Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Építési beruházás - 388383-2017

04/10/2017    S190

Magyarország-Szeged: Építési munkák

2017/S 190-388383

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Szeged-Csanádi Egyházmegye
Nemzeti azonosító szám: AK20127
Postai cím: Aradi vértanúk tere 2.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Emődi Sándor
E-mail: szic@szeged-csanad.hu
Telefon: +36 62420932
Fax: +36 62420932-155
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szeged-csanad.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.szeged-csanad.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: egyházmegye
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a „Szegedi Ifjúsági Centrum és kiegészítő projektelemek” tárgyú beruházás megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására.

Hivatkozási szám: 1
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a „Szegedi Ifjúsági Centrum és kiegészítő projektelemek” tárgyú beruházás megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 9 399 947 790.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Szeged, Dorozsmai út. 2–4. szám (HRSZ.: 25870) és a projekt teljeskörű magvalósításával összefüggő további területek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A ütem: 8 000 férőhelyes stadion és a főépületben lévő rendezvényterületek

Stadion nettó alapterületek:

Kiszolgáló (fő) épület helyiségei:

földszint: 1 216,84 m²

I. emelet: 929,48 m²

II. emelet: 688,16 m²

III. emelet: 192,03 m²

Kiszolgáló épület összes: 3 026,51 m²

Lelátók alatti beépített összes: 1 038,57 m²

Stadion mindösszesen: 4 065,08 m² nettó

Egyéb építményrészek

Lift: 2 db akadálymentes 630 kg/ 8 fő

2 db teherlift 1 000 kg

Vendégek + sajtó létszáma: 8136 fő

Biztonsági személyzet: 40 fő

A stadionban tartózkodók összes létszáma: 8176 fő

Az MLSZ „A” ill. az UEFA „CLASS” Category 4 előírásoknak megfelelő futballstadion, a minimálisan előírt 8 000 fh-re kiegészülő nézőszámra méretezett lelátókkal tervezett.

(hozzá kapcsolódó infrastrukturális és úthálózattal)

A keresztirányú fém tartószerkezetek közül a keleti és nyugati lelátó 21,50 m fesztávolságú, az északi és a déli lelátó 14,50 m fesztávolságú

B ütem: Fedett Rendezvényközpont

Öltözők, edzőtermek, orvosi és edzői kiszolgáló helyiségek. A létesítmény részei: sportcsarnok, grundfoci pálya.

A létesítmény alapvetően egy sportcsarnokból és egy három szintes fejépületből áll. Az épület előtti grundfoci pálya tömegrendezvények helyszínéül is szolgál, az ott felállított opcionális színpad kiszolgálásának is hátteret ad az épület: tárolók, öltözők.

bruttó beépített alapterület: 1 981,84 m²

nettó alapterületek:

fszt: 1 884,04 m²

I. em: 539,11 m²

II. em: 408,70 m²

összesen: 2 789,31 m²

Nézők létszáma: 78 fix + 304 mobil = 384 fő

Építménymagasság: 11,39 m.

(kapcsolódó infrastrukturális és úthálózattal)

A fedett rendezvénycsarnok vb. főtartó fesztávolsága 30 m.

C ütem: Meglévő Szállás épület állagmegóvása

Alapadatok:

Bruttó beépített terület: 801,67 m²

Nettó szintterületek:

pince: 514,13 m²

földszint: 568,03 m²

emelet: 529,42 m²

emelet: 529,42 m²

tetőtér: 136,04 m²

összesen: 2 277,04 m²

D ütem: Meglévő Porta épület alapfelújítása

Pályafenntartó személyzet irodával és öltözővel – ill. a biztonsági személyzet eligazítását szolgáló nagyobb helyiség. A tervezett munka nem építési engedély-köteles.

Alapadatok:

Bruttó beépített terület: 155,27 m²

Nettó szintterület:

földszint: 127,84 m²

(kapcsolódó infrastrukturális és úthálózattal)

E ütem: Meglévő épületek, közművek és utak bontása

Az elbontandó épületek többnyire ERDÉRT faház elemekből 1,60 m-es modulhálóban rakva, enyhe hajlású, szeglemezes rácsostartó tetőszerkezettel készültek, fedése azbeszt tartalmú hullámpala, így veszélyes hulladék keletkezésével is számolni kell. Az épületen található azbeszttartalmú hullámpala, amely láthatóan jó állapotban van, nem sérült vagy törött, normál használat esetén nem veszélyes. Az azbeszttartalmú épületszerkezetek bontási munkálatai során, fennáll annak a veszélye, hogy jelentős mennyiségű azbesztrost kerül a levegőbe.

