Supplies - 391320-2020

20/08/2020    S161

Romania-Iași: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2020/S 161-391320

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad" Iași
National registration number: 4541840
Postal address: Str. Mihail Sadoveanu nr. 3
Town: Iași
NUTS code: RO213 Iaşi
Postal code: 700490
Country: Romania
Contact person: Iulia Onică
E-mail: aproviz@uaiasi.ro
Telephone: +40 232407575
Fax: +40 232407575

Internet address(es):

Main address: www.uaiasi.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100101616
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Universitate
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Lot nr. 1.1 (din BSL 2) – Echipamente independente pentru cercetare (18 tipuri – 31 buc.); numar de referinta: 4541840_2020_PAAPD1126712/1 Lot nr. 1.2 (din BSL 2) – Echipamente independente pentru cercetare (2 tipuri-2 buc.); numar de referinta: 4541840_2020_PAAPD 1126712/2 Lot nr. 1.3 (din BSL 2) – Echipamente independente pentru cercetare (1 tip-1 buc.); numar de refer [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Reference number: Lot1.1:4541840_2020PAAPD1126712/1;L1.2:1126712/2;L1.3:1126712/3;L2:1126531; L3:1126558;LOT4:1126693
II.1.2)Main CPV code
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Echipamente cuprinse in Programul anual de achiziții publice-2019, aferent Proiectului: „Centrul regional de cercetari avansate pentru boli emergente, zoonoze și siguranță alimentară - Rovetemerg”, pentru dotarea laboratoarelor componente ale Platformelor BSL 3 și BSL 2, inclusiv operatiuni de montare/ instalare, punere în funcțiune, testare, mentenanță, suport tehnic – și oricare altele asemenea, Etapa a-V-a (6 loturi)

Cod CPV principal: 38000000-5 Echipamente de laborator, optice si de precizie

Procedura a fost organizată pe 6 loturi, astfel:

Lot 1.1(din BSL 2) - Echipamente independente pentru cercetare (18 tipuri-31 buc)(pozițiile: 3, 5, 12, 15, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 52, 55, 57, 63, 67, 69, 70 din CF/BSL2) inclusiv operatiuni de montare / instalare, punere în funcțiune, testare, mentenan-ță, suport tehnic – și oricare altele asemenea, etapa V.1”

Cod CPV principal: 38970000-5 - Simulator tehnic de cercetare, de testare şi ştiinţific

Valoare estimata 2.400.000,09 RON, fară TVA.

Lot nr. 1.2 (din BSL 2) - Echipamente independente pentru cercetare (2 tipuri-2 buc)(pozițiile 8 și 60 din CF/BSL2), inclusiv operatiuni de montare / instalare, punere în funcțiune, testare, mentenanță, suport tehnic – și oricare altele asemenea, etapa V.2”

Cod CPV principal: 38900000-4 Diverse instrumente de evaluare şi de testare

Valoare estimată: 557.520,24 RON, fară TVA.

Lot nr. 1.3 (din BSL 2) - Echipamente independente pentru cercetare (1 tipuri-1 buc)(poziția 56 din CF/ BSL2), inclusiv operatiuni de montare / instalare, punere în funcțiune, testare, mentenanță, suport tehnic – și oricare altele asemenea, etapa V.3”

Cod CPV principal: 38513100-5 Microscop inversat

Valoare estimată: 2.141.866,11 RON, fară TVA.

Lot nr. 2(din BSL 3) - Echipamente independente pentru cercetare (19 tipuri-56 buc)(pozițiile nr. 1, 14, 20, 21, 23, 27, 32, 33, 41, 42, 43, 45, 47, 54, 55, 56, 60, 61, 62 din CF/BSL3), inclusiv operatiuni de montare / instalare, punere în funcțiune, testare, mentenanță, suport tehnic – și oricare altele asemenea, etapa V.4”

Cod CPV principal: 39711100-0 Frigidere si congelatoare

Valoare estimată: 2.766.176,03 RON, fară TVA

Lot nr. 3(din BSL 2) - Echipamente independente pentru cercetare (14 tipuri-46 buc)(pozițiile nr 1, 2, 6, 16, 21, 22, 27, 33, 42, 43, 44, 45, 51, 71 din CF/BSL2), inclusiv operatiuni de montare / instalare, punere în funcțiune, testare, mentenanță, suport tehnic – și oricare altele asemenea, etapa V.5”

Cod CPV principal: 33191110-9 Autoclave

Valoare estimată: 541.223,76 RON, fară TVA.

Lot nr. 4(din BSL 2) - Echipamente independente pentru cercetare (9 tipuri-10 buc)(pozițiile nr. 4, 14, 24,

36, 37, 38, 39, 64, 65 din CF/BSL 2) inclusiv operatiuni de montare / instalare, punere în funcțiune, testare, mentenanță, suport tehnic – și oricare altele asemenea, etapa V.6”

Cod CPV principal: 38510000-3 microscoape

Valoare estimată: 974.592,68 RON, fară TVA.

Cod CPV secundare: conf tabelelor pe loturi+51430000-5 Servicii de instalare de echipament de laborator,

80530000-8 servicii de formare profesională (instruire personal)

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 9 381 378.91 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 6
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 6
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot nr. 1.3 (din BSL 2) - Echipamente independente pentru cercetare (1 tipuri-1 buc)(poziția 56 din CF/ BSL2), inclusiv operatiuni de montare / instalare, punere în funcțiune, testare, mentenanță, suport tehnic – și oricare altele asemenea, etapa V.3”

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
38513100 Inverted microscopes
38515200 Fluorescent microscopes
38519000 Miscellaneous compounds for microscopes
51430000 Installation services of laboratory equipment
80530000 Vocational training services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO213 Iaşi
Main site or place of performance:

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi - Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Pavilion 3 Spitalizare, Tronson Sud, Etaj.

