Szolgáltatások - 389524-2017

04/10/2017    S190

Magyarország-Budapest: Public relations szolgáltatások

2017/S 190-389524

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Miniszterelnökség
Nemzeti azonosító szám: AK10272
Postai cím: Kossuth Lajos tér 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Nagy Anita
E-mail: kozbeszerzes@me.gov.hu
Telefon: +36 17953403
Fax: +36 17950362
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
A felhasználói oldal címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: kormányzati igazgatási tevékenység

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási keretszerződés kommunikációs tevékenységek ellátására – 2 részben.

II.1.2)Fő CPV-kód
79416000 Public relations szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási keretszerződés kommunikációs tevékenységek ellátására – 2 részben, az alábbi részajánlat-tételi lehetőségekkel:

1. rész: kreatív tervezési és gyártási feladatok, nyomdai feladatok, médiavásárlás

2. rész: PR feladatok, rendezvényszervezési feladatok, közvélemény- és piackutatás.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 6 506 960 630.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Kreatív tervezési és gyártási feladatok, nyomdai feladatok, médiavásárlás

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79821000 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások
79342200 Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások
79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A) Kreatív stratégiák és tervek készítése, megvalósítása

Eseti megbízások alapján az Ajánlattevő felel a kreatív stratégiák és tervek készítéséért és megvalósításáért.

b) Kreatív tervezési, gyártási, gyártás-előkészítési feladatok.

Eseti megbízások alapján az Ajánlattevő felel a kommunikációs kampányokhoz kapcsolódó gyártási, gyártás-előkészítési feladatokért is.

c) Online feladatok tekintetében

Eseti megbízások alapján az Ajánlattevő felel a kampányokhoz kapcsolódó online faladatok ellátásáért.

d) Nyomdai és egyéb produkciós feladatok ellátása

Kiadványok, szórólapok, és egyéb nyomdai termékek tervezése, előkészítése és kivitelezése); Dekorációs és marketing eszközök, illetve reklámajándék tárgyak tervezése és kivitelezése

e) Médiavásárlás.

Rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 5 348 721 638 HUF. Az ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-áig vállal megrendelési kötelezettséget.

A II.2.7) pontban megjelölt kezdési dátummal kapcsolatban ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a kezdő időpont az eljárás befejezésének és a szerződés hatálybalépésének változó időpontjára tekintettel módosulhat. A szerződés időtartama keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 31.12.2020. napjáig tartó határozott időtartam.

A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok 5. kötete tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1 2. Szakmai ajánlat (minőség) / Súlyszám: 100
Ár - Súlyszám: 100
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program(KÖFOP), Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: VP), Magyar Halgazdálkodási Operatív Program ( MAHOP) forrás.
II.2.14)További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma: 1–100. Módszer: 1.részszempont és alszemponjai: fordított arányosítás, 2.részszempont: közvetlen pontkiosztás. Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő az Ajánlati ár 1–2. értékelési szempont esetében a karakterkorlátozás okán a közbeszerzési dokumentumokban rögzítette az alszempontokat.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

PR feladatok, rendezvényszervezési feladatok, közvélemény- és piackutatás

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79952000 Rendezvényszervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A) PR

Eseti megbízások alapján az Ajánlattevő felel a PR és sajtókapcsolati feladatok ellátásáért.

b) Rendezvényszervezési feladatok ellátása:

Az Ajánlattevő feladata különféle rendezvények megszervezése, teljes körű előkészítése és lebonyolítása budapesti és vidéki helyszíneken a Megrendelő által megadott megrendelések alapján.

c) Piac- és közvéleménykutatás

A szerződés teljesítése során az Ajánlatkérő által megfogalmazott eseti igényeknek megfelelően a nyertes Ajánlattevő feladata:

1. A szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő által a későbbiekben megküldésre kerülő brief alapján

— kvalitatív kutatások készítése (egyéni mélyinterjú, fókuszcsoport, kreatív csoport, szemkamerás kutatás módszerrel)

— kvantitatív kutatások készítése (online, telefonos, személyes adatfelvétellel)

1. Ajánlatkérő részére igény esetén átfogó elemzések készítése, amelyek elkészülése és elfogadása esetén a felhasználási joga a Megrendelőt illeti meg.

Rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 1 158 238 992 HUF. Az ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-áig vállal megrendelési kötelezettséget.

A II.2.7) pontban megjelölt kezdési dátummal kapcsolatban ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a kezdő időpont az eljárás befejezésének és a szerződés hatálybalépésének változó időpontjára tekintettel módosulhat. A szerződés időtartama keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 31.12.2020. napjáig tartó határozott időtartam.

A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok 5. kötete tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1 2. Szakmai ajánlat / Súlyszám: 100
Ár - Súlyszám: 100
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP), Vidékfejlesztési Program (VP), Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) forrásból.
II.2.14)További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma:1–100. Módszer: 1.részszempont és alszempontjai: fordított arányosítás, 2.részszempont: közvetlen pontkiosztás. Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő az Ajánlati ár 1–2. értékelési szempont esetében a karakterkorlátozás okán a közbeszerzési dokumentumokban rögzítette az alszempontokat.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 136-279000
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Kreatív tervezési és gyártási feladatok, nyomdai feladatok, médiavásárlás

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
15/09/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Network 360 Reklámügynökség Kft.
Postai cím: Lisznyai u. 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Internetcím: http://david.bujtor@gmail.com
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Affiiliate Network Kft.
Postai cím: Lisznyai u. 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5 348 721 638.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 5 348 721 638.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

PR feladatok, rendezvényszervezési feladatok, közvélemény- és piackutatás

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
15/09/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Network 360 Reklámügynökség Kft.
Postai cím: Lisznyai u. 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 158 238 992.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 158 238 992.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1.rész:

Közös Ajánlattevők

Név: Network 360 Reklámügynökség Kft.

Székhelye: 1016 Budapest, Lisznyai u. 38.

Vezető tag adatai: (1016 Budapest, Lisznyai u. 38.) (23480197-2-41)

Tag adatai: Affiiliate Network Kft. (1016 Budapest, 1016 Budapest, Lisznyai u. 38.) (14924390-2-41)

2.rész:

Ajánlattevő neve: Network 360 Reklámügynökség Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1016 Budapest, Lisznyai u. 38.

Adószáma: 23480197-2-41.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)–(4) bekezdésének megfelelően.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/09/2017