Szolgáltatások - 387524-2017

03/10/2017    S189    - - Szolgáltatások - Tervpályázatok eredményei - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

2017/S 189-387524

Tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményéről

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
KKBK – Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
AK22545
Horvát utca 12–26.
Budapest
1027
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Mariann
E-mail: urban.mariann@kkbk.hu
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kemenyferencprogram.org/atletikai_stadion

A felhasználói oldal címe: http://www.kemenyferencprogram.org/atletikai_stadion

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Budapest Atlétikai Stadion.

II.1.2)Fő CPV-kód
71240000
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kormány célja a hazai verseny-, utánpótlás- és szabadidősport számára magasabb színvonalú szolgáltatások nyújtása, az olimpiai felkészülés sportszakmai feltételeinek megfelelő biztosítása, továbbá egyes sportágak elterjedésének és hozzáférhetőségének javítása az állami tulajdonú sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósítása révén.

Ennek érdekében a Kormány meghozta az 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozatot a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programról, melyben a jelen pályázatokban érintett sportágak infrastrukturális adottságainak fejlesztéséhez teszi meg az első lépéseket. A Korm. Határozatban foglalt feladatok végrehajtása érdekében a Budapest IX. kerület Kvassay zsilip melletti 38086/78. helyrajzi számú telken, a VITUKI volt telepén létesítendő Atlétikai stadion megvalósítására vonatkozóan nyílt tervpályázatot kell lefolytatni.

A tervpályázat célja a tervpályázati dokumentációban közzétett tervezési program megvalósítására legalkalmasabb tervező kiválasztása annak érdekében, hogy az Atlétikai stadion tervei magas építészeti minőségben, a jelen és távlati funkcionális igényeket messzemenőleg kiszolgáló módon, a rendelkezésre álló időbeli és pénzügyi lehetőségek között készüljenek el.

A tervpályázat eredményeként kiválasztott tervezővel Kiíró tervezési megbízást kíván kötni az Atlétikai stadion megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítésére vonatkozóan.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.2)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.9)A pályaművek értékelésének szempontjai:

1. Építészet és tömegformálás.

2. Funkcionalitás, technológia.

3. Telepítés.

4. Fenntarthatóság.

5. Megvalósíthatóság.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 077-149326

V. szakasz: A tervpályázati eljárás eredménye

A versenyt odaítélés és díjkiosztás nélkül megszüntették: nem
V.3)Odaítélés és díjak
V.3.1)A bírálóbizottság döntésének dátuma:
13/09/2017
V.3.2)Információ a résztvevőkről
Résztvevők száma: 5
A résztvevő kkv-k száma: 0
Külföldi résztvevők száma: 0
V.3.3)A tervpályázat nyertesének/nyerteseinek (díjazottak) neve és címe
NAPUR ARCHITECT Építészeti Iroda Kft.
Laktanya utca 33/A. fszt. 3.
Budapest
1033
Magyarország
E-mail: napur@napur.hu
NUTS-kód: HU11
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.3.3)A tervpályázat nyertesének/nyerteseinek (díjazottak) neve és címe
Építészkohó Tervező és Szolgáltató Kft.
Nádorliget utca 8/b 5. em. 52.
Budapest
1117
Magyarország
E-mail: epiteszkoho@t-online.hu
NUTS-kód: HU11
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.3.3)A tervpályázat nyertesének/nyerteseinek (díjazottak) neve és címe
BORD Építész Stúdió Kft.
Felső erdősor 3. 3. em. 22.
Budapest
1068
Magyarország
E-mail: adminisztracio@bordstudio.hu
NUTS-kód: HU11
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.3.3)A tervpályázat nyertesének/nyerteseinek (díjazottak) neve és címe
Károlyi István
Füzfő u.13. 1.em.
Budapest
1145
Magyarország
NUTS-kód: HU11
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.3.4)A díj(ak) értéke
Az odaítélt díj(ak) értéke áfa nélkül: 15 748 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

I.) A hirdetmény V.3) pontjában a KKV-k számát – mivel arról a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján szükséges nyilatkozni, mely nem irányadó tervpályázatok esetében – nem ismeri Kiíró, illetőleg kizárólag a díjazott és megvételben részesült pályázók adatai ismertek Kiíró előtt (4 pályamű összesen), erre tekintettel NEM opció került kiválasztásra minden esetben.

II.) Kiíró első, második és harmadik helyezettet hirdetett, illetőleg egy pályaművet megvételben részesített. Egy pályamű a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 24. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel kizárásra került, mivel a tervpályázati dokumentációban támasztott tartalmi követelmények nem teljesültek maradéktalanul a műszaki leírás tekintetében, a költségbecslés és területi kimutatás pedig egyáltalán nem is került benyújtásra.

III.) A Bírálóbizottság – a pályázók személyét való megismerését megelőző – döntése alapján (zárójelentés) csak az első helyezett pályázó kerülhet felkérésre a tervpályázati eljárást követő hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás során.

1.helyezett a 2-es sorszámú pályamű: NAPUR ARCHITECT Építészeti Iroda Kft.

2.helyezett a 1-es sorszámú pályamű: Építészkohó Kft.

3.helyezett a 4-es sorszámú pályamű: BORD Építész Stúdió Kft.

Megvételben részesülő pályaműként a 3. sorszámú került meghatározásra: Károlyi István.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 144. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/09/2017