II.2.4)Description of the procurement:

Lot nr. 1.3 (din BSL 2) - Echipamente independente pentru cercetare (1 tipuri-1 buc)(poziția 56 din CF/ BSL2), inclusiv operatiuni de montare / instalare, punere în funcțiune, testare, mentenanță, suport tehnic – și oricare altele asemenea, etapa V.3”

1.3.1. Sistem microscopie confocală = 1 buc

Termene de livrare:

Termen de livrare(calitativa) maxim admisibil: 4 luni (84 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a contractului)

Termen de livrare(cantitativa) minim admisibil: (30 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a contractului)

NOTA:

1) Număr zile până la care operatorii economici pot solicita clarificari: până ” în a 23 zi înainte de data limită a depunerii ofertelor”

2) Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificari cerute de operatorii economici și vor fi transmise în SEAP „ în a 15 zi inainte de data limită de depunere a ofertelor”.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica 2.2.1. Informații despre subfactorul de evaluare ”TRI” conf. cu prev. cap. 3.5.3.4. Suport tehnic pt. perioada garanției tehnice a echipamentelor și a cap. 3.5.3.3. Mentenanța preventivă in perioada garanției tehnice a produselor(2 ani), contractantul va asigura „rezolvarea tuturor incidentelor” aparute în funcționarea echipamentelor în regim „urgent”, respectiv în max. 24 de ore cu respectarea următorilor timpi: de răspuns (30 min), de implementare soluție provizorie (6 ore) și de rezolvare incident (24 ore)- maxim admisibili și suportul tehnic necesar, având în vedere Nivelul de prioritate:”Urgent”. Nota: 1. Ofertanții vor prezenta in PT un „TRI”, cu respectarea proporțională a „timpului de răspuns” și respectiv a „timpului de implementare soluție provizorie”, cuprins intre: TRI max adm. = 24 ore și TRI min adm. =12 ore Aplicarea factorului de evaluare se va realiza numai pt ofertele admisibile, care indeplinesc cerinta minima din CS, TRI max. adm.=24 ore / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Componenta tehnica Având în vedere că echipamentele de laborator care se achiziționează prin lotul: 1.3(BSL 2), conțin componente și instalații complexe, A.C. a ales 2 subfactori de evaluare pt. componenta tehnică, în scopul asigurarii sale că echipamentele achiziționate vor fi de cea mai bună calitate, cu disponibilitate maxima în funcționare și exploatare (utilizare), cu cât mai puține incidente sau degradării într-o perioada de garanție tehnică cât mai lungă, a echipamentelor ofertate cu mentenanța aferentă. 2.1.1.Informații despre garanție tehnica suplimentara cu mentenața preventivă aferentă, denumita în continuare GTS Aplicarea subfactorului de evaluare se va face numai pt. ofertele care indeplinesc cel puțin cerința minimă din caietul de sarcini, respectiv oferă o garanție tehnică a produselor mai mare de 24 luni. Nota1: Ofertanții trebuie sa prezinte o GTS cu mentenanța tehnică preventivă aferentă mai mare decât ”perioada minimă impusa prin C.S. =24 luni” / Weighting: 10
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 141 866.11 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POC143/13.10.2016 ID P -36598, aprobat prin Hotărârea de guvern nr. 932/2017.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot nr. 4(din BSL 2) - Echipamente independente pentru cercetare (9 tipuri-10 buc)(pozițiile nr. 4, 14, 24, 36, 37, 38, 39, 64, 65 din CF/BSL 2) inclusiv operatiuni de montare / instalare, punere în funcțiune, testare, mentenanță, suport tehnic – și oricare altele asemenea, etapa V.6”

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
38510000 Microscopes
38436000 Shakers and accessories
38900000 Miscellaneous evaluation or testing instruments
39132000 Filing systems
42940000 Machinery for the heat treatment of materials
42943000 Thermostatic baths and accessories
51430000 Installation services of laboratory equipment
80530000 Vocational training services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO213 Iaşi
Main site or place of performance:

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi - Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Pavilion 3 Spitalizare, Tronson Sud, Etaj.

II.2.4)Description of the procurement:

Lot nr. 4(din BSL 2) - Echipamente independente pentru cercetare (9 tipuri-10 buc)(pozițiile nr. 4, 14, 24,

36, 37, 38, 39, 64, 65 din CF/BSL 2) inclusiv operatiuni de montare / instalare, punere în funcțiune, testare, mentenanță, suport tehnic – și oricare altele asemenea, etapa V.6”

4.1. Baie histologică cu etalarea secțiunilor = 1 buc.

4.2. Criomicrotom = 1 buc.

4.3. Histotecă pentru blocuri și lame = 1 buc.

4.4. Microscop optic = 2 buc.

4.5. Microscop optic de rutină = 1 buc.

4.6. Microtom = 1 buc.

4.7. Procesor de țesuturi tip carusel = 1 buc.

4.8. Statie automata de colorare = 1 buc.

4.9. Statie includere la parafină = 1 buc.

Termene de livrare:

Termen de livrare(calitativa) maxim admisibil: 4 luni (84 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a contractului)

Termen de livrare(cantitativa) minim admisibil: (30 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a contractului)

NOTA:

1) Număr zile până la care operatorii economici pot solicita clarificari: până ” în a 23 zi înainte de data limită a depunerii ofertelor”

2) Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificari cerute de operatorii economici și vor fi transmise în SEAP „ în a 15 zi inainte de data limită de depunere a ofertelor”.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica Având în vedere că echipamentele de laborator care se achiziționează prin lotul: 4(BSL 2), conțin componente și instalații complexe, A.C. a ales 2 subfactori de evaluare pt. componenta tehnică, în scopul asigurarii sale că echipamentele achiziționate vor fi de cea mai bună calitate, cu disponibilitate maxima în funcționare și exploatare (utilizare), cu cât mai puține incidente sau degradării într-o perioada de garanție tehnică cât mai lungă, a echipamentelor ofertate cu mentenanța aferentă. 2.1.1.Informații despre garanție tehnica suplimentara cu mentenața preventivă aferentă, denumita în continuare GTS Aplicarea subfactorului de evaluare se va face numai pt. ofertele care indeplinesc cel puțin cerința minimă din caietul de sarcini, respectiv oferă o garanție tehnică a produselor mai mare de 24 luni. Nota1: Ofertanții trebuie sa prezinte o GTS cu mentenanța tehnică preventivă aferentă mai mare decât ”perioada minimă impusa prin C.S. =24 luni” / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Componenta tehnica 2.2.1. Informații despre subfactorul de evaluare ”TRI” conf. cu prev. cap. 3.5.3.4. Suport tehnic pt. perioada garanției tehnice a echipamentelor și a cap. 3.5.3.3. Mentenanța preventivă in perioada garanției tehnice a produselor(2 ani), contractantul va asigura „rezolvarea tuturor incidentelor” aparute în funcționarea echipamentelor în regim „urgent”, respectiv în max. 24 de ore cu respectarea următorilor timpi: de răspuns (30 min), de implementare soluție provizorie (6 ore) și de rezolvare incident (24 ore)- maxim admisibili și suportul tehnic necesar, având în vedere Nivelul de prioritate:”Urgent”. Nota: 1. Ofertanții vor prezenta in PT un „TRI”, cu respectarea proporțională a „timpului de răspuns” și respectiv a „timpului de implementare soluție provizorie”, cuprins intre: TRI max adm. = 24 ore și TRI min adm. =12 ore Aplicarea factorului de evaluare se va realiza numai pt ofertele admisibile, care indeplinesc cerinta minima din CS, TRI max. adm.=24 ore / Weighting: 10
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 974 592.68 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POC143/13.10.2016 ID P -36598, aprobat prin Hotărârea de guvern nr. 932/2017.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot 1.1.(din BSL 2)-Echipamente independente pt.cercetare(18 tipuri-31 buc)(pozițiile: 3, 5, 12, 15, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 52, 55, 57, 63, 67, 69, 70 din CF/BSL2) inclusiv operatiuni de montare/instalare,punere în funcțiune,testare,mentenanță,suport tehnic–și oricare altele asemenea,etapa V.1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
38970000 Research, testing and scientific technical simulator
30216100 Optical readers
33152000 Incubators
38310000 Precision balances
38518200 Stereo or dissecting light microscopes
38950000 Polymerase Chain Reaction (PCR) equipment
39714000 Ventilating or recycling hoods
42513100 Freezing equipment
42931100 Laboratory centrifuges and accessories
42940000 Machinery for the heat treatment of materials
42943200 Ultrasonic baths
42980000 Gas generators
51430000 Installation services of laboratory equipment
80530000 Vocational training services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO213 Iaşi
Main site or place of performance:

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi - Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Pavilion 3 Spitalizare, Tronson Sud, Etaj.

II.2.4)Description of the procurement:

Lot 1.1(din BSL 2) - Echipamente independente pentru cercetare (18 tipuri-31 buc)(pozițiile: 3, 5, 12, 15, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 52, 55, 57, 63, 67, 69, 70 din CF/BSL2) inclusiv operatiuni de montare / instalare, punere în funcțiune, testare, mentenan-ță, suport tehnic – și oricare altele asemenea, etapa V.1”

1.1.1. Baie cu ultrasunete =1 buc

1.1.2.Balanță =1 buc

1.1.3.Concentrator acizi nucleici =1 buc

1.1.4.Cryosystem, cu azot lichid =1 buc

1.1.5.Generator de azot =1 buc

1.1.6.Hotă chimică =2 buc

1.1.7.Incubator cu agitare și platformă =1 buc

1.1.8.Incubator cu racire = 2 buc

1.1.9.Incubator insecte =2 buc

1.1.10.Masină de gheață =1 buc

1.1.11.Microcentrifugă =10 buc

1.1.12.Sistem electroporator și de transfecție =1 buc

1.1.13.Sistem identificare NGS =1 buc

1.1.14.Sistem PCR clasic =2 buc

1.1.15.Spectofotometru cu monocroma-toare (ELISA + cuantificare)+ PC=1 buc

1.1.16.Stereomicroscop =1 buc

1.1.17.Termoblock =1 buc

1.1.18.Termoblock tuburi mari =1 buc

Termene de livrare:

Termen de livrare(calitativa) maxim admisibil: 4 luni (84 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a contractului)

Termen de livrare(cantitativa) minim admisibil: (30 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a contractului)

NOTA:

1) Număr zile până la care operatorii economici pot solicita clarificari: până ” în a 23 zi înainte de data limită a depunerii ofertelor”

2) Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificari cerute de operatorii economici și vor fi transmise în SEAP „ în a 15 zi inainte de data limită de depunere a ofertelor”.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica 2.2.1. Informații despre subfactorul de evaluare ”TRI” conf. cu prev. cap. 3.5.3.4. Suport tehnic pt. perioada garanției tehnice a echipamentelor și a cap. 3.5.3.3. Mentenanța preventivă in perioada garanției tehnice a produselor(2 ani), contractantul va asigura „rezolvarea tuturor incidentelor” aparute în funcționarea echipamentelor în regim „urgent”, respectiv în max. 24 de ore cu respectarea următorilor timpi: de răspuns (30 min), de implementare soluție provizorie (6 ore) și de rezolvare incident (24 ore)- maxim admisibili și suportul tehnic necesar, având în vedere Nivelul de prioritate:”Urgent”. Nota: 1. Ofertanții vor prezenta in PT un „TRI”, cu respectarea proporțională a „timpului de răspuns” și respectiv a „timpului de implementare soluție provizorie”, cuprins intre: TRI max adm. = 24 ore și TRI min adm. =12 ore Aplicarea factorului de evaluare se va realiza numai pt ofertele admisibile, care indeplinesc cerinta minima din CS, TRI max. adm.=24 ore / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Componenta tehnica Având în vedere că echipamentele de laborator care se achiziționează prin lotul: 1.1(BSL 2), conțin componente și instalații complexe, A.C. a ales 2 subfactori de evaluare pt. componenta tehnică, în scopul asigurarii sale că echipamentele achiziționate vor fi de cea mai bună calitate, cu disponibilitate maxima în funcționare și exploatare (utilizare), cu cât mai puține incidente sau degradării într-o perioada de garanție tehnică cât mai lungă, a echipamentelor ofertate cu mentenanța aferentă. 2.1.1.Informații despre garanție tehnica suplimentara cu mentenața preventivă aferentă, denumita în continuare GTS Aplicarea subfactorului de evaluare se va face numai pt. ofertele care indeplinesc cel puțin cerința minimă din caietul de sarcini, respectiv oferă o garanție tehnică a produselor mai mare de 24 luni. Nota1: Ofertanții trebuie sa prezinte o GTS cu mentenanța tehnică preventivă aferentă mai mare decât ”perioada minimă impusa prin C.S. =24 luni” / Weighting: 10
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 400 000.09 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POC143/13.10.2016 ID P -36598, aprobat prin Hotărârea de guvern nr. 932/2017.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot nr. 1.2 (din BSL 2)-Echipamente independente pt. cercetare (2 tipuri-2 buc)(pozițiile 8 și 60 din CF/BSL2),inclusiv operatiuni de montare/instalare,punere în funcțiune,testare, mentenanță,suport tehnic - și oricare altele asemenea, etapa V.2”

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
38900000 Miscellaneous evaluation or testing instruments
51430000 Installation services of laboratory equipment
80530000 Vocational training services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO213 Iaşi
Main site or place of performance:

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi - Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Pavilion 3 Spitalizare, Tronson Sud, Etaj.

II.2.4)Description of the procurement:

Lot nr. 1.2 (din BSL 2) - Echipamente independente pentru cercetare (2 tipuri-2 buc)(pozițiile 8 și 60 din CF/BSL2), inclusiv operatiuni de montare / instalare, punere în funcțiune, testare, mentenanță, suport tehnic – și oricare altele asemenea, etapa V.2”

1.2.1. Sistem pentru imunohistochimie și hibridizare in situ =1 buc

1.2.2. Sistem scanare preparate histologice =1 buc

Termene de livrare:

Termen de livrare(calitativa) maxim admisibil: 4 luni (84 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a contractului)

Termen de livrare(cantitativa) minim admisibil: (30 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a contractului)

NOTA:

1) Număr zile până la care operatorii economici pot solicita clarificari: până ” în a 23 zi înainte de data limită a depunerii ofertelor”

2) Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificari cerute de operatorii economici și vor fi transmise în SEAP „ în a 15 zi inainte de data limită de depunere a ofertelor”.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica 2.2.1. Informații despre subfactorul de evaluare ”TRI” conf. cu prev. cap. 3.5.3.4. Suport tehnic pt. perioada garanției tehnice a echipamentelor și a cap. 3.5.3.3. Mentenanța preventivă in perioada garanției tehnice a produselor(2 ani), contractantul va asigura „rezolvarea tuturor incidentelor” aparute în funcționarea echipamentelor în regim „urgent”, respectiv în max. 24 de ore cu respectarea următorilor timpi: de răspuns (30 min), de implementare soluție provizorie (6 ore) și de rezolvare incident (24 ore)- maxim admisibili și suportul tehnic necesar, având în vedere Nivelul de prioritate:”Urgent”. Nota: 1. Ofertanții vor prezenta in PT un „TRI”, cu respectarea proporțională a „timpului de răspuns” și respectiv a „timpului de implementare soluție provizorie”, cuprins intre: TRI max adm. = 24 ore și TRI min adm. =12 ore Aplicarea factorului de evaluare se va realiza numai pt ofertele admisibile, care indeplinesc cerinta minima din CS, TRI max. adm.=24 ore / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Componenta tehnica Având în vedere că echipamentele de laborator care se achiziționează prin lotul: 1.2(BSL 2), conțin componente și instalații complexe, A.C. a ales 2 subfactori de evaluare pt. componenta tehnică, în scopul asigurarii sale că echipamentele achiziționate vor fi de cea mai bună calitate, cu disponibilitate maxima în funcționare și exploatare (utilizare), cu cât mai puține incidente sau degradării într-o perioada de garanție tehnică cât mai lungă, a echipamentelor ofertate cu mentenanța aferentă. 2.1.1.Informații despre garanție tehnica suplimentara cu mentenața preventivă aferentă, denumita în continuare GTS Aplicarea subfactorului de evaluare se va face numai pt. ofertele care indeplinesc cel puțin cerința minimă din caietul de sarcini, respectiv oferă o garanție tehnică a produselor mai mare de 24 luni. Nota1: Ofertanții trebuie sa prezinte o GTS cu mentenanța tehnică preventivă aferentă mai mare decât ”perioada minimă impusa prin C.S. =24 luni” / Weighting: 10
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 557 520.24 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POC143/13.10.2016 ID P -36598, aprobat prin Hotărârea de guvern nr. 932/2017.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot nr. 3(din BSL 2) - Echipamente independente pentru cercetare (14 tipuri-46 buc)(pozițiile nr 1, 2, 6, 16, 21, 22, 27, 33, 42, 43, 44, 45, 51, 71 din CF/BSL2), inclusiv operatiuni de montare / instalare, punere în funcțiune, testare, mentenanță, suport tehnic–și oricare altele asemenea, etapa V.5

