Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 389468-2021

Submission deadline has been amended by:  467108-2021
30/07/2021    S146

Lithuania-Vilnius: Electrotechnical equipment

2021/S 146-389468

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
National registration number: 303200016
Postal address: A. Juozapavičiaus g. 13
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: LT-09311
Country: Lithuania
Contact person: Domantas Bajorinas
E-mail: domantas.bajorinas@ignitis.lt
Telephone: +370 66926758
Internet address(es):
Main address: http://www.ignitisgrupe.lt/
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/40209
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=590120
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=590120&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Other activity: Klasikinio sektoriaus įmonė, teikianti verslo aptarnavimo paslaugas

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

(2021-GEN-96) Elektrotechniniai įrenginiai, jų remonto paslaugos ir techninės konsultacijos

II.1.2)Main CPV code
31730000 Electrotechnical equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Elektrotechniniai įrenginiai, jų remonto paslaugos ir techninės konsultacijos.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 500 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Žemos ir vidutinės įtampos elektrotechninių įrenginių tiekimas, jų remonto paslaugos ir techninių konsultacijų paslaugos

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
50312600 Maintenance and repair of information technology equipment
50330000 Maintenance services of telecommunications equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

Marių g. 6, LT-56312 Maisiejūnų k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav.; T. Masiulio g. 22A, Kaunas; Elektrinės g. 21, Elektrėnai.

II.2.4)Description of the procurement:

Žemos ir vidutinės įtampos elektrotechninių įrenginių tiekimas, jų remonto paslaugos ir techninių konsultacijų paslaugos.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 140 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Vadovaujantis PĮ 91 str. nuostatomis, pirkimas atliekamas kito perkančiojo subjekto vardu. Įgaliojusi organizacija – AB „Ignitis gamyba“.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Aukštos įtampos elektrotechninių įrenginių tiekimas, jų remonto paslaugos ir techninių konsultacijų paslaugos

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
50312600 Maintenance and repair of information technology equipment
50330000 Maintenance services of telecommunications equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

Marių g. 6, LT-56312 Maisiejūnų k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav.; T. Masiulio g. 22A, Kaunas; Elektrinės g. 21, Elektrėnai.

II.2.4)Description of the procurement:

Aukštos įtampos elektrotechninių įrenginių tiekimas, jų remonto paslaugos ir techninių konsultacijų paslaugos.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 360 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Vadovaujantis PĮ 91 str. nuostatomis, pirkimas atliekamas kito perkančiojo subjekto vardu. Įgaliojusi organizacija – AB „Ignitis gamyba“.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir (arba) ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi, kad tiekėjas atitiktų kvalifikacijos reikalavimus), turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Sutartyje bus numatyti sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai, tokie kaip delspinigiai ir baudos už sutartyje numatytų įsipareigojimų netinkamą vykdymą ir (arba) nevykdymą.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/08/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Vadovaujantis PĮ 91 straipsnio nuostatomis, pirkimas atliekamas kito perkančiojo subjekto vardu. Įgaliojusi organizacija – AB „Ignitis gamyba“.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus m. apygardos teismas
Postal address: Gedimino pr. 40
Town: Vilnius
Postal code: LT-01501
Country: Lithuania
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
Town: Vilnius
Country: Lithuania
Internet address: www.ignitisgrupe.lt
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dalyvis, norėdamas iki sutarties (ar preliminariosios sutarties) sudarymo ginčyti pirkėjo sprendimus ar veiksmus, turi teisę pateikti pirkėjui pretenziją:

1) per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo pirkėjo pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – per 15 dienų nuo pranešimo išsiuntimo dalyviams dienos;

2) per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo apie pirkėjo priimtą sprendimą dienos, jeigu VPĮ arba PĮ nėra reikalavimo raštu informuoti dalyvius apie pirkėjo priimtus sprendimus.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/07/2021