági szereplő közösen is nyújthat beajánlatot.

6) idegennyelvű irat csatolásakor DOK szerinti felelős magyar fordítás benyújtandó.

7) Az alkalm-i felt.-k a minősített AT-vé válás feltételét képező minősítési szp.-khoz képest szigorúbb.

8) A magyar közbesz szabályok irányadók.

9) Felelősségbizt: min.1 500 000 000 HUF/év és 800 000 000 HUF/káresemény kárkifiz. limitösszegű, sajátnévre szóló építési „all risk” típusú. Irányadó a 322/2015. (X.30.) Kor. 11. §, 26. § is.

10) Irányadó idő: CET.

11) Formai köv-k: DOK-ban.

12) Ajánlati biztosíték,részenként,külön-külön okiratban igazolva: 2 000 000 HUF, amit ajánlatbenyújtásával a Kbt. 35. § (5) bek. 54. § (2) bek., 73. § (6) bek. b) szerint kell igazolni, sz.szám: BvOP (1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.) Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-01393008-00000000 b.számlája, a közleménybe: „Új BV intézet,… rész”-ajánlati biztosíték”. HA AT garanciával vagy kötelezvénnyel bocsátja rendelkezésre úgy annak kedvezményezettje BvOP. A biztosíték rendel-re állását eredeti irattal kell igazolni.

13) AK típustervet, valamint AK által kidolg.-tt részletes követelményrendszer-meghatározást bocsát AT-k rendel-re,melyben foglaltak telj-ről AT nyilatkozik ajánlatban.

14) III.2.2 p-hoz karakter korl. okán: Nyertes AT az általa elkészített komplettkiviteli terv doku-ra 2 év,az általa kivitelezett létesítményre 3 év jótállást köteles vállalni. A telj bizt-ot és a jóltelj bizt-ot a Kbt. 134. § (6) bek. a) szerint, a likviditási bizt. a Kbt. 134. § (6) bek. a) mellett nyújtható még: Nyilatkozat, hogy rendel-ik min. az előírt összegű szabad felhasználású pénzeszközzel vagy más likvid eszközzel, ennek igazolására csatolnia kell a szerződéskötés napját (SZN) megelőző 5 napnál nem régebbi főkönyvi kivonatának cégszerűen aláírt másolatát; a SZN-t megelőző 5 napnál nem régebbi pénzintézeti igazolás a szabad felhasz-ú pénzeszközökről; a SZN-t megelőző 5 napnál nem régebbi banki hitelig érvény, vagy már meglévő hitelszerződés és a SZN-t megelőző 5 napnál nem régebbi a hitelszerződéshez kapcsolódó banki nyil-t a fel nem hasz-t hitelkeretről. Irányadó a 322/2015. (X.30.) Korm.r. 21. §.

15) sz.telj. során a nyertes AT-nek rendel-ie kell építőip kivit. tevékenységre vonatk. elismert, bármely nemzeti rendszerben akkr-t ISO 9001 min. bizt. tanúsítvánnyal, vagy az EU-ban bejegyzett szervezettől származó, ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, és OHSAS 18001 (MSZ 28001)munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási-rendszer tanú-nyal, vagy az EU-ban bejegyzett szervezettől származó, ezzel egyenértékű tanú-nyal. A nyertes AT-nek a telj.-kor bármely nemzeti rendszerben akkr-tszervezet általigazolt ISO 14001 vagy EMAS rendszernek megfelelően kell eljárni. AK kizárja gazd-i társ- (projekttársaság)létrehozását. A szerződés telj-nek részletes feltételei a szerződéstervezetben. Ajánlat kidolgozása: 66. § is.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/11/2016