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191110 Autoclaves
34000000 Transport equipment and auxiliary products to transportation
38126100 Precipitation or evaporation surface observing apparatus
38436200 Rotating evaporators
38437000 Laboratory pipettes and accessories
38950000 Polymerase Chain Reaction (PCR) equipment
39711100 Refrigerators and freezers
39711362 Microwave ovens
39713100 Dishwashing machines
39714000 Ventilating or recycling hoods
42931100 Laboratory centrifuges and accessories
51430000 Installation services of laboratory equipment
80530000 Vocational training services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO213 Iaşi
Main site or place of performance:

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi - Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Pavilion 3 Spitalizare, Tronson Sud, Etaj.

II.2.4)Description of the procurement:

Lot nr. 3(din BSL 2) - Echipamente independente pentru cercetare (14 tipuri-46 buc)(pozițiile nr 1, 2, 6, 16, 21, 22, 27, 33, 42, 43, 44, 45, 51, 71 din CF/BSL2), inclusiv operatiuni de montare / instalare, punere în funcțiune, testare, mentenanță, suport tehnic – și oricare altele asemenea, etapa V.5”

3.1. Autoclav orizontal = 1 buc.

3.2. Autoclav vertical = 1 buc.

3.3. Cuptor cu microunde = 1 buc.

3.4. Mașină de spălat sticlărie + raft = 1 buc.

3.5. Sistem apă bidistilată = 1 buc.

3.6. Triturator = 1 buc.

3.7. Cărucior transport materiale = 5 buc.

3.8. Set microechipamente 2 = 18 buc.

3.9. Set microechipamente 3 = 2 buc.

3.10. Set microechipamente 4 = 3 buc.

3.11. Frigider de laborator = 1 buc.

3.12. Frigider de laborator = 8 buc.

3.13. Hotă mix = 1 buc.

3.14. Sistem electroforeză verticală = 2 buc.

Termene de livrare:

Termen de livrare(calitativa) maxim admisibil: 4 luni (84 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a contractului)

Termen de livrare(cantitativa) minim admisibil: (30 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a contractului)

NOTA:

1) Număr zile până la care operatorii economici pot solicita clarificari: până ” în a 23 zi înainte de data limită a depunerii ofertelor”

2) Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificari cerute de operatorii economici și vor fi transmise în SEAP „ în a 15 zi inainte de data limită de depunere a ofertelor”.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica 2.2.1. Informații despre subfactorul de evaluare ”TRI” conf. cu prev. cap. 3.5.3.4. Suport tehnic pt. perioada garanției tehnice a echipamentelor și a cap. 3.5.3.3. Mentenanța preventivă in perioada garanției tehnice a produselor(2 ani), contractantul va asigura „rezolvarea tuturor incidentelor” aparute în funcționarea echipamentelor în regim „urgent”, respectiv în max. 24 de ore cu respectarea următorilor timpi: de răspuns (30 min), de implementare soluție provizorie (6 ore) și de rezolvare incident (24 ore)- maxim admisibili și suportul tehnic necesar, având în vedere Nivelul de prioritate:”Urgent”. Nota: 1. Ofertanții vor prezenta in PT un „TRI”, cu respectarea proporțională a „timpului de răspuns” și respectiv a „timpului de implementare soluție provizorie”, cuprins intre: TRI max adm. = 24 ore și TRI min adm. =12 ore Aplicarea factorului de evaluare se va realiza numai pt ofertele admisibile, care indeplinesc cerinta minima din CS, TRI max. adm.=24 ore / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Componenta tehnica Având în vedere că echipamentele de laborator care se achiziționează prin lotul: 3 (BSL 2), conțin componente și instalații complexe, A.C. a ales 2 subfactori de evaluare pt. componenta tehnică, în scopul asigurarii sale că echipamentele achiziționate vor fi de cea mai bună calitate, cu disponibilitate maxima în funcționare și exploatare (utilizare), cu cât mai puține incidente sau degradării într-o perioada de garanție tehnică cât mai lungă, a echipamentelor ofertate cu mentenanța aferentă. 2.1.1.Informații despre garanție tehnica suplimentara cu mentenața preventivă aferentă, denumita în continuare GTS Aplicarea subfactorului de evaluare se va face numai pt. ofertele care indeplinesc cel puțin cerința minimă din caietul de sarcini, respectiv oferă o garanție tehnică a produselor mai mare de 24 luni. Nota1: Ofertanții trebuie sa prezinte o GTS cu mentenanța tehnică preventivă aferentă mai mare decât ”perioada minimă impusa prin C.S. =24 luni” / Weighting: 10
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 541 223.76 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POC143/13.10.2016 ID P -36598, aprobat prin Hotărârea de guvern nr. 932/2017.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot nr. 2(din BSL 3) - Echipamente independente pt. cercetare (19 tipuri-56 buc)(pozițiile nr. 1, 14, 20, 21, 23, 27, 32, 33, 41, 42, 43, 45, 47, 54, 55, 56, 60, 61, 62 din CF/BSL3), inclusiv operatiuni montare/instalare, PIF, testare, mentenanță, suport tehnic–și oricare altele asemenea,etapa V.4

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
39711100 Refrigerators and freezers
30216100 Optical readers
33152000 Incubators
33165000 Cryosurgical and cryotherapy devices
38436000 Shakers and accessories
38437000 Laboratory pipettes and accessories
38510000 Microscopes
38513100 Inverted microscopes
38519000 Miscellaneous compounds for microscopes
38950000 Polymerase Chain Reaction (PCR) equipment
38970000 Research, testing and scientific technical simulator
39714000 Ventilating or recycling hoods
42924720 Decontamination equipment
51430000 Installation services of laboratory equipment
80530000 Vocational training services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO213 Iaşi
Main site or place of performance:

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi - Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Pavilion 3 Spitalizare, Tronson Sud, Parter.

