We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 388075-2019

Nerevidirani strojni prijevod

16/08/2019    S157

Ujedinjena Kraljevina-London: Usluge zapošljavanja

2019/S 157-388075

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust as host of NHS London Procurement Partnership
Great Maze Pond
London
SE1 9RT
Ujedinjeno Kraljevstvo
Osoba za kontakt: LPP Workforce
Telefon: +44 2071887188
E-pošta: LPPWorkforce@lpp.nhs.uk
NUTS kod: UK

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.lpp.nhs.uk

Adresa profila kupca: http://www.lpp.nhs.uk

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za nabavu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://procontract.due-north.com
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://procontract.due-north.com
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pružanje informacija o kliničkim i zdravstvenim djelatnicima

Referentni broj: DN380637
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79600000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Javna nabava u partnerstvu (koju čine NHS London Procurement Partnership, East of England NHS collaborative Procurement Hub, East of England NHS collaborative Procurement Hub, NHS Commercial Solutions and NHS North of England Commercial Procurement) u suradnji s krunskom tržišnom uslugom (CCS), zajedno s organizacijom Workforce Alliance, nastojati uspostaviti okvirni sporazum za pružanje visokokvalitetnih, privremenih, trajnih i fiksnih usluga kliničkih i zdravstvenih usluga u području zdravstva navedene u skupinama 1 – 7. NHS sa sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini i tijela javnog sektora imaju pravo na odobrenje saveza radnika, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

Članovi odjela za suradnju,

— Akutna postrojenja i zaklade zaklade Trusts,

— OS-ovi,

Zdravstvo, skrb, bolnica, mentalno zdravlje i Trusts u zajednici,

Posebna zdravstvena tijela,

CSU,

— prakse GP,

Sva tijela državnog zavoda za zdravstvo (NHS), povezana NHS tijela,

Lokalna tijela,

— Središnji državni odjeli,

Policija,

— Pokazane službe Njezina Veličanstva,

— spašavanje i spašavanje,

Obrazovanje,

— bilo koje drugo tijelo javnog sektora ili organizacije koje su nasljednice gore navedenog.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 200 000 000.00 GBP
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Sestrinstvo i Motorferno osoblje

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79000000
79620000
85100000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: UK
II.2.4)Opis nabave:

Nabava, uvođenje i opskrba visokokvalitetnim, obučenom i potpuno provjerivom privremenom medicinskom domu i primaljskom osoblju, kako bi se uključili, ali nisu ograničeni na, sljedeće skupine zaposlenika:

— Klimatska podrška za radnike (bolnica),

— Zurizacija radne skupine na visokoj razini za kliničku pomoć,

— asistent za obavljanje posla/doček (odgojna jedinica nenatalne jedinice),

— registered General Nurse,

— Nurse (Mental Health),

Specijalist medicine Nurse,

Voditelj skupine Nurse,

— Nurse Advanced,

Upravitelj tima za medicinske proizvode,

Modern Matron,

— Nurisse Consultant,

— Nurse/Midwy Consultant Higher Level,

— Klimatska podrška za radnike (Community),

— Kordinacija na višoj razini kliničke podrške (Community),

Liječnika suradnice (Zajednice),

Liječnika suradnika(Mental Health),

Dječjih vrtića (Zajednice),

Nurse (Zajednica),

— Nurse (GP Practice),

— Nurse (škole),

Nurse (invalidnost u učenju),

Vođa skupine za urotu, Nurse Team Leader (Learning Disabilities),

Specijalist (invalidnost u učenju),

Specijalist (Zajednica),

Stručnjak za opću primjenu, Nurse Specialised (GP Practice),

— Specijalist za medicinske sestre (škole),

Specijalist (posebne škole) Nurise (posebne škole),

Specijalist za mentalno zdravlje Nurse,

Manasea Manager (Mental Health, Community), Nurise Team (Mental Health, Community),