Bontandó épületek térfogata: 11 459 lm³

G ütem: Közművek kiváltása és építése

A területen jelentős alapközmű vezetékek találhatóak úgymint, DN 400 – DN 300 vízgerinc vezetékek, DN 300 szennyvíz nyomócső, Ø60 cm gravitációs rendszerű szennyvíz főgyűjtő, Ø125 cm – es csapadékvíz főgyűjtő, 120kV – os és 20 kV – os elektromos légvezeték, valamint Inviteles és Telecom – os optikai kábel és MOL – os gázvezeték. A meglévő és évtizedek óta nem üzemelő telekhatáron belüli ismeretlen nyomvonalú vezetékek bontására nem készült bontási terv, ezeket az új építés alakalmával ha útban vannak, el kell bontani a kivitelezőnek.

H ütem: Útépítési munkák

A létesítmény közlekedési kapcsolatát a meglévő közlekedési kapcsolaton az 5. sz. országos főút (Dorozsmai út) 166+964 km szelvényében a Tűzoltó utcai – déli kiszolgáló utcai jelzőlámpás csomóponton és az 54124. sz. bekötőút 0+509 km szelvényéhez csatlakozó Kereskedő közön keresztül kell megoldani.

F ütem:

Centerpálya füves,+ Edzőpályák,

Centerpálya

Küzdőtér mérete: 105 x 68 m

Élőfűvel borított terület:110 x 70 m

Műfüves kifutó felület:

Oldalvonal mentén: 4,95 m

Alapvonal mentén: 5,00 m

Opcionális mennyiség: II.2.11) pontban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 3.1 Építés technológiai terv / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3.2 Gépszükségleti erőforrásterv / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3.3 Munkaerő-biztosítási terv / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3.4 Műszaki ütemterv / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. A felhívás III.1.3) M/2. (E) pontja szerinti szakember által tervezett sportlétesítmények összesített befogadóképessége / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 5. A III.1.3) M/2. (A) pont szerinti szakember legalább 8000 fő befogadására alkalmas sportlétesítmények építési beruházásainak megvalósításában felelős műszaki vezetőként történő részvétele (hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 6. Teljesítés időtartama a szerződéskötéstől számítva (hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Opciók ismertetése: Az opcionális tételek esetében az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az opció lehívásával az opciós tételcsoportok tekintetében a szerződéskötést követő 4 hónapon belül éljen, és hogy akár csak részben vegye azt igénybe, illetve adott esetben egyáltalán nem köteles lehívni a megjelölt opciós részeket.

Vállalkozó a Lehívás tárgyát képező Opciós Mennyiséget az Alapmennyiség Projektelemeinek teljesíti időpontjáig köteles teljesíteni. Az opcionális tételekre kötelező az ajánlattétel.

Opcionális mennyiség:

Külső út és parkoló, járda felújítása

Stadion centerpálya körüli perimeter és egyéb reklámhordozók

Szállásépület teljes felújítása

Teniszpályák (alapkiépítésben csak rendezett terep, vetett fűvel)

Geotermikus fűtés

BREEAM/LEED minősítés (good/silver)

BREEAM többletköltségek

Karbantartó eszközök

Takarító eszközök

Első feltöltés

Portaépület teljes körű felújítása

Kert automata öntözőrendszer

Elektromos autőtöltő

Napelemes rendszer (alapkiépítésben csak csatlakoztatási, felügyeleti lehetőség)

Magas szintű épületfelügyeleti rendszer (mérések, világítások, KIF állapotok menedzselése)

Gyermekjátszótér (alapkiépítésben csak rendezett terep, vetett fűvel)

Színpad Amfiteátrum: 260 férőhelyes (alapkiépítésben csak rendezett terep, vetett fűvel)

Futópálya (alapkiépítésben csak rendezett terep, vetett fűvel)

Grundfoci pálya, lelátó és napellenző (alapkiépítésben csak rendezett terep, vetett fűvel)

Az opciós tételek a műszaki dokumentációban, valamint árazatlan költségvetésben kerülnek részletesen elhatárolásra.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a II.2.5) pontban foglaltak kiegészítéseként közli, hogy Ár szempont az alábbiak szerint kerül értékelésre:

Alapmennyiségre vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár, Súlyszám: 45

Opcionális mennyiségre vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár: Súlyszám: 5.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 105-209109
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a „Szegedi Ifjúsági Centrum és kiegészítő projektelemek” tárgyú beruházás megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
22/09/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Market Építő Zrt.
Postai cím: Bojtár utca 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9 399 947 790.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A nyertes ajánlattevő adószáma: 14776355-2-44.

A jelen hirdetmény II.2.11) és V.2.4) pontjaiban az alapmennyiségre vonatkozó ajánlati ár került rögzítésre. Az opcionális tételekre vonatkozó ajánlati ár nettó 2 528 663 852 HUF.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/10/2017