II.2.4)Description of the procurement:

Lot nr. 2(din BSL 3) - Echipamente independente pentru cercetare (19 tipuri-56 buc)(pozițiile nr. 1, 14, 20, 21, 23, 27, 32, 33, 41, 42, 43, 45, 47, 54, 55, 56, 60, 61, 62 din CF/BSL3), inclusiv operatiuni de montare / instalare, punere în funcțiune, testare, mentenanță, suport tehnic – și oricare altele asemenea, etapa V.4”

2.1. Decontaminator mobil =2 buc

2.2. Extractor automat ADN/ARN =1 buc

2.3.Frigider laborator =10 buc

2.4. Hota de biosecuritate III =2 buc

2.5. Hota mix =1 buc

2.6. Incubator de hibridizare =1 buc

2.7.Agitator =4 buc

2.8. Incubator trigazic =3 buc

2.9. Microscop microdisecție =1 buc

2.10. Microscop ranversat =1 buc

2.11. Nișă chimică =1 buc

2.12 .PCR clasic =1 buc

2.13. Spectofotometru cu monocromatoare (ELISA+ cuantificare)+ PC =1 buc

2.14. Tanc azot lichid portabil =1 buc

2.15. Microscop optic de cercetare = 2 buc

2.16. Spectrofotometru multiparametric =1 buc

2.17. Set microechipamente 2 =19 buc

2.18. Set microechipamente 3 =1 buc

2.19 Set microechipamente 4 =3 buc

Termene de livrare:

Termen de livrare(calitativa) maxim admisibil: 4 luni (84 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a contractului)

Termen de livrare(cantitativa) minim admisibil: (30 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a contractului)

NOTA:

1) Număr zile până la care operatorii economici pot solicita clarificari: până ” în a 23 zi înainte de data limită a depunerii ofertelor”

2) Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificari cerute de operatorii economici și vor fi transmise în SEAP „ în a 15 zi inainte de data limită de depunere a ofertelor”.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica 2.2.1. Informații despre subfactorul de evaluare ”TRI” conf. cu prev. cap. 3.5.3.4. Suport tehnic pt. perioada garanției tehnice a echipamentelor și a cap. 3.5.3.3. Mentenanța preventivă in perioada garanției tehnice a produselor(2 ani), contractantul va asigura „rezolvarea tuturor incidentelor” aparute în funcționarea echipamentelor în regim „urgent”, respectiv în max. 24 de ore cu respectarea următorilor timpi: de răspuns (30 min), de implementare soluție provizorie (6 ore) și de rezolvare incident (24 ore)- maxim admisibili și suportul tehnic necesar, având în vedere Nivelul de prioritate:”Urgent”. Nota: 1. Ofertanții vor prezenta in PT un „TRI”, cu respectarea proporțională a „timpului de răspuns” și respectiv a „timpului de implementare soluție provizorie”, cuprins intre: TRI max adm. = 24 ore și TRI min adm. =12 ore Aplicarea factorului de evaluare se va realiza numai pt ofertele admisibile, care indeplinesc cerinta minima din CS, TRI max. adm.=24 ore / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Componenta tehnica Având în vedere că echipamentele de laborator care se achiziționează prin lotul: 2(BSL 3), conțin componente și instalații complexe, A.C. a ales 2 subfactori de evaluare pt. componenta tehnică, în scopul asigurarii sale că echipamentele achiziționate vor fi de cea mai bună calitate, cu disponibilitate maxima în funcționare și exploatare (utilizare), cu cât mai puține incidente sau degradării într-o perioada de garanție tehnică cât mai lungă, a echipamentelor ofertate cu mentenanța aferentă. 2.1.1.Informații despre garanție tehnica suplimentara cu mentenața preventivă aferentă, denumita în continuare GTS Aplicarea subfactorului de evaluare se va face numai pt. ofertele care indeplinesc cel puțin cerința minimă din caietul de sarcini, respectiv oferă o garanție tehnică a produselor mai mare de 24 luni. Nota1: Ofertanții trebuie sa prezinte o GTS cu mentenanța tehnică preventivă aferentă mai mare decât ”perioada minimă impusa prin C.S. =24 luni” / Weighting: 10
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 766 176.03 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POC143/13.10.2016 ID P -36598, aprobat prin Hotărârea de guvern nr. 932/2017.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții NU trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 actualizata.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei

Ofertantul (asociatul, tertul sustinator, subcontractantul) NU trebuie să se gaseasca in situațiile prevăzute de la art. 164 din Legea nr 98/2016 actuaalizata si vor incarca in DUAE informaţiile aferente situaţiei lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, respectiv:

— Cazierul judiciar al operatorului economic si Cazierul judiciar pentru fiecare din membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau de persoanele care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, în conformitate cu art. 164 alin. (2) din Legea nr. 98/2016

— dacă este cazul:

— documente prin care să se demonstreze faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 171 din Legea 98/2016,

— alte documente edificatoare.

Atentionări speciale !:

1.Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinător /subcontractanti) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

2 La termenul limita de depunere a ofertelor,, odata cu DUAE, se prezintă și: angajamentul ferm al tertului sustinător

„Ofertantul (asociatul, tertul sustinator, subcontractantul) participanți la procedura de atribuire vor complete DUAE, conform articolului 193 alin. (1) din LEGEA NR. 98/2016 actualizata cu informaţiile aferente situaţiei lor”.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Documentele justificative sunt următoarele:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentării.