— upravitelj tima za medicinske sestre (škole),

Upravitelj tima za djecu (invalidnost u učenju),

— Nurse Advanced (škole),

Upravitelj tima za medicinske proizvode (Community),

Moderna Matron Community,

— Klinički službenik (Dentistotini),

Razina ulaska u stomatološku djelatnost,

Dental Nurse,

— Dental Nurse Team Leader,

Specijalist za stomatologiju medicinske sestre,

— upravitelj tima za stomatologiju,

Dencise Tuktor,

— srednja žena,

„Practical Education Facitator” (Ulazna razina),

— Clinical istraživač,

„Practical Education Facitator” (Praktični obrazovni instrument),

Specijalist istraživač,

Ravnatelj za kliničke istraživače,

— Clinical istraživač,

— Visitor zdravlja,

Stručnjak za zdravstvene posjetitelje,

— Manager tima za zdravlje,

Specijalist za medicinskih sestara/Zdravstvena stručnjaka (Community Practical Teacher),

Specijalist za medicinske sestre (NHS Direct),

Upravitelj tima za medicinske sestre (NHS Direct),

Kazalište Nurse,

Kazališta Teatreb Nurse.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 36
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Okvirni sporazum može se produžiti za daljnja razdoblja, pod uvjetom da ukupni okvirni sporazum ne prelazi četiri (4) godine.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Medicinska i Dentilatska obrada radnih mjesta

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79000000
79600000
85100000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: UK
II.2.4)Opis nabave:

Nabava, uvođenje i opskrba kvalitetnim, obučenim i potpuno provjerivim, privremenim medicinskim i dentalnim osobljem kako bi se uključili, među ostalim, sljedeće specijalizacije:

Antiestezija,

Klinička onkologija,

Klinička radiologija,

Hitna medicina,

— GP,

(IV.) – Medijska medicina,

Medicines,

— Opstetricija i ginekologija,

Medicinu rada,

Oftalmologija,

— Pedijatrijsko,

— Pathology,

Psychiatry,

— Liječnici javnog zdravstva,

— Reserve Medical Officeers (RMO),

— kirurgija.

Sljedeće ocjene: FINANCIJSKA GODINA 1.; FINANCIJSKA GODINA 2.; ST1; ST2; ST3 +/SPR; Suradnik stručnjaka; Savjetnik.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 36
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Okvirni sporazum može se produžiti za daljnja razdoblja, pod uvjetom da ukupni okvirni sporazum ne prelazi četiri (4) godine.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Službenik savezničkih zdravstvenih djelatnika i Zdravstveno znanstveno osoblje

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79600000
85100000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: UK
II.2.4)Opis nabave:

Nabava, uvođenje i nabava visokokvalitetnih, obučenih i potpuno provjerenih, privremenih zdravstvenih djelatnika i zdravstvenih usluga u području zdravstva koji uključuju, ali nisu ograničeni na, sljedeće skupine zaposlenika, u svim odgovarajućim razredima:

— terapije terapije,

— Audiolozi,

— Chapljni,

Kliničke psihologe,

— Savjetnici,

Kliničke psihologe,

Radioograf (terapeutska),

— radioograf (dijagnostika),

Specijalista za radioterapijsko liječenje (Diagnostic Therapeutic),

Radioografiranja,

— dietinićke,

— Klinički specijalisti,

— Optometristi,

— fizioterapeuti,

— Anatomma patologija/razina unosa tehničara (Moraary),

— Aminski patološki tehničari,

— Biomedical Scientists,

— Medicinski liječnici,

— Clinical Scientists citolozi,

Zubni tehničari,

— savjetnici za genetiku,

— Scientists,

Zdravstveni tehničari

— Scientists Measurement Scientists,

— Optometristi,

Farmaceuta,

— Pragovi za provjeru,

— Kordinacije stručnjaka,

Primjer koji se sastoji od estetskih praksi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 36
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Okvirni sporazum može se produžiti za daljnja razdoblja, pod uvjetom da ukupni okvirni sporazum ne prelazi četiri (4) godine.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Služba za hitne službe

