Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 391348-2021

02/08/2021    S147

Magyarország-Budapest: Ásványvíz

2021/S 147-391348

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK18003
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Druzsin Mónika
E-mail: druzsin.monika@mav-szk.hu
Telefon: +36 303185468
Fax: +36 15118534
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mavcsoport.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Nyári védőitalok - természetes ásványvíz - adásvétele értékalapú keretszerződés keretében

II.1.2)Fő CPV-kód
15981000 Ásványvíz
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Nyári védőitalok - természetes ásványvíz - adásvétele értékalapú keretszerződés keretében

II.2.2)További CPV-kód(ok)
15981200 Szénsavas ásványvíz
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
NUTS-kód: HU2 Dunántúl
NUTS-kód: HU3 Alföld és Észak
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő 10 db raktára.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

1. tétel: Szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz 0,25 literes, eldobható üveg palackban

kiszerelve, 50 000 db.

2. tétel: Szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz 0,5 literes, eldobható műanyag palackban

kiszerelve, 423 000 db.

3. tétel: Szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz 1 literes eldobható műanyag palackban

kiszerelve,

14 400 000 db.

4. tétel: Szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz 1,5 literes, eldobható műanyag palackban

kiszerelve, 2 650 000 db.

5. tétel: Szén-dioxidmentes természetes ásványvíz 0,25 literes, eldobható üveg palackban

kiszerelve, 50 000 db.

6. tétel: Szén-dioxidmentes természetes ásványvíz 0,5 literes eldobható műanyag palackban

kiszerelve, 423 000 db.

7. tétel: Szén-dioxidmentes természetes ásványvíz 1 literes eldobható műanyag palackban

kiszerelve, 870 000 db.

8. tétel: Szén-dioxidmentes természetes ásványvíz 1,5 literes eldobható műanyag palackban

kiszerelve, 2 990 000 db.

Nettó 1 217 451 665 HUF keretösszegben, 973 961 332 HUF lehívási kötelezettséggel.

A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek.

Ajánlatkérő a mennyiségek vonatkozásában nem vállal lehívási kötelezettséget.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 48
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 161-368195

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Nyári védőitalok - természetes ásványvíz - adásvétele értékalapú keretszerződés keretében

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
15/08/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Vivienvíz Kft.
Postai cím: Fő utca 65.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@vivienviz.hu
Telefon: +36 203129187
Fax: +36 22999469
Internetcím: http://www.vivienviz.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1 217 451 665.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. A szerződés módosításának dátuma: 2021.07.19.

2. Ajánlattevők neve, címe és adószáma:

a) VIVIENVÍZ Kft. (8086 Felcsút, Fő utca 65.); adószám: 25146824-2-07 - nyertes ajánlattevő

b) HOLLY Hungary Kft. (7831 Pellérd, Ipar utca 6./2.); adószám: 14469011-2-02

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/07/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
15981000 Ásványvíz
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
15981200 Szénsavas ásványvíz
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
NUTS-kód: HU2 Dunántúl
NUTS-kód: HU3 Alföld és Észak
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő 10 db raktára.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. tétel: Szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz 0,25 literes, eldobható üveg palackban

kiszerelve, 50 000 db.

2. tétel: Szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz 0,5 literes, eldobható műanyag palackban

kiszerelve, 423 000 db.

3. tétel: Szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz 1 literes eldobható műanyag palackban

kiszerelve,

14 400 000 db.

4. tétel: Szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz 1,5 literes, eldobható műanyag palackban

kiszerelve, 2 650 000 db.

5. tétel: Szén-dioxidmentes természetes ásványvíz 0,25 literes, eldobható üveg palackban

kiszerelve, 50 000 db.

6. tétel: Szén-dioxidmentes természetes ásványvíz 0,5 literes eldobható műanyag palackban

kiszerelve, 423 000 db.

7. tétel: Szén-dioxidmentes természetes ásványvíz 1 literes eldobható műanyag palackban

kiszerelve, 870 000 db.

8. tétel: Szén-dioxidmentes természetes ásványvíz 1,5 literes eldobható műanyag palackban

kiszerelve, 2 990 000 db.

Nettó 1 285 451 665 HUF keretösszegben, 973 961 332 HUF lehívási kötelezettséggel.

A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek.

Ajánlatkérő a mennyiségek vonatkozásában nem vállal lehívási kötelezettséget.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 48
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1 285 451 665.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Vivienvíz Kft.
Postai cím: Fő utca 65.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@vivienviz.hu
Telefon: +36 203129187
Fax: +36 22999469
Internetcím: http://www.vivienviz.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Korábbi, 1. sz. szerződésmódosítás jellege: Az alapszerződésben szereplő 7 teljesítési hely 10-re történő bővítése, valamint négy esetében a kapcsolattartók adataiban történt változás átvezetése, a Kbt. 141. § (6) bekezdésére tekintettel.

Jelen, 2. sz szerződésmódosítás jellege és mértéke: Az alapszerződésben szereplő keretösszeg megemelése 68 000 000 Ft-tal (nettó 1 217 451 665 HUF-ról nettó 1 285 451 665 HUF-ra, változatlan lehívási kötelezettség-érték mellett), a Kbt. 141. § (2) bekezdésére tekintettel.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése, a Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a 2021. január 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárokról (KÉ 2020. évi 254. szám, 2020. 12. 31.) és a Közbeszerzési Hatóság „A közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről” szóló útmutatója (2021.05.06.) alapján a szerződés módosításának nincs jogszabályi akadálya, mivel a szerződésmódosítás értéke, azaz nettó 68 000 000,- Ft

- nem éri el a klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó uniós értékhatárt, azaz 68 171 840,- Ft-ot;

- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, továbbá

- nem áll fenn a Kbt. 141.§ (3) bekezdésében foglalt kizáró feltétel.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1 217 451 665.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1 285 451 665.00 HUF