Dovada îndeplinirii obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor locale se va realiza pentru toate sediile secundare de lucru stabile pentru care contribuabilul figurează cu bunuri (mobile impozabile şi/sau are obligaţia să solicite înregistrarea a acestora ca platitor de impozit pe venituri din salarii, conf. Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, reactualizată. Operatorii economici nerezidenţi (străini) au dreptul să prezinte orice document pentru a demonstra faptul că şi-au îndeplinit obligaţiile de plată restante a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local, în conformitate cu legislaţia din ţara de rizidenţă, eliberate de autorităţile competente ale ţării de origine (cum ar fi certificate, caziere sau alte documente echivalente)

Dacă este cazul:

— documente prin care să se demonstreze faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 165 alin. (2), art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) şi art. 171 din Legea 98/2016 actualizata,

— alte documente edificatoare.

Atentionări speciale !:

1.Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinător /subcontractanti) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

2 La termenul limita de depunere a ofertelor,, odata cu DUAE, se prezintă și: angajamentul ferm al tertului sustinător, acordul/rile de subcontractare si/sau acordulde asociere, după caz, potrivit modificarilor adusela art 193 alin (2) din Legea 98/2016 actualizată..

Ofertantul asociatul, tertul sustinator, subcontractantul) vor completa DUAE la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor. Toti participantii la procedura vor prezenta, odata cu depunerea DUAE, o declaratie conform art. 60 din Legea 98/2016. În vederea completării declaraţiei si a formularului DUAE precizăm că persoanele cu funcţie de decizie în cadrul autorităţii contractante (conform art. 63 din Legea 98/2016) şi cele implicate în desfăşurarea procedurii de atribuire din cadrul autorităţii contractante sunt:

Rector – Prof. univ. dr. Gerard JITĂREANU.

Contabil Şef – Ec. Gabriela RADU

Director General administrativ: Prof. univ. dr. Paul Corneliu BOIȘTEANU

Ec. Daniela BURLACU-control financiar preventiv

Comisia de evaluare:

Prof. univ. dr. Gheorghe SAVUȚA – preşedinte comisie de evaluare cu drept de vot,

Prof univ dr.Gheorghe SOLCAN-membru,

Sef de lucrări dr. Dragos Constantin ANITĂ – membru,

Ing. Romeu LUPU – membru,

Administrator financiar Carmen MĂSLIN – membru,

Echipa manageriala: Prof univ dr. Gheorghe SAVUȚA -manager proiect, Prof.univ. dr. Vasile VÎNTU - responsabil științific; Prof.univ. dr. Liviu Dan MIRON-responsabil tehnic, Conf univ. dr. Adriana Elena ANITĂ - responsabil științific, Sef lucr. dr. Dragos Constantin ANITĂ – responsabil tehnic, Ec. Elena -Evelina PAVEL- resposabil financiar, Ing. Romeu LUPU-resposabil achiziții, Asistent dr. Luanda-Elena OȘLOBANU-responsabil Achiziții,

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei

Se va preciza în DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) cu informaţiile aferente situaţiei lor – partea IV, sectiunea A.

Atentionări speciale:

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, Certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanţilor străini, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă, urmează a fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor (conf. art. 123, alin 3/HG395/2016).

Obiectul contractului trebuie să aibă codul CAEN in Certificatul Constatator.

În cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autorizaţia de funcţionare sau alte documente echivalente din care să rezulte competenţa acestora de a realiza activităţile care fac obiectul prezentului contract.

Documentele justificative prezentate în altă limbă vor fi însoţite de traducere autorizată în limba română

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3,4,5,6 Specificati cifra de afaceri medie anuala a.Cifra de afaceri: Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească că Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani financiari anteriori (2017, 2018, 2019), de cel puţin valoarea estimata a lotului/lor, pentru care se depune oferta, respectiv pentru: Pt Lot nr.1.1: 2.400.000,09 ron Pt Lot nr.1.2 : 557.520,24 ron Pt Lot nr. 1.3: 2.141.866,11 ron Pt Lot nr. 2: 2.766.176,03 ron Pt Lot nr. 3: 541.223,76 ron Pt Lot nr. 4: 974.592,68 ron

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ofertantul (liderul, asociatul, tertul sustinator) vor prezenta în formularul DUAE – informatiile cu privire la situatia lor financiară pentru ultimii 3 ani financiari anteriori (2017.2018,2019), răspunzând explicit la întrebarile din DUAE, astfel încât să poată fi evitate situațiile de respingere a ofertelor pentru motive legate de o completare necorespunzătoare a secțiunilor. La solicitarea AC, ofertantul (asociatul, terțul sustinator), clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire, vor proba informațiile prezentate în DUAE cu documente cum ar fi: -bilanturi /balanțe anuale din care rezulta cifra de afaceri globală anuală; -rapoarte anuale emise de auditori sau societăți specializate, -scrisori de bonitate, sau orice alt document care sa demonstreze o Medie a cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani financiari anteriori (2017,2018,2019) de cel puţin valoarea estimata a lotului/lor, pentru care se depune oferta, respectiv pentru: Pt Lot nr.1.1: 2.400.000,09 ron Pt Lot nr.1.2 : 557.520,24 ron Pt Lot nr. 1.3: 2.141.866,11 ron Pt Lot nr. 2: 2.766.176,03 ron Pt Lot nr. 3: 541.223,76 ron Pt Lot nr. 4: 974.592,68 ron Pentru o evaluare unitara a modului de îndeplinire a cerinței, menționam faptul că, pentru calculul echivalenței se va aplica cursul mediu anual lei/valută comunicat de BNR, pentru fiecare an în parte.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3,4,5,6 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Conf. Art.179, lit b) din L 98/2016, AC solicita urmatoarele cerinte: a) Experiența similară; Ofertanților li se solicitã sã demonstreze livrãri de echipamente din ultimii 3 ani, calculați retroactiv de la data limita de depunere a ofertelor, astfel ca sa reiasă ca au fost executate livrari de „ echipamente de laborator/medicale”, cu o valoare cumulată pentru fiecare lot, de cel puţin 50 % din valoarea estimata a lotului/lor, pentru care depune oferta: Pt Lot nr.1.1: 1.200.000,05 RON ron Pt Lot nr.1.2 : 278.760,120 RON ron Pt Lot nr. 1.3: 1.070.933,06 RON ron Pt Lot nr. 2: 1.383.088,02 RON ron Pt Lot nr. 3: 270.611,88 RON ron Pt Lot nr. 4: 487.296,34 RON ron la nivelul a minimum un contract–maximum a 10 contracte

