Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 387482-2021

Submission deadline has been amended by:  442821-2021
30/07/2021    S146

Lithuania-Vilnius: Business and management consultancy and related services

2021/S 146-387482

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Nacionalinė teismų administracija
National registration number: 188724424
Postal address: L. Sapiegos g. 15
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: LT-10312
Country: Lithuania
Contact person: Eglė Gaidelytė-Karpavičienė
E-mail: egle.karpaviciene@teismai.lt
Telephone: +370 52514296
Internet address(es):
Main address: https://www.teismai.lt/lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6592
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=576531
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=576531&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: Teismų savivaldos institucijų aptarnavimas

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Teisinio reguliavimo smurto artimoje aplinkoje studijos parengimo paslaugų pirkimas

Reference number: 2021
II.1.2)Main CPV code
79400000 Business and management consultancy and related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Perkamos teisinio reguliavimo smurto artimoje aplinkoje studijos parengimo paslaugos.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
79400000 Business and management consultancy and related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

Perkamos teisinio reguliavimo smurto artimoje aplinkoje studijos parengimo paslaugos

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Specialistų patirtis metais / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Specialistų patirtis / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Teisinio reguliavimo smurto artimoje aplinkoje studijos rengimo kokybės kontrolės ir rizikų valdymas / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Specialistų skaičius / Weighting: 5
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Gali būti pratęsiama 1 (vieną) kartą ne daugiau kaip 6 (šešiems) mėnesiams.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Administracija su Policijos departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos generaline prokuratūra ir Oslo policijos nuovada įgyvendina projektą „Teisingumo grandinės darbo kokybės gerinimas ir kompetencijų stiprinimas, siekiant apsaugoti smurto šeimoje ir dėl lyties aukas“, finansuojamą 2014–2021 metų Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjas privalo atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo, taip pat kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus pirkimo dokumentuose. Tiekėjas, deklaruodamas, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, kad jis tenkina pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir, jeigu taikytina, laikosi reikalaujamų kokybės vadybos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, teikiant pasiūlymą turi pateikti užpildytą ir pasirašytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD). Atskirą EBVPD pildo:

1) tiekėjas;

2) kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);

3) kiekvienas ūkio subjektas, jeigu tiekėjas remiasi jo pajėgumais, kad atitiktų reikalavimus tiekėjams.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1) jei šalis nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų nustatytais terminais, kita šalis pradeda skaičiuoti 0,02 proc. delspinigius už kiekvieną praleistą dieną, juos skaičiuojant nuo paslaugų teikėjo nustatytais terminais neįvykdytų įsipareigojimų dalies, o paslaugų gavėjui – nuo nustatytais terminais neįvykdytų finansinių įsipareigojimų dalies už kiekvieną termino praleidimo dieną;

2) jei paslaugų teikėjas netinkamai, nekokybiškai, ne pagal sutarties ir (arba) jos priedų reikalavimus vykdo prievoles pagal sutartį, išskyrus 1 p. numatytą atvejį, paslaugų gavėjas reikalauja sumokėti 10 proc. nuo sutarties kainos dydžio baudą;

3) jei sutartis vienašališkai nutraukiama dėl esminio sutarties pažeidimo dėl paslaugų teikėjo kaltės, paslaugų gavėjas reikalauja sumokėti 10 proc. nuo sutarties kainos dydžio baudą.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/08/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/11/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/08/2021
Local time: 10:45
Place:

L. Sapiegos g. 15, Vilnius, 204 kabinetas, Nacionalinė teismų administracija.

Information about authorised persons and opening procedure:

Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra atliekama tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Pirkimo sąlygos ir jų paaiškinimai bei papildymai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt Administracija neteikia tiekėjams pirkimo dokumentų popierinio varianto. Tiekėjai turėtų atidžiai stebėti CPV IS talpinamus pirkimo dokumentų paaiškinimus bei papildymus. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti teikėjai. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir teikėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis – perkančiosios organizacijos pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę tiekėjai.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/07/2021