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79600000
85100000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: UK
II.2.4)Opis nabave:

Nabava, uvođenje i opskrba visokokvalitetnim, obučenom i potpuno provjerenom, privremenom osoblju za hitne slučajeve koja uključuje, ali nije ograničena na, sljedeće skupine radnih mjesta:

Tvorac hitne službe urka,

Vozač, vozač,

Više razina za hitne usluge vozača (PTS)

Liječnik u praksi,

Specijalist za liječnika u praksi,

— Paramedic (Newly Qualified),

— Paramedic,

Osoba u praksi medicinska sestra,

Voditelj tima za hitne službe,

Upravitelj prostora za usluge u hitnim slučajevima.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 36
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Okvirni sporazum može se produžiti za daljnja razdoblja, pod uvjetom da ukupni okvirni sporazum ne prelazi četiri (4) godine.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Služba za socijalnu skrb osoblje

Grupa br.: 5
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79600000
85100000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: UK
II.2.4)Opis nabave:

Nabava, uvođenje i opskrba visokokvalitetnim, obučenom i potpuno provjerenom, privremenom socijalnom skrbi kako bi se uključili, ali nisu ograničeni na, sljedeće specijalizacije:

Ministar unutarnjih poslova,

Visoka razina,

— Organizator za kućnu skrb (procjena klijenta),

Organizacija Home Care Organisar (osoblje),

— voditelj tima za domaću skrb (nadzor osoblja i procjena klijenata),

— koordinator za skrb,

Asistent za skrb,

— Driver Carning Cards,

— Stambena osoba,

— Centre Carer,

Asistent za socijalno radno mjesto (Residential),

— centar za informacije u centru (eng. Higher Level/Team Leader),

— rezidencijalnog tima voditelja tima,

— socijalno radno mjesto,

Upravitelj centra,

— voditelj skupine za socijalnu skrb (Adult domaćinstva),

— Razina ulaska na socijalni rad,

Worker Worker (Senrez Umanjenje vrijednosti),

— Socijalni radnik,

— upravitelj tima za socijalni rad,

— Specijalist za socijalne radnike,

— socijalnog radnog mjesta/upravitelja usluga,

— voditelj programa socijalne skrbi/pomoćnik direktora socijalnih službi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 36
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Okvirni sporazum može se produžiti za daljnja razdoblja, pod uvjetom da ukupni okvirni sporazum ne prelazi četiri (4) godine.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Neutralne usluge prijevoza

Grupa br.: 6
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79600000
85100000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: UK
II.2.4)Opis nabave:

Pružanje usluga neutralnog prodavatelja:

Nabavu i pružanje visoko kvalitetnog, osposobljenog i potpuno provjerenog privremenog kliničkog i zdravstvenog osoblja koje je prošlo kroz okvir odobren lanac opskrbe. Neutralni prodavatelj ili ne nudi privremene radnike izravno iz vlastitih sredstava.

Neutralna prodaja bi bila samo kontaktna točka javnog naručitelja, a ne lanac opskrbe. Neutralni promet trebao bi upravljati lancem opskrbe i dati račun javnom naručitelju u ime lanca opskrbe.

Pružanje usluga zapošljavanja s kraja na kraj za sve skupine radnih mjesta unutar skupine 1. do 5.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 36
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Okvirni sporazum može se produžiti za daljnja razdoblja, pod uvjetom da ukupni okvirni sporazum ne prelazi četiri (4) godine.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Stalna radna mjesta u području kliničke i zdravstvene skrbi (samo za Ujedinjenu Kraljevinu)

Grupa br.: 7
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79600000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: UK
II.2.4)Opis nabave:

Pružanje usluga zapošljavanja s kraja na kraj za sve skupine radnih mjesta unutar skupine 1. do 5.:

Podnaslov 7.a: Osoblje za zdravstvenu njegu i osoblje na pola radnog vremena, hitne službe i socijalnu skrb osoblje;

Podnaslov 7.b: (i.) Zdravstvena i Dentitetska stanica;