Loturile: 1,2,3,4,5,6 Proportia de subcontractare k) proporția de subcontractare Informații privind partea/părţile din contract pe care operatorul economic intenţionează să o/le subcontracteze și prezentarea acordurilor de subcontractare o data cu DUAE;

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. ofertantul (asociatul, tertul sustinator, subcontractantul) vor raspunde la cerinţele solicitate prin formularul DUAE ataşat documentaţiei de atribuire – partea IV, sectiunea C, pentru fiecare cerință în parte, respectiv: a1)Pentru fiecare din loturile: 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3 si 4: vor prezenta: informaţii aferente principalelor livrari de echipamente din ultimii 3 ani, calculați retroactiv de la data limita de depunere a ofertelor, astfel ca sa reiasă ca au fost executate livrari de „ echipamente de laborator/medicale”, cu o valoare cumulată pentru fiecare lot, de cel puţin 50 % din valoarea estimata lotului/lor, pentru care se depune oferta, respectiv: Pt Lot nr.1.1: 1.200.000,05 RON ron Pt Lot nr.1.2 : 278.760,120 RON ron Pt Lot nr. 1.3: 1.070.933,06 RON ron Pt Lot nr. 2: 1.383.088,02 RON ron Pt Lot nr. 3: 270.611,88 RON ron Pt Lot nr. 4: 487.296,34 RON ron la nivelul a minimum un contract – maximum a 10 contracte Aceaste informații vor cuprinde: - numărul și data contractului/contractelor invocate/e drept experienţă similară, - obiectul contractului/lor, - valoarea contractului, - data de incepere si incheiere, -beneficiarul/beneficiarii. -data si numărul documentului/lor de receptie, - ponderea si/sau activitătile pentru care a fost responsabil în contractul respectiv. 2. la solicitarea AC, ofertantul (asociatul, tertul sustinator, subcontractantul) clasat pe primul loc va prezenta: a) pentru susținerea informațiilor prezentate in DUAE: - copii ale contractelor/ părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit, susținute de unul sau mai multe documente, cum ar fi: - procese-verbale de recepţie (calitativa) a produse-lor livrate/ PV depunere în funcțiune; -procese verbale certificate de predare-primire; - recomandări; - certificări de bună execuţie; -certificate/ documente constatatoare pentru susţinerea informaţiilor din DUAE sau oricare alte documente, pentru demonstrarea executării în bune condiţii a livrarilor similare finalizate cu o valoare cumulată pentru fiecare lot, de cel puţin 50 % din valoarea estimata a lotului/lor, pentru care se depune oferta, respectiv: Pt Lot nr.1.1: 1.200.000,05 RON ron Pt Lot nr.1.2 : 278.760,120 RON ron Pt Lot nr. 1.3: 1.070.933,06 RON ron Pt Lot nr. 2: 1.383.088,02 RON ron Pt Lot nr. 3: 270.611,88 RON ron Pt Lot nr. 4: 487.296,34 RON ron la nivelul a minimum un contract – maximum a 10 contracte

K1) Ofertantul (asociatul, terțul susținator, sub-contractantul) vor răspunde la cerințele solicitate prin formularul DUAE, atasat documentației de atribuire partea IV, secțiunea C, respectiv despre partea/partile din contract pe care operatorul economic intenţionează să o/le subcontracteze si cu cine; Odata cu DUAE va prezenta si acordul / acordurile de subcontractare cu acestia. ! Atenționări speciale: La termenul limita de depunere a ofertelor odată cu DUAE se prezinta și „angajamentului ferm al terțului susținător, acordul de subcontractare și/sau a acordul de asociere, după caz”, potrivit modificărilor aduse la art 193 alin (2) din Legea nr. 98/2016

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/10/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 05/01/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 05/10/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Pentru vizualizarea documentaţiei de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici să deţină/instaleze pe staţia de lucru, aplicaţia care permite verificarea semnăturii electronice şi vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătură electronica);

Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentaţia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 şi vor transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autorităţii contractante prevăzute la art. 160-161 din Legea nr.98/2016.

Deoarece criteriul de atribuire este „cel mai bun raport calitate/pret”.

Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc, care au realizat punctaje egale:

În conformitate cu prev art 139 alin (1) și (3) din HG 395/2016 actualizată, respectiv: „(1)În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică... se face pe baza criteriului "cel mai bun raport calitate-preţ", evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentaţia de atribuire”și alin (3) În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mica”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

In conf. cu prevederile art. 8 alin (1) din Legea 101/2016 actualizata: „(1) Persoana care se consideră vătămată de un act al autorităţii contractante poate sesiza Consiliul în vederea anulării actului autoritatii contractante, obligării acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, precum şi pt recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, în termen de: 10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul AC considerat nelegal

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Compartiment juridic
Postal address: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3
Town: Iași
Postal code: 700490
Country: Romania
Telephone: +40 232407357

Internet address: www.uaiasi.ro

VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/08/2020