A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 387524-2017

03/10/2017    S189

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

2017/S 189-387524

Tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményéről

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: KKBK – Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK22545
Postai cím: Horvát utca 12–26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Mariann
E-mail: urban.mariann@kkbk.hu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kemenyferencprogram.org/atletikai_stadion
A felhasználói oldal címe: http://www.kemenyferencprogram.org/atletikai_stadion
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Budapest Atlétikai Stadion.

II.1.2)Fő CPV-kód
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kormány célja a hazai verseny-, utánpótlás- és szabadidősport számára magasabb színvonalú szolgáltatások nyújtása, az olimpiai felkészülés sportszakmai feltételeinek megfelelő biztosítása, továbbá egyes sportágak elterjedésének és hozzáférhetőségének javítása az állami tulajdonú sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósítása révén.

Ennek érdekében a Kormány meghozta az 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozatot a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programról, melyben a jelen pályázatokban érintett sportágak infrastrukturális adottságainak fejlesztéséhez teszi meg az első lépéseket. A Korm. Határozatban foglalt feladatok végrehajtása érdekében a Budapest IX. kerület Kvassay zsilip melletti 38086/78. helyrajzi számú telken, a VITUKI volt telepén létesítendő Atlétikai stadion megvalósítására vonatkozóan nyílt tervpályázatot kell lefolytatni.

A tervpályázat célja a tervpályázati dokumentációban közzétett tervezési program megvalósítására legalkalmasabb tervező kiválasztása annak érdekében, hogy az Atlétikai stadion tervei magas építészeti minőségben, a jelen és távlati funkcionális igényeket messzemenőleg kiszolgáló módon, a rendelkezésre álló időbeli és pénzügyi lehetőségek között készüljenek el.

A tervpályázat eredményeként kiválasztott tervezővel Kiíró tervezési megbízást kíván kötni az Atlétikai stadion megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítésére vonatkozóan.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.2)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.9)A pályaművek értékelésének szempontjai:

1. Építészet és tömegformálás.

2. Funkcionalitás, technológia.

3. Telepítés.

4. Fenntarthatóság.

5. Megvalósíthatóság.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 077-149326

V. szakasz: A tervpályázati eljárás eredménye

A versenyt odaítélés és díjkiosztás nélkül megszüntették: nem
V.3)Odaítélés és díjak
V.3.1)A bírálóbizottság döntésének dátuma:
13/09/2017
V.3.2)Információ a résztvevőkről
Résztvevők száma: 5
A résztvevő kkv-k száma: 0
Külföldi résztvevők száma: 0
V.3.3)A tervpályázat nyertesének/nyerteseinek (díjazottak) neve és címe
Hivatalos név: NAPUR ARCHITECT Építészeti Iroda Kft.
Postai cím: Laktanya utca 33/A. fszt. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: napur@napur.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.3.3)A tervpályázat nyertesének/nyerteseinek (díjazottak) neve és címe
Hivatalos név: Építészkohó Tervező és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Nádorliget utca 8/b 5. em. 52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: epiteszkoho@t-online.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.3.3)A tervpályázat nyertesének/nyerteseinek (díjazottak) neve és címe
Hivatalos név: BORD Építész Stúdió Kft.
Postai cím: Felső erdősor 3. 3. em. 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1068
Ország: Magyarország
E-mail: adminisztracio@bordstudio.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.3.3)A tervpályázat nyertesének/nyerteseinek (díjazottak) neve és címe
Hivatalos név: Károlyi István
Postai cím: Füzfő u.13. 1.em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.3.4)A díj(ak) értéke
Az odaítélt díj(ak) értéke áfa nélkül: 15 748 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

I.) A hirdetmény V.3) pontjában a KKV-k számát – mivel arról a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján szükséges nyilatkozni, mely nem irányadó tervpályázatok esetében – nem ismeri Kiíró, illetőleg kizárólag a díjazott és megvételben részesült pályázók adatai ismertek Kiíró előtt (4 pályamű összesen), erre tekintettel NEM opció került kiválasztásra minden esetben.

II.) Kiíró első, második és harmadik helyezettet hirdetett, illetőleg egy pályaművet megvételben részesített. Egy pályamű a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 24. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel kizárásra került, mivel a tervpályázati dokumentációban támasztott tartalmi követelmények nem teljesültek maradéktalanul a műszaki leírás tekintetében, a költségbecslés és területi kimutatás pedig egyáltalán nem is került benyújtásra.

III.) A Bírálóbizottság – a pályázók személyét való megismerését megelőző – döntése alapján (zárójelentés) csak az első helyezett pályázó kerülhet felkérésre a tervpályázati eljárást követő hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás során.

1.helyezett a 2-es sorszámú pályamű: NAPUR ARCHITECT Építészeti Iroda Kft.

2.helyezett a 1-es sorszámú pályamű: Építészkohó Kft.

3.helyezett a 4-es sorszámú pályamű: BORD Építész Stúdió Kft.

Megvételben részesülő pályaműként a 3. sorszámú került meghatározásra: Károlyi István.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 144. § szerint.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/09/2017