Podgrupa 7c: The Allied Health Professionals and Health Science Services Staff.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 36
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Okvirni sporazum može se produžiti za daljnja razdoblja, pod uvjetom da ukupni okvirni sporazum ne prelazi četiri (4) godine.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine:

IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 20/09/2019
Lokalno vrijeme: 23:55
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 23/09/2019
Lokalno vrijeme: 09:00
Mjesto:

London.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Radna skupina za radne snage LP.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:

Tim su okvirom obuhvaćeni i krunski posjedi otoka Man, Guernseyja i Jerseyja. Više informacija dostupno je na: http://www.nhs.uk/ServiceDirectories/Pages/AcuteTrustListing.aspx

Skupine za klinička puštanja u promet (CCG): http://www.nhs.uk/ServiceDirectories/Pages/CCGListing.aspx

Fondovi za psihičko zdravlje (eng. mental Health Trusts): http://www.nhs.uk/ServiceDirectories/Pages/MentalHealthTrustListing.aspx

Sredstva hitne pomoći: http://www.nhs.uk/ServiceDirectories/Pages/AmbulanceTrustListing.aspx

Trusts care: http://www.nhs.uk/ServiceDirectories/Pages/CareTrustListing.aspx

Državni zavod za zdravstvo (NHS) Tru@@ http://www.nhs.uk/ServiceDirectories/Pages/SpecialHealthAuthorityListing.aspx

Tijela za duljinu oružja: https://www.gov.uk/government/publications/arms-length-bodies/our-arms-length-bodies

NHS Engleska: http://www.england.nhs.uk/ourwork/d-com/ i druge organizacije uključene u naručivanje usluga primarne skrbi putem skupina za klinička komisijâ – CCPs koje podupiru službe Komisije za potporu – CSU, koje će biti odgovorne za puštanje u pogon većine aspekata zdravstvene organizacije zdravstvenog osiguranja (ili jednakovrijednog tijela uspostavljenog u skladu sa zakonodavstvom donesenog kao rezultat ili u vezi s bijelom papirom, kapitalom i izvrsnosti: oslobađanje NHS-a objavljeno je u srpnju 2010..

CCG:

www.commissioningboard.nhs.uk/ccg-details/

www.commissioningboard.nhs.uk/appointments/csu

http://www.nhs.uk/NHSEngland/thenhs/healthregulators/Pages/professional-standards-authority.aspx

http://www.nhs.uk/ServiceDirectories/Pages/AreaTeamListing.aspx i druge organizacije uključene u naručivanje i/ili nadzor liječnika opće prakse te konzorcija GP i GGP prakse: i bilo koji drugi pružatelj osnovnih medicinskih usluga:

(a) koji su stranke bilo kojeg od sljedećih ugovora:

— Opće medicinske usluge (GMS),

— Osobne medicinske usluge (PMS),

— Alternativne usluge pružanja usluga (APMS); i/ili

(b) koju je naručio NHS Engleska ili druge organizacije uključene u puštanje u pogon ili nadzor općih zdravstvenih službi, kako je prethodno opisano.

Socijalna poduzeća: lokalne vlasti:

http://www.socialenterprise.org.uk/

http://www.idea.gov.uk/idk/org/la-data.do

NHS Wales (Nacionalna zdravstvena služba za Wales): članovi stručne skupine East of England NHS CPH nalaze se na adresi: https://www.eoecpc.nhs.uk/current-members

Suradnička mjesta Sjeverosjeverne Engleske zdravstvene službe (NHS) na kojima se odvija suradnja pri javnoj nabavi na sjeveru Engleske mogu se pronaći na: https://www.noecpc.nhs.uk/

Članovi NHS Commercial Solutions mogu se naći na: http://www.commercialsolutions-sec.nhs.uk/trusts.php

Članovi Porezne službe mogu se naći na: https://www.gov.uk/government/organisations/crown-commercial-service#content

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust as host of NHS London Procurement Partnership
London
Ujedinjeno Kraljevstvo
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
13/08/2019